ДСТУ EN 12385-3:2017 Канати сталеві дротяні. Безпека. Частина 3. Інформація щодо застосування та технічного обслуговування (EN 12385-3:2004 + А1:2008, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Канати сталеві дротяні
БЕЗПЕКА
Частина 3. Інформація щодо застосування
та технічного обслуговування

ДСТУ ЕN 12385-3:2017
(ЕN 12385-3:2004 +А1:2008, IDТ)

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2019

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Сталеві дротяні канати» (ТК 100)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації', сертифікації та якості» (З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)) від 27 грудня 2017 р. № 475 з 2019-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN 12385-3:2004 + А1:2008 Steel wire ropes — Safety — Part 3: Information for use and maintenance (Канати сталеві дротяні. Безпека. Частина 3. Інформація щодо застосування та технічного обслуговування) І внесений з дозволу CEN, Avenue Marnix 17, В-1000 Baissais, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 12385-3:2014

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Перелік суттєвих небезпек

5 Інструкції щодо безпеки та інформація щодо застосування і технічного обслуговування

Додаток А (обов'язковий) Приклад загальної інформації щодо застосування і технічного обслуговування

Додаток В (обов’язковий) Рекомендації щодо вибирання канату

Додаток С (довідковий) Технічний стан матеріалу та інформація щодо безпечності сталевого дротяного канату і його складових частин

Додаток ZA (довідковий) Взаємозв'язок між ЕN 12385-3:2004 та основними вимогами Директиви 98/37/ЕС

Додаток ZB (довідковий) Взаємозв'язок між EN 12385-3:2004 та основними вимогами Директиви 2006/42/ЕС

Додаток ZC (довідковий) Взаємозв’язок між ЕN 12385-3:2004 та основними вимогами Директиви 95/16/ЕС

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 12385-3:2017 (EN 12385-3:2004 + А1:2008, IDТ) «Канати сталеві дротяні. Безпека. Частина 3. Інформація щодо застосування та технічного обслуговування», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 12385-3:2004 + А1:2008 (версія еn) «Steel wire ropes — Safety — Part 3: Information for use and maintenance».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 100 «Сталеві дротяні канати».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 12385-3:2014, прийнятого методом підтвердження.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографію» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України:

— у розділах «Нормативні посилання» та «Бібліографія» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою:

— вилучено «Передмову» до EN 12385-3:2004 + А1:2008 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— зміну А1, долучену до європейського стандарту, позначено подвійною рискою на березі аркуша;

— зі «Вступу» до EN 12385-3:2004 + А1:2008 у цей «Національний вступ» внесено лише ту інформацію, що безпосередньо стосується цього стандарту, а саме: «Положення цього стандарту, який є стандартом типу С. можуть відрізнятися від положень стандартів типу А чи В. У такому разі положення цього стандарту мають переважну силу над положеннями стандартів типу А чи В».

EN 1050:1996, EN 12385-2:2002, посилання на які є в цьому стандарті, прийнято в Україні як ідентичні національні стандарти ДСТУ EN 1050:2003 Безпечність машин. Принципи оцінювання ризику (EN 1050:1996, IDТ), ДСТУ EN 12385-2:2013 Канати сталеві дротяні. Безпека. Частина 2. Термінологія, позначення та класифікація (EN 12385-2:2002 + А1:2008, IDТ).

EN 1050:1996, EN 1070:1998, EN IS0 12100-2:2003, посилання на які є в цьому стандарті, в Україні як національні стандарти не прийнято.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КАНАТИ СТАЛЕВІ ДРОТЯНІ
БЕЗПЕКА
Частина 3. Інформація щодо застосування та технічного обслуговування

STEEL WIRE ROPES
SAFETY
Part 3. Information for use and maintenance

Чинний від 2019-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

У цьому стандарті встановлено тип інформації щодо застосування й технічного обслуговування сталевих дротяних канатів, яку надає виробник канатів або яку треба долучати до інструкції виробника, що постачають разом із машиною або частиною обладнання чи устатковання, у складі яких є сталевий дротяний канат.

Додаткові небезпеки, що стосуються цього стандарту, визначено в розділі 4.

Додаткову інформацію щодо застосування та технічного обслуговування сталевих дротяних канатів згідно з частинами 8 та 9 EN 12385, які застосовують на підвісних канатних дорогах для перевезення пасажирів, наведено в prEN 12927-7.

Спеціальну інформацію щодо застосування й технічного обслуговування стропів зі сталевих дротяних канатів наведено в EN 13414-2.

Цей стандарт не поширюється на сталеві дротяні канати, вироблені до дати публікації стандарту CEN.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи необхідні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 1050:1996 Safety of machinery — Principles for risk assessment

EN 1070:1998 Safety of machinery —Terminology

EN 12385-2:2002 Steel wire ropes — Safety — Part 2: Definitions, designation and classification

EN ISO 12100-2:2003 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 2: Technical principles (ISO 12100-2:2003).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 1050:1996 Безпечність машин. Принципи оцінювання ризику

EN 1070:1998 Безпечність машин. Термінологія

EN 12385-2:2002 +А1:2008 Канати сталеві дротяні. Безпека. Частина 2. Термінологія, позначення та класифікація

EN ISO 12100-2:2003 Безпечність машин. Основні положення, загальні принципи конструювання. Частина 2. Технічні принципи (ISO 12100-2:2003).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online