СОУ Д.2.2-03360905-001:2015 Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы. Подвешивание самоудерживающих изолированных проводов при строительстве и капитальном ремонте сетей наружного освещения

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18606 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаСОУ Д.2.2-03360905-001:2015 Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы. Подвешивание самоудерживающих изолированных проводов при строительстве и капитальном ремонте сетей наружного освещения
Дата начала действия23.07.2015
Дата принятия23.07.2015
СтатусДействующий
Утверждающий документПриказ от 23.07.2015 № 193
Вид документаСОУ (Стандарт Организации Украины)
Шифр документаД.2.2-03360905-001:2015
РазработчикНаучно-исследовательский институт строительного производства (НИИСП)
Принявший органНаучно-исследовательский институт строительного производства (НИИСП)


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.

СТАНДАРТ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ

Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи
ПІДВІШУВАННЯ САМО
УТРИМНИХ ІЗОЛЬОВАНИХ ПРОВОДІВ ПРИ БУДІВНИЦТВІ ТА
КАПІТАЛЬНОМУ РЕМОНТІ
МЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ 

СОУ Д.2.2-03360905-001:2015

Київ
КП електромереж зовнішнього освітлення
 м. Києва
  «Київміськсвітло»
201_

ПЕРЕДМОВА

1. РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство «Науково-дослідний інститут будівельного виробництва» ДП «НДІБВ»

РОЗРОБНИКИ: А. Галінський  (науковий керівник),  Ю. Ячменьова, Л. Терещенко, Ю. Дорошук

ПОГОДЖЕНО: Технічний комітет стандартизації ТК 311 «Ціноутворення та кошторисне нормування у будівництві» (лист від     №     )

2. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ КП електромереж зовнішнього освітлення м. Києва  «Київміськсвітло»  від 23.07.2015   № 193

3. УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Технічна частина

Група 1 Підвішування самоутримних ізольованих проводів напругою від 0,4 кВ до 1 кВ з використанням автогідропідіймача

Додаток А Бібліографія

СТАНДАРТ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ

Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи
ПІДВІШУВАННЯ САМОУТРИМНИХ  ІЗОЛЬОВАНИХ ПРОВОДІВ ПРИ БУДІВНИЦТВІ ТА
КАПІТАЛЬНОМУ РЕМОНТІ МЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ 

Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы
ПОДВЕШИВАНИЕ САМОУДЕРЖИВАЮЩИХ ИЗОЛИРОВАННЫХ ПРОВОДОВ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И
КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ СЕТЕЙ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 

 Resource elementary estimate norms for building works
SELF-HOLDING INSULATED WIRES HANGING IN THE CONSTRUCTION AND
MAJOR OVERHAUL OF OUTDOOR LIGHTING NETWORKS

 Чинний з _________

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт встановлює ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи (далі - РЕКН), що необхідні для визначення потреби в ресурсах при виконанні робіт з підвішування самоутримних ізольованих проводів при будівництві та капітальному ремонті мереж зовнішнього освітлення.

1.2 Цей стандарт призначений для використання КП електромереж зовнішнього освітлення м. Києва  «Київміськсвітло» та іншими учасниками інвестиційного процесу за умови, що технологія, організація та складність робіт не відрізняються від прийнятих у цьому стандарті та за умови отримання згоди на застосування стандарту від органу, що його прийняв.

 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Правила визначення вартості будівництва

ДСТУ Б Д.2.2-33:2012 «Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи «Лінії електропередач» (Збірник 33) (ДБН Д.2.2-33-99, MOD)

3 ТЕХНІЧНА ЧАСТИНА

3.1 Розрахунки РЕКН виконано згідно з вимогами ДСТУ Б Д.1.1-1.

3.2 Цей Стандарт розроблено в структурі ДСТУ Б Д. 2.2-33.

3.3 Вказаний в даних нормах розмір «до» включає в себе цей розмір.

3.4 Ремонтні роботи, технологія виконання яких аналогічна новому будівництву можуть нормуватися відповідно до цих РЕКН із застосуванням до витрат труда робітників, зайнятих на будівельних роботах і до часу експлуатації будівельних машин і механізмів коефіцієнта 1,15.

3.5 Дані РЕКН передбачають повний комплекс основних, допоміжних та супутніх робіт, включаючи:

- встановлення барабану з проводом на механізм для розмотування барабану, встановлення котушки з канат-лідером та встановлення лебідки для натягування СІП.

- переїзд автогідропідіймача від опори до опори та його встановлення в робоче положення;

- знімання напруги з лінії та її подача після монтажу;

- встановлення та знімання переносного заземлення;

- перевірку опору ізоляції проводів після монтажу.

БІБЛІОГРАФІЯ

1. ДСТУ-Н Б Д.1.1-6:2013 Настанова щодо розроблення ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи

2. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64 “Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи”, Київ: УкрНДЦ “Екобуд”, 2005р.

3. Нормирование труда рабочих в строительстве / Е.Ф. Балова, Р.С.Бекерман, Н.Н.Евтушенко.- М.: Стройиздат, 1985.- 440с. (Нормування праці робітників в будівництві)

Полная версия документа доступна для тарифа «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2019 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com