ДСТУ EN 50214:2016 Кабелі плоскі гнучкі в полівінілхлоридній оболонці. Технічні вимоги та методи випробування (EN 50214:2006; 50214:2006/АС:2007, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КАБЕЛІ ПЛОСКІ ГНУЧКІ
В ПОЛІВІНІЛХЛОРИДНІЙ ОБОЛОНЦІ
Технічні вимоги та методи випробування

ДСТУ EN 50214:2016
(EN 50214:2006; EN 50214:2006/АС:2007, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Електроізоляційна та кабельна техніка» (ТК 131), Державне підприємство «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РАДІО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ» (ДП «УНДІРТ»)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 8 грудня 2016 р. № 412 з 2017-10-01

3 Національний стандарт відповідає EN 50214:2006; EN 50214:2006/АС:2007 Flat polyvinyl chloride sheathed flexible cables (Кабелі плоскі гнучкі в полівінілхпоридній оболонці) і внесений з дозволу CEN, rue de Stassart 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 50214:2014

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Вимоги до конструкції кабелів

4.1 Загальні положення

4.2 Ідентифікація жил

4.3 Телекомунікаційні пучки

5 Плоскі гнучкі кабелі в ПВХ-оболонці на номінальну напругу 300/500 В для ліфтів у малоповерхових будинках

5.1 Умовне позначення

5.2 Номінальна напруга

5.3 Конструкція

5.4 Випробування

6 Плоскі гнучкі кабелі в ПВХ-оболонці на номінальну напругу 300/500 В для швидкісних ліфтів у висотних будинках

6.1 Умовне позначення

6.2 Номінальна напруга

6.3 Конструкція

6.4 Випробування

7 Плоскі гнучкі кабелі в ПВХ-оболонці на номінальну напругу 450/750 В

7.1 Умовне позначення

7.2 Номінальна напруга

7.3 Конструкція

7.4 Випробування

8 Методи випробування

9 Маркування

9.1 Загальні вимоги

9.2 Стандартне марковання

10 Настанова щодо застосування

Додаток А (обов’язковий) Методи випробування

Додаток В (довідковий) Настанова щодо застосування

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних і/або модифікованих з міжнародними нормативними документами, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 50214:2016 (EN 50214:2006; EN 50214:2006/АС:2007, IDT) «Кабелі плоскі гнучкі в полівінілхлоридній оболонці. Технічні вимоги та методи випробування», прийнятий методом перекладу, ідентичний щодо EN 50214:2006; EN 50214:2006/АС:2007 (версія еn) Flat polyvinyl chloride sheathed flexible cables (Кабелі плоскі гнучкі в полівінілхлоридній оболонці).

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 131 «Електроізоляційна та кабельна техніка».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 50214:2014 «Плоскі гнучкі кабелі з полівінілхлоридною оболонкою», прийнятого методом підтвердження.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— назву стандарту змінено відповідно до вимог національної стандартизації України;

— слова «цей документ», «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— вилучено «Передмову» до EN 50214:2006 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних і/або модифікованих з міжнародними нормативними документами, посилання на яких є в цьому стандарті).

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КАБЕЛІ ПЛОСКІ ГНУЧКІ
В ПОЛІВІНІЛХЛОРИДНІЙ ОБОЛОНЦІ
Технічні вимоги та методи випробування

FLAT POLYVINYL CHLORIDE SHEATHED FLEXIBLE CABLES
Technical requirements and test methods

Чинний від 2017-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на конструкцію, вимоги та конкретні методи випробування плоских гнучких кабелів з ПВХ-ізоляцією і в ПВХ-оболонці, з номінальною напругою U0/U 300/500 В для використання в пасажирських і вантажних ліфтах (вантажопідіймачах) та з U0/U 450/750 В для загальних потреб і спеціальних застосувань, таких як підіймально-транспортне устаткування і мостові крани.

Кабелів складної конструкції (наприклад, кабелі з жилами різних розмірів) конкретно не визначено, але наведено умови для введення до складу кабелів телекомунікаційних пучків.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи необхідні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 81 Series Safety rules for the construction and installation of lifts

EN 50334 Marking by inscription for the identification of cores of electric cables

EN 50363 Series Insulating, sheathing and covering materials for low voltage energy cables

EN 50395 Electrical test methods for low voltage energy cables

EN 50396 Non electrical test methods for low voltage energy cables

EN 60228 Conductors of insulated cables (IEC 60228)

EN 60332-1-2 Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions — Part 1-2: Test for vertical flame propagation for a single insulated wire or cable — Procedure for 1 kW pre-mixed flame (IEC 60332-1-2)

EN 60719 Calculation of the lower and upper limits for the average outer dimensions of cables with circular copper conductors and of rated voltages up to and including 450/750V (IEC 60719)

EN 60811 Series Insulating and sheathing materials of electric and optical cables — Common test methods (IEC 60811 series)

HD 21 Series Cables of rated voltages up to and including 450/750 V and having thermoplastic insulation

HD 308 Identification of cores in cables and flexible cords

IEC 60227-6 Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V — Part 6: Lift cables and cables for flexible connections

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

Серія ЕN 81 Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів

ЕN 50334 Маркування написом для ідентифікації жил електричних кабелів

Серія ЕN 50363 Матеріали для ізоляції, оболонок і зовнішніх покривів низьковольтних силових кабелів

ЕN 50395 Електричні методи випробування низьковольтних силових кабелів

ЕN 50396 Неелектричні методи випробування низьковольтних силових кабелів

ЕN 60228 Провідники ізольованих кабелів (ІЕС 60228)

ЕN 60332-1-2 Випробування електричних і волоконно-оптичних кабелів в умовах впливу вогню. Частина 1-2. Випробування одножильного ізольованого проводу чи кабелю на вертикальне поширення полум’я. Процедура для полум’я попередньо змішаної суміші потужністю 1 кВт (ІЕС 60332-1-2)

ЕN160719 Розрахунок нижніх і верхніх границь для середніх зовнішніх розмірів кабелів з круглими мідними провідниками на номінальну напругу до 450/750 В включно (ІЕС 60719)

Серія ЕN 60811 Матеріали ізоляції та оболонок електричних і оптичних кабелів. Загальні методи випробування (серія ІЕС 60811)

Серія HD 21 Кабелі з термопластичною ізоляцією на номінальну напругу до 450/750 В включно

HD 308 Ідентифікація жил у кабелях і гнучкі шнури

ІЕС 60227-6 Кабелі з полівінілхлоридною ізоляцією на номінальну напругу до 450/750 В включно. Частина 6. Ліфтові кабелі й кабелі для гнучких з’єднань.

 

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online