ДСТУ EN 10207:2010 Стали для простых сосудов, работающих под давлением. Технические требования к поставке листов, полос и прутков (ЕN 10207:2005, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18606 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ EN 10207:2010 Стали для простых сосудов, работающих под давлением. Технические требования к поставке листов, полос и прутков (ЕN 10207:2005, IDT)
Дата начала действия01.07.2012
Дата принятия28.12.2010
Дата отмены действия 01.07.2019
СтатусНедействующий
Новый документДСТУ EN 10207:2018 (EN 10207:2017, IDT)
Утверждающий документПриказ от 28.12.2010 № 620 Об утверждении национальных стандартов Украины и отмене действия нормативных документов
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа10207:2010
РазработчикТехнический комитет по стандартизации "Чугун, прокат листовой, прокат сортовой термоупрочненный, изделия для подвижного состава, металлические изделия, другая продукция из чугуна и стали" (ТК 4)
Принявший органТехнический комитет по стандартизации "Чугун, прокат листовой, прокат сортовой термоупрочненный, изделия для подвижного состава, металлические изделия, другая продукция из чугуна и стали" (ТК 4)


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СТАЛІ ДЛЯ ПРОСТИХ ПОСУДИН, ЩО ПРАЦЮЮТЬ ПІД ТИСКОМ

Технічні вимоги постачання листів, штаб та прутків

(EN 10207:2005, IDТ)

ДСТУ EN 10207:2010

Видання офіційне

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ

УКРАЇНИ

2012

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Технічний комітет «Чавун, прокат листовий, прокат сортовий термозміцнений, вироби для рухомого складу, металеві вироби, інша продукція з чавуну та сталі» (ТК 4)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Є. Буділова; Г. Левченко, д-р техн. наук; Є. Рибалка; Т. Суровцева

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 28 грудня 2010 р. № 620 з 2012-07-01

3 Національний стандарт ДСТУ EN 10207:2010 ідентичний з EN 10207:2005 Steels for simple pres­sure vessels — Technical delivery requirements for plates, strips and bars (Сталі для простих посудин, що працюють під тиском. Технічні вимоги постачання листів, штаби та прутків) і включений з дозволу CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еп)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Класифікація та познака

4.1 Класифікація

4.2 Познака

5 Інформація, яку повинен надати покупець

5.1 Обов'язкова інформація

5.2 Додаткові вимоги

6 Процес виробництва

6.1 Процес виплавляння сталі

6.2 Стан постачання

7 Вимоги

7.1 Загальні положення

7.2 Хімічний склад

7.3 Механічні властивості

7.4 Стан поверхні

7.5 Відсутність внутрішніх дефектів

7.6 Розміри та допуски на розміри

7.7 Розраховування маси

8  Контролювання

8.1 Види контролювання

8.2 Документи контролю

8.3 Випробовування, які проводять для специфічного контролювання

9 Відбирання та готування проб і випробних зразків

9.1 Випробна одиниця

9.2 Готування проб і випробних зразків

9.3 Кількість випробних зразків

10 Методи випробовування

10.1 Хімічне аналізування

10.2 Випробовування на розтяг за кімнатної температури

10.3 Випробовування на удар

10.4 Випробовування на розтяг за підвищеної температури

10.5 Візуальне оцінювання

10.6 Ультразвукове випробовування

10.7 Повторні випробовування

11 Маркyвання

Додаток А Визначання «простої посудини, що працює під тиском»

Додаток ZA Взаємозв’язок між цим стандартом і вимогами Директиви ЄС 87/404/ЕЕС для простих посудин, що працюють під тиском

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN 10207:2005 Steels for simple pressure vessels — Technical delivery requirements for plates, strips and bars (Сталі для простих посудин, що працюють під тиском. Технічні вимоги постачання листів, штаб та прутків).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 4 «Чавун, прокат листовий, прокат сортовий термозміцнений, вироби для рухомого складу, металеві вироби, інша продукція з чавуну та сталі».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», «Терміни та визначення понять», таблиці та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— до розділу 2 «Нормативні посилання» долучено «Національне пояснення», виділене в тексті рамкою;

— вилучено додатковий матеріал «Вступ».

Підрозділ, позначений двома крапками (•), містить інформацію щодо погоджень, які можуть бути зроблені під час замовляння.

У цьому стандарті є посилання на стандарти, які впроваджено в Україні як національні:

ДСТУ EN 10021-2002 Вироби зі сталі та чавуну. Загальні технічні вимоги постачання;

ДСТУ EN 10027-1:2004 Сталь. Системи позначання. Частина 1. Назви сталі. Основні символи;

ДСТУ EN 10027-2:2004 Сталь. Системи позначання. Частина 2. Система нумерації;

ДСТУ EN 10045-1 Матеріали металеві. Випробовування на удар за Шарпі. Частина 1. Метод випробовування;

ДСТУ EN 10048:1996 Штаба сталева гарячекатана вузька. Допуски на розміри та форму;

ДСТУ EN 10079-2002 Вироби сталеві. Номенклатура;

ДСТУ EN 10163-2:2005 Лист сталевий гарячекатаний товстий, широка штаба та профілі. Ви­моги до якості поверхні в разі постачання. Частина 2. Лист та широка штаба;

ДСТУ EN 10204-2001 Вироби металеві. Види документів контролю.

Копії документів, на які є посилання у цьому стандарті, можна отримати в Головному фонді нормативних документів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СТАЛІ ДЛЯ ПРОСТИХ ПОСУДИН, ЩО ПРАЦЮЮТЬ ПІД ТИСКОМ

Технічні вимоги постачання листів, штаб та прутків

СТАЛИ ДЛЯ ПРОСТЫХ СОСУДОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Технические требования к поставке листов, полос и прутков

STEELS FOR SIMPLE PRESSURE VESSELS Technical delivery requirements for plates, strips and bars

Чинний від 2012-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює технічні вимоги постачання для плоских виробів і прутків, виготов­лених зі сталі відповідно до технічних умов на стиснуті частини простих посудин, що працюють під тиском, визначених у Директиві 87/404/ЕЕС (див. додаток А) і застандартованих у EN 286-1-3.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Для застосування у цьому стандарті обов’язковими є такі посилання. Щодо датованих поси­лань, потрібно застосовувати тільки цитоване видання. Для недатованих посилань чинним е ос­таннє видання відповідної публікації (включаючи зміни).

EN 10002-1 Metallic materials — Tensile testing — Part 1: Method of testing at ambient temperature EN 10002-5 Metallic materials — Tensile testing — Part 5: Method of testing at elevated temperatures EN 10020:2000 Definition and classification of grades of steel EN 10021:1993 General technical delivery requirements for steel and iron products EN 10027-1 Designation systems for steels — Part 1: Steel names EN 10027-2 Designation systems for steels — Part 2: Numerical system EN 10029 Hot rolled steel plates 3 mm thick or above — Tolerances on dimensions, shape and mass EN 10045-1 Metallic materials — Charpy impact test — Part 1: Test method EN 10048 Hot rolled narrow steel strip — Tolerances on dimensions and shape EN 10051 Continuously hot-rolled uncoated plate, sheet and strip of non-alloy and alloy steels — Tolerances on dimensions and shape

EN 10052:1993 Vocabulary of heat treatment terms for ferrous products

EN 10058 Hot rolled flat steel bars for general purposes — Dimensions and tolerances on shape and dimensions

EN 10059 Hot rolled square steel bars for general purposes — Dimensions and tolerances on shape and dimensions

EN 10060 Hot rolled round steel bars for general purposes — Dimensions and tolerances on shape and dimensions

EN 10061 Hot rolled hexagon steel bars for general purposes — Dimensions and tolerances on shape and dimensions

EN 10079:1992 Definition of steel products

EN 10160 Ultrasonic testing of steel flat product of thickness equal to or greater than 6 mm (reflection method)

EN 10163-2 Delivery requirements for surface condition of hot rolled steel plates, wide flats and sections — Part 2: Plate and wide flats

EN 10168 Steel products — Inspection documents — List of information and description EN 10204 Metallic products — Types of inspection documents

EN 10221 Surface quality classes for hot-rolled bars and rods —Technical delivery conditions EN ISO 377 Steel and steel products — Location and preparation of samples and test pieces for mechanical testing (ISO 377:1997)

EN ISO 2566-1 Steel — Conversion of elongation values — Part 1: Carbon and low alloy steels (ISO 2566-1:1984)

EN ISO 14284 Steel and iron — Sampling and preparation of samples for the determination of chemical composition (ISO 14284:1996)

CR 10261 ECISS Information Circular 11 — Iron and steel — Review of available methods of chemical analysis.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 10002-1 Металеві матеріали. Випробовування на розтяг. Частина 1. Метод випробовування за кімнатної температури

EN 10002-5 Металеві матеріали. Випробовування на розтяг. Частина 5. Метод випробовування за підвищеної температури

EN 10020:2000 Сталі. Визначання та класифікація

EN 10021-2002 Вироби зі сталі та чавуну. Загальні технічні вимоги постачання EN 10027-1:2004 Сталь. Системи позначання. Частина 1. Назви сталі. Основні символи EN 10027-2:2004 Сталь. Системи позначання. Частина 2. Система нумерації EN 10045-1 Матеріали металеві. Випробовування на удар за Шарпі. Частина 1. Метод випро­бовування

EN 10048:1996 Штаба сталева гарячекатана вузька. Допуски на розміри та форму EN 10051 Прокат листовий і штаба без покриву, отримані безперервним гарячим прокатуван­ням, із нелегованої і легованої сталі. Допуски на розміри та форму

EN 10052:1993 Термічне обробляння виробів із чорних металів. Словник термінів EN 10058 Прутки плоскі сталеві гарячекатані загальної призначеності. Розміри та допуски на форму і розміри

EN 10059 Прутки квадратні сталеві загальної призначеності. Розміри та допуски на форму і розміри

EN 10060 Прутки круглі сталеві загальної призначеності. Розміри та допуски на форму і розміри EN 10061 Прутки шестигранні сталеві загальної призначеності. Розміри та допуски на форму і розміри

EN 10079 Вироби сталеві. Номенклатура

EN 10160 Контроль ультразвуковий плоских сталевих виробів товщиною не менше ніж 6 мм (метод відбиття)

EN 10163-2 Лист сталевий гарячекатаний товстий, широка штаба та профілі. Вимоги до якості поверхні в разі постачання. Частина 2. Лист та широка штаба

EN 10168 Вироби сталеві. Документи контролю. Перелік інформації й описів EN 10204 Вироби металеві. Види документів контролю

EN 10221 Класи якості поверхні гарячекатаних прутків і стрижнів. Технічні умови постачання EN ISO 377 Сталь та сталеві вироби. Відбирання та готування проб і зразків для механічних випробовувань

EN ISO 2566-1 Сталі. Перетворювання величин видовження. Частина 1. Вуглецеві та низь- колеговані сталі (ISO 2566-1:1984)

EN ISO 14284 Сталь та чавун. Відбирання та готування проб для визначення хімічного скла­ду (ISO 14284:1996)

CR 10261 ECISS Інформаційний бюлетень 11. Чавун і сталь. Огляд дійсних методів хімічного аналізу.

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті застосовано додатково або з відхилом від термінів і визначень понять, наведених у EN 10020:2000, EN 10021:1993, EN 10052:1993, EN 10079:1992 і EN 10204:2004, такі терміни та визначення понять.

3.1 нормалізувальне прокатування (normalizing rolling)

Процес прокатування, за яким остаточна деформація здійснюється у визначеному темпера­турному інтервалі, що призводить матеріал до стану, рівноцінного стану після нормалізування, внаслідок чого встановлені значення механічних властивостей зберігаються навіть після норма­лізування.

Примітка. Символ такого стану постачання та нормалізованого стану «N»

3.2 проста посудина, що працює під тиском (simple pressure vessel)

Див. додаток А.

БІБЛІОГРАФІЯ

EN 286-1 Simple unfired pressure vessels designed to contain air or nitrogen — Part 1: Pressure vessels for general purposes (Прості пожежобезпечні посудини для роботи під тиском для вміщення повітря або азоту. Частина 1. Посудини для роботи під тиском загальної призначеності).

EN 286-2 Simple unfired pressure vessels designed to contain air or nitrogen — Part 2: Pressure vessels for air braking and auxiliary systems for motor vehicles and their trailers (Прості пожежобез­печні посудини для роботи під тиском для вміщення повітря або азоту. Частина 2. Посудини для роботи під тиском для повітряних гальм і допоміжних систем моторних засобів пересування та їх причепів).

EN 286-3 Simple unfired pressure vessels designed to contain air or nitrogen — Part 3: Steel pressure vessels designed for air braking equipment and auxiliary pneumatic equipment for railway rolling stock (Прості пожежобезпечні посудини для роботи під тиском для вміщення повітря або азоту. Частина 3. Сталеві посудини для роботи під тиском для повітряного гальмового обладнання та допоміжного пневматичного обладнання для залізничних опор).

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2019 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com