ДСТУ EN 60974-11:2018 Обладнання для дугового зварювання. Частина 11. Електродотримачі (EN 60974-11:2010, IDT; IEC 60974-11:2010, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ОБЛАДНАННЯ
ДЛЯ ДУГОВОГО ЗВАРЮВАННЯ
Частина 11. Електродотримачі

ДСТУ EN 60974-11:2018
(EN 60974-11:2010, IDT;
ІЕС 60974-11:2010, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Зварювання та споріднені процеси» (ТК 44), Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 29 листопада 2018 р. № 447 з 2020-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN 60974-11:2010 Arc welding equipm ent — Part 11: Electrode holders (Обладнання для дугового зварювання. Частина 11. Електродотримачі) і внесений з дозволу CENELEC, Avenue Marnix 17, В-1000 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CENELEC

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 60974-11:2014

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Умови навколишнього середовища

5 Типові випробування

5.1 Умови випробування

5.2 Послідовність випробування

6 Позначення

7 Застосування

8 Захист від ураження електричним струмом

8.1 Захист від прямого контакту

8.2 Електричний опір ізоляції

8.3 Електрична міцність діелектрика

9 Теплова стійкість

9.1 Підвищення температури

9.2 Стійкість до нагрівання

9.3 Стійкість до гарячих об’єктів

10 Механічні вимоги

10.1 Введення зварювального кабелю

10.2 Глибина введення ізоляції зварювального кабелю

10.3 З’єднання зі зварювальним кабелем

10.4 Стійкість до удару

11 Марковання

12 Інструкція з експлуатації

Додаток ZA (довідковий) Посилання на міжнародні видання та їхні європейські відповідники

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 60974-112018 (EN 60974-112010, IDT; ІЕС 60974-112010, IDT) «Об ладнання для дугового зварювання. Частина 11. Електродотримачі», прийнятий методом перекладу, — Ідентичний щодо EN 60974-112010 (версія еn) «Arc welding equipment — Part 11: Electrode holders».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 44 «Зварювання та споріднені процеси».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 60974-11:2014, прийнятого методом підтвердження.

У цьому національному стандарті зазначені вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» і «ця частина стандарту» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі 2 «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— зі «Вступу» до EN 60974-112010 у цей «Національний вступ» внесено все, що безпосередньо стосується цього стандарту;

— вилучено «Передмову» до EN 60974-11:2010 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— замінено крапку на кому як указівник десяткових знаків;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті).

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ОБЛАДНАННЯ
ДЛЯ ДУГОВОГО ЗВАРЮВАННЯ
Частина 11. Електродотримачі

ARC WELDING EQUIPMENT
Part 11. Electrode holders

Чинний від 2020-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на електродотримачі для ручного дугового зварювання електродами діаметром до 10 мм і встановлює вимоги щодо їх безпечності й конструкції.

Цей стандарт не поширюється на електродотримачі для підвідного зварювання.

Цей стандарт установлює вимоги щодо техніки безпеки та вимоги до експлуатації електродотримачів.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи потрібні для застосування цього стандарту. В разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань застосовують останнє видання зазначеного стандарту (разом зі змінами).

ІЕС 60050-151 International Electrotechnical Vocabulary — Part 151: Electrical and magnetic devices

IEC 60529 Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)

IEC 60974-1 Arc welding equipment — Part 1: Welding power sources.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

IEC 60050-151 Міжнародний електротехнічний словник. Частина 151. Електричні та магнітні пристрої

ІЕС 60529 Ступені захисту, що забезпечують кожухи (код IP)

ІЕС 60974-1 Устатковання для дугового зварювання. Частина 1. Джерела живлення для зварювання.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online