СОУ-Н ЕЕ 34.03-21677681-26:2010 Комплекты индивидуальные экранирующие для работы в электроустановках напряжением 110-750 кВ промышленной частоты. Инструкция по эксплуатации

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18645 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаСОУ-Н ЕЕ 34.03-21677681-26:2010 Комплекты индивидуальные экранирующие для работы в электроустановках напряжением 110-750 кВ промышленной частоты. Инструкция по эксплуатации
Дата начала действия19.07.2010
Дата принятия20.04.2010
СтатусДействующий
На заменуГКД 34.03.602-96
Утверждающий документПриказ от 20.04.2010 № 152 Об утверждении и введении в действие нормативного документа Минтопэнерго СОУ-Н ЕЕ Комплекты индивидуальные экранирующие для работы в электроустановках напряжением 110-750 кВ промышленной частоты. Инструкция по эксплуатации
Вид документаСОУ (Стандарт Организации Украины)
Шифр документа34.03-21677681-26:2010
РазработчикНаучно-технический центр электроэнергетики «НЭК «Укрэнерго»
Принявший органНаучно-технический центр электроэнергетики «НЭК «Укрэнерго»


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.

НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ МІНПАЛИВЕНЕРГО УКРАЇНИ.

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

КОМПЛЕКТИ ІНДИВІДУАЛЬНІ ЕКРАНУВАЛЬНІ
ЛЯ РОБОТИ В ЕЛЕКТРОУСТАНОВКАХ НАПРУГОЮ
 110-750 кВ ПРОМИСЛОВОЇ ЧАСТОТИ

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

 

СОУ-Н ЕЕ 34.03-21677681-26:2010

 

Видання офіційне

Київ
ОБ 'ЄДНАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ
«ГАЛУЗЕВИЙ РЕЗЕРВНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД РОЗВИТКУ ЕНЕРГЕТИКИ»

 2010

 

 

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: , ВСО “Вінницяелектротехнологія” НЕК “Укренерго”

2 РОЗРОБНИКИ: Ю.Семенюк, І. Векірчик., О. Неведомий

3 ВНЕСЕНО: Державним підприємством "Національна енергетична компанія

"Укренерго", Об’єднанням енергетичних підприємств "ГРІФРЕ"

4 УЗГОДЖЕНО: Департамент фізичного захисту, пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності Мінпаливенерго України, П. Іванов

Державне підприємство "Національна енергетична компанія "Укренерго", Г. Гримуд

Держгірпромнагляд України, С. Дунас

Об’єднання енергетичних підприємств ТРІФРЕ" В. Мамко

5 ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Мінпаливенерго України від 20 квітня 2010 р. № 152

6 НАДАНО ЧИННОСТІ 19 липня 2010 року

7 НА ЗАМІНУ: ГКД 34.03.602-96 "Індивідуальні екрануючі комплекти спецодягу для роботи в електроустановках напругою 220-750 кВ частотою 50 Гц. Інструкція з експлуатації", затвердженого Міненерго України від 23.12.96

8 ТЕРМІН ПЕРЕВІРЕННЯ: 2015 рік

 

МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.04.2010                 м. Київ                     № 152

 

Про затвердження та надання чинності
нормативному документу Мінпаливенерго
СОУ-Н ЕЕ "Комплекти індивідуальні
екранувальні для роботи в електроустановках
напругою 110-750 кВ промислової частоти.
Інструкція з експлуатації"

З метою підвищення електробезпеки персоналу при роботах в електроустановках напругою 110-750 кВ, вдосконалення та поліпшення ремонтно-експлуатаційного обслуговування повітряних ліній електропередавання

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити нормативний документ Мінпаливенерго СОУ-Н ЕЕ "Комплекти індивідуальні екранувальні для роботи в електроустановках напругою 110-750 кВ промислової частоти. Інструкція з експлуатації" (далі - Інструкція), що додається, та надати йому чинності через 90 днів з дати підписання цього наказу.

2. Об'єднанню енергетичних підприємств "Галузевий резервно- інвестиційний фонд розвитку енергетики" (Мамко В.П.) внести Інструкцію до реєстру і комп’ютерного банку даних чинних нормативних документів Мінпаливенерго в установленому порядку та забезпечити видання необхідної кількості примірників Інструкції та їх надходження державним підприємствам, що належать до сфери управління Мінпаливенерго, та господарським товариствам, щодо яких Мінпаливенерго здійснює управління корпоративними правами держави, відповідно до замовлень.

3. Визнати таким, що втратив чинність, ГКД 34.03.602-96 "Індивідуальні екрануючі комплекти спецодягу для роботи в електроустановках напругою 220-750 кВ частотою 50 Гц. Інструкція з експлуатації”, з набранням чинності цієї Інструкції.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Лучнікова В. А.

Ю. Бойко

 

ЗМІСТ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Вимоги щодо експлуатації екранувальних комплектів.

4.1 Загальні вимоги

4.2 Вимоги безпеки

4.3 Підготовка комплектів до виїзду на місце роботи

4.4 Порядок роботи на ПЛ, ВРУ

4.5 Перевірка технічного стану та вимірювання параметрів екранувальних комплектів

4.6 Правила транспортування, зберігання та ремонту комплектів

Додаток А Способи заземлення екранувального комплекту типу ЕК-2 17

Додаток Б Схема стенду для контролю опору спецвзуття постійному струму

 

ВСТУП

Електроустановки високої напруги є джерелом біологічно-активного магнітного поля, спроможного викликати погіршення здоров’я персоналу. Значною проблемою є також накопичення біологічного магнітного поля за умов багаторічного виробничого впливу. Окрім того проведення деяких робіт, виконуваних з безпосереднім торканням до струмовідних елементів повітряних ліній електропередавання (ЛЕП) під робочою напругою, неможливе без використання спеціальних захисних заходів.

ГКД 34.03.602 - 96 регламентує робочі напруги електроустановок, для роботи на яких застосовують екранувальні комплекти, в інтервалі від 220 до 750 кВ.

В зв’язку з введенням в дію ДСТУ 4368:2005 та закінченням терміну перевірки ГКД 34.03.602-96 (2002 рік) виникла необхідність перегляду цього керівного документа з експлуатації екранувальних індивідуальних комплектів (спецодяг, спецвзуття, засоби захисту рук, обличчя).

За останні роки набуто певний досвід з впровадження технологій робіт під напругою 110 кВ з безпосереднім дотиком працюючих до струмовідних частин повітряних ЛЕП, що дозволяє розширити нижній діапазон інтервалу робочих напруг до 110 кВ.

 

Затверджено
наказ Міністерства палива
 та енергетики України
від „20 ’’квітня 2010 р № 152

 

 

 

 

НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ МІНПАЛИВЕНЕРГО УКРАЇНИ.

 ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
КОМПЛЕКТИ ІНДИВІДУАЛЬНІ ЕКРАНУВАЛЬНІ ДЛЯ РОБОТИ В ЕЛЕКТРОУСТАНОВКАХ
 НАПРУГОЮ 110-750 кВ ПРОМИСЛОВОЇ ЧАСТОТИ. ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Чинний від 2010.07.19

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей нормативний документ «Комплекти індивідуальні екранувальні для роботи в електроустановках напругою 110 - 750 кВ промислової частоти. Інструкція з експлуатації» (далі - Інструкція) встановлює порядок технічної експлуатації комплектів індивідуальних екранувальних (далі - комплекти) для роботи в електроустановках напругою 110-750 кВ промислової частоти.

1.2 Комплекти призначені для захисту працівників від впливу електричних полів промислової частоти повітряних ліній електропередавання напругою 110-750 кВ та відкритих розподільчих установок, в тому числі на потенціалі струмовідних частин.

1.3 Вимоги цієї Інструкції поширюється на державні підприємства, що належать до сфери управління Мінпаливенерго, та господарські товариства, щодо яких Мінпаливенерго здійснює управління корпоративними правами держави, електроенергетичної галузі.

 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цій Інструкції є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 3429 - 96 Електрична частина електростанції та електричної мережі. Терміни та визначення

ДСТУ 4368:2005 Комплект індивідуальний екранувальний для захисту від електричних полів промислової частоти

ГОСТ 12.1.002-84 ССБТ Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля на рабочих местах (Електричні поля промислової частоти. Допустимі рівні напруженості та вимоги до проведення контролю на робочих місцях)

НПАОП 40.1-1.01-97 Правила безпечної експлуатації електроустановок

НПАОП 40.1-1.07-01 Правила експлуатації електрозахисних засобів

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2019 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com