ДСТУ EN 50131-2-6:2012 Системы тревожной сигнализации. Системы охранной сигнализации. Часть 2-6. Магнитные контактные извещатели (EN 50131-2-6:2008, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18606 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ EN 50131-2-6:2012 Системы тревожной сигнализации. Системы охранной сигнализации. Часть 2-6. Магнитные контактные извещатели (EN 50131-2-6:2008, IDT)
Дата начала действия01.07.2013
Дата принятия28.11.2012
СтатусДействующий
Утверждающий документПриказ от 28.11.2012 № 1356 О принятии национальных стандартов, гармонизированных с международными и европейскими стандартами, и отмене национальных стандартов Украины и нормативных документов в Украине
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа50131-2-6:2012
РазработчикТехнический комитет стандартизации «Индустрия безопасности» (ТК 165)
Принявший органТехнический комитет стандартизации «Индустрия безопасности» (ТК 165)


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Системи тривожної сигналізації
СИСТЕМИ ОХОРОННОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ
Частина 2-6. Магнітні контактні сповіщувачі

(EN 50131-2-6:2008, IDT)
ДСТУ EN 50131-2-6:2012

Видання офіційне

Київ
МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
2013

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Технічний комітет стандартизації «Індустрія безпеки» (ТК 165) та ВГО «Українська Федерація Індустрії Безпеки»

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: О. Бовсуновський, А. Долинний, К. Лесик, А. Назаренко, О. Черкашин

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 28 листопада 2012 р. № 1356 з 2013-07-01

3 Національний стандарт відповідає EN 50131-2-6:2008 Alarm systems. Intrusion and hold-up systems — Part 2-6: Opening contacts (magnetic) (Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 2-6. Магнітні контактні сповіщувачі) і внесений з дозволу CEN, rue de Stassart, 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й у будь-який спосіб залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до EN 50131-2-6:2008

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни, визначення понять і скорочення

3.1 Терміни та визначення понять

3.2 Скорочення

4 Функційні вимоги

4.1 Події

4.2 Сигнали або сповіщення

4.3 Виявлення

4.4 Вимоги до функціювання

4.5 Безпека від втручання

4.6 Електричні вимоги

4.7 Класифікація стійкості до впливу чинників навколишнього середовища й умови навколишнього середовища

5 Марковання, ідентифікація та документація

5.1 Марковання та/або ідентифікація

5.2 Документація

6 Випробування

6.1 Загальні положення

6.2 Загальні умови випробування

6.3 Основне випробування здатності виявлення

6.4 Контроль здійснення виявлення

6.5 Увімкнення функції затримки, інтервали часу між сигналами й індикацією виявлення

6.6 Безпека від втручання

6.7 Електричні випробування

6.8 Класифікація стійкості до впливу чинників навколишнього середовища та умови навколишнього середовища

6.9 Марковання, ідентифікація та документація

Додаток А Розміри та вимоги до типових магнітів для випробування впливу магнітного поля

Додаток В Загальна матриця проведення випробовування

Додаток С Перелік дрібного ручного інструменту для випробування стійкості корпусу до втручання

Додаток D Осі координат переміщення

Додаток Е Випробувальні поверхні для феромагнітних матеріалів

Додаток F Випробувальні зовнішні поверхні сповіщувача для прикладання магнітів, призначених для випробування впливу магнітного поля

Бібліографія

Рисунки

Рисунок А.1 Випробувальний магніт для магнітних контактних сповіщувачів зовнішнього встановлення

Рисунок А.2 Випробувальний магніт для магнітних контактних сповіщувачів внутрішнього встановлення

Рисунок D.1 Тип сповіщувача внутрішнього встановлення

Рисунок D.2 Тип сповіщувача зовнішнього встановлення

Рисунок D.3 Тип пересувного затворного сповіщувача

Рисунок F.1 Випробування впливу магнітного поля для сповіщувачів зовнішнього встановлення, відповідний магніт

Рисунок F.2 Випробування впливу магнітного поля для сповіщувачів зовнішнього встановлення, незалежний магніт

Рисунок F.3 Випробування впливу магнітного поля для сповіщувачів внутрішнього встановлення, незалежний магніт

Таблиці

Таблиця 1 Події, що обробляються відповідно до класифікації безпеки

Таблиця 2 Формування сигналів або сповіщень

Таблиця 3 Електричні вимоги

Таблиця 4 Випробування стійкості до впливу чинників навколишнього середовища, функційні випробування

Таблиця 5 Випробування стійкості до впливу чинників навколишнього середовища, випробування на тривкість

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN 50131-2-6:2008 Alarm systems. Intrusion and hold-up systems — Part 2-6: Opening contacts (magnetic) (Системи тривожної сигналізації. Системи охо­ронної сигналізації. Частина 2-6. Магнітні контактні сповіщувачі).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 165 «Індустрія безпеки».

Стандарт містить вимоги відповідно до чинного законодавства України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмова», «Зміст», «Національ­ний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять», «Бібліографія» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— словосполуки «EN 50131-2-6», «цей європейський стандарт» і «цей документ» змінено на «цей стандарт»;

— вилучено попередній довідковий матеріал — «Передмова» до EN 50131-2-6:2008;

— долучено «Національне пояснення», виділене в тексті рамкою;

— замінено познаки одиниць фізичних величин відповідно до вимог серії стандартів ДСТУ 3651-97: «тт» — «мм», «s» — «с», «ms» — «мс», «Hz» — «Гц», «V» — «В», «кРа» — «кПа», «°С» — «°С», «mV» — «мВ», «mТ» — «мТл», «kJm-3» — «кДж/м3».

EN 50130-4:1995 і EN 50131-1:1997, на які є посилання в цьому стандарті, прийнято в Україні як ДСТУ EN 50130-4:2006 (EN 50130-4:1995, IDТ) і ДСТУ EN 50131-1:2006 (EN 50131-1:1997, IDТ) відповідно.

Копії нормативних документів, на які є посилання в тексті цього стандарту, можна замови­ти в Головному фонді нормативних документів.

ВСТУП до EN 50131-2-6:2008

Цей стандарт поширюється на магнітні контактні сповіщувачі (далі по тексту — сповіщувач), які використовують як складники систем охоронної сигналізації, встановлені в будівлях. Він уста­новлює чотири класи безпеки та чотири кліматичні класи.

Магнітний контактний сповіщувач має виявляти відхили від визначеного закритого положення дверей або вікна. Магнітний контактний сповіщувач складається з двох окремих частин, між яки­ми за результатом взаємодії виникає магнітне поле. Відокремлення двох частин порушує зв’язок між ними та призводить до формування сигналу або сповіщення про проникнення.

Кількість і сфера застосування цих сигналів або сповіщень більш охоплюючі для систем, які мають вищі класи безпеки.

Цей стандарт установлює тільки вимоги до сповіщувачів магнітних контактних і методи випро­бовування. Вимоги до інших типів сповіщувачів установлюються іншими стандартами серій EN 50131 і EN 50131-2.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИСТЕМИ ТРИВОЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ
СИСТЕМИ ОХОРОННОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ
Частина 2-6. Магнітні контактні сповіщувачі

СИСТЕМЫ ТРЕВОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
СИСТЕМЫ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
Часть 2-6. Магнитные контактные извещатели

ALARM SYSTEMS
INTRUSION AND HOLD-UP SYSTEMS
Part 2-6. Opening contacts (magnetic)

Чинний від 2013-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт стосується спеціальних або неспеціальних проводових або безпроводових магнітних контактних сповіщувачів, визначає класифікацію безпеки від 1 до 4 (згідно з EN 50131-1) та використовує кліматичну класифікацію від І до IV до сповіщувачів, призначених для зовнішнього та внутрішнього використання згідно з EN 50130-5.

Сповіщувач має виконувати всі вимоги відповідно вказаного класу безпеки.

До обов’язкових функцій сповіщувача може бути долучено додаткові функції, вказані в цьому стандарті, за умови, що вони не будуть впливати на правильне виконання обов’язкових функцій.

Два окремих компонента сповіщувача потрібно визначати за змістом цього стандарту як спо­віщувач.

Цей стандарт не застосовний для взаємних з’єднань систем.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи містять положення, які через посилання у цьому тексті становлять положення цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватися останнім виданням норма­тивних документів (разом зі змінами).

EN 10130:1991 + А1:1998 Cold rolled low carbon steel flat products for cold forming — Technical delivery conditions

EN 50130-4:1995 + A1 1998 Alarm systems — Part 4: Electromagnetic compatibility — Product family standard — Immunity requirements for components of fire, intruder and social alarm systems

EN 50130-5:1998 Alarm systems — Part 5: Environmental test methods

EN 50131-1:2006 Alarm systems — Intrusion and hold-up systems — Part 1: System requirements

EN 60068-1:1994 Environmental testing — Part 1: General and guidance (IEC 60068-1:1988 + A1:1992 + corrigendum Oct. 1988)

EN 60068-2-52:1996 Environmental testing — Part 2: Tests — Test Kb: Salt mist, cyclic (sodium chloride solution) (IEC 60068-2-52:1996)

EN 61000-6-3:2001 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 6-3: Generic standards — Emission standard for residential, commercial and light-industrial environments (IEC 61000-6-3:1996, mod.).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 10130:1991 + А1:1998 Вироби із низьковуглецевої сталі плоскі холоднокатані для холод­ного штампування. Технічні умови постачання

EN 50130-4:1995 + А1:1998 Системи тривожної сигналізації. Частина 4. Електромагнітна сумісність. Стандарт на ряд продукції. Вимоги до тривкості складників систем тривожної сигна­лізації про пожежу, проникнення та суспільну небезпеку

EN 50130-5:1998 Системи тривожної сигналізації. Частина 5. Методи випробовування на стійкість до впливу чинників навколишнього середовища

EN 50131-1:2006 Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 1. Вимоги до систем

EN 60068-1:1994 Випробування на стійкість до впливу чинників навколишнього середовища. Частина 1. Загальні вимоги та керівництво (ІЕС 60068-1:1988 + А1:1992 + поправка жовтень 1988) EN 60068-2-52:1996 Випробування на стійкість до впливу чинників навколишнього середо­вища. Частина 2. Випробовування — випробовування Кb: сільова імла, натрій-катіонування (розчин галіту) (ІЕС 60068-2-52:1996)

EN 61000-6-3:2001 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 6-3. Загальні стандарти. Емісія завад у житловому та торговому середовищах та у виробничих зонах (ІЕС 61000-6-3:1996, змін.).

3 ТЕРМІНИ, ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ І СКОРОЧЕННЯ

У цьому стандарті вжито терміни та визначення позначених ними понять і скорочення, зазна­чені в EN 50131-1, а також використано наступні визначення та скорочення.

3.1 Терміни та визначення понять

3.1.1 недопустима зона (prohibited area)

Визначений виробником варіант установлення двох компонентів сповіщувача, за якого спо­віщувач не може відповідати вимогам цього стандарту

3.1.2 неправильне функціювання (incorrect operation)

Фізичний стан, що призводить до невідповідного сигналу сповіщувача

3.1.3 безпроводовий сповіщувач (wire free detector)

Сповіщувач, підімкнений до приладу приймально-контрольного без застосування фізичних пристроїв, наприклад за допомогою радіочастотного сигналу

3.1.4 відстань наближення/відстань замикання контактів (approach distance/make distance) Відокремлена відстань між двома компонентами сповіщувача, за якою в разі наближення

один до одного компоненти призводять до формування сигналу або сповіщення реверсу (замкнення)

3.1.5 відстань віддалення/відстань розмикання контактів (removal distance/break distance) Відокремлена відстань між двома компонентами сповіщувача, за якою в разі віддалення один

від одного компоненти призводять до формування сигналу або сповіщення про проникнення

3.1.6 магнітний контактний сповіщувач (opening contact (magnetic))

Сповіщувач, який складається зазвичай із двох окремих частин. Активне зближення між двома частинами створює не менше ніж одне магнітне поле. Віддалення двох частин одна від одної по­рушує зв’язок між ними та призводить до формування сигналу або сповіщення про проникнення

3.1.7 відповідний магніт (corresponding magnet)

Активна частина сповіщувача, що складається з одного чи більше компонентів, призначена для формування не менше одного магнітного поля

3.1.8 перемикальний елемент (switch component)

Взаємодіюча частина сповіщувача, що складається з одного або кількох компонентів, при­значена для виявлення магнітного поля(-ів) відповідного магніту та формування відповідного сиг­налу або сповіщення

3.1.9 магнітний контактний сповіщувач зовнішнього встановлення (surface mount contact)

Магнітний контактний сповіщувач, у якого обидві частини (перемикальний елемент і відпо­відний магніт) установлено на поверхнях обох частин контрольованого об’єкта (фіксованої та ру­хомої частини)

3.1.10 магнітний контактний сповіщувач внутрішнього встановлення (flush mount contact)

Магнітний контактний сповіщувач, у якого обидві частини (перемикальний елемент та відпо­відний магніт) встановлені всередині обох частин контрольованого об’єкта (фіксованої та рухо­мої частини)

БІБЛІОГРАФІЯ

EN 50131-6:1997 Alarm systems — Intrusion systems — Part 6: Power suppliers

EN 60529:1991 Degrees of protection provided by enclosures (IP code) (IEC 60529:1989).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 50131-6:1997 Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 6. Джерела електроживлення

EN 60529:1991 Ступені захисту оболонки (IP код) (ІЕС 60529:1989).

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2019 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com