СОУ 40.1-21677681-31:2010 Служба эксплуатации и ремонта зданий и сооружений энергопредприятий. Типовое положение

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18954 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаСОУ 40.1-21677681-31:2010 Служба эксплуатации и ремонта зданий и сооружений энергопредприятий. Типовое положение
Дата начала действия04.10.2010
Дата принятия06.07.2010
СтатусДействующий
На заменуРД 34.04.410-86
Утверждающий документПриказ от 06.07.2010 № 271
Вид документаСОУ (Стандарт Организации Украины)
Шифр документа40.1-21677681-31:2010
РазработчикГП «Львовское конструкторское бюро»
Принявший органГП «Львовское конструкторское бюро»


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.

МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

СЛУЖБА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА РЕМОНТУ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ЕНЕРГОПІДПРИЄМСТВ.
ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ

СОУ 40.1-21677681-31:2010

Видання офіційне

Київ
Міністерство палива та енергетики України
2010

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державним підприємством „Львівське конструкторське бюро”

2 РОЗРОБНИКИ: Т. Харандюк, Г. Іващенко, С. Єфременкова, A. Жинчак, Т. Юдіна

3 ВНЕСЕНО: Відділом розвитку, координації роботи електростанцій, теплових мереж та екологічних питань Міністерства палива та енергетики України, B. Стрелковський

4 УЗГОДЖЕНО: Заступником Міністра палива та енергетики України, B. Лучніков

Департаментом з питань електроенергетики Міністерства палива та енергетики України, C. Меженний

Департаментом стратегічної політики та перспективного розвитку ПЕК Мінпаливенерго України, М. Борисов

Департаментом юридичного забезпечення, І.Варакута

Об'єднанням енергетичних підприємств "Галузевим резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики”, І. Андріанцев

5 ЗАТВЕРДЖЕНО: Наказом Мінпаливенерго України від „06” липня 2010 р. за № 271

6 НАДАНО ЧИННОСТІ: з „04” листопада 2010 р.

7 НА ЗАМІНУ: „Типовое положение о службе эксплуатации зданий и сооружении энергопредприятий” РД 34.04.410, затвердженого Головним науково- технічним управлінням енергетики і електрифікації 25.03.1986 р., Міненерго СРСР.

8 ТЕРМІН ПЕРЕВІРЕННЯ: 2015 р.

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Загальні положення

6 Основні завдання

7 Функції

8 Права

9 Організація керування

10 Взаємовідносини з іншими підрозділами і організаціями

11 Відповідальність

НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ МІНПАЛИВЕНЕРГО УКРАЇНИ

СЛУЖБА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА РЕМОНТУ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ЕНЕРГОПІДПРИЄМСТВ.
ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ

Чинний від 2010-10-04

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей нормативний документ „Служба експлуатації та ремонту будівель і споруд енергопідприємств. Типове положення” (далі - ТП) встановлює вимоги щодо організації та функціонування служби експлуатації та ремонту будівель і споруд (далі - Служба ЕРБС) енергетичних компаній та державних підприємств, що належать до сфери управління Мінпаливенерго, та господарських товариств, щодо яких Мінпаливенерго здійснює управління корпоративними правами держави.

1.2 Положення про Службу ЕРБС ЕГК повинно бути розроблене згідно з вимогами цього ТП та враховувати індивідуальні особливості відповідних об’єктів.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

В цьому ТП є посилання на такі нормативні документи:

Закон України „Про охорону навколишнього природного середовища”

Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.05 № 15.

ДСТУ 2960-94 Організація промислового виробництва. Основні поняття. Терміни та визначення

ГОСТ 18322-78 Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения. (Система технічного обслуговування та ремонту техніки. Терміни та визначення)

ГОСТ 25866-83 Эксплуатация техники. Термины и определения (Експлуатація техніки. Терміни та визначення)

ДБН А.2.2-1-95 Проектування. Склад і зміст матеріалів оцінки вшшву на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будівель і споруд. Основні положення проектування

ДБН А.3.1-3-94 Управління, організація і технологія. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів. Основні положення

ДБН В.1.2-1-95 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Положення про розслідування причин аварій (обвалень) будівель, споруд, їх частин та конструктивних елементів

НПАОП 45.2-4.01-98 Положення про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні

НАПБ В.01.034-2005/111 (ГКД 34.03.303-99) Правила пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України

СОУ 41.0-21677681-25:2010 (НАПБ 05.26-2010) Інструкція із збері­гання та застосування первинних засобів пожежогасіння на підприємствах Мінпаливенерго. Збереження первинних засобів пожежогасіння

СОУ-Н МПЕ 40.1.21.525:2006 Виробничі будівлі та споруди суб’єктів електроенергетики. Частина 1 Організація експлуатації будівель і споруд

ГКД 34.20.507-2003 Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила

ГКД 34.20.661-2003 Організація технічного обслуговування та ремонту обладнання, будівель і споруд електростанцій і мереж. Правила

СНиП ІІІ-4-80 Техника безопасности в строительстве (Техніка безпеки в будівництві)

СНиП 2.09.02-85 Производственные здания (Виробничі будівлі)

СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основное положение. (Приймання в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів. Основне положення)

Нормативні документи з питань обстежень, оцінки технічного стану та паспортизації виробничих будівель і споруд, затверджені спільним наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України та Держнаглядохоронпраці України від 27.11.1997 за №32/288;

Методические указания по наблюдениям за осадками фундаментов, деформациями конструкций зданий и сооружений и режимом грунтовых вод па тепловых и атомных станциях М.: СПО Союзтехэнерго, 1985 (Методичні вказівки з нагляду за осіданнями фундаментів, деформаціями конструкцій будівель і споруд і режимів грунтових вод на теплових і атомних станціях) (далі - MB з нагляду за осіданнями фундаментів)

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com