ДСТУ ISO 4264:2009 Нефтепродукты. Расчет цетанового индекса среднедистиллятных топлив с помощью уравнения с четырьмя переменными величинами (ISO 4264:1995, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18959 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ ISO 4264:2009 Нефтепродукты. Расчет цетанового индекса среднедистиллятных топлив с помощью уравнения с четырьмя переменными величинами (ISO 4264:1995, IDT)
Дата начала действия01.10.2010
Дата принятия15.12.2009
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Утверждающий документПриказ от 15.12.2009 № 452 Об утверждении национальных стандартов, отмены в Украине действия нормативных документов, внесении изменений в приказы Госпотребстандарта от 29.07.2008 N 250, от 14.08.2008 N 284, от 22.12.2008 N 491, от 26.12.2008 N 508, от 29.04.2009 N 175 и признании утратившим силу приказ Госпотребстандарта от 19.02.2008 № 62
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа4264:2009
РазработчикУкраинский научно-исследовательский институт нефтеперерабатывающей промышленности «МАСМА» (УкрНИИНП «МАСМА»)
Принявший органУкраинский научно-исследовательский институт нефтеперерабатывающей промышленности «МАСМА» (УкрНИИНП «МАСМА»)


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАФТОПРОДУКТИ
Розраховування цетанового індексу середньодистилятних палив за рівнянням з чотирма змінними величинами

(ISO 4264:1995, IDТ)
ДСТУ ISO 4264:2009

Видання офіційне

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2012

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Державне підприємство «Український науково-дослідний інститут нафтопереробної промисловості» (ДП «УкрНДІНП «МАСМА»)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: М. Дмитрук, канд. фіз-мат. наук (науковий керівник); А. Мисак, канд. хім. наук

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 15 грудня 2009 р. № 452 з 2010-10-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 4264:1995 Petroleum products — Calculation of cetane index of middle-distillate fuels by the four-variable equation (Нафтопродукти. Розраховування цетанового індексу середньодистилятних палив за рівнянням з чотирма змінними величинами)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Суть методу

4 Вимірювання

5 Опрацьовування результатів

6 Подання результатів

7 Точність

8 Протокол випробування

Додаток НА Перелік нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 4264:1995 Petroleum products — Calculation of cetane index of middle-distillate fuels by the four-variable equation (Нафтопродукти. Розраховування цетанового індексу середньодистилятних палив за рівнянням з чотирма змінними величинами).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 38 «Стандартизація продуктів нафтопереробки і нафтохімії».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— вилучено «Передмову до ISO 4264:1995»;

— до розділу 2 «Нормативні посилання» долучено «Національне пояснення», виділене в тексті рамкою;

— «Національну примітку» в тексті стандарту виділено рамкою;

— долучено структурний елемент «Зміст» для зручності користувачів;

— долучено додаток НА, який містить перелік пов’язаних із цим стандартом нормативних документів;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України.

Перелік нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати в Головному фонді нормативних документів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАФТОПРОДУКТИ
Розраховування
цетанового індексу середньодистилятних палив за рівнянням з чотирма змінними величинами

НЕФТЕПРОДУКТЫ
Расчет цетанового индекса среднедистиллятных топлив с помощью уравнения с четырьмя переменными величинами

PETROLEUM PRODUCTS
Calculation of cetane index of middle-distillate fuels by the four-variable equation

Чинний від 2010-10-01

ЗАСТОРОГА! Застосовування цього стандарту може супроводжуватися небезпечними діями, використовуванням небезпечних матеріалів та устатковання. Цей стандарт не розглядає усі проблеми безпеки, пов’язані з його застосуванням. Відповідальність за практичне створення умов відповідної санітарії та безпеки й визначення заходів щодо безпеки перед упровадженням цього стандарту несуть його користувачі.

Національна примітка

Треба дотримуватися вимог [1] та правил безпечної роботи, які викладено в експлуатаційних документах на прилади і допоміжні пристрої.

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює метод розраховування цетанового індексу середньодистилятних палив нафтового походження. Обчислювана величина має таку термінологічну назву: «цетановий індекс, визначений за рівнянням з чотирма змінними величинами». Далі впродовж усього тексту стандарту термін «цетановий індекс» буде означати цетановий індекс, визначений за рівнянням з чотирма змінними величинами.

Цей стандарт не поширюється на палива, які містять присадки, що підвищують цетанове число, а також на чисті вуглеводні та дистилятні палива, отримані з вугілля. Стандарт поширюється на палива, які містять складники ненафтового походження з гудрону та горючих сланців.

Примітка 1. Цей стандарт уперше було розроблено для палив, з яких деякі містили складники, отримані з гудронів і горючих сланців. З часом було запропоновано інші рівняння для розраховування цетанового індексу для палив, які містять складники, отримані з гудрону.

Примітка 2. Цетановий індекс не є альтернативою вираження цетанового числа. Це є додаткова величина, якою можна користуватися, але з урахуванням її обмежень.

Примітка 3. Цетановий індекс використовують для оцінки цетанового числа дизельних палив за відсутності моторного методу випробовування для безпосереднього визначення цього показника або коли кількість проби недостатня для моторної оцінки. У випадках, коли цетанове число було визначено раніше, цетановий індекс можна використати для перевірки цетанового числа наступних проб цього палива за умови, що походження палива та спосіб його виробництва залишилися незмінними.

Цей стандарт можна застосовувати до палив, які мають такі рекомендовані властивості:

Властивість палива

Рекомендований діапазон

Цетанове число

Від 32,5 до 56,5

Густина за температури 15 °С, кг/м3

 » 805,0 » 895,0

Температура, за якої переганяється об’ємна частка 10 %, °С

 » 171 » 259

Температура, за якої переганяється об’ємна частка 50 %, °С

 » 212 » 308

Температура, за якої переганяється об’ємна частка 90 %, °С

 » 251 » 363

Якщо цетанове число перебуває в межах від 32,5 до 56,5, то похибка визначення цетанового індексу за рівнянням буде менше ніж ± 2 одиниці цетанового числа для 65 % перевірених дистилятних палив. Помилки можуть бути й більшими, якщо властивості палив перебувають поза рекомендованим діапазоном застосування.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи обов’язкові для застосування в цьому стандарті. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватися останніми виданнями нормативних документів (разом зі змінами).

ISO 91-1:1992 Petroleum measurement tables — Part 1: Tables based on reference temperatures of 15 °С and 60 °F

ISO 3405:1988 Petroleum products — Determination of distillation characteristics

ISO 3675:1993 Crude petroleum and liquid petroleum products — Laboratory determination of density or relative density — Hydrometer method

ISO 121851) Crude petroleum and petroleum products — Determination of density — Oscillating U-tube method.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 91-1:1992 Фізичні константи нафти. Частина 1. Таблиці констант за температур 15 °С та 60 °F

ISO 3405:1988 Нафтопродукти. Визначення фракційного складу за атмосферного тиску

ISO 3675:1998 Нафта сира і рідкі нафтопродукти. Лабораторне визначення густини або відносної густини. Ареометричний метод

ISO 12185:_ Нафта сира та нафтопродукти. Визначення густини методом коливної U-noдібної трубки.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Наша страница в Facebook https://www.facebook.com/budstandart.online
E-mail: online@budstandart.com