ДСТУ IEC 60598-2-20:2012 Светильники. Часть 2-20. Дополнительные требования. Гирлянды осветительные (IЕС 60598-2-20:2002, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19049 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ IEC 60598-2-20:2012 Светильники. Часть 2-20. Дополнительные требования. Гирлянды осветительные (IЕС 60598-2-20:2002, IDT)
Дата начала действия01.05.2013
Дата принятия28.11.2012
Дата отмены действия 01.01.2018
СтатусНедействующий
Язык документаУкраинский
Новый документДСТУ EN 60598-2-20:2015
На заменуГОСТ 30337-95 (МЭК 598-2-20-82)
Утверждающий документПриказ от 28.11.2012 № 1355 О принятии национальных стандартов, гармонизированных с международными и европейскими стандартами, утверждение пробных национальных стандартов Украины и изменений к национальным стандартам Украины и отмене национальных стандартов Украины и нормативных документов в Украине
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа60598-2-20:2012
РазработчикУкраинский светотехнический институт
Принявший органУкраинский светотехнический институт


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.

Документ соответствует официальному тексту.
По вопросам приобретения официального издания обращайтесь к национальному органу стандартизации (ГП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СВІТИЛЬНИКИ
Частина 2-20. Додаткові вимоги Гірлянди освітлювальні

(IЕС 60598-2-20:2002, IDT)
ДСТУ ІЕС 60598-2-20:2012

Видання офіційне

Київ
МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
2013

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Український світлотехнічний інститут (УСІ)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Я. Гузар (науковий керівник); Ж. Друль; О. Нагібіна; Г. Пелешок

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ МІнекономрозвитку України від 28 листопада 2012 р. № 1355 з 2013-05-01

3 Національний стандарт відповідає ІЕС 60598-2-20:2002 Luminaires — Part 2-20: Particular requirements — Lighting chains (Світильники. Частина 2-20. Додаткові вимоги. Гірлянди освітлювальні)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 30337-95 (МЭК 598-2-20-82))

ЗМІСТ

Національний вступ

20.1 Сфера застосування

20.1.1 Нормативні посилання

20.2 Загальні вимоги до випробовування

20.3 Терміни та визначення понять

20.4 Класифікація світильників

20.5 Маркування

20.6 Конструкція

20.7 Шляхи спливу та повітряні проміжки

20.8 Уземлення

20.9 Контактні затискачі

20.10 Зовнішня та внутрішня проводка

20.11 Захист від ураження електричним струмом

20.12 Випробовування на старіння й теплові випробовування

20.13 Захист від проникання пилу та вологи

20.14 Опір та електрична міцність ізоляції

20.15 Теплотривкість, вогнетривкість і тривкість до утворення струмопровідних доріжок

Рисунок 1 — Приклад допустимого з’єднання для гірлянди

Рисунок 2 — Приклад випробувального пристрою для перевіряння надійності контактів патрона для ламп

Рисунок 3 — Приклад випробувального пристрою для намотування гнучкої трубки

Додаток А Випробовування за допомогою обертового барабана

Бібліографія

Додаток НА Перелік національних стандартів України, згармонізованих з міжнародними нормативними документами, на які є посилання в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ІЕС 60598-2-20:2002 Luminaires — Part 2-20: Particular requirements — Lighting chains (Світильники. Частина 2-20. Додаткові вимоги. Гірлянди освіт­лювальні).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 137 «Лампи І відповідне обладнання».

Цей стандарт розроблено на заміну ГОСТ 30337-95 (МЭК 598-2-20-82) Гирлянды свето­вые. Общие технические условия (Гірлянди освітлювальні. Загальні технічні умови), який техніч­но застарів І не відповідає міжнародним вимогам.

Цей стандарт треба застосовувати разом з ДСТУ ІЕС 60598-1.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «ця секція частини 2 ІЕС 60598» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» І «Бібліографічні дані», — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у 20.1.1 та в «Бібліографії» наведено «Національні пояснення», виділені рамкою;

— долучено національний додаток НА «Перелік національних стандартів України, згармо­нізованих з міжнародними нормативними документами, на які є посилання в цьому стандарті».

У тексті цього стандарту є посилання на ІЕС 60227-1, ІЕС 60238, ІЕС 60245-1, ІЕС 60320-1, ІЕС 60598-1, CISPR 14 відповідно, які впроваджено в Україні як національні стандарти. Перелік їх наведено в додатку НА.

Решту стандартів, на які є посилання в цьому стандарті, в Україні не впроваджено і чин­них замість них немає.

Копії цих нормативних документів можна замовити в Головному фонді нормативних доку­ментів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СВІТИЛЬНИКИ
Частина 2-20. Додаткові вимоги Гірлянди освітлювальні

СВЕТИЛЬНИКИ
Часть 2-20. Дополнительные требования Гирлянды осветительные

LUMINAIRES
Part 2-20. Particular requirements Lighting chains

Чинний від 2013-05-01

20.1 Сфера застосування

Цей стандарт установлює вимоги до світлових гірлянд, виготовлених Із послідовно чи пара­лельно, чи комбіновано послідовно/паралельно з’єднаних ламп розжарювання, для внутрішнього та зовнішнього застосування, напруга живлення яких не перевищує 250 В.

Стандарт взаємопов’язаний з розділами ІЕС 60598-1, на які є посилання в цьому стандарті.

Примітка 1. Ялинкова гірлянда — приклад світлової гірлянди, виготовленої з послідовно чи послідовно/паралельно з’єднаних ламп.

Гірлянда для освітлення лижних трас або прогулянкових доріжок — приклад світлової гірлянди, виготовленої з пара­лельно з'єднаних ламп.

Примітка 2. Для гірлянд, оснащених вставними патронами, застосовують відповідні вимоги цього стандарту.

Примітка 3. У деяких країнах застосовують термін «коло» замість «гірлянда».

Примітка 4. Для гірлянд Із нестандартними лампами (наприклад, лампами вставного типу) лампи вважають части­ною гірлянди І їх відповідно потрібно випробовувати (а також внести в технічний паспорт, за наявності).

20.1.1 Нормативні посилання

Наведені нижче нормативні документи містять положення, які через посилання у цьому тексті становлять положення цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватись останніми виданнями нор­мативних документів.

ІЕС 60083:1975 Plugs and socket-outlets for domestic and similar general use. Standards

IEC 60227 Polivinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V

IEC 60238:1991 Edison screw lampholders

IEC 60245:Rubber insulated cables — Rated voltages up to and including 450/750 V

IEC 60320:1981 Appliance couplers for household and similar general purposes

IEC 60598-1:1999 Luminaires — Part 1: General requirements and tests

IEC 61184 Bayonet lampholders

IEC 61347-2-11 Safety of lamp controlgear — Part 2-11: Particular requirements for miscellaneous electronic circuits used with luminaires

CISPR 14:1993 Limits and methods of measurement of radio interference characteristics of household electrical appliances, portable tools and similar electrical apparatus.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ІЕС 60083:1975 Вилки й розетки побутової та аналогічної призначеності. Стандартні листи ІЕС 60227 Кабелі з полівінілхлоридною ізоляцією на номінальну напругу до 450/750 В включно ІЕС 60238:1991 Патрони нарізеві для ламп

ІЕС 60245 Кабелі з ґумовою ізоляцією на номінальну напругу до 450/750 В включно ІЕС 60320:1981 З’єднувачі електричні для приладів побутової та аналогічної загальної при­значеності

ІЕС 60598-1:1999 Світильники. Частина 1. Загальні вимоги та випробовування ІЕС 61184 Патрони байонетні

ІЕС 61347-2-11 Пристрої керування лампами. Частина 2-11. Додаткові вимоги до пускоре­гулювальних пристроїв для світильників

CISPR 14:1993 Норми та методи вимірювання радіозавад побутових електроприладів, електро­інструментів та аналогічних виробів.

20.2 Загальні вимоги до випробовування

Застосовують положення розділу 0 ІЕС 60598-1. Випробовування, наведені у відповідному розділі ІЕС 60598-1, провадять у послідовності, зазначеній у цьому стандарті.

20.3 Терміни та визначення понять

У цьому стандарті застосовують терміни розділу 1 ІЕС 60598-1 з наведеними нижче термі­нами та визначеннями понять:

20.3.1 освітлювальна гірлянда (fighting chain)

Світильник, виготовлений з послідовно з’єднаних патронів, паралельно з’єднаних патронів чи послідовно/паралельно з’єднаних патронів і з’єднувальних ізольованих проводів.

Примітка 1. Для гірлянд із нестандартними лампами (наприклад, вставного типу) лампи вважають частиною гірлянди.

Примітка 2. Для гірлянд із незнімними лампами лампи вважають частиною гірлянди.

Примітка 3. Гірлянда може мати електронний контролювальний пристрій (наприклад, пристрої автоматичного перемикання, див. 20.6.16)

20.3.2 запаяна гірлянда (sealed chain)

Гірлянда, вміщена в жорстку або гнучку ізольовану прозору трубку або шланг, запаяну на кінцях, і без з’єднань.

20.4 Класифікація світильників

Світильники треба класифікувати відповідно до положень розділу 2 ІЕС 60598-1, разом із ви­могами 20.4.1 і 20.4.2 цього стандарту.

Примітка. Оскільки освітлювальні гірлянди обов’язково відповідають вимогам щодо встановлення на нормально зай­мисті поверхні, для них необов’язкове F марковання чи застережні написи.

20.4.1 За типом захисту від ураження електричним струмом гірлянди треба класифікувати як прилади класу захисту II або III.

20.4.2 За ступенем захисту від проникання пилу та вологи гірлянди для зовнішнього засто­сування треба класифікувати як дощо-, бризко-, струменезахищені або водонепроникні.

БІБЛІОГРАФІЯ

ІЕС 61347-1 Lamp controlgear — Part 1: General and safety requirements.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ІЕС 61347-1 Пристрої керування лампами. Частина 1. Загальні вимоги та вимоги щодо безпеки.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com