ДСТУ EN 15104:2013 Твердое биотопливо. Методы определения содержания общих углерода, водорода и азота (EN 15104:2011, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18603 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ EN 15104:2013 Твердое биотопливо. Методы определения содержания общих углерода, водорода и азота (EN 15104:2011, IDT)
Дата начала действия01.10.2014
Дата принятия27.12.2013
СтатусДействующий
На заменуДСТУ-П CEN/TS 15104:2012
Утверждающий документПриказ от 27.12.2013 № 1589 О принятии национальных стандартов Украины, пробных национальных стандартов Украины, гармонизированных с международными и европейскими стандартами, национального классификатора Украины, гармонизированного с международным классификатором, утверждении национальных стандартов Украины, изменений к национальным стандартам Украины, отмене национальных стандартов Украины и межгосударственных стандартов в Украине
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа15104:2013
РазработчикТехнический комитет стандартизации «Тракторы и сельскохозяйственные машины» (ТК 69)
Принявший органТехнический комитет стандартизации «Тракторы и сельскохозяйственные машины» (ТК 69)


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ Тверде біопаливо

МЕТОДИ ВИЗНАЧАННЯ ВМІСТУ ЗАГАЛЬНИХ ВУГЛЕЦЮ, ВОДНЮ ТА АЗОТУ

(EN 15104:2011, IDТ)

ДСТУ EN 15104:2013

Видання офіційне

Київ

МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ

2015

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Технічний комітет стандартизації «Трактори і сільськогосподарські машини» (ТК 69)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: О. Воронков, канд. техн. наук; М. Коцар (науковий керівник); А. Харченко

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 27 грудня 2013 р. № 1589 з 2014-10-01

3 Національний стандарт відповідає EN 15104:2011 Solid biofuels — Determination of total con­tent of carbon, hydrogen and nitrogen — Instrumental methods (Біопаливо тверде. Визначання вмісту загальних вуглецю, водню та азоту. Інструментальні методи) і внесений з дозволу CEN, rue de Stassart 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі та будь-яким способом залишається за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 НА ЗАМІНУ ДСТУ-П CEN/TS 15104:2012

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Принцип методу

5 Реагенти та еталонні речовини

5.1 Загальні положення

5.2 Газ-носій

5.3 Кисень

5.4 Допоміжні реагенти

5.5 Еталонні речовини

5.6 Використання сертифікованих еталонних матеріалів (GRM або SRM)

6 Прилади

7 Готування випробної проби

8 Методика

8.1 Готування випробної порції

8.2 Калібрування приладів

8.3 Аналізування випробних проб

9 Подання результатів

10 Характеристики

11 Протокол випробування

Додаток А Технічні характеристики

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є переклад EN 15104:2011 Solid biofuels — Determination of total content of car­bon, hydrogen and nitrogen — Instrumental methods (Біопаливо тверде. Визначання вмісту загальних вуглецю, водню та азоту. Інструментальні методи).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 69 «Трактори і сільськогосподарські машини».

Цей стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До цього стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— змінено назву стандарту відповідно до вимог національної стандартизації України;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— до розділу 2 та розділу 3 долучено «Національне пояснення» та «Національну примітку», виділені в тексті рамкою;

— вилучено попередні довідкові матеріали «Передмову» і «Вступ» до EN 15104:2011;

— усі скорочення подано мовою оригіналу;

— у розділі 11 «EN 15104» замінено на «ДСТУ EN 15104:2013».

На теперішній час чинними є стандарти EN 14588:2010, EN 14774-3:2009, EN 14780:2011, EN 15296:2011, EN 13342:2000, EN ISO/IEC 17025:2005 (та поправка EN ISO/IEC 17025:2005/АС:2006), ISO 5725-2:1994 (та поправка ISO 5725-2:1994/Cor.1:2002), ISO/TS 21748:2010, DIN 51722-1:1990.

Чинність ISO 333 скасовано.

В Україні чинними є ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 (ISO/IEC 17025:2005, IDT) та ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-2:2005 (ГОСТ ИСО 5725-2-2003, IDT).

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ТВЕРДЕ БІОПАЛИВО

МЕТОДИ ВИЗНАЧАННЯ ВМІСТУ ЗАГАЛЬНИХ ВУГЛЕЦЮ, ВОДНЮ ТА АЗОТУ

ДСТУ EN 15104:2013

ТВЕРДОЕ БИОТОПЛИВО

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩИХ УГЛЕРОДА, ВОДОРОДА И АЗОТА

SOLID BIOFUELS

METHODS DETERMINATION OF TOTAL CONTENT OF CARBON, HYDROGEN AND NITROGEN

Чинний від 2014-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює методи визначання вмісту загальних вуглецю, водню та азоту у твердих біопаливах.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У наведених нижче нормативних документах зазначено положення, які через посилання в цьому тексті становлять положення цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватися останніми виданнями нормативних документів (разом зі змінами)

EN 14588:2010 Solid biofuels — Terminology, definitions and descriptions

EN 14774-3 Solid Biofuels — Determination of moisture content — Oven dry method — Part 3: Moisture in general analysis sample

FprEN 14780 Solid biofuels — Sample preparation

EN 15296 Solid biofuels — Conversion of analytical results from one basis to another.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 14588:2010 Тверде біопаливо. Термінологія, визначення й описи

EN 14774-3 Тверде біопаливо. Визначання вмісту вологи. Метод висушування в сушильній шафі. Частина 3. Волога у загальній пробі для аналізування

FprEN 14780 Тверде біопаливо. Готування проб

EN 15296 Тверде біопаливо. Перерахування результатів аналізування за різними станами палива.

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті використано терміни та визначення позначених ними понять, установлені в EN 14588:2010, а також такі:

3.1 еталонний матеріал; RM (Reference Material; RM)

Матеріал або речовина, значення однієї або більше характеристик яких є достатньо одно­рідними та чітко установленими, щоб їх можна було використовувати для калібрування приладів, оцінювання методу вимірювання або для визначання характеристик матеріалів

3.2 сертифікований еталонний матеріал; CRM (Certified Reference Material; CRM)

Еталонний матеріал, супроводжуваний сертифікатом, значення однієї або більше характерис­тик якого підтверджено методикою, яка установлює простежуваність щодо точного використання одиниці виміру, якою виражають значення цих характеристик, та для якого кожне підтверджене значення супроводжується установленою неточністю вимірювання

3.3 стандартний еталонний матеріал NIST®; SRM (NIST Standard Reference Material®; SRM)

Національна примітка

NIST — National Institute of Standards and Technology (Національний інститут стандартів та технологій США).

CRM, виготовлений NIST, який також задовольняє додаткові, установлені NIST особливі крите­рії сертифікації та який постачають із сертифікатом або сертифікатом щодо виконаних аналізувань, який засвідчує результати визначення характеристик та забезпечує інформацією щодо відповідного використання матеріалу.

ним, якщо використовують належну методику аналізування.

БІБЛІОГРАФІЯ

1 EN 13342 Characterization of sludges — Determination of Kjeldahl nitrogen

2 EN ISO/IEC 17025 General requirements for the competence of testing and calibration laborato­ries (ISO/IEC 17025:2005)

3 ISO 333 Coal — Determination of nitrogen — Semi-micro Kjeldahl method

4 ISO 5725-2 Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results — Part 2: Basic method for the determination of repeatability and reproducibility of a standard measurement method

5 ISO/TS 21748 Guidance for the use of repeatability, reproducibility and trueness estimates in measurement uncertainty estimation

6 ISO VIM 1993 The International Vocabulary of Basic and General Terms in Metrology

7 DIN 51722-1 Testing of solid fuels; determination of nitrogen content; semi-micro Kjeldahl method

8 NIST definitions: http://ts.nist.gov/MeasurementServices/ReferenceMaterials/DEFINITIONS.cfm

9 NIST Technical note 1297:1994 Guidelines for Evaluating and Expressing the Uncertainty of NIST Measurement Results, http://www.nist.gov/physlab/pubs/tn1297/index.cfm

10 Pocklington W. D., 1990 Harmonized protocols for the adoption of standardized analytical methods and for the presentation of their performance characteristics, in Pure and Applied Chemistry, Vol 62, No.1, pp. 149—162, http://www.iupac.0rg/publicati0ns/pac/62/1/.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2019 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com