ДСТУ ISO 9606-2:2008 Аттестационное испытание сварщиков. Сварка плавлением. Часть 2. Алюминий и алюминиевые сплавы (ISO 9606-2:2004, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18645 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ ISO 9606-2:2008 Аттестационное испытание сварщиков. Сварка плавлением. Часть 2. Алюминий и алюминиевые сплавы (ISO 9606-2:2004, IDT)
Дата начала действия01.07.2010
Дата принятия22.12.2008
СтатусДействующий
На заменуДСТУ 2945-94
Утверждающий документПриказ от 22.12.2008 № 490 "Об утверждении национальных стандартов Украины, отмене нормативных документов и изменения в приказы Госпотребстандарта Украины"
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа9606-2:2008
РазработчикТехнический комитет стандартизации «Сварка и родственные процессы» (ТК 44)
Принявший органТехнический комитет стандартизации «Сварка и родственные процессы» (ТК 44)


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.

АТЕСТАЦІЙНЕ ВИПРОБУВАННЯ ЗВАРНИКІВ

Зварювання плавленням Частина 2. Алюміній та алюмінієві сплави

(ISO 9606-2:2004, IDT)
ДСТУ ISO 9606-2:2008

Видання офіційне

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2014

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Технічний комітет стандартизації «Зварювання та споріднені процеси» (ТК 44) та Інститут електрозварювання ім. Є.О. Пагона НАН України

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Л. Лобанов; П. Проценко, канд. техн. наук (науковий керівник); В. Пономарьов, канд. техн. наук

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 22 грудня 2008 р. № 490 з 2010-07-01

До національного стандарту прийнято поправку, опубліковану в Інформаційному покажчику «Стандарти» № 2-2014 р.

3 Національний стандарт відповідає ISO 9606-2:2004 Qualification test of welders — Fusion welding — Part 2: Aluminium and aluminium alloys (Атестаційне випробування зварників. Зварювання плав­ленням. Частина 2. Алюміній та алюмінієві сплави)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 На заміну ДСТУ 2945-94

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

3.1 зварник

3.2 екзаменатор

3.3 екзаменаційний орган

3.4 підкладка

3.5 кореневий прохід

3.6 заповнювальний прохід

3.7 поверхневий прохід

3.8 товщина металу шва

4 Символи та скорочення термінів

4.1 Загальні положення

4.2 Номери процесів зварювання

4.3 Скорочення

5 Основні параметри та межі атестації

5.1 Загальні положення

5.2 Процеси зварювання

5.3 Tип виробу

5.4 Тип шва

5.5 Групи матеріалів

5.6 Зварювальні матеріали

5.7 Pозміри

5.8 Положення зварювання

5.9 Технологічні параметри швів

6 Екзамени та випробування

6.1 Нагляд

6.2 Форми, розміри та кількість контрольних зразків

6.3 Умови зварювання

6.4 Методи випробувань

6.5 Контрольний та випробний зразки

6.6 Протокол результатів випробувань

7 Критерії прийнятності для контрольних зразків

8 Повторні випробування

9 Термін чинності

9.1 Початковий дозвіл

9.2 Підтвердження чинності

9.3 Продовжування терміну чинності атестації

10 Сертифікат

11 Умовна познака

Додаток А Сертифікат атестаційних випробувань зварника

Додаток В Приклади умовних познак

Додаток С Професійні знання

Додаток D Параметри, які має бути підтверджено та проконтрольовано під час продовження терміну чинності сертифіката атестаційних випробувань зварника

Додаток ZA Нормативні посилання на міжнародні стандарти та відповідність їх європейським cтандартам.

Бібліографія

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 9606-2:2004 Qualification test of welders — Fusion welding — Part 2: Aluminium and aluminium alloys (Атестаційне випробування зварників. Зварювання плавленням. Частина 2. Алюміній та алюмінієві сплави).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 44 «Зварювання та споріднені про­цеси».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— вилучено попередній довідковий матеріал «Передмову»;

— cлова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», «Терміни та визначення понять» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами націо­нальної стандартизації України;

— до розділу 2 «Нормативні посилання» долучено «Національне пояснення», виділене в тексті рамкою;

— до розділів 10 «Сертифікат» та 11 «Умовне позначення», а також додатка В «Приклади умовних позначень» долучено «Національну примітку», виділену в тексті рамкою.

Стандарт визначає методику і встановлює основні положення, якими потрібно керуватися під час атестаційних випробувань зварників. В основних розділах стандарту викладено вимоги до визначення умов зварювання, вибору зварювальних матеріалів, розмірів зразків для випробувань та методів контролю якості зварних швів. Визначено положення зварювання контрольних зразків, способи зварювання і типи з’єднань. Відповідно до умов випробувань регламентовано межі до­пуску зварників.

Проведення атестаційних випробувань зварників відповідно до цього стандарту забезпечить умови для взаємного визнання кваліфікацій зварників з іншими країнами, сприятиме підвищенню якості та полегшить сертифікацію виробництва зварних конструкцій на українських підприємствах, що дасть змогу забезпечити конкурентоспроможність їхньої продукції на міжнародному ринку.

Копії міжнародних та європейських стандартів, на які є посилання у цьому стандарті, можна замовити в Головному фонді нормативних документів.

ISO 9606 складається з таких частин за загальною назвою «Атестаційне випробування зварників. Зварювання плавленням»:

— Частина 1. Сталі

— Частина 2. Алюміній та алюмінієві сплави

— Частина 3. Мідь та мідні сплави

— Частина 4. Нікель та сплави нікелю

— Частина 5. Титан та сплави титану, цирконій та сплави цирконію.

Додатки А та ZA до цієї частини ISO 9606 наведено як довідкові.

ВСТУП

Здатність зварника виконувати усні та письмові інструкції, а також перевірка його кваліфікації є важливими чинниками забезпечення якості зварного виробу.

Перевірка кваліфікації зварників за цим стандартом залежить від техніки та умов зварювання, для яких визначено як єдині правила та умови перевірки, так і стандартні контрольні зразки, що використовують для випробувань.

Цей стандарт ґрунтується на принципі, що атестаційні випробовування підтверджують квалі­фікацію зварника не лише для умов випробування, а й поширюються також на зварні з'єднання, умови виконання яких вважають легшими. При цьому вимагається, щоб зварник отримав спеці­альну підготовку та/чи мав виробничу практику в межах атестації.

Атестаційні випробування можна використовувати для атестації технології зварювання і звар­ника лише за умови, що буде дотримано всіх визначених вимог, наприклад щодо розмірів контроль­ного зразка (див. EN ISO 15614-2).

Атестації згідно з EN 287-2 або ISO 9606-2, які діють на дату публікації цього стандарту, після закінчення терміну дії вказаних стандартів мають розглядатися згідно з вимогами цього стандарту.

Питання щодо офіційної інтерпретації будь-якого аспекту цього стандарту треба надсилати до Секретаріату ISO/ТС 44/SC 11 через відповідні національні органи зі стандартизації, повний перелік яких можна знайти на сайті www.iso.org.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

АТЕСТАЦІЙНЕ ВИПРОБУВАННЯ ЗВАРНИКІВ
Зварювання плавленням Частина 2. Алюміній та алюмінієві сплави

АТТЕСТАЦИОННЫЕ ИСПЫТАНИЯ СВАРЩИКОВ
Сварка плавлением Часть 2. Алюминий и алюминиевые сплавы

QUALIFICATION TEST OF WELDERS
Fusion welding Part 2. Aluminium and aluminium alloys

Чинний від 2010-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт регламентує вимоги до кваліфікації зварників для зварювання плавленням алюмінію та алюмінієвих сплавів.

Цей документ встановлює низку технічних правил щодо періодичної атестації зварника, які не залежать від типу виробу, місця проведення випробувань та екзаменатора/екзаменаційного органу.

Під час атестації зварників звертають увагу на їхні вміння вручну маніпулювати зварювальним пальником (електродотримачем), для того щоб виконати шов прийнятної якості.

Процеси зварювання, на які є посилання в цьому стандарті, охоплюють лише ті процеси зва­рювання плавленням, які визначені як ручне або частково механізоване. Цей стандарт не розглядає повністю механізовані та автоматичні процеси (див. EN 1418 або ISO 14732).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті зазначено положення з інших стандартів через датовані й недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік стандартів подано нижче. У разі датованих посилань пізніші зміни до будь-якого з цих видань або перегляд їх стосуються цього стандарту тільки тоді, коли їх уведено разом зі змінами чи переглядом.

У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням наведених документів (разом зі змінами).

EN 910 Destructive tests on welds in metallic materials — Bend tests

EN 970 Non-destructive examination of fusion welds — Visual examination

EN 1320 Destructive tests on welds in metallic materials — Fracture test

EN 1321 Destructive tests on welds in metallic materials — Macroscopic and microscopic examination of welds

EN 1418:1997 Welding personnel —Approval testing of welding operators for fusion welding and resistance weld setters for fully mechanized and automatic welding of metallic materials

EN 1435 Non-destructive examination of welds — Radiographic examination of welded joints

EN 30042 Arc-welded joints in aluminium and its weldable alloys — Guidance on quality levels for imperfections (ISO 10042:1992)

EN ISO 4063 Welding and allied processes — Nomenclature of processes and reference numbers (ISO 4063:1998)

EN ISO 6947 Welds — Working positions — Definitions of angles of slope and rotation (ISO 6947:1993)

EN ISO 15607 Specification and qualification of welding procedures for metallic materials — General rules (ISO 15607:2003)

EN ISO 15609-1:2004 Specification and qualification of welding procedures for metallic materials — Welding procedure specification — Part 1: Arc welding (ISO 15609-1:2004)

EN ISO 15614-2 Specification and qualification of welding procedures for metallic materials — Welding procedure test — Part 2: Arc welding of aluminium and its alloys (ISO 15614-2:2004)

ISO 857-1 Welding and allied processes — Vocabulary — Part 1: Metal welding processes.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 910 Руйнівні випробування зварних швів на металевих матеріалах. Випробування на згин EN 970 Неруйнівний контроль зварних швів. Візуальний контроль з’єднань, виконаних зва­рюванням плавленням

EN 1320 Руйнівні випробування зварних швів на металевих матеріалах. Випробування на злам

EN 1321 Руйнівні випробування зварних швів на металевих матеріалах. Макроскопічне і мікроскопічне дослідження зварних швів

EN 1418:1997 Персонал зварювального виробництва. Атестаційне випробування операторів автоматичного зварювання плавленням та налагодників контактного зварювання металевих матеріалів

EN 1435 Неруйнівний контроль зварних швів. Радіографічний контроль з'єднань, виконаних зварюванням плавленням

EN 30042 Зварні з’єднання, виконані дуговим зварюванням із алюмінію та його сплавів, які піддаються зварюванню. Настанова щодо рівнів оцінки дефектів (ISO 10042:1992)

EN ISO 4063 Зварювання та споріднені процеси. Перелік і номери процесів (ISO 4063:1998) EN ISO 6947 Зварні шви. Робочі положення. Визначення кутів нахилу та обертання (ISO 6947:1993)

EN ISO 15607 Технічні умови й атестація технології зварювання металевих матеріалів. Загальні правила (ISO 15607:2003)

EN ISO 15609-1:2004 Технічні умови й атестація технології зварювання металевих матеріалів. Технологічна інструкція зі зварювання. Частина 1. Дугове зварювання (ISO 15609-1:2004)

EN ISO 15614-2 Технічні умови й атестація технології зварювання металевих матеріалів. Випробування технології зварювання. Частина 2. Дугове зварювання алюмінію та його сплавів (ISO 15614-2:2004)

ISO 857-1 Зварювання та споріднені процеси. Словник. Частина 1. Процеси зварювання металів.

Примітка. Перелік стандартів ISO, що відповідають стандартам EN, наведено в додатку ZB.

З ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті використано терміни, наведені в EN ISO 15607:2003 і EN 1418:1997, а також визначення, що вказані нижче.

3.1 зварник (welder)

Особа, яка тримає в руках електродотримач, зварювальний пальник або різак і маніпулює ними

3.2 екзаменатор (examiner)

Особа, яку призначають для перевірки дотримання стандарту, що використовують.

Примітка. У деяких випадках можуть вимагати зовнішнього незалежного екзаменатора

3.3 екзаменаційний орган (examining body)

Організація, яку призначають для перевірки дотримання стандарту, що використовують.

Примітка. У деяких випадках можуть вимагати зовнішнього незалежного екзаменаційного органу

3.4 підкладка (backing)

Матеріал, розташований під кромками, для утримання розплавленого металу шва

3.5 кореневий прохід (root run)

У разі багатопрохідного зварювання — прохід (проходи) першого шару, наплавленого у корені шва

3.6 заповнювальний прохід (filling run)

У разі багатопрохідного зварювання — прохід (проходи), наплавлений після кореневого про­ходу (проходів) перед поверхневим проходом (проходами)

3.7 поверхневий прохід (capping run)

У разі багатопрохідного зварювання — видимий прохід (проходи) на лицьовій поверхні після закінчення зварювання

3.8 товщина металу шва (weld metal thickness)

Товщина металу шва без урахування опуклості.

БІБЛІОГРАФІЯ

1  EN 12062 Non-destructive examination of welds — General rules for metallic materials

2 CR ISO 15608 Welding — Guidelines for a metallic material grouping system (ISO/TR 15608:2000)

3 prEN ISO 15614-4:2003 Specification and qualification of welding procedures for metallic materials — Welding procedure test — Part 4: Finishing welding of aluminium castings (ISO/DIS 15614-4:2003).

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2019 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com