ДСТУ EN 1012-1:2018 Компресори та вакуумні насоси. Вимоги щодо безпеки. Частина 1. Компресори (EN 1012-1:2010, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ EN 1012-1:2018
(EN 1012-1:2010, IDT)

Компресори та вакуумні насоси
ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ
Частина 1. Компресори

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП "УкрНДНЦ" http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Робоча група, створена наказом Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 21 червня 2018 р. № 184

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 29 листопада 2018 р. № 447 з 2020-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN 1012-1:2010 Compressors and vacuum pumps — Safety requirements — Part 1: Air compressors (Компресори та вакуумні насоси. Вимоги щодо безпеки. Частина 1. Компресори) і внесений з дозволу CEN, Avenue Магnіх 17, В-1000 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 1012-1:2014 Право власності на цей національний стандарт належить державі.

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до EN 1012-1:2010

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

З Терміни та визначення понять

3.1 Загальні вимоги

3.2 Особливі вимоги

4 Перелік значних небезпек — аналіз небезпеки та оцінка ризику

5 Заходи безпеки та/або захисні заходи

5.1 Загальні вимоги

5.2 Механічна безпека

5.3 Електрична безпека

5.4 Система управління

5.5 Термічна безпека

5.6 Шум

5.7 Матеріали та речовини, що обробляються, використовуються або видаляються

5.8 Пожежа та вибух

5.9 Ергономічні принципи

5.10 Руйнування частин машин та інші функціональні розлади

5.11 Зниження тиску — фрагментація

5.12 Інформаційні та попереджувальні пристрої

6 Перевіряння вимог безпеки та/або захисних заходів

6.1 Випробування на тиск.

6.2 Шум

6.3 Стабільність переносних компресорних установок

6.4 Структура перевіряння

7 Інформація для використання

7.1 Загальні вимоги

7.2 Супровідні документи (зокрема, інструкція з експлуатації)

7.3 Спеціальні типи компресорів

7.4 Сервісні інструкції

7.5 Марковання, знаки та письмові застереження

7.6 Шум

7.7 Демонтажування

Додаток А (довідковий) Етикетки, знаки та теги

Додаток ZA (довідковий) Взаємозв’язок між EN 1012-1:2010 та основними вимогами Директиви ЄС 2006/42/ЕС

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 1012-1:2018 (EN 1012-1:2010, IDT) «Компресори та вакуумні насоси. Вимоги щодо безпеки. Частина 1. Компресори», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 1012-1:2010 (версія en) «Compressors and vacuum pumps — Safety requirements — Part 1: Air compressors».

Робоча група, створена наказом Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 21.06.2018 р. № 184, відповідальна за цей стандарт в Україні.

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 1012-1:2014 (EN 1210-1:2010, IDT) «Компресори і вакуумні насоси. Вимоги щодо безпеки. Частина 1. Компресори», прийнятого методом підтвердження.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт», «цей документ» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене в тексті рамкою;

— з «Передмови» до EN 1012-1:2010 у цей «Національний вступ» внесено все, що безпосередньо стосується цього стандарту;

— долучено довідковий додаток НА («Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті»);

— познаки одиниць фізичних величин відповідають серії стандартів ДСТУ ISO 80 000.

Додаток ZA є невід’ємною частиною цього стандарту.

Цей стандарт складається з трьох частин:

— Частина 1: Компресори повітряні;

— Частина 2: Вакуумні насоси;

— Частина 3: Технологічні компресори.

Міжнародні стандарти ISO 8573-1, EN ISO 8573-2, EN ISO 8573-4, EN ISO 11688-2, посилання на які є в цьому стандарті, не прийнято в Україні як національні стандарти.

ВСТУП до EN 1012-1:2010

Цей документ є стандартом типу С, як зазначено у вступі до стандарту EN ISO 12100-1.

У даному стандарті наведений відповідний механізм і ступінь впливу небезпек, небезпечних ситуацій та подій. Положення стандарту цього типу С відрізняються від тих, що наведені у стандартах типу А і В, положення стандарту цього типу С мають перевагу над положеннями інших стандартів для машин, які були розроблені та побудовані відповідно до положень цього типу стандарту С.

Цей стандарт, опублікований у 1996 році, застосовується до всіх типів компресорів. Стандарт тепер розділений на три частини: ця частина стосується компресорів для стисненого повітря, азоту та інертних газів, друга частина — для вакуумних насосів, третя частина — для технологічних газів. На практиці це дозволяє застосовувати положення CEN/TC 12 або ISO/TC 67 без зашкодження будь-яким змінам та поправкам процесного компресора, повітряного компресора, які охоплюються цією частиною EN 1012.

Стандарти, що стосуються небезпечних аспектів компресорних підрозділів, такі:

— EN 61000-6-4 та EN 61000-6-2 для стаціонарних компресорних установок;

— EN 13309 для підвісних і рухомих компресорних агрегатів із електромагнітною сумісністю.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КОМПРЕСОРИ ТА ВАКУУМНІ НАСОСИ
ВИМОГИ ЩОДО БЕПЕКИ
Частина 1. Компресори

COMPRESSORSAND VACUUM PUMPS
SAFETY REQUIREMENTS
Part 1. Air compressors

Чинний від 2020-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Ця частина стандарту застосовується до компресорів та компресорних агрегатів, робочий тиск яких перевищує 0,5 бар, призначений для стискання повітря, азоту або інертних газів. Цей стандарт стосується всіх значних небезпек, небезпечних ситуацій та подій, що мають відношення до проектування, монтажу, експлуатації, технічного обслуговування, демонтажу та утилізації компресорів і ком­ пресорних агрегатів, якщо вони використовуються відповідно до вимог та в умовах нецільового використання, передбачуваного виробником (див. 4).

Ця частина стандарту EN 1012 включає компресорні установки та машини, які містять:

— компресор;

— систему приводу;

— будь-який компонент або прилад, необхідний для експлуатування.

Ця частина також передбачає загальні вимоги, що стосуються технологічних газових компресорів; для конкретних вимог див. prEN 1012-3, який застосовується.

Ця частина стосується компресорів, керованих будь-яким джерелом живлення, включаючи акумулятори, що встановлені або використовуються на автотранспорті.

Ця частина EN 1012 не поширюється на вимоги до компресорів, що використовуються у потенційно вибухонебезпечній зоні.

Ця частина EN 1012 не застосовується для компресорів, виготовлених до дати опублікування цього стандарту.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи необхідні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені посилання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів(разом зі змінами).

EN 547-1 Safety of machinery — Human body measurements — Part 1: Principles for determining the dimensions required for openings for whole body access into machinery

EN 626-1:1994 + A1:2008 Safety of machinery — Reduction of risks to health from hazardous substances emitted by machinery — Part 1: Principles and specifications for machinery manufacturers

EN 837-2 Pressure gauges Part 2: Selection and installation recommendations for pressure gauges

EN 953:1997 + A1:2009 Safety of machinery — Guards — General requirements for the design and construction of fixed and movable guards

EN 982:1996 + A1:2008 Safety of machinery — Safety requirements for fluid power systems and their components — Hydraulics

EN 983:1996 + A1:2008 Safety of machinery — Safety requirements for fluid power systems and their components — Pneumatics

EN 1005-2 Safety of machinery — Human physical performance — Part2: Manual handling of machinery and component parts of machinery

EN 12021 Respiratory protective devices — Compressed air for breathing apparatus

EN 13445-5:2009 Unfired pressure vessels — Part 5: Inspection and testing

EN 13445-6 Unfired pressure vessels — Part 6: Requirements for the design and fabrication of pressure vessels and pressure parts constructed from spheroidal graphite cast iron

EN 60204-1:2006 Safety of machinery — Electrical equipment of machines — Part 1: General requirements (IEC 60204-1:2005, modified)

EN 60204-11 Safety of machinery — Electrical equipment of machines — Part 11: Requirements for HV equipment for voltages above 1000 V a.c. or 1500 V d.c. and not exceeding 36 kV (IEC 60204-11:2000)

EN 61310-2:2008 Safety of machinery — Indication, marking and actuation Requirements for marking(IEC 61310-2:2007)

EN ISO 2151:2008 Acoustics — Noise test code for compressors and vacuum pumps — Engineering Method (Grade 2) (ISO 2151:2004)

EN ISO 4126-1 Safety devices for protection against excessive pressure — Part 1: Safety valves (ISO 4126-1:2004)

EN ISO 11688-1 Acoustics Recommended practice for the design of low-noise machinery and equipment Part 1: Planning (ISO/TR 11688-1:1995)

EN ISO 12100-1:2003 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 1: Basic terminology, methodology (ISO 12100-1:2003)

EN ISO 12100-2:2003 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 2: Technical principles (ISO 12100-2:2003)

EN ISO 13732-1 Ergonomics of the thermal environment Methods for the assessment of human responses to contact with surfaces Part 1: Hot surfaces (ISO 13732-1:2006)

EN ISO 13732-3 Ergonomics of the thermal environment Methods for the assessment of human responses to contact with surfaces Part 3: Cold surfaces (ISO 13732-3:2005)

EN ISO 13849-1:2008 Safety of machinery — Safety-related parts of control systems — Part 1: General principles for design (ISO 13849-1:2006)

EN ISO 13850:2008 Safety of machinery — Emergency stop — Principles for design (ISO 13850:2006)

EN ISO 13857:2008 Safety of machinery — Safety distances to prevent hazard zones being reached by upper and lower limbs (ISO 13857:2008)

EN ISO 14121-1 Safety of machinery — Risk assessment — Part 1: Principles (ISO 14121-1:2007)

EN ISO 14122-1 Safety of machinery — Permanent means of access to machinery — Part 1: Choice of fixed means of access between two levels (ISO 14122-1:2001)

EN ISO 14122-2 Safety of machinery — Permanent means of access to machinery — Part 2: Working platforms and walkways (ISO 14122-2:2001)

EN ISO 14122-3 Safety of machinery — Permanent means of access to machinery — Part 3: Stairs stepladders and guard-rails (ISO 14122-3:2001)

EN ISO 14122-4 Safety of machinery — Permanent means of access to machinery — Part 4: Fixed ladders (ISO 14122-4:2004)

EN ISO 14163 Acoustics — Guidelines for noise control by silencers (ISO 14163:1998)

EN ISO 15667 Acoustics — Guidelines for noise control by enclosures and cabins (ISO 15667:2000)

ISO 3857-1:1977 Compressors, pneumatic tools and machines — Vocabulary — Part 1: General

ISO 3857-2:1977 Compressors, pneumatic tools and machines — Vocabulary — Part 2: Compressors

ISO 8573-1 Compressed air — Part 1: Contaminants and purity classes

ISO 8573-2 Compressed air — Part 2: Test methods for oil aerosol content

ISO 8573-3 Compressed air — Part 3: Test methods for measurement of humidity

ISO 8573-4 Compressed air — Part4: Test methods for solid particle content

IEC 60417 (2002-10) Graphical symbols for use on equipment.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 547-1 Безпека машин. Вимірювання людського тіла. Частина 1. Принципи визначення розмірів отворів для доступу до робочих місць у машинах

EN 626-1:1994 + А1:2008 Безпечність машин. Зниження ризику для здоров’я вщ небезпечних речовин, що викидаються машинами. Частина 1. Принципи та технічні вимоги для виробників машин

EN 837-2 Манометри. Частина 2. Вибір та встановлення рекомендацій для манометрів

EN 953:1997+А1:2009 Безпечність машин. Огорожі. Загальні вимоги до проектування й конструювання нерухомих та рухомих огорож

EN 982:1996 + А1:2008 Безпечність машин. Вимоги безпеки до гідравлічних та пневматичних систем і їх складових частин. Гідравліка

EN 983:1996 + А:2008 Безпечність машин. Вимоги безпеки до гідравлічних та пневматичних систем і їх складових частин. Пневматика

EN 1005-2 Безпека машин. Фізичні характеристики людини. Частина 2. Ручне управління машинами та їх складовими частинами

EN 12021 Пристрої для захисту органів дихання. Стиснене повітря для дихального апарату

EN 13445-5:2009 Необробпені тиски. Частина 5. Огляд та випробування

EN 13445-6 Необхідні резервуари під тиском. Частина 6. Вимоги до проектування та виготовлення резервуарів високого тиску та деталей тиску, виготовлених із сферичного графітового чавуну

EN 60204-1:2006 Безпечність машин. Електрообладнання машин. Частина 1. Загальні вимоги (ІЕС 60204-1:2005, зі змінами)

EN 60204-11 Безпека машин. Електрообладнання машин. Частина 11. Вимоги до високовольтного обладнання, працюючого при напрузі вище 1000 В змінного току або 1500 В постійного току й не більше ніж 36 кВ (ІЕС 60204-11:2000)

EN 61310-2:2008 Безпечність машин. Позначення, марковання та приведення в дію. Частина 2. Вимоги до марковання (ІЕС 61310-2:2007)

EN ISO 2151:2008 Технічні вимоги до шуму для компресорів та вакуумних насосів. Інженерний метод (2 клас) (ISO 2151:2004)

EN ISO 4126-1 Клапани запобіжні. Частина 1. Загальні вимоги (ISO 4126-1:2004)

EN ISO 11688-1:2015 Акустика. Практичні рекомендації щодо проектування малошумних машин й устатковання. Частина 1. Планування (EN ISO 11688-1:2009, IDT)

EN ISO 12100-1:2003 Безпека Машини. Основні поняття, загальні принципи проектування. Частина 1. Основна термінологія, методологія (ISO 12100-1:2003)

EN ISO 12100-2:2003 Безпека машин. Основні поняття, загальні принципи проектування. Частина 2. Технічні принципи

EN ISO 13732-1:2006 Ергономіка теплового середовища. Методи оцінки реакції людини при контакті з поверхнями. Частина 1. Гарячі поверхні (ISO 13732-1:2006)

EN ISO 13732-3 Ергономіка теплового середовища. Методи оцінки відповіді людини на контакт із поверхнею. Частина 3. Холодні поверхні (ISO 13732-3:2005)

EN ISO 13849-1:2008 Безпечність машин. Деталі систем управління, пов’язані з забезпеченням безпеки. Частина 1. Загальні принципи проектування (ISO 13849-1:2006)

EN ISO 13850:2008 Безпека машин. Аварійні зупинки. Принципи проектування (ISO 13850:2006)

EN ISO 14122-1:2001 Безпека машин. Постійні засоби доступу до машин. Частина 1. Вибір фіксованих засобів доступу між двома рівнями (ISO 14122-1:2001)

EN ISO 14122-2:2001 Безпека машин. Постійні засоби доступу до машин. Частина 2. Робочі майданчики та проїзні доріжки (ISO 14122-2:2001)

EN ISO 14122-3:2001 Безпека машин. Постійні засоби доступу до машин. Частина 3. Сходи, стовбурові кожухи та огорожі (ISO 14122-3:2001)

EN ISO 14122-4:2004 Безпека машин. Постійні засоби доступу до машин. Частина 4. Виправлені сходи (ISO 14122-4:2004)

EN ISO 14163 Акустика. Рекомендації щодо контролю шуму за допомогою глушників (ISO 14163:1998)

EN ISO 15667 Акустика. Рекомендації щодо контролю шуму від корпусів та кабін (ISO 15667:2000)

ISO 3857-1:1977 Компресори, пневматичні інструменти та машини. Лексика. Частина 1. Загальні положення

ISO 3857-2:1977 Компресори, пневматичні інструменти та машини. Словник. Частина 2. Компресори

ISO 8573-1 Стиснене повітря. Частина 1. Забруднення та класи чистоти

ISO 8573-2 Стиснене повітря. Частина 2. Методи випробування для вмісту мастильних аерозолів

ISO 8573-3 Стиснене повітря. Частина 3. Методи випробування для вимірювання вологості

ISO 8573-4 Стиснене повітря. Частина 4. Методи випробування твердих частинок

ІЕС 60417 (2002-10) Графічні символи для використання на апаратурі

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online