ДСТУ 4812:2007 Дріжджі хлібопекарські пресовані. Технічні умови

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДРІЖДЖІ ХЛІБОПЕКАРСЬКІ ПРЕСОВАНІ

Технічні умови

ДСТУ 4812:2007

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2009

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Український науково-дослідний інститут спирту і біотехнології продовольчих продуктів Державного департаменту продовольства Міністерства аграрної політики України

РОЗРОБНИКИ: Н. Булах; Т. Дубінченко; С. Олійнічук, д-р техн. наук (науковий керівник); А. Ткаченко; А. Хоменко; В. Шевченко

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 30 липня 2007 р. № 167

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 171-81)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні технічні вимоги

5 Вимоги щодо безпеки

6 Вимоги щодо охорони довкілля

7 Маркування

8 Пакування

9 Правила транспортування та зберігання

10 Методи контролювання

11 Правила приймання

12 Гарантії виробника

Додаток А Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДРІЖДЖІ ХЛІБОПЕКАРСЬКІ ПРЕСОВАНІ
Технічні умови

ДРОЖЖИ ХЛЕБОПЕКАРСКИЕ ПРЕССОВАННЫЕ
Технические условия

PRESSED BAKER’S YEAST
Specifications

Чинний від 2009-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на пресовані хлібопекарські дріжджі, які є технічно чистими культурами дріжджів хлібопекарських і призначені для використовування у хлібопекарській, кондитерській промисловостях, на підприємствах ресторанного господарства та для реалізації в торговельній мережі.

Вимоги до якості пресованих хлібопекарських дріжджів викладені у розділах 4, 5, 6, 9.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2904-94 (ГОСТ 857-95) Кислота соляна синтетична технічна. Технічні умови

ДСТУ 3583 (ГОСТ 13830-97) Сіль кухонна. Загальні технічні умови

ДСТУ 3696-98 (ГОСТ 30561-98) Меляса бурякова

ДСТУ 4282:2004 Солод пивоварний ячмінний. Загальні технічні умови

ДСТУ 4286:2004 Крохмаль картопляний. Технічні умови

ДСТУ 4492:2005 Олія соняшникова. Технічні умови

ДСТУ Дріжджі хлібопекарські. Виробництво. Терміни та визначення

ГОСТ 9-92 Аммиак водный технический. Технические условия (Аміак водний технічний. Технічні умови)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 177-88 Водорода перекись. Технические условия (Водню пероксид. Технічні умови)

ГОСТ 332-91 Ткани хлопчатобумажные и смешанные суровые фильтровальные. Технические условия (Тканини бавовняні і змішані суворі фільтрувальні. Технічні умови)

ГОСТ 667-73 Кислота серная аккумуляторная. Технические условия (Кислота сірчана акумуляторна. Технічні умови)

ГОСТ 1128-75 Масло хлопковое рафинированное. Технические условия (Олія бавовняна рафінована. Технічні умови)

ГОСТ 1216-87 Порошки магнезитовые каустические. Технические условия (Порошки магнезитові каустичні. Технічні умови)

ГОСТ 1692-85 Известь хлорная. Технические условия (Вапно хлорне. Технічні умови)

ГОСТ 1760-86 Подпергамент. Технические условия (Підпергамент. Технічні умови) 

ГОСТ 2081-92 Карбамид. Технические условия (Карбамід. Технічні умови)

ГОСТ 2184-77 Кислота серная техническая. Технические условия (Кислота сірчана технічна. Технічні умови)

ГОСТ 2263-79 Натр едкий технический. Технические условия (Натр їдкий технічний. Технічні умови)

ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством (Вода питна. Гігієнічні вимоги і контроль за якістю)

ГОСТ 3145-84 Часы механические с сигнальным устройством. Общие технические условия (Годинники механічні з сигнальним пристроєм. Загальні технічні умови)

ГОСТ 3769-78 Аммоний сернокислый. Технические условия (Амоній сірчанокислий. Технічні умови)

ГОСТ 4234-77 Калий хлористый. Технические условия (Калій хлористий. Технічні умови)

ГОСТ 4328-77 Натрия гидроокись. Технические условия (Натрію гідроксид. Технічні умови)

ГОСТ 4523-77 Магний сернокислый 7-водный. Технические условия (Магній сірчанокислий 7-водний. Технічні умови)

ГОСТ 5100-85 Сода кальцинированная техническая. Технические условия (Сода кальцинована технічна. Технічні умови)

ГОСТ 5777-84 Калий марганцевокислый технический. Технические условия (Калій марганцевокислий технічний. Технічні умови)

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия (Вода дистильована. Технічні умови)

ГОСТ 6861-73 Бумага писчая цветная. Технические условия (Папір писальний кольоровий. Технічні умови)

ГОСТ 7580-91 Кислота олеиновая техническая. Технические условия (Кислота олеїнова технічна. Технічні умови)

ГОСТ 7625-86 Бумага этикеточная. Технические условия (Папір етикетковий. Технічні умови)

ГОСТ 7759-73 Магний хлористый технический (бишофит). Технические условия (Магній хлористий технічний (бішофіт). Технічні умови)

ГОСТ 8253-79 Мел химически осажденный. Технические условия (Крейда хімічно осаджена. Технічні умови)

ГОСТ 8515-75 Диаммонийфосфат. Технические условия (Діамонійфосфат. Технічні умови)

ГОСТ 8988-77 Масло рапсовое. Технические условия (Олія рапсова. Технічні умови)

ГОСТ 9097-82 Сульфат аммония. Технические условия (Сульфат амонію. Технічні умови)

ГОСТ 9147-80 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия (Посуд і обладнання порцелянові. Технічні умови)

ГОСТ 9656-75 Кислота борная. Технические условия (Кислота борна. Технічні умови)

ГОСТ 10444.12-88 Продукты пищевые. Метод определения дрожжей и плесневых грибов (Продукти харчові. Метод визначання дріжджів і пліснявих грибів)

ГОСТ 10678-76 Кислота ортофосфорная термическая. Технические условия (Кислота ортофосфорна термічна. Технічні умови)

ГОСТ 10690-73 Калий углекислый технический (поташ). Технические условия (Калій вуглекислий технічний (поташ). Технічні умови)

ГОСТ 10873-73 Аммоний сернокислый (сульфат аммония) очищенный. Технические условия (Амоній сірчанокислий (сульфат амонію) очищений. Технічні умови)

ГОСТ 11354-93 Ящики из древесины и древесных материалов многооборотные для продукции пищевых отраслей промышленности и сельского хозяйства. Технические условия (Ящики з деревини і деревних матеріалів багатооборотні для продукції харчових галузей промисловості і сільського господарства. Технічні умови)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 18510-87 Бумага писчая. Технические условия (Папір писальний. Технічні умови)

ГОСТ 18918-85 Аммофос. Технические условия (Амофос. Технічні умови)

ГОСТ 19651-89 Диаммонийфосфат кормовой. Технические условия (Діамонійфосфат кормовий. Технічні умови)

ГОСТ 23285-78 Пакеты транспортные для пищевых продуктов и стеклянной тары. Технические условия (Пакети транспортні для харчових продуктів і скляної тари. Технічні умови)

ГОСТ 24104-88 Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия (Ваги лабораторні загального призначення і зразкові. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры (Посуд і обладнання лабораторні скляні. Типи, основні параметри і розміри)

ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения ртути (Сировина і продукти харчові. Методи визначання ртуті)

ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения токсичных элементов (Сировина і продукти харчові. Готування проб. Мінералізація для визначання токсичних елементів)

ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка (Сировина і продукти харчові. Методи визначання миш’яку)

ГОСТ 26931-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения меди (Сировина і продукти харчові. Методи визначання міді)

ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения свинца (Сировина і продукти харчові. Методи визначання свинцю)

ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения кадмия (Сировина і продукти харчові. Методи визначання кадмію)

ГОСТ 26934-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения цинка (Сировина і продукти харчові. Методи визначання цинку)

ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний (Термометри рідинні скляні. Загальні технічні вимоги. Методи випробовування)

ГОСТ 29027-91 Влагомеры твердых и сыпучих веществ. Общие технические требования и методы испытаний (Вологоміри твердих і сипучих речовин. Загальні технічні вимоги і методи випробовування)

ГОСТ 30518-97 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий) (Продукти харчові. Методи виявляння і визначання кількості бактерій групи кишкової палички (коліформних бактерій)).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online