ДСТУ EN 50106:2012. Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Особые правила проведения приемо-сдаточных испытаний приборов сферы применения EN 60335-1

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18959 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ EN 50106:2012. Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Особые правила проведения приемо-сдаточных испытаний приборов сферы применения EN 60335-1
Дата начала действия01.05.2013
Дата принятия28.11.2012
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
На заменуДСТУ EN 50106:2003
Утверждающий документПриказ от 28.11.2012 № 1355 О принятии национальных стандартов, гармонизированных с международными и европейскими стандартами, утверждение пробных национальных стандартов Украины и изменений к национальным стандартам Украины и отмене национальных стандартов Украины и нормативных документов в Украине
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа50106:2012
РазработчикТехнический комитет стандартизации «Стандартизация электробытовых машин и приборов» (ТК 13)
Принявший органТехнический комитет стандартизации «Стандартизация электробытовых машин и приборов» (ТК 13)


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БЕЗПЕЧНІСТЬ ПОБУТОВИХ ТА АНАЛОГІЧНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ ПРИЛАДІВ
Окремі правила щодо проведення приймально-здавальних випробувань приладів сфери застосування EN 60335-1

(EN 50106:2008, IDТ)
ДСТУ EN 50106:2012

Видання офіційне

Київ
МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Технічний комітет України «Стандартизація електропобутових машин і приладів» (ТК 13)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: М. Пащевська, Н. Повшедна, В. Устименко

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 28 листопада 2012 р. № 1355 3 2013-05-01

3 Національний стандарт ідентичний EN 50106:2008 Safety of household and similar electrical appliances — Particular rules for routine tests referring to appliances under the scope of EN 60335-1 (Безпечність побутових та аналогічних електричних приладів. Окремі правила щодо проведення приймально-здавальних випробувань приладів сфери застосування EN 60335-1) і внесений із дозволу CEN, rue de Stassart, 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-який спосіб залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 50106:2003

ЗМІСТ

Національний вступ

Передмова до EN 50106:2008

Розділ 1 Загальні випробування

1.1 Випробування неперервності уземлення

1.2 Випробування електричної міцності

1.3 Функційні випробування

Розділ 2 Нормативні аркуші

Нормативний аркуш 50106-2-6

Нормативний аркуш 50106-2-9

Нормативний аркуш 50106-2-17

Нормативний аркуш 50106-2-21

Нормативний аркуш 50106-2-25

Нормативний аркуш 50106-2-29

Нормативний аркуш 50106-2-35

Нормативний аркуш 50106-2-40

Нормативний аркуш 50106-2-45

Додаток НА Перелік національних стандартів України, згармонізованих із міжнародними нормативними документами, прийнятими CENELEC як європейські стандарти EN, на які є посилання в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN 50106:2008 Safety of household and similar electrical appliances — Particular rules for routine tests referring to appliances under the scope of EN 60335-1 (Безпечність побутових та аналогічних електричних приладів. Окремі правила щодо проведення приймально-здавальних випробувань приладів сфери застосування EN 60335-1).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 13 «Стандартизація електропобутових машин та приладів».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «Цей європейський стандарт» та «EN 50106» замінено на «Цей стандарт»;

— структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмова», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— познаки одиниць фізичних величин відповідають серії стандартів ДСТУ 3651-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин;

— долучено додаток НА «Перелік національних стандартів України, згармонізованих Із міжнародними нормативними документами, прийнятими CENELEC як європейські стандарти EN, на які є посилання в цьому стандарті».

У цьому стандарті є посилання на EN 60335-1, EN 60335-2-6, EN 60335-2-9, EN 60335-2-17, EN 60335-2-21, EN 60335-2-25, EN 60335-2-29, EN 60335-2-35, EN 60335-2-40, EN 60335-2-45, міжнародні аналоги яких — ІЕС 60335-1, ІЕС 60335-2-6, ІЕС 60335-2-9, ІЕС 60335-2-17, ІЕС 60335-2-21, ІЕС 60335-2-25, ІЕС 60335-2-29, ІЕС 60335-2-35, ІЕС 60335-2-40, ІЕС 60335-2-45, прийняті в Україні як національні стандарти ДСТУ ІЕС 60335-1:2004, ДСТУ ІЕС 60335-2-6:2006, ДСТУ ІЕС 60335-2-9:2007, ДСТУ ІЕС 60335-2-17:2004, ДСТУ ІЕС 60335-2-21:2006, ДСТУ ІЕС 60335-2-25:2007,

ДСТУ ІЕС 60335-2-29:2008, ДСТУ ІЕС 60335-2-35:2004, ДСТУ ІЕС 60335-2-40:2010,

ДСТУ ІЕС 60335-2-45:2010 відповідно.

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна замовити в Головному фонді нормативних документів.

ПЕРЕДМОВА до EN 50106:2008

Випробування, докладно описані в цьому стандарті, виконує виробник і їх застосовують для виробів сфери застосування EN 60335-1.

Ці випробування призначено для виявлення відхилів у процесі виготовлення побутових приладів, які могли б погіршити безпеку. Вони не погіршують характеристик і надійності приладу і їх потрібно виконувати на кожному приладі. Зазвичай їх виконують на готовому приладі після складання, але виробник може виконувати випробування на певному етапі в процесі виготовляння за умови, що пізніші виробничі операції не впливатимуть на результати.

Примітка. Комплектувальні вироби не піддають цим приймально-здавальним випробуванням, якщо їх попередньо проконтрольовано під час придатних приймально-здавальних випробувань.

Виробник може застосовувати методику випробовування, прийнятнішу для налаштовань виробництва, за умови, що прилади, які витримали ті випробування, мають принаймні той самий ступінь безпеки, що й прилади, які витримали випробування згідно з цим стандартом.

Приймально-здавальні випробування, наведені в цьому стандарті, є в необхідній мінімальній кількості для того, щоб охопити суттєві аспекти безпеки. За ухвалення рішення про необхідність додаткових приймально-здавальних випробувань відповідає виробник. Можна зазначити з інженерних міркувань, що деякі з випробувань, необхідні в цьому стандарті, є нездійсненними чи недоречними й тому зайвими.

Якщо виріб не витримує будь-якого з випробувань, то його піддають усім випробуванням після ремонту та/або налагодження.

Немає додаткових вимог до окремих приладів, за винятком установлених у відповідних нормативних аркушах розділу 2.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БЕЗПЕЧНІСТЬ ПОБУТОВИХ ТА АНАЛОГІЧНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ ПРИЛАДІВ
Окремі правила щодо проведення приймально-здавальних випробувань приладів сфери застосування EN 60335-1

БЕЗОПАСНОСТЬ БЫТОВЫХ И АНАЛОГИЧНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ
Особые правила проведения приемо-сдаточных испытаний приборов сферы применения EN 60335-1

SAFETY OF HOUSEHOLD AND SIMILAR ELECTRICAL APPLIANCES
Particular rules for routine tests referring to appliances under the scope of EN 60335-1

Чинний від 2013-05-01

Розділ 1 — ЗАГАЛЬНІ ВИПРОБУВАННЯ

1.1 Випробування неперервності уземлення

Струм силою не менше ніж 10 А, отриманий від джерела, напруга холостого ходу якого не перевищує 12 В (змінного чи постійного струму), пропускають між кожною з доступних металевих частин і

— затискачем уземлення — для приладів класу /, призначених для постійного під’єднання до стаціонарної проводки;

— для інших приладів класу /

— уземлювальним виводом чи уземлювальним контактом вилки;

— уземлювальним виводом приладового вводу.

Вимірюють падіння напруги, значення опору обчислюють і це значення не повинно перевищувати:

— 0,2 Ом — для приладів зі шнуром живлення або 0,1 Ом плюс значення опору шнура живлення;

— 0,1 Ом — для інших приладів.

Примітка 1. Випробування виконують тільки протягом часу, необхідного для вимірювання падіння напруги.

Примітка 2. Необхідно забезпечити, щоб контактний опір між наконечником вимірювального щупа та металевою частиною під час випробовування не впливав на результати випробування.

1.2 Випробування електричної міцності

До ізоляци приладу прикладають напругу практично синусоїдної форми частотою приблизно 50 Гц чи 60 Гц протягом 1 с. Значення випробувальної напруги й точки її прикладання наведено в таблиці 1.

1.3 ФункційнІ випробування

Правильне функціювання виробів перевіряють огляданням чи відповідним випробуванням, якщо неправильне з'єднання або прилаштування компонентів може спричинити небезпеку

Примітка. Прикладами є перевіряння правильного напрямку обертання двигунів і відповідної роботи вимикачів пристрою блокування. Це не потребує випробування терморегулювання чи захисних пристроїв.

Розділ 2 — НОРМАТИВНІ АРКУШІ

Ці нормативні аркуші встановлюють додаткові приймально-здавальні випробування для таких приладів:

Аркуш Прилад

EN 50106-2-6 Стаціонарні кухонні плити, поверхні, духовки й аналогічні прилади

EN 50106-2-9 Грилі, тостери й аналогічні портативні прилади для готування їжі

EN 50106-2-17 Ковдри, м’які підстилки й аналогічні гнучкі нагрівальні прилади

EN 50106-2-21 Акумуляційні водонагрівачі

EN 50106-2-25 Мікрохвильові печі

EN 50106-2-29 Заряджальні пристрої батарей

EN 50106-2-35 Проточні водонагрівачі

EN 50106-2-40 Електричні теплові насоси, кондиціонери повітря та вологопоглиначі

EN 50106-2-45 Портативні нагрівальні інструменти й аналогічні прилади

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Наша страница в Facebook https://www.facebook.com/budstandart.online
E-mail: online@budstandart.com