ДСТУ ISO 7345:2005 Теплоизоляция. Физические величины и определения (ISO 7345:1987, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18846 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ ISO 7345:2005 Теплоизоляция. Физические величины и определения (ISO 7345:1987, IDT)
Дата начала действия01.01.2008
Дата принятия05.10.2005
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Утверждающий документПриказ от 05.10.2005 № 287 Об утверждении национальных стандартов Украины и отмены в Украине действия межгосударственного стандарта
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа7345:2005
РазработчикИнститут технической теплофизики Национальной академии наук Украины
Принявший органИнститут технической теплофизики Национальной академии наук Украины
Дополнительные данные Дата действия изменена согласно приказу от 11.04.2007 № 82


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ
Фізичні величини та визначення понять

(ІSО 7345:1987, IDТ)
ДСТУ ІSО 7345:2005

Видання офіційне

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2007

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Інститут технічної теплофізики Національної Академії наук України

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Л. Воробйов, канд. техн. наук; Т. Грищенко, д-р техн. наук (науковий керівник); Л. Декуиіа, канд. техн. наук; А. Єрьоміна; С. Королько; Л. Мурована

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 5 жовтня 2005 р. № 287 з 2007-01-01, зі зміною дати чинності згідно з наказом № 82 від 11 квітня 2007 р.

3 Національний стандарт відповідає ISO 7345:1987 Thermal insulation — Physical quantities and definitions (Теплоізоляція. Фізичні величини та визначення понять)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

0 Вступ

1 Призначеність і сфера застосування

2 Фізичні величини та визначення понять

3 Енергетичні характеристики будівель

4 Символи та одиниці інших фізичних величин

5 Підрядкові індекси

Додаток А Концепція теплопровідності

Додаток НА Абетковий покажчик українських термінів

Додаток НБ Абетковий покажчик англійських термінів

Додаток НВ Абетковий покажчик літерних познак

Додаток НГ Перелік національних стандартів, ідентичних міжнародним стандартам, та інших, на які е посилання в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарте тотожний переклад ISO 7345:1987 Thermal insulation — Physical quantities and definitions (Теплоізоляція. Фізичні величини та визначення понять).

Відповідальний за цей стандарт — Інститут технічної теплофізики НАН України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— позначено додаток літерою А, оскільки підрозділи цього додатку мають позначення А.1т А.2 тощо;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— виправлено помилку у формулі (1) в додатку А оригіналу: наведено формулу замість

— подано абеткові покажчики українських і англійських термінів у додатках НА і НБ відповідно;

— долучено абетковий покажчик літерних позначень у додатку НВ.

ISO 9251, ISO 9346, ISO 9288, ISO 31/4, на які є посилання в цьому стандарті, впроваджено в Україні як національні стандарти. Перелік їх наведено в додатку НҐ.

ISO 9229, на який є посилання, не впроваджено в Україні як національний стандарт, і чинних замість нього документів немає. Копію його можна отримати в Головному фонді нормативних до­кументів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ
Фізичні величини та визначення понять

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ
Физические величины и определения

THERMAL INSULATION
Physical quantities and definitions

0 ВСТУП

Цей стандарт є частиною групи термінологічних стандартів з теплоізоляції, яка складається з таких стандартів:

ISO 7345 Thermal insulation — Physical quantities and definitions •

ISO 9251 Thermal insulation — Heat transfer conditions and properties of materials — Vocabulary

ISO 9346 Thermal insulation — Mass transfer — Physical quantities and definitions

ISO 9229 Thermal insulation — Thermal insulating materials and products — Vocabulary1*

ISO 9288 Thermal insulation — Heat transfer by radiation — Physical quantities and definitions1*

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 7345 Теплоізоляція. Фізичні величини та визначення понять

ISO 9251 Теплоізоляція. Режими теплообміну і властивості матеріалів. Словник термінів ISO 9346 Теплоізоляція. Масообмін. Фізичні величини та визначення понять ISO 9229 Теплоізоляція. Теплоізоляційні матеріали та вироби. Словник термінів1)

ISO 9288 Теплоізоляція. Радіаційний теплообмін. Фізичні величини та визначення понять1*.

1 ПРИЗНАЧЕНІСТЬ І СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

У цьому стандарті наведено визначення фізичних величин, що стосуються теплоізоляції, а також відповідні їм символи та познаки одиниць фізичних величин.

Примітка. Через те, що сфера застосування цього стандарту стосується теплоізоляції, то деякі визначення понять, на­ведені в розділі 2, відрізняються від визначень, наведених в ISO 31/4 Quantities and units of heat (Фізичні величини і одиниці теплоти). Щоб відрізнити такі визначення перед відповідним терміном поставлено зірочку (*).

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com