ДСТУ Б EN 13084-1:2014 Трубы дымовые, которые расположены отдельно. Часть 1. Общие требования (EN 13084-1:2007, IDТ)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19059 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ Б EN 13084-1:2014 Трубы дымовые, которые расположены отдельно. Часть 1. Общие требования (EN 13084-1:2007, IDТ)
Дата начала действия01.07.2015
Дата принятия19.12.2014
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский/Английский
Утверждающий документПриказ от 19.12.2014 года № 361 О принятии национального стандарта
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа13084-1:2014
РазработчикТехнический комитет "Спецмонтаж"
Принявший органТехнический комитет "Спецмонтаж"


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.

Документ соответствует официальному тексту.
По вопросам приобретения официального издания обращайтесь к национальному органу стандартизации (ГП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ТРУБИ ДИМОВІ, ЯКІ РОЗТАШОВАНІ ОКРЕМО

Частина 1. Загальні вимоги

(EN 13084-1:2007, IDT)

ДСТУ Б EN 13084-1:2014

Видання офіційне

Київ

Мінрегіон України 2015

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Товариство з обмеженою відповідальністю «Технічний комітет «Спецмонтаж», ТК-301 «Металобудівництво», ПК-05 «Оцінка відповідності, діагностика, неруйнівний контроль металевих конструкцій».

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: О. Булаш (науковий керівник), О.Гарбар

2 НАДАНО ЧИННОСТІ:

наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 19.12.2014 р. № 361, чинний з 2015-07-01

3 Національний стандарт відповідає EN 13084-1:2007 Free-standing chimneys Part 1. General requirements (Труби димові, які розташовані окремо. Частина 1. Загальні вимоги)

Ступінь відповідності - ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

Цей стандарт видано з дозволу CEN

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

CONTENTS

ПЕРЕДМОВА

Foreword

1 Сфера застосування

1 Scope  

2 Нормативні посилання

2 Normative references

3 Терміни та визначення

3 Terms and definitions

4 Експлуатаційні вимоги: загальний проект

4 Performance requirements; general design

4.1 Матеріали

4.1 Materials

4.2 Фактори димового газу

4.2 Flue gas considerations

4.3 Екологічні аспекти

4.3 Environmental aspects

4.4 Ізоляція

4.4 Insulation

4.5 Вентиляція

4.5 Ventilation  

4.6 Захисні покриття

4.6 Protective coatings

4.7 Фундамент

4.7 Foundation

4.8 Допоміжне обладнання

4.8 Accessories

5 Експлуатаційні вимоги: будівельне проектування

5 Performance requirements: Structural design

5.1 Основні принципи проектування

5.1 Basic design principles

5.2 Впливи

5.2 Actions

5.3 Дефекти

5.3 Imperfections

5.4 Фундамент

5.4 Foundation

5.5 Газохід

5.5 Liner  

6 Роботи на будмайданчику  

6 Site activities

7 Огляд і технічне обслуговування

7 Inspection and maintenance

8 Інструменти

8 Instrumentation

Додаток А Розрахунок газового потоку

Annex A Gas flow calculation  

А.1 Принципові особливості методу розрахунку

A.1 Principal features of the method of calculation

А.2 Параметри, пов’язані з типом конструкції

A.2 Parameters related to construction type

А.3 Основні дані для розрахунку

A.3 Basic values for the calculation

А.4 Визначення температур

A.4 Determination of temperatures

А.5 Щільність димового газу

A.5 Density of flue gas

А.6 Швидкість димового газу

A.6 Flue gas velocity

А.7 Тиск на вході димового газу в трубу димову

A.7 Pressure at entry of flue gas into chimney

А.8 Мінімальна швидкість

A.8 Minimum velocity

Додаток В Роботи на будмайданчику  

Annex B Site activities

В.1 Виконання

B.1 Execution

В.2 Програмування і координація робіт

B.2 Programming and coordination of works

В.3 Безпека на майданчику

B.3 Site safety

В.4 Місцеві умови

B.4 Local conditions  

Бібліографія

Bibliography

Додаток НА Перелік міжнародних та/або регіональних стандартів, посилання на які є в EN 13084-1:2007, та відповідних національних стандартів України (за їх наявності)

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожним перекладом EN 13084-1:2007 Free-standing chimneys Part 1. General requirements» (Труби димові, які розташовані окремо. Частина 1. Загальні вимоги).

EN 13084-1:2007 Free-standing chimneys Part 1. General requirements підготовлено Технічним комітетом CEN/TC 297 «Free-standing industrial chimneys» («Промислові димові труби, які розташовані окремо»), секретаріатом якого керує DIN.

До національного стандарту долучено англомовний текст.

На території України як національний стандарт діє ліва колонка тексту ДСТУ Б EN 13084-1:2014 Труби димові, які розташовані окремо. Частина 1. Загальні вимоги (EN 13084-1:2007, IDT) викладена українською мовою.

Згідно з ДБН А.1.1-1-93 «Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення» цей стандарт відноситься до комплексу В.2.6 «Конструкції будинків та споруд».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, - ТК 301 «Металобудівництво».

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

- слова «цей європейський стандарт» та «цей документ» замінено на «цей стандарт»;

- структурні елементи стандарту - «Обкладинка», «Титульний аркуш», «Передмова», «Зміст», «Національний вступ» та «Бібліографічні дані» - оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

- з «Передмови до EN 13084-1:2007» у цей «Національний вступ» взяте те, що безпосередньо стосується цього стандарту;

- додано національний додаток НА, в якому подано перелік міжнародних та/або регіональних стандартів, посилання на які є в EN 13084-1:2007, та відповідних національних стандартів України (за наявності).

Європейські стандарти:

- EN 287-1, Qualification test of welders - Fusion welding - Part 1: Steels;

- EN 1418, Welding personnel - Approval testing of welding operators for fusion welding and resistance weld setters for fully mechanized and automatic welding of metallic materials;

- EN 1443, Chimneys - General requirements;

- EN 13084-2, Free-standing chimneys - Part 2: Concrete chimneys;

- EN 13084-4, Free-standing chimneys - Part 4: Brick liners - Design and execution;

- EN 13084-5, Free-standing chimneys - Part 5: Materials for brick liners - Product specifications;

- EN 13084-6, Free-standing chimneys - Part 6: Steel liners - Design and execution;

- EN 13084-7, Free-standing chimneys-Part 7: Product specifications of cylindrical steel fabrications for use in single wall steel chimneys and steel liners;

- EN 13084-8, Free-standing chimneys - Part 8: Design and execution of mast construction with satellite components;

- EN ISO 15611, Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Qualification based on previous welding experience (ISO 15611:2003);

- EN ISO 15612, Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Qualification by adoption of a standard welding procedure (ISO 15612:2004);

- EN ISO 15614-1, Specification and qualification of welding procedures for metallic materials-Welding procedure test - Part 1: Arc and gas welding of steels and arc welding of nickel and nickel alloys (ISO 15614-1:2004);

- EN ISO 15614-2, Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 2: Arc welding of aluminium and its alloys (ISO 15614-2:2005), посилання на які є у EN 13084-1:2007, не прийняті в Україні і чинні документи замість них відсутні. Копії цих документів можна отримати в головному фонді нормативних документів.

ПЕРЕДМОВА

Foreword

Цей стандарт (EN 13084-1:2007) був підготовлений Технічним комітетом CEN/TC 297 «Промислові димові труби, які розташовані окремо», секретаріатом якого керує DIN.

This document (EN 13084-1:2007) has been prepared by Technical Committee CEN/TC 297 «Free-standing industrial chimneys», the secretariat of which is held by DIN.

Цей стандарт повинен отримати статус національного стандарту або публікацією ідентичного тексту, або підтвердженням не пізніше серпня 2007, і при протиріччях з національними стандартами має бути відмінений не пізніше серпня 2007.

This European Standard shall be given the status of a national standard, either by publication of an identical text or by endorsement, at the latest by August 2007, and conflicting national standards shall be withdrawn at the latest by August 2007.

Цей стандарт замінює EN 13084-1:2000.

This document supersedes EN 13084-1:2000.

Цей стандарт є частиною 1 комплекту стандартів, які перелічені нижче

This document is part 1 of a package of standards as listed below.

EN 13084-1, Труби димові, які розташовані окремо - Частина 1: Загальні вимоги

EN 13084-1, Free-standing chimneys - Part 1: General requirements

EN 13084-2, Труби димові, які розташовані окремо - Частина 2: Бетонні димові труби

EN 13084-2, Free-standing chimneys - Part 2: Concrete chimneys

EN 13084-4, Труби димові, які розташовані окремо - Частина 4: Цегляні газоходи - Проектування та виробництво

EN 13084-4, Free-standing chimneys - Part 4: Brick liners - Design and execution

EN 13084-5, Труби димові, які розташовані окремо - Частина 5: Матеріали для цегляних газоходів - Технічні характеристики

EN 13084-5, Free-standing chimneys - Part 5: Material for brick liners - Product specifications

EN 13084-6, Труби димові, які розташовані окремо - Частина 6: Сталеві газоходи - Проектування та виробництво

EN 13084-6, Free-standing chimneys - Part 6: Steel liners - Design and execution

EN 13084-7, Труби димові, які розташовані окремо - Частина 7: Технічні характеристики циліндричних сталевих заготовок для використання у сталевих димових трубах з одинарною стінкою та сталевих газоходах

EN 13084-7, Free-standing chimneys - Part 7: Product specifications of cylindrical steel fabrications for use in single wall steel chimneys and steel liners

EN 13084-8, Труби димові, які розташовані окремо - Частина 8: Проектування та виробництво щоглових конструкцій з допоміжними компонентами

EN 13084-8, Free-standing chimneys - Part 8: Design and execution of mast construction with satellite components

Додатково застосовуються:

Additionally applies:

EN 1993-3-2, Єврокод 3 - Проектування сталевих конструкцій - Частина 3-2: Башти, щогли та димові труби - Димові труби

EN 1993-3-2, Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 3-2: Towers, masts and chimneys - Chimneys

Згідно з внутрішніми постановами CEN/CENELEC, національні органи зі стандартизації таких країн зобов’язані здійснити впровадження цього стандарту: Австрія, Бельгія, Болгарія, Кіпр, Чеська Республіка, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Ісландія, Ірландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція, Швейцарія і Великобританія.

According to the CEN/CENELEC Internal Regulations, the national standards organizations of the following countries are bound to implement this European Standard: Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland and United Kingdom.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ТРУБИ ДИМОВІ, ЯКІ РОЗТАШОВАНІ ОКРЕМО

Частина 1. Загальні вимоги

ТРУБЫ ДЫМОВЫЕ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ

Часть 1. Общие требования

Free-standing chimneys

Part 1. General requirements

Чинний від 2015-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1 Scope

Цей стандарт встановлює загальні вимоги та основні критерії ефективності проектування та будівництво усіх типів труб димових, які розташовані окремо, включаючи їх газоходи.

This European Standard deals with the general requirements and the basic performance criteria for the design and construction of all types of free-standing chimneys including their liners.

Димова труба може вважатися розташованою окремо, якщо вона має відтяжки або підтримується з боків, або встановлена на іншій конструкції.

A may also be considered as free-standing, if it is guyed or laterally supported or if it stands on another structure.

Димові труби, приєднані до будівель, мають бути спроектовані як такі, що розташовані окремо, у відповідності з цим стандартом у разі, якщо вони відповідають хоча б одному із наступних критеріїв:

Chimneys attached to buildings have to be structurally designed as free-standing chimneys in accordance with this European Standard when at least one of the following criteria is met:

- відстань між боковими опорами більше ніж 4 м;

- the distance between the lateral supports is more than 4 m;

- вільна висота над найвищим кріпленням до конструкції більше ніж 3 м;

- the free-standing height above the uppermost structural attachment is more than 3 m;

- вільна висота над найвищим кріпленням до конструкції для димових труб із прямокутним поперечним перерізом більше ніж у 5 разів перевищує найменший зовнішній розмір;

- the free-standing height above the uppermost structural attachment for chimneys with rectangular cross section is more than five times the smallest external dimension;

- горизонтальна відстань між будівлею і зовнішньою поверхнею димової труби більше ніж 1 м.

- the horizontal distance between the building and the outer surface of the chimney is more than 1 m.

Димові труби, приєднані до щогл, які розташовані окремо, вважаються такими, що розташовані окремо.

Chimneys attached to free-standing masts are considered as free-standing chimneys.

Проектування конструкцій труб димових, які розташовані окремо, бере до уваги умови експлуатації та інші впливи для перевірки механічного опору, стійкості та безпечності у використанні.

The structural design of free-standing chimneys takes into account operational conditions and other actions to verify mechanical resistance and stability and safety in use.

Детальні вимоги щодо спеціалізованих конструкцій наведені у стандартах для бетонних димових труб, сталевих димових труб та газоходів.

Detailed requirements relating to specialized designs are given in the standards for concrete chimneys, steel chimneys and liners.

Примітка. В інших частинах стандарту серії EN 13084 буде наведено, де продукти димових труб відповідно до EN 1443 (та пов’язані з ним стандарти на продукцію) можуть бути використані для труб димових, які розташовані окремо.

NOTE In other parts of the series EN 13084 rules will be given where chimney products in accordance with EN 1443 (and the relating product standards) may be used in free-standing chimneys.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

2 Normative references

Наступні нормативні документи є обов’язковими для використання цього документа.

The following referenced documents are indispensable for the application of this document.

Для датованих посилань застосовують лише зазначене видання.

For dated references, only the edition cited applies.

Для недатованих посилань застосовують останнє видання документа, на який посилаються (включаючи всі його зміни).

For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

EN 287-1, Атестація зварників - Зварювання плавленням - Частина 1: Сталі

EN 287-1, Qualification test of welders - Fusion welding - Part 1: Steels

EN 1418, Зварювальний персонал - Кваліфікаційні випробування зварювальних операторів для зварювання плавленням та обладнання контактного зварювання для повністю механізованого та автоматизованого зварювання металевих матеріалів

EN 1418, Welding personnel-Approval testing of welding operators for fusion welding and resistance weld setters for fully mechanized and automatic welding of metallic materials

EN 1443, Труби димові - Загальні вимоги

EN 1443, Chimneys - General requirements

EN 13084-2, Труби димові, які розташовані окремо - Частина 2: Бетонні димові труби

EN 13084-2, Free-standing chimneys - Part 2: Concrete chimneys

EN 13084-4, Труби димові, які розташовані окремо - Частина 4: Цегляні газоходи - Проектування та виробництво

EN 13084-4, Free-standing chimneys - Part 4: Brick liners - Design and execution

EN 13084-5, Труби димові, які розташовані окремо - Частина 5: Матеріали для цегляних газоходів - Технічні характеристики

EN 13084-5, Free-standing chimneys - Part 5: Materials for brick liners - Product specifications

EN 13084-6, Труби димові, які розташовані окремо - Частина 6: Сталеві газоходи - Проектування та виробництво

EN 13084-6, Free-standing chimneys - Part 6: Steel liners - Design and execution

EN 13084-7, Труби димові, які розташовані окремо - Частина 7: Технічні характеристики циліндричних сталевих заготовок для використання в сталевих димових трубах з одинарною стінкою і сталевих газоходах

EN 13084-7, Free-standing chimneys - Part 7: Product specifications of cylindrical steel fabrications for use in single wall steel chimneys and steel liners

EN 13084-8, Труби димові, які розташовані окремо - Частина 8: Розробка та виробництво щоглових конструкцій з допоміжними компонентами

EN 13084-8, Free-standing chimneys - Part 8: Design and execution of mast construction with satellite components

EN 1990, Єврокод - Основи проектування конструкцій

EN 1990, Eurocode - Basis of structural design

EN 1991-1-1, Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 1-1. Загальні дії. Питома вага, власна вага, експлуатаційні навантаження для споруд

EN 1991 -1 -1, Eurocode 1: Actions on structures - Part 1 -1: General actions - Densities, self-weight, imposed loads for buildings

EN 1991-1-4:2005, Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 1-4. Загальні дії. Вітрові навантаження

EN 1991-1-4:2005, Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-4: General actions - Wind actions

EN 1993-3-2, Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 3-2. Башти, щогли і димові труби. Димові труби

EN 1993-3-2, Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 3-2: Towers, masts and chimneys - Chimneys

EN 1998-6, Єврокод 8. Проектування сейсмостійких конструкцій. Частина 6. Башти, вежі і димові труби

EN 1998-6, Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 6: Towers, masts and chimneys

EN ISO 3834-2, Вимоги до якості зварювання плавленням металевих матеріалів. Частина 2. Всебічні вимоги до якості (ISO 3834-2:2005)

EN ISO 3834-2, Quality requirements for fusion welding of metallic materials - Part 2: Comprehensive quality requirements (ISO 3834-2:2005)

EN ISO 14731, Координація зварювальних робіт. Завдання та функції (ISO 14731:2006)

EN ISO 14731, Welding co-ordination - Tasks and responsibilities (ISO 14731:2006)

EN ISO 15607, Технічні умови і атестація технології зварювання металевих матеріалів. Загальні правила (ISO 15607:2003)

EN ISO 15607, Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - General rules (ISO 15607:2003)

EN ISO 15609-1, Технічні умови й атестація технології зварювання металевих матеріалів. Технологічна інструкція зі зварювання. Частина 1. Дугове зварювання (ISO 15609-1:2004)

EN ISO 15609-1, Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure specification - Part 1: Arc welding (ISO 15609-1:2004)

EN ISO 15610, Технічні умови і атестація технологічних процесів зварювання металевих матеріалів. Атестація на основі випробуваних зварювальних матеріалів (ISO 15610:2003)

EN ISO 15610, Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Qualification based on tested welding consumables (ISO 15610:2003)

EN ISO 15611, Технічні умови та атестація технологій зварювання металевих матеріалів - Атестація на основі попереднього досвіду зварювання (ISO 15611:2003)

EN ISO 15611, Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Qualification based on previous welding experience (ISO 15611:2003)

EN ISO 15612, Технічні умови та атестація технологій зварювання металевих матеріалів - Атестація шляхом прийняття стандартної технології зварювання (ISO 15612:2004)

EN ISO 15612, Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Qualification by adoption of a standard welding procedure (ISO 15612:2004)

EN ISO 15613, Технічні умови й атестація технологічних процесів зварювання металевих матеріалів. Атестація на основі довиробничих випробувань (ISO 15613:2004)

EN ISO 15613, Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Qualification based on pre-production welding test (ISO 15613:2004)

EN ISO 15614-1, Технічні умови і атестація технології зварювання металевих матеріалів. Випробування процесів зварювання. Частина 1. Дугове і газове зварювання сталей та дугове зварювання нікелю і нікелевих сплавів (ISO 15614-1:2004)

EN ISO 15614-1, Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 1: Arc and gas welding of steels and arc welding of nickel and nickel alloys (ISO 15614-1:2004)

EN ISO 15614-2, Технічні умови і атестація технології зварювання металевих матеріалів. Випробування процесів зварювання. Частина 2. Дугове зварювання алюмінію та алюмінієвих сплавів (ISO 15614-2:2005)

EN ISO 15614-2, Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 2: Arc welding of aluminium and its alloys (ISO 15614-2:2005)

БІБЛІОГРАФІЯ

Bibliography

[1 ] ДСТУ Б EN 13384-1:2010 Димоходи. Методи теплотехнічного та аеродинамічного розрахунків. Частина 1: Димоходи з підключенням одного теплогенератора (EN 13384-1:2002+А2:2008, IDT)

[1 ] EN 13384-1, Chimneys - Thermal and fluid dynamic calculation methods - Part 1: Chimneys serving one appliance

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com