ДСТУ EN ISO 11204:2016 Акустика. Шум, утворюваний машинами та устаткованням. Визначення рівнів звукового тиску випромінення на робочому місці та в інших визначених місцях з урахуванням точних поправок на сере...

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ EN ISO 11204:2016
(EN ISO 11204:2010, IDT; ISO 11204:2010, IDT)

Акустика

ШУМ, УТВОРЮВАНИЙ МАШИНАМИ ТА УСТАТКОВАННЯМ

Визначення рівнів звукового тиску випромінення
на робочому місці та в інших визначених місцях
з урахуванням точних поправок на середовище

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2018

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Загальні норми і правила державної системи забезпечення єдності вимірювань» (ТК 63)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 28 грудня 2016 р. № 462 з 2018-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN ISO 11204:2010 Acoustics — Noise emitted by machinery and equipment — Determination of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions applying accurate environmental corrections (Акустика. Шум, утворюваний машинами та устаткованням. Визначення рівнів звукового тиску випромінення на робочому місці та в інших визначених місцях з урахуванням точних поправок на середовище). Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі та будь-який спосіб залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN ISO 11204:2014

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до ISO 11204:2010

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Засоби вимірювання

5 Середовище випробування

6 Вимірювані величини

7 Розрахункові величини

8 Монтування та експлуатування випробного джерела

9 Положення мікрофонів

10 Вимірювання

11 Невизначеність вимірювань

12 Інформація, яку реєструють

13 Протокол випробування

Додаток А (обов’язковий) Поправка на довкілля для робочого місця. Визначення локальної поправки на довкілля К3

Додаток В (обов’язковий) Вимоги до фонового шуму під час вимірювання в частотних смугах

Додаток С (довідковий) Настанови щодо опрацювання інформації стосовно невизначеності вимірювань

Додаток D (довідковий) Основи методології

Додаток Е (довідковий) Приклад столу для вимірювання

Бібліографія

Додаток ZA (довідковий) Зв’язок між EN ISO 11204 та основними вимогами директиви ЄС 2006/42/ЕС

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським та міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN ISO 11204:2016 (EN ISO 11204:2010; ISO 11204:2010, IDT) «Акустика. Шум, утворюваний машинами та устаткованням. Визначення рівнів звукового тиску випромінення на робочому місці та в інших визначених місцях з урахуванням точних поправок на середовище», прийнятий методом перекладу, — ідентичний EN ISO 11204:2010 «Acoustics — Noise emitted by machinery and equipment — Determination of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions applying accurate environmental corrections» (версія en).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 63 «Загальні норми і правила державної системи забезпечення єдності вимірювань».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN ISO 11204:2014, прийнятого методом підтвердження.

У цьому стадарті зазначено вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— слова «цей европейский стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— вилучено «Передмову» до ISO 11204 як таку, що безпосередньо не стосується цього стандарту.

— познаки одиниць фізичних величин відповідають серії стандартів ДСТУ ISO 80000:2016 «Величини та одиниці»;

— у розділі 2 та в «Бібліографії» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— долучено додаток НА «Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським та міжнародним нормативим документам, посилання на які є в цьому стандарті».

ISO 12001:1996, ISO/IEC Guide 98-3, ІЕС 60942:2003 та ІЕС 61672-1:2002, посилання на які є в цьому стандарті, в Україні не прийнято як національні.

ВСТУП до ISO 11204:2010

Цей стандарт установлює метод визначення рівнів випроміненого звукового тиску на робочому місці та в інших чітко визначених положеннях поблизу машин або частин устатковання на місці їхнього розташування. Це один зі стандартів серій (ISO 11200 [15]—ISO 11205 [19]), які встановлюють різні методи визначення рівнів випроміненого звукового тиску машин або устатковання на робочому місці та в інших визначених положеннях. ISO 11200 [15] подає настанови щодо вибирання методу, застосовного для визначення рівнів випроміненого звукового тиску машин й устатковання.

Метод, зазначений у цьому стандарті, відрізняється від методів, установлених в ISO 11201 [16], визначенням та застосуванням локальної поправки на довкілля. Він відрізняється від ISO 11202 [17] використанням точних вимірювань рівнів звукового тиску на опорні поверхні вимірювань для визначення направленості звуку випроміненого випробною машиною. Щоб перевірити відповідність середовища, де виконують вимірювання, та визначити поправку на вплив локального середовища до виміряних рівнів звукового тиску потрібно встановити акустичні властивості цього приміщення. Метод, наведений у цьому стандарті, дає змогу отримати результати класу точності 2 (технічний) або класу точності 3 (приблизний).

Метод, наведений у цьому стандарті, загалом застосовують на місці розташування випробної машини. Нема потреби робити припущення щодо направленості випромінювання чи розміщення джерела, оскільки направленість визначають вимірюванням рівнів звукового тиску на обвідній поверхні. Клас точності даної процедури за наявних умов можна визначити як технічний, або приблизний.

Загалом, рівні випроміненого звукового тиску дорівнюють або не перевищують тих рівнів,що виникають під час роботи машин та устатковання за нормальних умов експлуатації. Це пояснюється тим, що рівні звукового тиску визначають без урахування впливів фонового шуму, а також без впливів відбиття, крім відбиття вщ відбивальної площини, на якій розміщено випробувану машину. Для визначення чи розрахунку рівня звукового тиску на місці оператора, коли машина працює в приміщенні, потрібні як рівень потужності звуку, так і рівень звукового тиску (а також інформація про властивості приміщення чи відбиття та шум від інших джерел звуку або машин). Метод розрахунку рівнів звукового тиску в безпосередній близькості від окремої машини, яка працює в робочому приміщенні, наведено в ISO/TR 11690-3 [20]. Зазвичай спостерігають різниці від 1 дБ до 5 дБ, але в крайніх випадках різниця може бути навіть більшою.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

АКУСТИКА
ШУМ, УТВОРЮВАНИЙ МАШИНАМИ ТА УСТАТКОВАННЯМ
Визначення рівнів звукового тиску випромінення
на робочому місці та в інших визначених місцях
з урахуванням точних поправок на середовище

ACOUSTICS
NOISE EMITTED BY MACHINERY AND EQUIPMENT
Determination of emission sound pressure levels
at a work station and at other specified positions
applying accurate environmental corrections

Чинний від 2018-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Загальні положення

Цей стандарт установлює метод визначення рівнів випроміненого звукового тиску машин або устатковання на робочому місці та в інших визначених положеннях поблизу нього в довільному середовищі, яке відповідає певним вимогам. Робоче місце займає оператор, його може бути розташовано на відкритому просторі, у приміщенні, де працює випробне джерело, у кабіні, з’єднаній із випробуваним джерелом, чи бути за огорожею, віддаленою від випробного джерела. Одне чи кілька визначених положень може бути розташовано в безпосередній близькості від робочого місця, або від автоматичного чи неавтоматичного устатковання. Такі місця іноді називають місцями спостерігача.

Рівні випроміненого звукового тиску визначають як A-зважені рівні. Крім того, за потреби, згідно із цим стандартом, може бути визначено рівні в частотних смугах і С-зважені пікові рівні випроміненого звукового тиску.

Примітка 1. Зміст стандартів серій ISO 11200 [15]—ISO 11205 [19] узагальнено в ISO 11200 [15].

Наведено метод для визначення локальної поправки на довкілля (обмеженої наведеним максимальним значенням), застосовуване до виміряних рівнів звукового тиску для виключення впливу відбиттів від усіх звуковідбивальних поверхонь, крім відбиття від площини, на якій розміщено випробне джерело. Ця поправка ґрунтується на середньому рівні звукового тиску на поверхні вимірювання, рівні звукового тиску, виміряному у визначеному положенні, та або поправці на довкілля, або еквівалентні площі поглинання приміщення випробувань.

Метод, наведений у цьому стандарті, дає змогу отримати результати класу точності 2 (технічний) або класу точності 3 (приблизний). Поправки застосовують для фонового шуму, та, як наведено вище, до акустичного середовища. Наведено інструкції щодо монтування та експлуатування випробного джерела та щодо вибору місць розташування мікрофонів для робочого місця та інших визначених положень. Одна з цілей таких вимірювань — уможливлення порівняння характеристик різних зразків одного сімейства машин за визначених умов довкілля та стандартизованих умов монтування та експлуатування.

Примітка 2. Отримані дані також може бути використано для декларування та підтвердження рівнів випроміненого звукового тиску, як зазначено в ISO 4871 [9].

1.2 Види шуму та джерел шуму

Метод, установлений у цьому стандарті, придатний для всіх видів шумів (постійних, непостійних, флуктуаційних, окремих сплесків звукової енергії тощо), описаних в ISO 12001.

Метод, зазначений у цьому стандарті, застосовний до джерел шуму всіх видів і розмірів.

Примітка. У цьому стандарті слова «машина» та «випробне джерело» вжито для позначення машини або частини устатковання.

1.3 Середовище випробування

Тип середовища випробування впливає на точність визначення рівнів випроміненого звукового тиску. Цей стандарт застосовний у приміщеннях та поза приміщеннями за наявності однієї чи кількох звуковідбивальних площин, за виконання встановлених вимог. Ці вимоги до приміщення є менш жорсткими, ніж вимоги, наведені в ISO 11201 [16], зокрема щодо акустичної якості середовища.

1.4 Робоче місце та інші зазначені положення

Цей стандарт застосовний до робочих місць та інших зазначених положень, де необхідно визначити рівні випроміненого звукового тиску.

Вимірювання можна виконувати в таких положеннях:

a) робоче місце, розташоване в безпосередній близькості від випробного джерела; це характерно для багатьох промислових машин і побутової техніки;

b) робоче місце з кабіною, яке є складовою частиною випробного джерела; це характерно для багатьох промислових вантажних транспортних засобів і машин, які обробляють землю;

c) робоче місце, що частково чи повністю розташовано в огородженому місці (чи за екраном), поставлене виробником як складову частину випробного джерела;

d) робоче місце частково чи повністю оточено випробуваним джерелом — ця ситуація може виникнути в деяких великих промислових машин;

e) положення спостерігачів, які займають особи, що не відповідають за експлуатування випробного джерела, але можуть опинятися поблизу від них час від часу або знаходитися там постійно;

f) інші зазначені положення, які необов’язково є робочими місцями чи положеннями спостерігачів.

Робоче місце може також знаходитися на визначеному маршруті, уздовж якого рухається оператор (див. 9.4).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи потрібні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують лише наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

ISO 3744 Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure — Engineering method in an essentially free field over a reflecting plane

ISO 3746 Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure — Survey method using an enveloping measurement surface over a reflecting plane

ISO 5725 (all parts) Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results

ISO 12001 Acoustics — Noise emitted by machinery and equipm ent — Rules for the drafting and presentation of a noise test code

IEC 60942:2003 Electroacoustics — Sound calibrators

IEC 61260:1995 Electroacoustics — Octave-band and fractional-octave-band filters (amended by IEC 61260/Amd. 1:2001)

IEC 61672-1:2002 Electroacoustics — Sound level meters — Part 1: Specifications

ISO/IEC Guide 98-3:2008 Uncertainty of measurement— Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM:1995).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 3744 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності джерел шуму за звуковим тиском. Технічний метод у практично вільному полі над відбивальною площиною.

ISO 3746 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності джерел шуму за звуковим тиском. Приблизний метод з використанням вимірювальної огинальної поверхні над відбивальною площиною

ISO 5725 (усі частини) Точність (правильність і прецизійність) методів та результатів вимірювання

ISO 12001 Акустика. Шум, випромінюваний машинами й устаткованням. Правила складання й оформлення методики випробування на шум

ІЕС 60942:2003 Електроакустика. Калібратори звуку

ІЕС 61260:1995 Електроакустика. Октавні та частинооктавні смугові фільтри

ІЕС 61672-1:2002 Електроакустика. Шумоміри. Частина 1. Технічні умови

ISO/IEC Guide 98-3:2008 Невизначеність вимірення. Частина 3. Настанови щодо подання невизначеності у вимірюванні (GUM:1995).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online