ДСТУ 8912:2019 Метрологія. Колонки паливороздавальні для рідкого палива. Методика повірки

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Замовити документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Метрологія
КОЛОНКИ ПАЛИВОРОЗДАВАЛЬНІ
ДЛЯ РІДКОГО ПАЛИВА
Методика повірки

ДСТУ 8912:2019

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет «Метрологія та вимірювання» (ТК 63), ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ» (ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 21 жовтня 2019 р. № 323 з 2021-01-01

3 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

0 Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Операції повірки

5 Засоби повірки

6 Вимога до кваліфікації персоналу

7 Умови проведення повірки

8 Вимоги щодо безпеки

9 Підготовка до проведення повірки

10 Проведення повірки

11 Оброблення результатів вимірювання

12 Оформлення результатів повірки

Додаток А (довідковий) Форма протоколу повірки паливороздавальної колонки

Додаток Б (довідковий) Значення зміни місткості еталонних мірників 2-го розряду залежно від температури палива

Бібліографія

0 ВСТУП

Цей стандарт застосовують для повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, ідо перебувають в експлуатації, — колонок паливороздавальних для рідкого палива.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕТРОЛОГІЯ
КОЛОНКИ ПАЛИВОРОЗДАВАЛЬНІ ДЛЯ РІДКОГО ПАЛИВА
Методика повірки

METROLOGY FUEL DISPENSERS
Verification procedure

Чинний від 2021-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на колонки паливороздавальні для рідкого палива (бензин, дизельне паливо, біоетанол, біодизель, гас), колонки для відпуску розчину карбаміду (у тексті цього стандарту далі — паливо) та відповідних модулів у складі комбінованих колонок (далі — колонки), що пройшли процедури з оцінки відповідності згідно з [5] або введені в обіг до набуття чинності [5] на підставі позитивних результатів державних випробувань або державної метрологічної атестації, та встановлює методику їхньої повірки, а саме: операції повірки, засоби повірки, вимоги до кваліфікації персоналу, умови проведення повірки, вимоги щодо безпеки, підготовку до проведення та проведення повірки, оброблення результатів вимірювання та оформлення результатів повірки.

1.2 Цей стандарт застосовують для проведення періодичної повірки колонок, повірки колонок після ремонту (що не змінює тип засобів вимірювальної техніки), а також для проведення позачергової, інспекційної та експертної повірки колонок згідно з вимогами [2].

1.3 Стандарт призначено для застосування науковими метрологічними центрами, метрологічними центрами та повірочними лабораторіями, які згідно з [1] виконують повірку колонок.

1.4 Під час повірки колонок необхідно додатково керуватись експлуатаційними документами на колонки та засоби повірки, зазначені в розділі 5 цього стандарту.

1.5 Міжповірочний інтервал колонок визначають згідно з [4].

1.6 Вимоги щодо безпеки повірки викладено в розділі 8 цього стандарту.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такі національні стандарти:

ДСТУ OIML R 117-1:2014 Динамічні вимірювальні системи для рідин, інших, ніж вода. Частина 1. Метрологічні та технічні вимоги (OIML R 117-1, edition 2007, IDT)

ДСТУ OIML D 8:2008 Метрологія. Еталони. Вибір, визнання, застосування, зберігання та документація

ДСТУ OIML D 23:2008 Метрологія. Принципи метрологічного контролю обладнання для повірки

ДСТУ-Н РМГ 51:2006 Документи до методик повірки засобів вимірювання. Основні положення (РМГ 51-2002, IDT)

ДСТУ 7218:2011 Метрологія. Мірники металеві еталонні. Методика повірки (калібрування).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online