ДСТУ 8829:2019 Пожежовибухонебезпечність речовин і матеріалів. Номенклатура показників і методи їхнього визначення. Класифікація

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПОЖЕЖОВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНІСТЬ
РЕЧОВИН І МАТЕРІАЛІВ
Номенклатура показників
і методи їхнього визначення
Класифікація

ДСТУ 8829:2019

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2020

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Пожежна безпека та протипожежна техніка (ТК 25)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)) від 27 лютого 2019 р. № 38 з 2020–01–01

3 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

4 НА ЗАМІНУ ДСТУ Б В.2.7-19–95 (ГОСТ 30244–94) (ЗІ СКАСУВАННЯМ В УКРАЇНІ ГОСТ 12.1.044–89)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Загальні положення

6 Номенклатура показників пожежовибухонебезпечності та класифікація речовин і матеріалів

7 Методи визначення показників пожежовибухонебезпечності речовин і матеріалів

Додаток А (довідковий) Форми протоколів визначення показників пожежовибухонебезпечності речовин і матеріалів

Додаток Б (довідковий) Обчислювальні методи визначення показників пожежовибухонебезпечності речовин і матеріалів

Додаток В (довідковий) Токсичні речовини, що виділяються під час горіння матеріалів різної хімічної природи, та приклад обчислення показника токсичності

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПОЖЕЖОВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНІСТЬ
РЕЧОВИН І МАТЕРІАЛІВ
Номенклатура показників і методи їхнього визначення
Класифікація

FIRE AND EXPLOSION HAZARD
OF SUBSTANCES AND MATERIALS
Nomenclature of indices and methods of their determination
Classification

Чинний від 2020–01–01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на речовини, хімічні сполуки та їхні суміші в різних агрегатних станах і комбінаціях і матеріали (далі — речовини і матеріали).

Стандарт не поширюється на вибухові та радіоактивні речовини і матеріали.

Стандарт установлює номенклатуру показників пожежовибухонебезпечності речовин та матеріалів, методи їхнього визначення, а також їхню пожежну класифікацію, зокрема будівельних матеріалів (матеріалів будівельного призначення).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

ДСТУ Б В.1.1-2–97 (ГОСТ 30402–96) Матеріали будівельні. Метод випробування на займистість

ДСТУ Б В.2.7-70–98 (ГОСТ 30444–97) Матеріали будівельні. Метод випробування на розповсюдження полум’я

ДСТУ 2272:2006 Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 2273:2006 Протипожежна техніка. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 4047–2001 Гази вуглеводневі скраплені паливні для комунально-побутового споживання. Технічні умови

ДСТУ EN ISO 1182:2016 (EN ISO 1182:2010, IDT) Випробування виробів щодо реакції на вогонь. Випробування на негорючість

ДСТУ ISO 13344:2018 (ISO 13344:2015, IDT) Визначення потенціалу летальної токсичності летких продуктів згоряння

ДСТУ EN 13821:2017 (EN 13821:2002, IDT) Потенційно вибухонебезпечні середовища. Запобігання та захист від вибуху. Визначення мінімальної енергії займання пилоповітряних сумішей

ДСТУ EN 14034-4:2017 (EN 14034-4:2004 + A1:2011, IDT) Визначення характеристик вибухонебезпечних пилових хмар. Частина 4. Визначення граничної концентрації кисню LOC пилових хмар

ДСТУ EN 14522:2017 (EN 14522:2005, IDT) Визначення температури самозаймання газів і випарів

ДСТУ Б EN ISO 1716:2011 Випробування виробів щодо реакції на вогонь. Визначення вищої (нижчої) теплоти згоряння (EN ISO 1716:2010, IDT)

ДСТУ EN 1839:2017 (EN 1839:2017, IDT) Визначення границь вибуховості та граничної концентрації кисню (LOC) для займистих газів і парів

ДСТУ EN ISO 2592:2017 (EN ISO 2592:2001, IDT; ISO 2592:2000, IDT) Визначення температур спалаху і займання. Метод із застосуванням приладу Клівленда з відкритим тиглем

ДСТУ ISO 2719:2006 Визначення температури спалаху горючих речовин методом Пенського-Мартенса в закритому тиглі (ISO 2719:2002, IDT)

ДСТУ EN ISO 4589-2:2018 (EN ISO 4589-2:2017 IDT; ISO 4589-2:2017, IDT) Пластмаси. Визначення характеристик горіння за кисневим індексом. Частина 2. Випробування за температури навколишнього середовища

ДСТУ EN ISO 4589-3:2018 (EN ISO 4589-3:2017, IDT; ISO 4589-3:2017, IDT) Пластмаси. Визначення характеристик горіння за кисневим індексом. Частина 3. Випробування за підвищеної температури.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online