ДСТУ EN 16327:2018 Пожежогасіння. Напірні пінозмішувачі (PPPS) та системи пожежогасіння компресійною піною (CAFS) (EN 16327:2014, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Пожежогасіння НАПІРНІ ПІНОЗМІШУВАЧІ (PPPS)
ТА СИСТЕМИ ПОЖЕЖОГАСІННЯ
КОМПРЕСІЙНОЮ ПІНОЮ (CAFS)

ДСТУ EN 16327:2018
(EN 16327:2014, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП "УкрНДНЦ" http://uas.org.ua) 

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Пожежна безпека та протипожежна техніка» (ТК 25)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 03 жовтня 2018 р. № 344 з 2019-10-01

3 Національний стандарт відповідає EN 16327:2014 Fire-fighting — Positive-pressure proportioning systems (PPPS) and compressed-air foam systems (OAFS) (Пожежогасіння. Напірні пінозмішувачі (PPPS) та системи пожежогасіння компресійною піною (CAFS)) і внесений з дозволу CEN, Avenue Маrnіх 17, В-1000 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 16327:2014

ЗМІСТ

Національний вступ

Передмова до EN 16327:2014

Вступ до EN 16327:2014

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Перелік суттєвих небезпек

5 Класифікація та позначення

5.1 Класифікація та позначення напірних пінозмішувачів (PPPS)

5.2 Класифікація та позначення систем пожежогасіння компресійною піною (CAFS)

6 Заходи щодо безпеки та/або захисні пристрої

6.1 Вимоги щодо безпеки, застосовні для всіх виробів

6.2 Додаткові вимоги щодо безпеки, які висувають до системи пожежогасіння компресійною піною (CAFS)

7 Вимоги щодо експлуатаційних характеристик

7.1 Вимоги щодо експлуатаційних характеристик, застосовні до всіх виробів

7.2 Додаткові вимоги щодо експлуатаційних характеристик напірних пінозмішувачів (PPPS)

7.3 Додаткові вимоги щодо експлуатаційних характеристик систем пожежогасіння компресійною піною (CAFS)

8 Протокол випробування типу

9 Інформація для користувачів

9.1 Загальні положення

9.2 Умовні позначки, застережні знаки та застережні написи

9.3 Супровідні документи

Додаток А (довідковий) Настанови щодо перевіряння під час приймання та випробування кожного виробу, поставку якого здійснено

Додаток В (довідковий) Приклад схеми робочого діапазону напірного пінозмішувача (PPPS)

Додаток С (довідковий) Приклад схеми робочого діапазону системи пожежогасіння компресійною піною (CAFS)

Додаток D (обов’язковий) Методика випробування з визначення параметрів піни, генерованої CAFS

Додаток Е (довідковий) Схеми побудови CAFS

Додаток ZA (довідковий) Взаємозв’язок між EN 16327:2014 та основними вимогами Директиви ЄС 2006/42/ЕС

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 16327:2018 (EN 16327:2014, IDT) «Пожежогасіння. Напірні пінозмішувачі (PPPS) та системи пожежогасіння компресійною піною (CAFS)», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 16327:2014 (версія en) «Fire-fighting — Positive-pressure proportioning systems (PPPS) and compressed-air foam systems (CAFS)».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 25 «Пожежна безпека та протипожежна техніка».

Цей національний стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 16327:2014 «Пожежогасіння. Нагнітальні дозуючі системи та пінні системи стисненого повітря» (EN 16327:2014, IDT).

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— словосполуку «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— замінено назву стандарту з «Пожежогасіння. Нагнітальні дозуючі системи та пінні системи стисненого повітря» на «Пожежогасіння. Напірні пінозмішувачі (PPPS) та системи пожежогасіння компресійною піною (CAFS)»;

— словосполуку «Примітка до терміна» замінено на «Примітка», вилучено вираз «Джерело інформації»;

— познаки одиниць фізичних величин відповідають вимогам стандартів серії ДСТУ ISO 80000:2016 «Величини та одиниці»;

— у «Вступі» до EN 16327:2014 та в 3.3 наведено «Національну примітку», а в розділі 2 — «Національне пояснення», виділені рамкою;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті).

У цьому стандарті є посилання на CEN/TS 15989, який не прийнято в Україні як національний стандарт.

ПЕРЕДМОВА до EN 16327:2014

Цей стандарт (EN 16327:2014) розробив Технічний комітет CEN/TC 192 «Обладнання для пожежно-рятувальних підрозділів», секретаріатом якого керує Британський інститут стандартів (BSI).

Цей стандарт розроблено за дорученням, поданим CEN Європейською комісією та Європейською асоціацією вільної торгівлі, він підтримує основні вимоги Європейської(-их) Директиви(-в).

Зв’язок з Європейською(-ими) Директивою(-ами) зазначено в довідковому додатку ZA, що є невід’ємною частиною цього стандарту.

ВСТУП до EN 16327:2014

Цей стандарт є стандартом типу С згідно з EN ISO 12100.

Машини, на які поширюється цей стандарт, а також міру, якою йдеться про небезпеки, небезпечні ситуації та події, наведено в розділі «Сфера застосування».

Якщо положення цього стандарту типу С відрізняються від зазначених у стандартах типу А чи В, то положення цього стандарту типу С мають перевагу над положеннями інших стандартів щодо машин, розроблених та побудованих відповідно до положень цього стандарту типу С.

Цей стандарт стосується виробів, змонтованих на пожежних автомобілях для підвищення ефективності пожежогасіння. Цього досягають додаванням добавок розчинів хімічних речовин або піноутворювачів (які надалі разом називають піноутворювачами) під тиском до води, яку подає відцентровий пожежний насос. В окремих випадках для генерування піни може бути введено стиснене повітря.

Додатково до гасіння пожеж класу В, описані вироби використовують для гасіння пожеж класу А для поліпшення адгезії, просочування та подовження проміжку часу перебування вогнегасної речовини на поверхні палаючого матеріалу, внаслідок чого відбувається передавання більшої кількості енергії та посилюється охолоджувальний ефект від поданої вогнегасної речовини. Метою використання піни разом із вогнегасними речовинами є збільшення дійсної площі поверхні контактування робочого роз чину піноутворювача, а також поліпшення адгезії до поверхонь палаючого матеріалу, що не є горизонтальними, внаслідок чого збільшується проміжок часу ефективного відведення теплоти.

Іншою призначеністю зазначених виробів є поліпшення, полегшення та прискорення використання піноутворювачів під час їх застосування для гасіння пожеж у населених пунктах та в інших подібних умовах.

Для підмішування піноутворювачів до води з метою пожежогасіння можна розглянути питання щодо застосування наведених нижче принципів, причому на наведені в а) та b) цей стандарт не поширюється.

а) Індуктори, побудовані за принципом трубки Вентурі, які створюють вакуум для підсмоктування піноутворювача до струменя води. Такі індуктори можна використовувати як незакріплене обладнання, підключене до рукавної лінії або стаціонарно встановлене на пожежному насосі.

Пристрій із «подаванням повз насос» (RTP) відбирає воду з випускного патрубка насоса з її проходженням через трубку Вентурі для засмоктування піноутворювача у всмоктувальний пристрій насоса.

Пристрій RTP можна використовувати в поєднанні з PPPS, якщо пожежний насос подає тільки розчин, а величина повної витрати, забезпеченої насосом, перевищує пропускну здатність PPPS. Після введення RTP у дію через усі випускні прорізи пожежного насоса подається розчин. У разі викорис тання пристрою RTP відбувається забруднення пожежного насоса та пов’язаного з ним обладнання піноутворювачем.

b) Завчасне приготування робочого розчину піноутворювача (відоме також як завчасне змішування компонентів) — це захід, який реалізуються в окремих випадках, коли відміряну кількість піно утворювача додають до води, наявної в цистерні транспортного засобу щоразу, коли її заповнюють. Спеціальні технології змішування не застосовують, піноутворювач додають у цистерну для води.

Цим принципом зазвичай користуються в сезон для гасіння пожеж (лісових та в природній місцевості), а після завершення сезону обладнання промивають, виконують його технічне обслуговування та зберігають на складі.

с) До складу напірних пінозмішувачів (PPPS) входить насос для подавання піноутворювача, при значений для його введення у струмінь води під тиском, вищим за тиск води. PPPS зазвичай забезпечує подавання розчину до відповідних випускних пристроїв пожежного насоса.

Вироби, про які йдеться в цьому стандарті, початково розробили як «пінозмішувачі для піно утворювачів, призначених для гасіння пожеж класу А», розраховані на забезпечення підмішування невеликих кількостей і роботи за змінних значень витрати. Разом з тим, ними можна користуватися для роботи з будь-яким іншим піноутворювачем із належними властивостями. Останні розробки в галузі піноутворювачів забезпечують можливість підмішування також невеликих кількостей піноутворювачів, призначених для гасіння пожеж класу В.

PPPS не забруднюють піноутворювачем пожежний насос і вододжерела.

Після приготування водного розчину піноутворювача генерування піни відбувається нагнітанням повітря в пожежний ствол, що є частиною «системи пожежогасіння компресійною піною з аспірацією повітря насадком» (NAFS) або

d) Нагнітання стисненого повітря в «систему пожежогасіння компресійною піною» (CAFS).

Умовні познаки виробів, наведені в цьому стандарті, відповідають типовим витратам, забезпечуваним пожежним стволом або комбінацією пожежних стволів, якими користуються одночасно.

Водний розчин піноутворювача, який готують за допомогою PPPS, можна подавати також через пожежні стволи звичайних конструкцій без аспірації повітря як воду, поверхневий натяг якої знижено.

НАЦІОНАЛЬНА ПРИМІТКА

У складі систем «пожежогасіння компресійною піною» може бути використано як пожежні стволи-генератори піни (піногенера- тори) традиційних конструкцій, так і насадки з аспірацією чи без аспірації повітря. З цієї причини в цьому стандарті терміни «пожеж ний ствол» і «насадок» залежно від контексту можуть використовуватись як синоніми.

Цей стандарт поширюється на PPPS та CAFS, призначені для встановлення з відцентровими пожежними насосами, що відповідають вимогам EN 1028 (усі частини) або EN 14710 (усі частини).

PPPS та CAFS можна використовувати одночасно для подавання води без добавок від пожежного насоса.

Інформація щодо впливу на довкілля піноутворювачів, до складу яких входять фторвмісні речовини:

Живі організми чутливі до полі- та перфторованих хімічних речовин (PFC), що можуть бути виявлені у воді та в мулі. Через особливості хімічної природи вони розкладаються дуже важко або не розкладаються. З цієї причини ЄС заборонив розміщення на ринку та використання перфторок-тансульфонату (PFOS) C8F17SO2X з 27.06.2008 Директивою ЄС 2006/122/ЕС. Див. також Європейські правила REACH ECV 1907/2006.

Період дозволеного використання вогнегасних речовин на основі PFOS завершився у червні 2011 року (за умови, якщо їх було розміщено на ринку раніше, ніж у грудні 2006 року).

Заборона ЄС стосується тільки піноутворювачів для гасіння пожеж, які містять PFOS. Водночас, тривалий вплив на живі організми та довкілля можуть мати також інші полі- та перфторовані хімічні речовини (PFC). З цієї причини важливо уважно аналізувати потреби використання піноутворювачів, що містять PFC, для гасіння конкретної пожежі. Навчань з використанням PFC потрібно уникати або зводити їхню кількість до абсолютного мінімуму. Загальні прийоми застосування піни можна відпрацювати з використанням піноутворювачів для навчань («Training Foam»), зменшуючи в такий спосіб вплив на довкілля.

НАЦІОНАЛЬНА ПРИМІТКА

Термін «Training Foam» вживають для називання піноутворювачів, спеціально розроблених та які використовують винятково для навчань.

Використання PFC для пожежогасіння та навчань може потребувати збирання та належної утилізації пролитих рідин залежно від вимог регіональних нормативних документів.

У той час як використання вищенаведених піноутворювачів (що містять PFC) може знадобитися для гасіння пожеж класу В, для гасіння пожеж класу А треба передбачати використання біологічно «м’яких» піноутворювачів, оскільки це значною мірою зменшує вплив на довкілля під час пожежогасіння.

Випробування з генеруванням піни, описані в цьому стандарті, потрібно мінімізувати та в усіх випадках по можливості використовувати екологічно безпечний піноутворювач.

НАЦІОНАЛЬНА ПРИМІТКА

Показники екологічної безпечності піноутворювачів та їхніх складників визначають токсичністю та здатністю до розкладання під дією мікрофлори водоймищ і ґрунтів. Залежно від цієї здатності (швидкості розкладання), визначуваної за спеціальними мето диками, поверхнево-активні речовини, а також препарати на їхній основі (зокрема піноутворювачі) поділяють на біологічно «м'які» та біологічно «жорсткі».

Випробування та навчання потрібно виконувати у відповідних місцях, де проливи рідини можна обмежувати згідно з вимогами регіональних нормативних документів і де це не призведе до забруднення відкритих водойм і ґрунтових вод.

Під час складання висновків щодо впливу на довкілля потрібно враховувати паспорт безпечності (MSDS) кожного використовуваного піноутворювача. Для гарантування використання та утилізації можуть знадобитися консультації з регіональними органами, що мають повноваження, організаціями та агентствами.

Метою використання піни для гасіння будь-якої пожежі є скорочення тривалості її гасіння, а також зменшення обсягів утворення продуктів згоряння під час пожежі. Використання піни для підвищення ефективності гасіння пожежі зумовлює зменшення обсягів споживання води та зниження кількості проливів забрудненої рідини. Ці чинники потрібно розглядати порівняно до можливого впливу використовуваного піноутворювача.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПОЖЕЖОГАСІННЯ
НАПІРНІ ПІНОЗМІШУВАЧІ (PPPS) ТА СИСТЕМИ ПОЖЕЖОГАСІННЯ
КОМПРЕСІЙНОЮ ПІНОЮ (CAFS)

FIRE-FIGHTING
POSITIVE-PRESSURE PROPORTIONING SYSTEMS (PPPS)
AND COMPRESSED-AIR FOAM SYSTEMS (CAFS)

Чинний від 2019-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на вироби, що забезпечують додавання піноутворювача до води, яка подається відцентровим пожежним насосом:

а) від напірного пінозмішувача (PPPS), використовуваного як окремий виріб; або

b) разом зі стисненим повітрям за допомогою системи пожежогасіння компресійною піною (CAFS).

В обох випадках до піноутворювача прикладають тиск для забезпечення безперервної роботи. Такі вироби встановлюють стаціонарно на пожежних автомобілях. Цей стандарт не поширюється на стаціонарно встановлені, а також стаціонарні системи пожежогасіння для захисту будинків і споруд.

Цей стандарт стосується проектування, виробництва та експлуатації таких виробів. У цьому стандарті йдеться про всі небезпеки, небезпечні ситуації та події, пов’язані з PPPS та CAFS під час їхнього використання за передбачуваною призначеністю та з порушеннями встановлених вимог, які виробник може правильно спрогнозувати (див. розділ 4).

Цей стандарт поширюється на вироби, експлуатовані за температур навколишнього середовища від -15 °С до 35 °С згідно з EN 1846-3.

Для виробів, розрахованих на експлуатацію поза межами цього температурного діапазону, конкретний температурний діапазон повинен наводити користувач, а виробник повинен визначити потребу в додаткових запобіжних заходах оцінюванням ризику.

Цей стандарт не стосується технічних вимог щодо безпеки, які стосуються проектування та виробництва приводів, додаткового обладнання, джерел енергії та насосів. Крім того, у цьому стандарті не описано особливі небезпеки, що виникають через специфічні умови експлуатації таких виробів, наприклад:

а) переміщення обладнання, пристроїв тощо, підключених до виробу або з’єднаних з ним (наприклад, переміщення пожежних стволів/насадків і напірних рукавів);

b) події, що залежать від місця встановлення виробу (наприклад, на дорогах загального користування);

с) виведення з експлуатації та утилізації;

d) роботу без нагляду;

е) стійкість до електромагнітних полів та електростатичних розрядів.

У цьому стандарті не розглянуто небезпеки, пов’язані з різними типами механічного, електричного, гідравлічного, пневматичного та іншого обладнання, на які поширюються відповідні стандарти. У всіх випадках за наявності відповідних стандартів і за потреби на них подано посилання.

Небезпеки, пов’язані з шумом, у цьому стандарті не розглянуто.

У цьому стандарті не розглянуто небезпеки, пов’язані з роботою з піноутворювачами та контактуванням з ними.

Цей стандарт не застосовний до виробів, виготовлених до дати опублікування CEN EN 16327:2014.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи необхідні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватися останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 349 Safety of machinery — Minimum gaps to avoid crushing of parts of the human body

EN 547-2 Safety of machinery — Human body measurements — Part 2: Principles for determining the dimensions required for access openings

EN 547-3 Safety of machinery — Human body measurements — Part 3: Anthropometric data

EN 659 Protective gloves for firefighters

EN 894-1 Safety of machinery — Ergonomics requirements for the design of displays and control actuators — Part 1: General principles for human interactions with displays and control actuators

EN 894-2 Safety of machinery — Ergonomics requirements for the design of displays and control actuators — Part 2: Displays

EN 894-3 Safety of machinery — Ergonomics requirements for the design of displays and control actuators — Part 3: Control actuators

EN 894-4 Safety of machinery — Ergonomics requirements for the design of displays and control actuators — Part 4: Location and arrangement of displays and control actuators

EN 953 Safety of machinery — Guards — General requirements for the design and construction of fixed and movable guards

EN 1005-3 Safety of machinery — Human physical performance — Part 3: Recommended force limits for machinery operation

EN 1028-1 Fire-fighting pumps — Fire-fighting centrifugal pumps with primer — Part 1: Classification — General and safety requirements

EN 1028-2 Fire-fighting pumps — Fire-fighting centrifugal pumps with primer — Part 2: Verification of general and safety requirements

EN 1568-1 Fire extinguishing media — Foam concentrates — Part 1: Specification for medium expansion foam concentrates for surface application to water-immiscible liquids

EN 1568-3:2008 Fire extinguishing media — Foam concentrates — Part 3: Specification for low expansion foam concentrates for surface application to water-immiscible liquids

EN 1846-2 Firefighting and rescue service vehicles — Part 2: Common requirements — Safety and performance

EN 1846-3:2013 Firefighting and rescue service vehicles — Part 3: Permanently installed equipment — Safety and performance

EN 14466:2005 + A1:2008 Fire-fighting pumps — Portable pumps — Safety and performance requirements, tests

CEN/TS 15989 Firefighting vehicles and equipment — Symbols for operator controls and other displays

EN 60204-1 Safety of machinery — Electrical equipment of machines — Part 1: General requirements (IEC 60204-1)

EN 60529 Degrees of protection provided by enclosures (IP code) (IEC 60529)

EN 61310-1 Safety of machinery — Indication, marking and actuation — Part 1: Requirements for visual, acoustic and tactile signals (IEC 61310-1)

EN 61310-2 Safety of machinery — Indication, marking and actuation — Part 2: Requirements for marking (IEC 61310-2)

EN 61310-3 Safety of machinery — Indication, marking and actuation — Part 3: Requirements for the location and operation of actuators (IEC 61310-3)

EN ISO 12100:2010 Safety of machinery — General principles for design — Risk assessment and risk reduction (ISO 12100:2010)

EN ISO 13732-1 Ergonomics of the thermal environment — Methods for the assessment of human responses to contact with surfaces — Part 1: Hot surfaces (ISO 13732-1)

EN ISO 13732-3 Ergonomics of the thermal environment — Methods for the assessment of human responses to contact with surfaces — Part 3: Cold surfaces (ISO 13732-3)

EN ISO 13857 Safety of machinery — Safety distances to prevent hazard zones being reached by upper and lower limbs (ISO 13857)

ISO 7000 Graphical symbols for use on equipment — Registered symbols.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 349 Безпечність машин. Мінімальні зазори, необхідні для уникнення роздавлювання частин тіла людини

EN 547-2 Безпечність машин. Виміри тіла людини. Частина 2. Принципи визначення необхідних розмірів оглядових прорізів

EN 547-3 Безпечність машин. Виміри тіла людини. Частина 3. Антропометричні дані

EN 659 Захисні рукавички для пожежників

EN 894-1 Безпечність машин. Ергономічні вимоги щодо проектування пристроїв індикації та органів керування. Частина 1. Загальні принципи взаємодії людини з пристроями індикації та органами керування

EN 894-2 Безпечність машин. Ергономічні вимоги щодо проектування пристроїв індикації та органів керування. Частина 2. Пристрої індикації

EN 894-3 Безпечність машин. Ергономічні вимоги щодо проектування пристроїв індикації та органів керування. Частина 3. Органи керування

EN 894-4 Безпечність машин. Ергономічні вимоги щодо проектування пристроїв індикації та органів керування. Частина 4. Розміщення та встановлення пристроїв індикації та органів керування

EN 953 Безпечність машин. Огорожі. Загальні принципи проектування та конструювання стаціонарних і пересувних огорож

EN 1005-3 Безпечність машин. Фізичні можливості людини. Частина 3. Рекомендовані граничні зусилля під час роботи з машинами

EN 1028-1 Насоси пожежі. Насоси пожежні із заливним пристроєм. Частина 1. Класифікація. Загальні вимоги та вимоги щодо безпеки

EN 1028-2 Насоси пожежі. Насоси пожежні із заливним пристроєм. Частина 2. Контролювання дотримання загальних вимог та вимог щодо безпеки

EN 1568-1 Вогнегасні речовини. Піноутворювачі. Частина 1. Вимоги щодо піноутворювачів для гасіння водонерозчинних рідин піною середньої кратності, що подається на поверхню

EN 1568-3:2008 Вогнегасні речовини. Піноутворювачі. Частина 3. Вимоги щодо піноутворювачів для гасіння водонерозчинних рідин піною низької кратності, що подається на поверхню

EN 1846-2 Пожежно-рятувальні автомобілі. Частина 2. Загальні вимоги. Безпечність та експлуатаційні характеристики

EN 1846-3:2013 Пожежно-рятувальні автомобілі. Частина 3. Стаціонарно встановлене обладнання. Безпечність та експлуатаційні характеристики

EN 14466:2005 + А1:2008 Насоси пожежі. Пересувні насоси. Вимоги щодо безпеки та експлуатаційних характеристик і методи випробування

CEN/TS 15989 Пожежні автомобілі та протипожежне обладнання. Умовні познаки органів керування для використання оператором та інших пристроїв індикації

EN 60204-1 Безпечність машин. Електричне обладнання машин. Частина 1. Загальні вимоги

EN 60529 Ступені захисту, забезпечувані оболонками (код IP) (ІЕС 60529)

EN 61310-1 Безпечність машин. Індикація, маркування та приведення в дію. Частина 1. Вимоги щодо світлових, звукових і тактильних сигналів (ІЕС 61310-1)

EN 61310-2 Безпечність машин. Індикація, маркування та приведення в дію. Частина 2. Вимоги щодо маркування (ІЕС 61310-2)

EN 61310-3 Безпечність машин. Індикація, маркування та приведення в дію. Частина 3. Вимоги щодо розміщення та приведення в дію органів керування (ІЕС 61310-3)

EN ISO 12100:2010 Безпечність машин. Загальні принципи проектування. Оцінювання та зниження ризику (ISO 12100:2010)

EN ISO 13732-1 Ергономіка теплового середовища. Методи оцінювання реакції людини на контактування з поверхнями. Частина 1. Гарячі поверхні (ISO 13732-1:2006)

EN ISO 13732-3 Ергономіка теплового середовища. Методи оцінювання реакції людини на контактування з поверхнями. Частина 3. Холодні поверхні (ISO 13732-3)

EN ISO 13857 Безпечність машин. Безпечні відстані для запобігання досягненню небезпечних зон верхніми та нижніми кінцівками (ISO 13857)

ISO 7000 Графічні символи для нанесення на обладнання. Зареєстровані символи.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online