ДСТУ UIC 560:2009 Двери, входные площадки, тамбуры, окна, ступеньки, ручки и поручни пассажирских и багажных вагонов. Технические требования (UIC 560:2002, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18959 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ UIC 560:2009 Двери, входные площадки, тамбуры, окна, ступеньки, ручки и поручни пассажирских и багажных вагонов. Технические требования (UIC 560:2002, IDT)
Дата начала действия01.01.2012
Дата принятия30.12.2009
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Утверждающий документПриказ от 30.12.2009 № 494 Об утверждении и отмене действия национальных стандартов
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа560:2009
РазработчикГосударственный Украинский научно-исследовательский институт вагоностроения (УкрНИИВ)
Принявший органГосударственный Украинский научно-исследовательский институт вагоностроения (УкрНИИВ)


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДВЕРІ, ВХІДНІ ПЛОЩАДКИ, ТАМБУРИ, ВІКНА, ПІДНІЖКИ, РУЧКИ ТА ПОРУЧНІ ПАСАЖИРСЬКИХ І БАГАЖНИХ ВАГОНІВ
Технічні вимоги

(UIC 560:2002, IDТ)
ДСТУ UIC 560:2009

Видання офіційне

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2012

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Державне підприємство «Український науково-дослідний інститут вагонобудування» (ДП «УкрНДІВ»), Технічний комітет «Вагони» (ТК 83)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Ю. Єжов (науковий керівник), В. Катрич, А. Крупа, М. Малиш, М. Троцький

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від ЗО грудня 2009 р. № 494 з 2012-01-01

3 Національний стандарт відповідає UIC 560:2002 Doors, footboards, windows, steps, handles and handrails of coaches and luggage vans (Двері, вхідні площадки, тамбури, вікна, підніжки, ручки та поручні пасажирських і багажних вагонів)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

0 Сфера застосування та загальні положення

1 Вимоги до вхідних дверей

1.1 Загальні положення

1.2 Загальні вимоги до вхідних дверей з автоматичним керуванням

1.3 Вимоги до складчасто-поворотних вхідних дверей

1.4 Вимоги до розсувних роликових вхідних дверей

1.5 Вимоги до навісних двостулкових дверей

1.6 Бічні двері багажних вагонів

1.7 Бічні завантажувальні двері вагонів-ресторанів

1.8 Спеціальні вимоги щодо безпечного зачинення

2 Дистанційне керування зачиненням вхідних дверей

3 Механізм запирання дверей

3.1 Сфера застосування

3.2 Загальні положення

3.3 Дія системи запирання дверей

3.4 Ручне розблокування дверей і відміна будь-якої ще не виконаної команди щодо блокування

4 Підніжки, сходинки, ручки та поручні

4.1 Загальні положення

4.2 Розташування й розміри вхідних сходинок пасажирських вагонів зі складчасто-поворотними дверима

4.3 Розташування та розміри вхідних сходинок пасажирських вагонів із зсувними та поворотними дверима

5 Міжвагонні двері

5.1 Загальні положення

5.2 Міжвагонні двері стандартних пасажирських вагонів

6 Двері купе, салону, бічного коридора, туалету та умивальника

6.1 Двері купе

6.2 Двері вагонів відкритого типу

6.3 Двері бічного коридора

6.4 Двері туалетів та умивальників

6.5 Двері службового купе

7 Вікна

7.1 Вимоги до скла

7.2 Вікна купе й бічного коридора стандартних пасажирських вагонів типу X та Y

7.3 Вікна бічного коридора й купе для стандартних пасажирських вагонів типу Z

7.4 Вікна туалетів і тамбурів

7.5 Вимоги щодо засклення

7.6 Вимоги стосовно зимових умов

8 Робочі місця для складачів потяга

Додаток А Двері складчасто-поворотні

Додаток В Дверний блок складчасто-поворотних дверей

Додаток С Двері двостулкові навісні

Додаток D Ручка зовнішня

Додаток Е Ручка зовнішня (та внутрішня)

Додаток F Схема принципова електропневматичного пристрою керування відчиненням/зачиненням складчасто-поворотних дверей

Додаток G Вимикач аварійний

Додаток Н Розташування внутрішніх поручнів

Додаток J Двері розсувні роликові

Додаток К Схема принципова електропневматичного приводу керування розсувними дверима

Додаток L Схема пристрою дистанційного керування зачиненням дверей

Додаток М Розташування ручок складача потягів

Додаток НА Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад UIC 560:2002 Doors, footboards, windows, steps, handles and handrails of coaches and luggage vans (Двері, вхідні площадки, тамбури, вікна, підніжки, ручки та поручні пасажирських і багажних вагонів).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 83 «Вагони».

Цей стандарт установлює:

— вимоги до вхідних дверей пасажирських і багажних залізничних вагонів, пристроїв їх відчинення- зачинення та засобів безпечності;

— вимоги до підніжок, сходинок, ручок і поручнів, їхнього розташування, розмірів та убезпечення;

— вимоги до вікон пасажирських і багажних вагонів;

— вимоги до робочих місць для складачів потягів у частині облаштування їх ручками безпечності.

Положення цього стандарту є інформаційно-довідковими стосовно пасажирських і багажних

вагонів вітчизняної побудови, призначених для експлуатування на залізницях України та країн СНД.

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

Вимоги установлено у стандарті для убезпечення пасажирів під час залізничних перевезень, зручності під час посадки, переходів із вагона у вагон і виходу з вагонів, а також забезпечення потрібних умов для роботи персоналу.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмова», «Національний вступ», першу сторінку та «Бібліографічні дані», а також таблиці по тексту й у додатках — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— словосполуку «ця настанова» замінено на «цей стандарт»;

— вилучено довідковий матеріал до UIC 560:2002 — «Класифікація», «Вказівки щодо використання», «Дані щодо оновлення», — оскільки наведена у зазначених елементах інформація не стосується безпосередньо цього стандарту;

— до розділів 0, 1, 4, 5, 6, 7 і додатків Е та Н долучено «Національні пояснення», виділені в тексті рамкою;

— вилучено з тексту вертикальну синю смугу, розташовану зліва від текстового поля, та розміщені на ній познаки О та R перед номерами пунктів, що вказують відповідно на обов’язковий чи рекомендаційний характер дотримання викладеної в пункті вимоги;

— вилучено із тексту посилання на сторінки стандарту;

— вилучено із тексту додаток І «Передумова щодо забезпечення гарантованого перекриття запірного пристрою вхідних дверей», оскільки в ньому немає інформації, а є тільки вказівка «Зарезервовано» («Reserved»).

На цей час національні стандарти ДСТУ UIC 564-1 та ДСТУ UIC 565-1, що впроваджують нормативні документи UIC 564-1 Coaches — Windows made from safety glass (Вагони пасажирські магістральні. Вікна, виготовлені з безпечного скла) з датою оновлення від 01.01.90 та UIC 565-1 Special design and fittings features of vehicles accepted for use in international passenger night traffic (Окремі конструкційні характеристики та показники внутрішнього облаштування спальних вагонів нічного курсування, використовуваних у міжнародному сполученні) з датою оновлення від 01.03.2007 — на стадії розроблення. Інші нормативні документи UIC, протоколи нарад комітетів та підкомітетів UIC за переліком згідно з додатком «Бібліографія» цього стандарту, на які є посилання, не прийнято в Україні як національні стандарти та директивні документи і чинних документів замість них немає.

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна замовити в Головному фонді нормативних документів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДВЕРІ, ВХІДНІ ПЛОЩАДКИ, ТАМБУРИ, ВІКНА, ПІДНІЖКИ, РУЧКИ ТА ПОРУЧНІ ПАСАЖИРСЬКИХ І БАГАЖНИХ ВАГОНІВ
Технічні вимоги

ДВЕРИ, ВХОДНЫЕ ПЛОЩАДКИ, ТАМБУРЫ, ОКНА, СТУПЕНЬКИ, РУЧКИ И ПОРУЧНИ ПАССАЖИРСКИХ И БАГАЖНЫХ ВАГОНОВ
Технические требования

DOORS, FOOTBOARDS, WINDOWS, STEPS, HANDLES AND HANDRAILS OF COACHES AND LUGGAGE VANS
Technical requirements

Чинний від 2012-01-01

0 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ТА ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Цей стандарт застосовний до пасажирських і багажних вагонів залізничного транспорту європейських залізниць членів UIC для убезпечення перевезення пасажирів і зручності роботи обслугову- вального персоналу

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

UIC — Union Internationale des Chemins de Fer — Міжнародна спілка залізниць.

Цей стандарт установлює вимоги до дверей, вхідних площадок, тамбурів, вікон, сходинок, ручок і поручнів пасажирських і багажних вагонів, які експлуатують у міжнародному сполученні.

Стандарт призначено для добровільного застосування, положення його є інформаційно- довідковими стосовно вагонів, що виготовляють для постійного експлуатування залізницями України. Уведення в дію стандарту не вимагає скасування, перегляду або змінення чинних нормативних документів.

Стандарт установлює технічні вимоги щодо обладнання входів у пасажирські вагони, до конструкцій вагонних вікон і виконання дверей у міжвагонних переходах, а також до пристроїв безпечності для пасажирів і для роботи обслуговувального персоналу.

Стандартом установлено також вимоги до конструкцій, зокрема механізмів відчинення/зачинення дверей, а також їхніх запірних пристроїв.

1 ВИМОГИ ДО ВХІДНИХ ДВЕРЕЙ

1.1 Загальні положення

1.1.1 Кожні двері обладнують двома ручками для відкривання — внутрішньою та зовнішньою — або кнопками керування.

1.1.2 Бічні вхідні двері, що відкриваються назовні, обладнують запірними пристроями, що подвійно запирають зачинені вручну двері.

1.1.3 Система подвійного запирання має складатися із двох окремих елементів або одного елемента, що спрацьовує у дві стадії (попереднє та основне запирання).

1.1.4 Зачинені вхідні двері не мають виступати за межі кузова вагона.

1.1.4.1 Відчинені вхідні двері, якщо їхній нижній край знаходиться на відстані щонайменше 1050 мм над рівнем головок рейок за мінімальної допустимої висоти буферів, можуть виступати не більше ніж на 200 мм за межі зазору, обмеженого обрисом габариту рухомого складу.

1.1.4.1.1 Вхідні двері пасажирських вагонів, виготовлених після 01.01.86, у відчиненому положенні також мають відповідати вимозі 1.1.4.1.

1.1.4.1.2 Обмеження, установлені в 1.1.4.1, не застосовують до навісних вхідних дверей вагонів, виготовлених до 01.01.80.

1.1.4.2 Для бічних вхідних дверей, розташованих поза шворнями візків, і нижній край яких розташовано менше ніж на 1050 мм над рівнем головок рейок, необхідне зменшення габаритів за найнижчого допустимого положення буферів 980 мм може бути зроблено переважно:

— під час відкривання та

— у відчиненому положенні

1.1.4.3 Можна використовувати двері, що одночасно відповідають вимогам 1.1.4.1 та 1.1.4.2. У цьому випадку вимога 1.1.4.1 є також прийнятною під час відчинення дверей.

1.1.5 Краї вхідних дверей обладнують еластичними елементами для убезпечення від травмування рук.

1.1.6 Бічні двері, що відчиняються назовні, обладнують захисними пристроями для убезпечення від травмування рук.

1.1.7 Має бути змога запирати вхідні двері вагонів, виготовлених після 01.01.83, як ззовні, так і зсередини, ключем із квадратним гніздом згідно з нормативами RIC.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

RIC — Regolamento Internazionale Carrozze — Угода щодо спільного використання пасажирських і багажних вагонів у міжнародному сполученні.

1.1.7.1 Двері вагонів, виготовлених до 01.01.83, можна запирати тільки ззовні.

1.1.7.2 На зовнішні поверхні замків, для яких використовують ключ із квадратним гніздом, наносять познаки (маркери), вертикальне розташування яких вказує на відкрите положення замка, а горизонтальне — на закрите.

1.1.8 Колір внутрішньої частини дверей

1.1.8.1 Колір має створювати контраст щодо суміжних поверхонь.

1.1.8.2 Для вагонів, виготовлених до 01.01.80 і не обладнаних дверними запірними пристроями згідно з розділом 3, рекомендовано оранжевий колір.

1.1.9 На внутрішню поверхню дверей біля бічної стіни наносять напис: «Відчиняти тільки після зупинки потяга».

1.1.9.1 Наведений напис можна зазначати однією чи кількома мовами.

1.1.9.2 Рекомендовано доповнити наведений напис відповідною піктограмою UIC.

1.1.10 Захист від атмосферних опадів

1.1.10.1 Вхідні двері виконують із максимальними щільністю та захистом від проникнення зовнішнього повітря та шуму.

1.1.10.2 Напрямні, ролики, шарніри, кабелі, рукави й інші елементи, що піддаються кліматичному впливу в зимових умовах (намерзання, зледеніння тощо), убезпечують від таких впливів. Ізольовані кабелі прокладають так, щоб убезпечити їх від накопичення та замерзання води. Канавки (жолоби) та інші порожнини повинні мати достатню вентиляцію та дренаж. Треба уникати відкритих і доступних до впливу негоди місць, у яких може накопичуватися вода.

Застосовані еластомірні матеріали не мають втрачати еластичності в разі впливу низьких температур.

1.1.11 Скляні вікна

1.1.11.1 Верхню частину дверей оснащують скляним вікном (Настанова UIC 564-1).

1.1.11.2 Рекомендовано застосування подвійного засклення.

1.1.12 Рекомендовано таку кінематику руху дверей під час закривання, що легко видаляє сніг і намерзання.

1.1.13 Систему керування вхідними дверима виконують так, щоб в умовах, коли переважають низькі температури, двері автоматично зачинялись після певного проміжку часу.

Для убезпечення пасажирів виконують таке:

— контролювання вхідних дверей із використанням давача пасажирського потоку, наприклад фотоелектричної системи чи чутливої до тиску сходинки;

— точне визначення проміжку часу від закінчення посадки до зачинення дверей;

— світловий і/або звуковий сигнал готовності дверей до зачинення (перервний звуковий сигнал).

Має бути змога вимикати зазначене обладнання зі службового відділення.

1.1.14 Пасажирські вагони нової побудови рекомендовано обладнувати допоміжними пристроями для відчинення дверей.

1.2 Загальні вимоги до вхідних дверей з автоматичним керуванням

1.2.1 Вхідні двері в зачиненому положенні мають механічно блокуватися.

1.2.2 Автоматична команда щодо відчинення не має спрацьовувати доти, доки двері не розблоковано.

1.2.3 Двері мають відпиратися як вручну, так і від команди електричного керування кнопкою чи ручкою.

1.2.3.1 У разі неспрацьовування замка від команди автоматичного чи електричного керування двері повинні мати змогу ручного відпирання та відчинення.

1.2.3.2 Безпечність системи електричного керування дверима

1.2.3.2.1 У разі електричного блокування дверей, яке має спрацьовувати в разі перевищення значення швидкості руху 5 км/год, за нормального режиму руху несподіване виняткове відчинення дверей має бути можливим тільки в разі щонайменше двох окремих неполадок (відмов) одночасно (крім неполадок, поява яких є неймовірною в реальних умовах експлуатування).

1.2.3.2.2 Для реалізування наведеного вище рекомендовано використовувати сучасні методи виявлення відмов як у безперервному режимі експлуатування, так і під час виконання робіт з обслуговування.

1.2.4 Пристрої для відчинення

1.2.4.1 Двері обладнують пристроями для відчинення.

1.2.4.1.1 Рівні для установлення внутрішніх і зовнішніх ручок і кнопок на дверях вагонів, збудованих після 01.01.86, обирають за наведеним у додатку Н.

1.2.4.1.2 Якщо вхідні двері відкриваються вручну, для керування зачиненням відповідних дверей установлюють кнопку, яку використовують пасажири, розташовану всередині вагона на дверній рамі біля торцевої стіни на висоті приблизно 900 мм над рівнем підлоги.

1.2.4.1.3 Зовнішні та внутрішні ручки не повинні мати отвори, що могли б защемити руку пасажира (додатки D та Е — приклади конструкції).

1.2.4.1.4 Якщо вхідні двері відчиняються та зачиняються кнопками керування, їх установлюють за таким обов’язковим порядком:

Зсередини: кнопки керування відчиненням і зачиненням дверей установлюють на найближчій до дверей торцевій стіні на висоті приблизно 1350 мм над рівнем підлоги;

Ззовні: кнопки керування відчиненням і зачиненням дверей розташовують поблизу дверей на стіні на висоті (1550 ± 300) мм над рівнем головок рейок.

1.2.4.1.5 Зовнішню кнопку керування дозволено не встановлювати, якщо є змога зачинити двері вручну із платформи.

1.2.4.1.6 Рекомендовано зазначати напрям відчинення дверей стрілкою, яку розміщують поруч із внутрішньою ручкою.

1.2.4.2 Пристрої для відчинення у вагонах, збудованих до 01.01.85.

1.2.4.2.1 У пасажирських вагонах без поручнів і зовнішніх підніжок для складачів потяга рекомендовані зовнішні пристрої для відчинення виконують за розмірами, наведеними в додатку Н.

1.2.4.2.2 Для вказаного випадку максимальне значення нижнього рівня зовнішнього пристрою згідно з додатком Н не має перевищувати 1700 мм.

1.2.5 Вхідні двері мають автоматично блокуватися, якщо швидкість потяга перевищує 5 км/год.

1.2.6 Убезпечення від заклинювання дверей

1.2.6.1 Зачинення дверей не має спричиняти їхнього заклинювання, травмування пасажирів або пошкодження багажу. Якщо двері під час зачинення стикаються з перешкодою, то виконують один із таких варіантів:

— двері мають автоматично відчинитися, а потім зачинитися приблизно через 15 с;

— або зачинення має призупинитися приблизно на 10 с;

— або зусилля притиснення під час зачинення, що вимірюють на краю дверей, не має перевищувати 150 Н.

1.2.6.2 На вагонах, збудованих до 01.01.86, двері можуть повторно зачинятися після повторного відчинення за допомогою:

— кнопки, натиснутої пасажиром;

— або дистанційного керування;

— або автоматичного зачинення в разі досягнення швидкості 5 км/год.

1.3 Вимоги до складчасто-поворотних вхідних дверей

1.3.1 Складчасто-поворотні вхідні двері проектують згідно з наведеним у додатках А та В.

1.3.2 Відкидну кришку, що закриває сходинки, прикріплену шарнірно до стулки вхідних дверей, обладнують пристроями для піднімання її у вертикальне положення щодо площини дверей, коли двері відчинені.

1.3.3 Вхідні двері мають створювати безперешкодний прохід розміром мінімум 740 мм по всій висоті дверей за їхнього відчиненого положення. У місці розташування дверної ручки та піднятої обмежувальної кришки має бути проріз шириною мінімум 650 мм.

1.3.4 Стулку дверей обладнують глухим або таким, що відчиняється, вікном з безпечного (безосколкового) скла.

1.3.5 Внутрішня ручка дверей повинна мати засіб, що убезпечує від її ненавмисного (випадкового) відчинення. Для цього має бути зокрема вільний хід.

1.3.5.1 Рекомендовано, щоб напрям повороту ручки дверей, що вказує на їхнє відчинене чи зачинене положення, було помарковано стрілкою чи піктограмою, нанесеною безпосередньо біля ручки.

1.3.5.2 Кінцеві позиції маркують познаками «Відчинено — зачинено».

1.3.5.2.1 Наведений текст можна зазначати однією чи кількома мовами.

1.3.5.2.2 Рекомендовано позначати відповідну позицію ручки також графічним символом.

1.3.6 Рекомендовано встановлювати автоматичне запирання дверей із моменту, коли швидкість руху потяга перевищує 5 км/год.

1.3.7 Рекомендовано:

— подвійне блокування виконувати верхнім замком згідно з 1.1.3;

— за конструкцією нижній замок із пружним елементом повинен мати тільки стабілізуваль- ну функцію.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com