ДСТУ ГОСТ ИСО 10543:2007 Трубы стальные напорные бесшовные и сварные горячетянутые. Метод ультразвуковой толщинометрии (ГОСТ ИСО 10543-2002, IDТ; ISO 10543:1994, NEQ)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 17042 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ ГОСТ ИСО 10543:2007 Трубы стальные напорные бесшовные и сварные горячетянутые. Метод ультразвуковой толщинометрии (ГОСТ ИСО 10543-2002, IDТ; ISO 10543:1994, NEQ)
Дата начала действия01.04.2008
Дата принятия17.10.2007
СтатусДействующий
Утверждающий документПриказ от 17.10.2007 № 267 О предоставлении действия в Украине межгосударственным стандартам, изменениям к межгосударственным стандартам и отмене нормативных документов
Вид документаДСТУ ISO (Государственный Стандарт Украины - выдано ISO)
Шифр документа10543:2007
РазработчикГП «Украинский научно-исследовательский и учебный центр проблем стандартизации, сертификации и качества» (ГП «УкрНИУЦ»)
Принявший органГП «Украинский научно-исследовательский и учебный центр проблем стандартизации, сертификации и качества» (ГП «УкрНИУЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ТРУБИ СТАЛЕВІ НАПІРНІ БЕЗШОВНІ ТА ЗВАРНІ ГАРЯЧЕТЯГНУТІ
Метод ультразвукової товщинометрії

(ГОСТ ИСО 10543-2002, IDT;
ISO 10543:1994, NEQ)

ДСТУ ГОСТ ИСО 10543:2007

Видання офіційне

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2008


ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ»)

ОФОРМЛЕННЯ: Л. Ряба

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 17 жовтня 2007 р. № 267 з 2008-04-01

3 Національний стандарт відповідає ГОСТ ИСО 10543-2002 Трубы стальные напорные бесшовные и сварные горячетянутые. Метод ультразвуковой толщинометрии (Труби сталеві напірні безшовні та зварні гарячетягнуті. Метод ультразвукової товщинометрії)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Цей стандарт видано на підставі «Угоди про проведення узгодженої політики у сфері стандартизації, метрології та сертифікації» від 13.03.1992 р.

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт ідентичний ГОСТ ИСО 10543-2002 Трубы стальные напорные бесшовные и сварные горячетянутые. Метод ультразвуковой толщинометрии (Труби сталеві напірні безшовні та зварні гарячетягнуті. Метод ультразвукової товщинометрії) і застосовується для міждержавної стандартизації.

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавсту.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— на другій сторінці обкладинки виправлено назву національних органів стандартизації (п. 2 «Предисловия»);

— на першій сторінці стандарту вилучено дату введення в дію цього міждержавного стандарту в Російській Федерації та внесено дату надання чинності цього стандарту в Україні;

— на другій сторінці обкладинки вилучено інформацію щодо заборони відтворення, тиражування і розповсюдження як офіційного видання на території Російської Федерації без дозволу Госстандарта Росії;

— перша сторінка стандарту, розділ 2 «Нормативные ссылки»; в Україні чинний ДСТУ ГОСТ ИСО 10124:2007 «Труби сталеві напірні безшовні та зварні (окрім труб, виготовлених дуговим зварюванням під флюсом). Ультразвуковий метод контролювання розшарувань», який є ідентичний за змістом, структурою та викладом з ГОСТ ИСО 10124-2002;

— вилучено інформацію стосовно коду УДК, коду ОКП, групи згідно з КГС та вихідні дані організації-видавця Російської Федерації.

Копії міжнародних стандартів, на які є посилання у цьому стандарті, можна отримати у Головному фонді нормативних документів.


ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС)

EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC)

ГОСТ ИСО 10543-2002
(ISO 10543:1994, IDТ)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ НАПОРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ И СВАРНЫЕ ГОРЯЧЕТЯНУТЫЕ
Метод ультразвуковой толщинометрии

Издание официальное

Минск
Евразийский совет по стандартизации, метрологи и сертификации

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0-92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2-97 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Порядок разработки, принятия, применения, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Техническим комитетом по стандартизации России ТК 132 «Техническая диагностика»

2 ВНЕСЕН Госстандартом России

3 ПРИНЯТ Евразийским Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 22 от 6 ноября 2002 г.)

За принятие стандарта проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97

Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97

Сокращенное наименование национального органа по стандартизации

Армения

AM

Армстандарт

Казахстан

KZ

Госстандарт Республики Казахстан

Кыргызстан

KG

Кыргызстандарт

Молдова

MD

Молдова-Стандарт

Российская Федерация

RU

Госстандарт России

Украина

UA

Госпотребстандарт Украины

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ИСО 10543:1994 «Трубы стальные напорные бесшовные и сварные горячетянутые. Метод ультразвуковой толщинометрии» (ISO 10543:1994 «Seamless and hot-stretch-reduced welded steel tubes for pressure purposes. Full peripheral ultrasonic thickness testing»).

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Содержание

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Общие требования

4 Метод контроля

5 Стандартные образцы

6 Калибровка и контроль испытательного оборудования

7 Приемка

8 Протокол испытаний

Введение

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ НАПОРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ И СВАРНЫЕ ГОРЯЧЕТЯНУТЫЕ
Метод ультразвуковой толщинометрии

Seamless and hot-stretch-reduced welded steel tubes for pressure purposes.
Ultrasonic thickness testing

Дата введения в Украине 2008 - 04 - 01

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт устанавливает требования к методу ультразвуковой толщинометрии бесшовных и сварных горячетянутых стальных труб.

Примечания

1 Настоящий стандарт может быть также применен к сварным (кроме изготовленных дуговой сваркой под флюсом) трубам на основе соглашения между потребителем и изготовителем.

2 Контроль толщины труб, о котором идет речь в настоящем стандарте, не означает, что необходимо проведение 100 %-ного сканирования их поверхности.

В отсутствие специальных указаний, содержащихся в стандарте на продукцию, или соглашения между потребителем и изготовителем сканирование поверхности трубы проводят в соответствии с 4.2.

Данный контроль может быть проведен одновременно с ультразвуковой дефектоскопией трубы, проводимой с целью определения наличия расслоений (ГОСТ ИСО 10124), с использованием одних и тех же ультразвуковых преобразователей для обоих видов контроля.

В этом случае относительная площадь поверхности трубы, подлежащая сканированию, должна быть определена, исходя из минимально допустимого размера расслоения, обнаруживаемого в соответствии с ГОСТ ИСО 10124.

1.2 Настоящий стандарт применим для измерения толщины стенки труб наружным диаметром не менее 25,4 мм и минимальной толщиной стенки 2,6 мм.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использована ссылка на следующий стандарт:

ГОСТ ИСО 10124-2002 Трубы стальные напорные бесшовные и сварные (кроме труб, изготовленных дуговой сваркой под флюсом). Ультразвуковой метод контроля расслоений

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2017 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
61166, Харьков, пр.Науки, 40, оф. 241 Тел.: +38 (057) 752-04-35 E-mail: online@budstandart.com