ДСТУ EN 681-3:2016 Ущільнювачі еластомерні. Вимоги до ущільнювальних матеріалів для з’єднань водопровідних та дренажних трубопроводів. Частина 3. Гуми вулканізовані пористі (EN 681-3:2000; EN 681-3:2000/А1:20...

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ EN 681-3:2016
(EN 681-3:2000; EN 681-3:2000/А1:2002;
EN 681-3:2000/А2:2005, IDТ)

Ущільнювачі еластомерні
ВИМОГИ ДО УЩІЛЬНЮВАЛЬНИХ
МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ З’ЄДНАНЬ
ВОДОПРОВІДНИХ ТА ДРЕНАЖНИХ ТРУБОПРОВОДІВ
Частина 3. Гуми вулканізовані пористі

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Робоча група, створена наказом Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ»)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 27 грудня 2016 р. № 443 з 2017-10-01

3 Стандарт відповідає EN 681-3:2000 Elastomeric seals-Materials requirements for pipe joints seals used in water and drainage applications — Part 3: Cellular materials of vulcanized rubber (Ущільнювачі еластомерні. Вимоги до'ущільнювальних матеріалів для з’єднань водопровідних та дренажних трубопроводів. Частина 3. Гуми вулканізовані пористі) зі змінами EN 681-3:2000/А1:2002 та EN 681-3:2000/А2:2005 і внесений з дозволу CEN, Avenue Marnix 17, В-1000 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Вимоги

3.1 Матеріали

3.2 Вимоги до готового ущільнювача

3.3 Додаткові випробування для типу SL

4 Зразки для випробувань і температура

4.1 Підготування зразків для випробувань

4.2 Температура випробувань

5 Виробничий контроль виробництва

6 Виробничий контроль продукції

6.1 Відбірання проб

6.2 Поточні випробування

6.3 Типові випробування

7 Збереження

8 Позначення

9 Маркування та етикетування

Додаток А (обов’язковий) Визначення напруги стиснення

Додаток В (обов’язковий) Визначення міцності клейового з’єднання

Додаток С (довідковий) Правила зберігання ущільнювачів

Додаток ZA (довідковий) Взаємозв’язок між ДСТУ EN 681-3:2016 та основними положеннями Директиви ЄС (89/106)

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 681-3:2016 (EN 681-3:2000; EN 681-3:2000/А1:2002; EN 681-3:2000/А2:2005, IDТ) «Ущільнювачі еластомерні. Вимоги до ущільнювальних матеріалів для з’єднань водопровідних та дренажних трубопроводів. Частина 3. Гуми вулканізовані пористі», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 681-3:2000 (версія en) «Elastomeric seals-Materials requirements for pipe joints seals used in water and drainage applications — Part 3: Cellular materials of vulcanized rubber» зі змінами EN 681-3:2000/A1:2002 (версія en) та EN 681-3:2000/A2:2005 (версія en).

Відповідальним за цей стандарт в Україні є Національний орган стандартизації (HOC) — Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ»).

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— вилучено «Передмову» до EN 681-3:2000 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— долучено довідковий додаток НА (Перепік національних стандартів України, ідентичних між народним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті);

— познаки одиниць виміру фізичних величин відповідають комплексу стандартів ДСТУ 3651;

— тексти змін EN 681-3:2000/А1:2002 та EN 681-3:2000/А2:2005, долучених до цього стандарту, в тексті позначено подвійною рискою на березі сторінки.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

УЩІЛЬНЮВАЧІ ЕЛАСТОМЕРНІ
ВИМОГИ ДО УЩІЛЬНЮВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
ДЛЯ З'ЄДНАНЬ ВОДОПРОВІДНИХ
ТА ДРЕНАЖНИХ ТРУБОПРОВОДІВ
Частина 3. Гуми вулканізовані пористі

ELASTOMERIC SEALS
MATERIALS REQUIREMENTS FOR PIPE
JOINT SEALS USED IN WATER
AND DRAINAGE APPLICATIONS
Part 3. Cellular materials of vulcanized rubber

Чинний від 2017-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює вимоги до матеріалів, що використовують в ущільнювачах, виготовле них з вулканізованої пористої гуми, для дренажних, каналізаційних та стічних систем, які працюють не під тиском, та для систем постачання непитної води, що працюють не під тиском (постійний потік до 45 °С).

Цим стандартом також передбачено загальні вимоги до готових ущільнювачів з’єднань; будь-які додаткові вимоги, передбачені для конкретної сфери застосування, встановлюються відповідним стан дартом на продукцію з урахуванням того, що ефективність з’єднань труб залежить від властивостей матеріалу ущільнювачів, геометрії ущільнення та конструктивного виконання з’єднань.

Цей стандарт поширюється на ущільнювачі для всіх з’єднань трубних матеріалів, зокрема й щільно спеченої глини, волокнистого цементу, бетону, залізобетону, пластика та пластиків, армова них склом. Ущільнення з’єднань з порожнинами також охоплюються цим стандартом.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті зазначено положення з інших стандартів через датовані й недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перепік стандартів наведено нижче. У разі датованих посилань пізніші зміни до будь-якого з цих видань або їхній перегляд стосуються цього стандарту тільки тоді, коли їх уведено разом зі змінами чи переглядом. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням наведених документів (разом зі змінами).

ISO 37 Rubber, vulcanized or thermoplastic — Determination of tensile stress-strain properties

ISO 188 Rubber, vulcanized — Accelerated ageing or heat-resistance tests

ISO 471 Rubber — Temperatures, humidities and times for conditioning and testing

ISO 815 Rubber, vulcanized or thermoplastic — Determination of compression set at ambient, elevated or low temperatures

ISO 1431 -1 Rubber, vulcanized or thermoplastic— Resistance to ozone cracking — Part 1: Static strain test

ISO 1817 Rubber, vulcanized — Determination of the effect of liquids

ISO 2859-1 Sampling procedures for inspection by attributes — Part 1 : Sampling plans indexed by acceptable quality level (AQL) for lot-by-lot inspection

ISO 3302-1 Rubber — Tolerances for products — Part 1: Dimensional tolerances

ISO 3384:1999 Rubber, vulcanized or thermoplastic — Determination of stress relaxation in compres sion at ambient and at elevated temperatures

ISO 3951 Sampling procedures and charts for inspection by variables for percent nonconforming

ISO 4661-1 Rubber, vulcanized or thermoplastic — Preparation of samples and test pieces — Part 1: Physical tests

ISO 9691:1992 Rubber — Recommendations for the workmanship of pipe joint rings — Description and classification of imperfections.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 37 Гума вулканізована або термопластична. Визначення характеристик залежності деформації від напруження під час розтягування

ISO 188 Гума вулканізована. Методи випробування на прискорене старіння або теплостійкість

ISO 471 Гума. Значення температури, вологості та часу п(д час проведення кондиціювання та випробувань

ISO 815 Гума вулканізована або термопластична. Визначення залишкової деформації після стиснення за температури навколишнього середовища, підвищеної або низької температури

ISO 1431-1 Гума вулканізована або термопластична. Стійкість до розтріскування під дією озону. Частина 1. Випробування на статичну напругу

ISO 1817 Гума вулканізована. Визначення впливу рідин

ISO 2859-1 Процедури відбирання проб для контролю за якісними ознаками. Частина 1. Плани вибіркового контролю зі вказівкою прийнятного рівня якості (AQL) для послідовного контролю партій

ISO 3302-1 Гума. Допуски на продукти. Частина 1. Допуски на розміри

ISO 3384:1999 Гума вулканізована або термопластична. Визначення релаксації напружень у стисненому стані за температури навколишнього середовища та за підвищеної температури

ISO 3951 Процедури відбирання проб та схеми випробувань за кількісною ознакою невідповідностей

ISO 4661-1 Гума вулканізована або термопластична. Підготування проб та зразків для випробувань. Частина 1. Фізичні випробування

ISO 9691:1992 Гума. Рекомендації щодо виготовлення ущільнювальних кілець для трубопровідних з’єднань. Опис та класифікація дефектів.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online