ДСТУ ISO 17485:2008 Передачи зубчатые конические. Система точности ISO (ІSO 17485:2006, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18979 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ ISO 17485:2008 Передачи зубчатые конические. Система точности ISO (ІSO 17485:2006, IDT)
Дата начала действия01.01.2010
Дата принятия04.08.2008
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Утверждающий документПриказ от 04.08.2008 № 268 "Об утверждении национальных стандартов Украины"
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа17485:2008
РазработчикТехнический комитет "Механические приводы" (ТК 47)
Принявший органТехнический комитет "Механические приводы" (ТК 47)


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПЕРЕДАЧІ ЗУБЧАСТІ КОНІЧНІ
Система точності ISO
(ISO 17485:2006, IDT)

ДСТУ ISO 17485:2008

Видання офіційне

Київ
ДП «УкрНДНЦ»
2018

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Технічний комітет стандартизації «Механічні приводи» (ТК 47), Науково-виробнича фірма «ВІГТЕК» (НВФ «ВІГТЕК»)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В. Власенко, канд. техн наук; В. Фей (науковий керівник); В. Галушко; О. Висоцький; І. Добровольська

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 04 серпня 2008 р. № 268 з 2010-01-01

3 Стандарт відповідає ISO 17485:2006 Bevel gears — ISO system of accuracy (Передачі зубчасті конічні. Система точності ISO)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни, визначення і познаки

3.1 Терміни та визначення понять

3.2 Основні терміни і познаки

4 Застосування системи класифікації

4.1 Загальні положення

4.2 Класифікація ступеня точності

4.3 Напрямок допуску

4.4 Додаткові особливості

5 Допуски

5.1 Значення допусків

5.2 Знаменник ряду

5.3 Правила округлення

5.4 Формули допусків

6 Застосування методів вимірювання

6.1 Методи вимірювання

6.2 Рекомендовані методи вимірювального контролю

6.3 Фільтрація вимірюваних даних

6.4 Контролювання плями контакту зуба

Додаток А Приклади допусків

Додаток В Метод вимірювання комплексного відхилу в однопрофільному зачепленні

Додаток С Точність дрібномодульних конічних зубчастих передач

Додаток D Інтерпретація комплексних даних

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожним перекладом ISO 17485:2006 Bevel gears — ISO system of accuracy (Передачі зубчасті конічні. Система точності ISO).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 47 «Механічні приводи».

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— вилучено попередній довідковий матеріал: «Передмову» і «Вступ»;

— структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Зміст», «Національний вступ», «Бібліографію» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт» у відповідних відмінках;

— до розділу 2 «Нормативні посилання» долучено національне пояснення, виділене рамкою;

— виправлено помилки в нумерації формул (4)—(11);

— вилучено виноску як таку, що втратила актуальність.

ISO 17485:2006 розроблено міжнародним технічним комітетом ISO/TC 60 Gears (Зубчасті передачі).

ISO 1122-1:1998 впроваджено в Україні як ідентичний національний стандарт ДСТУ ISO 1122-1:2006.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПЕРЕДАЧІ ЗУБЧАСТІ КОНІЧНІ
Система точності ISO

ПЕРЕДАЧИ ЗУБЧАТЫЕ КОНИЧЕСКИЕ
Система точности ISO

BEVEL GEARS
ISO system of accuracy

Чинний від 2010-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт встановлює систему класифікації, яку використовують, щоб поєднати технічні вимоги до геометричної точності окремих конічних і гіпоїдних зубчастих коліс і зубчастих пар. Він визначає терміни щодо точності зубців зубчастих коліс і конкретизує структуру системи ступенів точності зубчастих передач і допустимих значень.

Цей стандарт забезпечує виробника і споживача зубчастих передач взаємно прийнятним довідковим матеріалом стосовно уніфікованих допусків. Визначено десять ступенів точності з номерами від 2 до 11 в порядку зменшення точності. Формули для допусків і діапазонів їх застосовності наведені в 5.4 для певної точності зачеплення. Загалом ці допуски охоплюють такі діапазони:

1,0 мм mmn 50 мм;

5 z 400;

5 мм dT 2 500 мм,

де dT — діаметр контрольного кола;

mmn — середній нормальний модуль;

z — число зубців.

Щодо обов’язкових і необов’язкових методів вимірювання див. розділ 6. Оскільки допуски розраховують в залежності від фактичних розмірів конічного зубчастого колеса, таблиці допусків не подано. Для загального ознайомлення в додатку А подано приклади значень допусків і графіки.

Цей стандарт не застосовний до закритих зубчастих передач, охоплюючи редуктори або мультиплікатори, мотор-редуктори, насадні редуктори, високошвидкісні редуктори, або інші закриті зубчасті передачі, виготовлені для даної потужності, швидкості, передатного числа або застосування.

Конструкція зубчастих коліс є поза сферою застосування цього стандарту. Призначення використовуваних ступенів точності для виробництва зубчастих коліс вимагає значного досвіду в конкретній галузі. Тому користувачі цього стандарту застерігаються проти прямого застосування значень допусків до проектованого виробництва окремих зубчастих коліс під час складання.

Значення допусків для зубчастих коліс поза межами, встановленими в цьому стандарті, потрібно призначати з урахуванням специфічних вимог застосування. Це може вимагати установки допусків інших, ніж розраховані за формулами цього стандарту.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи обов’язкові для застосування в цьому стандарті. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватися останніми виданнями нормативних документів (разом зі змінами).

ISO 1122-1:1998 Vocabulary of gear terms — Part 1: Definitions related to geometry

ISO 23509 Bevel and hypoid gear geometry.

Національне пояснення

ISO 1122-1:1998 Словник термінів з зубастих передач. Частина 1. Визначення, що стосуються геометрії

ISO 23509 Геометрія конічних і гіпоїдних зубчастих передач.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com