Політика конфіденційності

Загальні положення

Дана Політика конфіденційності поширюється на будь-які послуги та сервіси, що пропонуються та / або надаються Виконавцем через Сайт https://online.budstandart.com/ (далі - «Сайт»).

Використання послуг та сервісів Сайту означає беззастережну згоду Користувача на збір, обробку та зберігання його персональних даних, вказаних при заповненні реєстраційної форми на Сайті, та / або в Особистому профілі на Сайті, та / або на інших сторінках Сайту. Використання послуг та сервісів Сайту також означає беззастережну згоду Користувача з цією Політикою і визначеними в ній умовами опрацювання його персональних даних. У разі якщо Користувач не згоден дотримуватися положень даної Політики або не згоден зі збором, обробкою та зберіганням його персональних даних, він зобов'язаний утриматися від відвідування Сайту та / або припинити використання сервісів Сайту.

Адміністрація Сайту – Виконавець, який здійснює забезпечення діяльності Інтернет-ресурсу https://online.budstandart.com/ та надає послуги Користувачам при використанні Сайту.

Файли cookie – невеликі фрагменти даних, що зберігаються на комп’ютері Користувача та містять інформацію з налаштування профілів відвідуваного Сайту.

1. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ, ЯКІ ОПРАЦЬОВУЮТЬСЯ АДМІНІСТРАЦІЄЮ САЙТУ

1.1. Під персональними даними розуміється вся ідентифікаційна інформація, отримана Адміністрацією Сайту від Користувача під час його перебування на Сайті та / або при використанні сервісів, що надаються Адміністрацією Сайту. Ця інформація, в разі необхідності, може бути використана для контактів Адміністрації Сайту з Користувачем та / або контактів Користувачів Сайту між собою як в онлайн режимі, так і іншими способами.

1.2. Персональні дані включають будь-яку інформацію, що стосується особи, яку ідентифіковано чи можна ідентифікувати за одним чи декількома факторами, що є визначальними для фізичної, фізіологічної, генетичної, розумової, економічної, культурної чи соціальної сутності такої фізичної особи.

1.3. Персональні дані надаються Користувачем виключно на добровільній основі та за його згодою.

1.4. Склад персональних даних:

1.4.1. Персональні дані Користувача, в тому числі його представників, що надаються ним при реєстрації на Сайті, або при використанні сервісів Сайту, в тому числі:

 • ПІБ Користувача;
 • мобільний телефон Користувача;
 • адреса електронної пошти Користувача;
 • інші контактні чи інформаційні дані, зазначення яких передбачено при реєстрації Користувача на Сайті або в Особистому профілі чи на інших сторінках Сайту при використанні сервісів Сайту.

1.4.2. Дані Користувача, зазначені у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

1.4.3. Персональні дані Користувача, що надаються ним у процесі використання сервісів Сайту, в тому числі: координати, що визначають місцезнаходження пристрою, з якого здійснюється доступ до сервісів; інформація про дії Користувача на Сайті тощо.

1.4.4. Персональні дані, що надаються автоматично у зв'язку зі специфікою функціонування інформаційно-телекомунікаційної мережі Інтернет, в тому числі IP-адреса, файли cookies, журнали серверів, відомості про браузер (іншу програму, за допомогою якої Користувач отримує доступ до сервісів Сайту), відомості про програмне забезпечення Користувача та інша подібна інформація.

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ ТА АДМІНІСТРАЦІЇ САЙТУ В СФЕРІ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

2.1. Особисті немайнові права на персональні дані, які має кожен Користувач є невід'ємними і непорушними.

2.2. Кожен Користувач має право:

 • знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження Адміністрації Сайту;
 • отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
 • на доступ до своїх персональних даних;
 • отримувати не пізніш як через тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
 • пред’являти Адміністрації Сайту мотивовану вимогу із запереченнями проти обробки своїх персональних даних;
 • пред'являти Адміністрації Сайту мотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
 • на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію особи;
 • застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
 • відкликати згоду на обробку персональних даних;
 • знати механізм автоматичної обробки персональних даних.

2.3. Користувач зобов’язаний самостійно вносити зміни в персональні дані, зазначені в Особистому профілі Користувача, якщо попередньо внесені дані стали не актуальними.

2.4. Користувач зобов’язаний лише особисто використовувати дані Особистого профілю Користувача і невідкладно повідомити Адміністрацію Сайту у разі доступу третіх осіб до Особистого профілю Користувача.

2.5. Адміністрація Сайту має право:

 • збирати, обробляти та зберігати персональні дані Користувачів Сайту, в тому числі із залученням третіх осіб;
 • використовувати електронні пошти та / або номери мобільних телефонів Користувачів у власних маркетингових цілях без отримання додаткової згоди Користувачів;
 • використовувати персональні дані з метою надання Користувачам послуг, передбачених відповідними Правилами користування;
 • проводити маркетингові дослідження і збір статистичних даних;
 • змінювати та / або видаляти персональні дані Користувачів.

2.6. Адміністрація Сайту зобов’язана створити умови для захисту персональних даних Користувачів. Зокрема, Адміністрація Сайту та її працівники зобов'язані не допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які їм було довірено або які стали відомі у зв'язку з виконанням професійних чи службових або трудових обов'язків, крім випадків, передбачених законом та даною Політикою.

2.7. Адміністрація сайту зобов'язана вносити зміни до персональних даних Користувача на підставі його мотивованої письмової вимоги.

2.8. Адміністрація Сайту зобов’язана забезпечити захист персональних даних Користувачів від випадкових втрати або знищення, від незаконної обробки, у тому числі незаконного знищення чи доступу до персональних даних.

3. ЦІЛІ ЗБОРУ ТА ОПРАЦЮВАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

3.1. Персональні дані Користувачів опрацьовуються Адміністрацією Сайту способами, в обсязі та в межах, необхідних для надання послуг Користувачам.

3.2. Персональні дані опрацьовуються Адміністрацією Сайту з такими цілями:

3.2.1. Реєстрація Користувачів.

3.2.2. Забезпечення функціонування сервісів Сайту і надання послуг Адміністрацією Сайту.

3.2.3. Ідентифікація Користувача при зверненні до Адміністрації Сайту.

3.2.4. Проведення маркетингових досліджень і збір статистичних даних.

3.2.5. Покращення сервісів Сайту, в тому числі якості та зручності використання Сайту.

3.2.6. Надсилання інформаційних повідомлень і сповіщень Користувачам, в тому числі повідомлень рекламного характеру.

3.2.7. Технічна підтримка Користувачів, зокрема з метою надання відповіді на їхні запити і вирішення проблем пов’язаних з функціонуванням сервісів Сайту.

3.3. Персональні дані можуть опрацьовуватися Адміністрацією Сайту в інших цілях, досягнення яких прямо або побічно пов'язане з функціонуванням Сайту.

4. ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

4.1. Адміністрація Сайту зобов'язується не сприяти поширенню персональних даних Користувачів і не передавати цю інформацію третім особам, за винятком таких випадків:

4.1.1. Користувач висловив свою згоду на зазначені дії.

4.1.2. З метою виконання Угоди Користувача, що укладаються між Користувачами й Адміністрацією Сайту.

4.1.3. В результаті відчуження майнових прав на Сайт. У разі відчуження майнових прав на Сайт у нового власника (набувача) виникають права та обов’язки, передбачені цією Політикою. При цьому права Користувачів та їхні обов’язки не змінюються.

4.1.4. В результаті передачі функцій опрацювання персональних даних сторонній організації, яка має право здійснювати таку діяльність.

4.1.5. В інших випадках, передбачених законодавством України.

4.2. Користувач має право на отримання інформації, що стосується опрацювання його персональних даних, в порядку та у спосіб, встановлені законодавством України.

4.3. Адміністрація Сайту може проводити статистичні, демографічні та маркетингові дослідження, використовуючи персональні дані. Результати даних досліджень не є конфіденційною інформацією. У будь-якому випадку Адміністрація Сайту гарантує, що результати досліджень будуть використовуватися без будь-якого зв'язку з особистою інформацією, наданою Користувачем, і не дозволять ідентифікувати конкретного Користувача.

4.4. Користувач висловлює свою згоду на отримання будь-яких інформаційних повідомлень і сповіщень від Адміністрації Сайту, в тому числі й рекламних повідомлень та сповіщень, на зареєстровану електронну адресу та номер мобільного телефону Користувача.

4.5. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за отримання Користувачами будь-яких інформаційних повідомлень і сповіщень, в тому числі рекламного характеру, від інших Користувачів.

4.6. У випадку опрацювання персональних даних для цілей прямого маркетингу Користувач має право на заперечення проти такого опрацювання персональних даних тією мірою, якою це стосуються такого прямого маркетингу. Якщо Користувач заперечує проти опрацювання його персональних даних для цілей прямого маркетингу, Адміністрація Сайту не може більше опрацьовувати персональні дані цього Користувача для таких цілей. Користувач не може заперечити проти опрацювання його персональних даних для цілей наукового чи історичного дослідження, або статистичних цілей, якщо таке опрацювання є необхідним для виконання завдання на підставах суспільного інтересу.

4.7. Користувач має право на отримання інформації про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних, які він надав Адміністрації Сайту. Таке право може бути обмежене законодавством України.

4.8. Користувач має право звернутися до Адміністрації Сайту з проханням внести зміни, виправити або оновити будь-яку персональну інформацію, яка стосується цього Користувача, у разі коли така інформація не відповідає дійсності або з інших причин. Адміністрація Сайту на власний розсуд приймає рішення щодо надання або відмови у наданні Користувачу такої допомоги. Про причини відмови Адміністрація Сайту не повідомляє.

5. РОЗМІЩЕННЯ КОРИСТУВАЧЕМ ІНФОРМАЦІЇ ПРО СЕБЕ

5.1. Користувач може за своїм бажанням надавати третім особам будь-яку інформацію про себе в ході користування Сервісами Сайту, окрім Логіну та Паролю, які використовуються для авторизації на Сайті. Дана інформація розцінюється як загальнодоступна, а тому Адміністрація Сайту не несе ніякої відповідальності за наслідки таких дій Користувача.

5.2. Користувач гарантує, що інформація, яка надається третім особам, Адміністрації Сайту та іншим Користувачам як через Особистий профіль, так і через спілкування за допомогою сервісів Сайту / електронної пошти / телефонного зв’язку, не може:

5.2.1. бути неактуальною, неправдивою, неточною або такою, що вводить в оману;

5.2.2. сприяти шахрайству, обману або зловживанню довірою;

5.2.3. порушувати або посягати на власність третьої особи, її комерційну таємницю або її право на недоторканність приватного життя;

5.2.4. закликати до вчинення злочину, а також розпалювати міжнаціональну ворожнечу;

5.2.5. містити відомості, що ображають честь, гідність чи ділову репутацію будь-якої особи, наклеп або погрози щодо будь-якої особи;

5.2.6. містити комп'ютерні віруси, а також інші комп'ютерні програми, спрямовані, зокрема, на завдання шкоди, незаконне вторгнення, таємне перехоплення або присвоєння даних;

5.2.7. іншим чином порушувати чинне законодавство України.

6. ЗМІНА, ВИДАЛЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ, ВІДКЛИКАННЯ ЗГОДИ

6.1. Користувач сервісів Сайту має право на свій розсуд в будь-який час змінити свою персональну інформацію за допомогою використання можливостей інтерфейсу Сайту, зокрема, з використанням Особистого профілю Користувача. Відповідно до цілей цієї Політики, під зміною персональної інформації розуміється внесення Користувачем будь-яких змін у персональні дані, спрямоване на підтримку актуальності і достовірності зазначеної інформації.

6.2. Користувач має право вимагати від Адміністрації Сайту уточнення його персональних даних, їх блокування або знищення в разі, якщо персональні дані є неповними, застарілими, неточними, незаконно отриманими або не є необхідними для заявленої мети опрацювання, а також здійснювати інші передбачені законодавством України дії щодо захисту своїх прав.

6.3. Користувач має право вимагати від Адміністрації Сайту видалення його персональних даних.

6.4. Право Користувача на зміну, видалення, блокування персональних даних може бути обмежене вимогами законодавства України.

6.5. Користувач має право відкликати свою згоду на опрацювання його персональних даних в будь-який момент. Відкликання згоди не впливає на законність опрацювання персональних даних, що ґрунтувалося на згоді до її відкликання. У разі відкликання згоди Користувача на опрацювання його персональних даних, використання сервісів Сайту та Сайту в цілому можуть бути недоступними для цього Користувача.

7. ОПРАЦЮВАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ З ВИКОРИСТАННЯМ ФАЙЛІВ COOKIE

7.1. Адміністрацією Сайту з метою забезпечення та удосконалення функціональності Сайту для Користувачів використовуються файли cookie. Файли cookie використовуються для ідентифікації Користувачів, зберігання персональних налаштувань Користувачів та відслідковування стану сеансів доступу Користувачів.

7.2. Структура і характер даних, що містяться в файлах cookie, визначаються Адміністрацією Сайту самостійно.

7.3. Якщо Користувач не бажає, щоб при користуванні Сервісами Сайту використовувалися файли cookie, Користувач може відхилити файли cookie за допомогою налаштувань інтернет-браузера. Проте, в такому разі Користувач може не отримати доступу до всіх сторінок Сайту та сервісів Сайту.

8. ЗБІР, ЗБЕРІГАННЯ І ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

8.1. Адміністрація Сайту збирає, зберігає і використовує персональні дані Користувачів в суворій відповідності до цієї Політики. Збір персональних даних відбувається автоматично при відвідуванні Користувачем Сайту і використанні ним сервісів Сайту, а також при заповненні Користувачем пропонованих форм.

8.2. Адміністрація Сайту робить все можливе, щоб звести до мінімуму ризик несанкціонованого доступу до персональних даних, а також ризик їх неналежного використання, однак не несе ніякої відповідальності у випадку отримання доступу до персональних даних третіми особами без вини Адміністрації Сайту.

8.3. У разі виникнення спірних ситуацій при використанні сервісів Сайту, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України, Користувач зобов'язується надати Адміністрації Сайту персональні дані за її запитом, у тому числі і в письмовому вигляді.

8.4. Будь-які персональні дані, які були зібрані під час використання Користувачами сервісів Сайту, передаються і зберігаються в спеціалізованих центрах опрацювання даних. Тільки уповноважені Адміністрацією Сайту особи мають доступ до персональних даних, і вони можуть отримати доступ до даних лише для вирішення питань, пов'язаних із використанням Сайту.

8.5. Персональні дані Користувача зберігаються протягом строку використання ним Сайту. У разі відмови Користувача від використання Сайту, зокрема, у разі звернення Користувача до Адміністрації Сайту з проханням видалити всі персональні дані Користувача – такі дані будуть видалені з баз даних (відповідно до даної Політики), за винятком випадків, коли такі дані потрібно зберігати з метою ведення податкового чи бухгалтерського обліку, вирішення спорів або запобігання шахрайству чи іншому правопорушенню.

8.6. Персональні дані, необхідні для ведення податкового чи бухгалтерського обліку, будуть зберігатися Адміністрацією Сайту протягом 5 (п’яти) років після відмови Користувача від використання Сайту та / або сервісів Сайту.

8.7. У разі виникнення спірних питань, персональні дані будуть зберігатися до моменту виконання (задоволення) вимог або до моменту припинення таких вимог.

8.8. У разі виникнення підозр у вчиненні кримінального правопорушення, чи в разі надання Користувачем недостовірних відомостей, персональні дані будуть зберігатися Адміністрацією Сайту протягом 10 (десяти) років.

8.9. Якщо Особистий кабінет не використовувався протягом 3 (трьох) місяців, Адміністрація Сайту має право звернутися до Користувача з проханням підтвердити активність його облікового запису шляхом направлення листа на електронну пошту Користувача або шляхом телефонного дзвінка на контактний телефон Користувача. У випадку неотримання ніякої відповіді протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту такого звернення, Адміністрація Сайту має право закрити обліковий запис Користувача та видалити його персональні дані, якщо такі дані не потрібно зберігати з метою обліку, вирішення спорів або запобігання шахрайству чи іншим правопорушенням.

9. ЗМІНА ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ТА ЧИННЕ ЗАКОНОДАВСТВО

9.1. Адміністрація Сайту має право в односторонньому порядку на свій розсуд внести будь-які зміни в цю Політику конфіденційності. Актуальна редакція і всі попередні редакції Політики доступні на Сайті за адресою: https://online.budstandart.com/ua/privacy-policy.html

9.2. До положень цієї Політики і до правовідносин, що є предметом регулювання цієї Політики, застосовується законодавство України, зокрема але не виключно Закон України «Про захист персональних даних».

БУДСТАНДАРТ Online