ДСТУ ISO 10424-1:2013 Нефтяная и газовая промышленность. Оборудование для роторного бурения. Часть 1. Элементы бурильной колонны для роторного бурения (ISO 10424-1:2004, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19064 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ ISO 10424-1:2013 Нефтяная и газовая промышленность. Оборудование для роторного бурения. Часть 1. Элементы бурильной колонны для роторного бурения (ISO 10424-1:2004, IDT)
Дата начала действия01.07.2014
Дата принятия29.11.2013
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Утверждающий документПриказ от 29.11.2013 № 1424 О принятии национальных стандартов Украины, гармонизированных с международными и европейскими стандартами, пробных национальных стандартов Украины, гармонизированных с международными стандартами, отмене национальных стандартов Украины и межгосударственных стандартов в Украине
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа10424-1:2013
РазработчикТехнический комитет стандартизации ТК 146 «Материалы, оборудование, технологии и сооружения для нефтегазовой промышленности»
Принявший органТехнический комитет стандартизации ТК 146 «Материалы, оборудование, технологии и сооружения для нефтегазовой промышленности»


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

Документ соответствует официальному тексту.
По вопросам приобретения официального издания обращайтесь к национальному органу стандартизации (ГП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Нафтова і газова промисловість
УСТАТКОВАННЯ ДЛЯ РОТОРНОГО БУРІННЯ
Частина 1. Елементи бурильної колони для роторного буріння

(ISO 10424-1:2004, IDT)
ДСТУ ISO 10424-1:2013

Відповідає офіційному тексту

Київ
МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
2015

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Технічний комітет стандартизації «Матеріали, обладнання, технології і споруди для нафтогазової промисловості» (ТК 146) та Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: М. Карпаш, канд. техн. наук (науковий керівник); Н. Тацакович; О. Карпаш, д-р техн. наук; І. Рибіцький, канд. техн. наук; В. Колісник, канд.техн. наук

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 29 листопада 2013 р. № 1424 з 2014-07-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 10424-1:2004 Petroleum and natural gas industries — Rotary drilling equipment — Part 1: Rotary drill stem elements (Нафтогазова промисловість. Устатковання для роторного буріння. Частина 1. Елементи бурильної колони)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Відповідність

2.1 Одиниці вимірювання

2.2 Таблиці та рисунки

3 Нормативні посилання

4 Терміни, визначення понять, познаки та скорочення

4.1 Терміни та визначення

4.2 Познаки та скорочення

5 Верхні та нижні клапани ведучої бурильної труби

5.1 Загальні відомості

5.2 Критерії проектування

5.3 З’єднання

5.4 Гідростатичне випробування

5.5 Документація та зберігання записів

5.6 Марковання

5.7 Додаткові вимоги

6 Квадратні та шестигранні ведучі труби

6.1 Pозмір, тип та геометричні параметри

6.2 Вимірювання геометричних параметрів

6.3 З’єднання

6.4 Квадратні ковані ведучі труби

6.5 Механічні характеристики

6.6 Неруйнівний контроль

6.7 Марковання

7 Перевідники бурильної колони

7.1 Класи та типи

7.2 Розміри для типів А та В

7.3 Розміри для типу С (перевідники вертлюга)

7.4 Розміри для типу D (підіймальний перевідник)

7.5 Механічні характеристики

7.6 Неруйнівний контроль

7.7 Розвантажувальні елементи з'єднань

7.8 Холодне оброблення впадин нарізі

7.9 Протиналипальне оброблення нарізей та ущільнювальних заплечиків

7.10 Марковання

8 Обважнені бурильні труби

8.1 Загальні положення

8.2 Стандартні сталеві обважнені бурильні труби

8.3 Немагнітні обважнені бурильні труби

9 Бурові та колонкові долота

9.1 Шарошкові та лопатеві долота

9.2 Алмазні бурильні долота, алмазні колонкові долота й долота з полікристалічними алмазними вставками (ПАВ)

10 Неруйнівний контроль стрижнів та труб

10.1 Загальні положення

10.2 Сертифікація та кваліфікація персоналу з неруйнівного контролю

10.3 Поверхневі дефекти

10.4 Внутрішні дефекти

Додаток А Таблиці в одиницях Американської системи вимірювань

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 10424-1:2004 Petroleum and natural gas industries — Rotary drilling equipment — Part 1: Rotary drill stem elements (Нафтогазова промисловість. Устатковання для роторного буріння. Частина 1. Елементи бурильної колони).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 146 «Матеріали, обладнання, техно­логії і споруди для нафтогазової промисловості».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандарти­зації України;

— вилучено довідковий матеріал «Передмову» та «Вступ» до ISO 10424-1:2004;

— слова «Ця частина ISO 10424» замінено на «Цей стандарт»;

— крапку (як знак, що відокремлює цілу частину від дробової) замінено на кому;

— у тексті стандарту вжито міжнародні познаки одиниць фізичних величин без їх відповідни­ка національним познакам згідно з ДСТУ 3651-97, а саме «дюйм», що дорівнює 2,54 мм, та «фунт/кв. дюйм», що дорівнює 0,00689 МПа;

— у розділі 3 наведено «Національне пояснення», виділене в тексті рамкою.

Копії міжнародних та європейських нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна замовити в Головному фонді нормативних документів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАФТОВА І ГАЗОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
УСТАТКОВАННЯ ДЛЯ РОТОРНОГО БУРІННЯ
Частина 1. Елементи бурильної колони для роторного буріння

НЕФТЯНАЯ И ГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РОТОРНОГО БУРЕНИЯ
Часть 1. Элементы бурильной колонны для роторного бурения

PETROLEUM AND NATURAL GAS INDUSTRIES
ROTARY DRILLING EQUIPMENT
Part 1. Rotary drill stem elements

Чинний від 2014-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

У цьому стандарті наведено вимоги до таких елементів бурильної колони: верхні та нижні клапани ведучої труби, квадратні та шестигранні ведучі труби, перевідники бурильної колони, стандартні сталеві та немагнітні обважнені труби, бурильні та колонкові долота.

Цей стандарт не стосується бурильних труб та замкових з’єднань, конструкцій упорних нарізних з’єднань, процесу контролювання розмірів нарізі або еталонного шаблона, контрольного шаблона та робочих калібрів.

Типову будову бурильної колони, про яку йдеться в цьому стандарті, див. на рисунку 1.

2 ВІДПОВІДНІСТЬ

2.1 Одиниці вимірювання

У цьому стандарті відомості подано в одиницях міжнародної системи SI та американської системи одиниць (USC). Замовляючи конкретні вироби, треба використовувати лише одну систему одиниць, без долучення відомостей з іншої системи.

Вироби, виготовлені відповідно до технічних вимог, поданих в одній або іншій системі одиниць, вважають еквівалентними та повністю взаємозамінними. Тому відповідність вимогам цього стан­дарту, виражена в одній системі, забезпечує відповідність в іншій.

У системі SI кому використовують для розділення десяткових частин, а прогалину — як розділь­ник тисяч. У системі USC крапку використовують для розділення десяткових частин, а прогалину — як роздільник тисяч.

Відомості в тексті цього стандарту подано в одиницях системи SI з даними в системі USC у дужках.

2.2 Таблиці та рисунки

Подано окремі таблиці для даних, виражених у системах SI та USC. Таблиці, які містять дані в системі SI, розміщено в тексті, а таблиці в системі USC подано в додатку А. Для занулення кон­кретного виробу треба використовувати лише одну систему одиниць.

У тексті є рисунки, що стосуються конкретних виробів і містять дані в обох системах SI та USC.

3 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Документи, на які є посилання в цьому стандарті, потрібні для застосування цього стандарту. Для датованих посилань чинним є зазначене видання. Для недатованих посилань чинним вважають останнє видання документа (разом із будь-якими змінами).

ISO 148 Steel — Charpy impact test (V notch)

ISO 3452 Non — destructive testing — Penetrant inspection — General principles

ISO 6506-1 Metallic materials — Brinell hardness test — Part 1: Test method ISO 6892 Metallic materials — Tensile testing at ambient temperature

ISO 9303 Seamless and welded (except submerged arc-welded) steel tubes for pressure purposes — Full peripheral ultrasonic testing for the detection of longitudinal imperfections

ISO 9934-1 Non-destructive testing — Magnetic particle testing — Part 1: General principles

ISO 9712 Non-destructive testing — Qualification and certification of personnel

ISO 13665 Seamless and welded steel tubes for pressure purposes — Magnetic particle inspection of the tube body for the detection of surface imperfections

ISO 15156-1 Petroleum and natural gas industries — Materials for use in H2S-containing environ­ments in oil and gas production — Part 1: General principles for selection of cracking-resistant materials

ISO 15156-2 Petroleum and natural gas industries — Materials for use in H2S-containing environ­ments in oil and gas production — Part 2: Cracking-resistant carbon and low alloy steels, and the use of cast irons

ISO 15156-3 Petroleum and natural gas industries — Materials for use in H2S-containing environ­ments in oil and gas production — Part 3: Cracking-resistant CRAs (carrion-resistant alloys) and other alloys

API[1] RP 7G Drill stem design and operating limits API Spec 7 Rotary drill stem elements

ASTM[2] A 262 Standard practices for detecting susceptibility to intergranular attack in austenitic stainless steels

ASTM A 434 Standard specification for steel bars, alloy, hot-wrought and cold-finished, quenched and tempered

ASTM E 587 Standard practice for angle-beam examination by the contact method.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 148 Сталь. Випробування на ударну міцність за Шарпі (V-надріз)

ISO 3452 Неруйнівний контроль. Контролювання проникними речовинами. Загальні принципи

ISO 6506-1 Металеві матеріали. Випробування на твердість за шкалою Брінелля. Частина 1. Метод випробування

ISO 6892 Металеві матеріали. Випробування на розтяг за температури навколишнього се­редовища

ISO 9303 Безшовні та зварні (крім зварених дуговим зварюванням під флюсом) сталеві труби для застосування під тиском. Повне периферійне ультразвукове обстеження для виявлення по­здовжніх порушень суцільності

ISO 9934-1 Неруйнівний контроль. Магнітопорошковий контроль. Частина 1. Загальні принципи

ISO 9712 Неруйнівний контроль. Атестація та сертифікація персоналу

ISO 13665 Безшовні та зварні сталеві труби для застосування під тиском. Магнітопорошковий контроль тіла труби на наявність поверхневих порушень суцільності

ISO 15156-1 Нафтова і газова промисловість. Матеріали для використання у Н2S-вмісних середовищах під час видобування нафти та газу. Частина 1. Загальні принципи щодо вибирання тріщинотривких матеріалів

ISO 15156-2 Нафтова і газова промисловість. Матеріали для використання у Н2S-вмісних середовищах під час видобування нафти та газу. Частина 2. Тріщинотривкі вуглецеві та низьколеговані сталі й використання чавунів

ISO 15156-3 Нафтова і газова промисловість. Матеріали для використання у Н2S-вмісних середовищах під час видобування нафти та газу. Частина 3. Тріщинотривкі КСС (корозійнотривкі сплави) та інші сплави

API RP 7G Проектування бурильної колони й експлуатаційні обмеження

API Spec 7 Елементи бурильної колони

ASTM А 262 Стандартні процедури визначання чутливості до міжкристалітної корозії в аус­тенітних нержавких сталях

ASTM А 434 Стандартні технічні умови на прокат сталевий зі сплавів, гарячекований та холоднотягнутий, загартований та відпущений

ASTM Е 587 Стандартна методика ультразвукового обстеження заломленим променем кон­тактним методом.

БІБЛІОГРАФІЯ

1 ISO 11961 Petroleum and natural gas industries — Steel pipes for use as drill pipe — Specification

2 ISO 13535 Petroleum and natural gas industries — Drilling and production equipment — Housing equipment

3 API Spec 5D Drill Pipe

4 API Spec 8A Drilling and Production Housing equipment

5 API Spec 8C Drilling and Production Housing equipment

6  ASNT3) RP SNT-TC-1A:1984 Personnel qualification and certification in non-destructive testing

7  ASTM A 370 Standard Test Methods and Definition for Mechanical Testing of Steel Products

8 ASTM E 23 Standard Test Methods for Notched Bar Impact Testing of Metallic Materials

9 ASTM E 114 Standard Practice for Ultrasonic Pulse-Echo Straight-Beam Examination by the Contact Method

10 ASTM E 213 Standard Practice for Ultrasonic Examination of Metal Pipe and Tubing

11 ASTM E 214 Standard Practice for Immersed Ultrasonic Examination by the Reflection Method Using Pulse Longitudinal Waves

12 ASTM E 709 Standard Guide for magnetic Particle Evaluation

13 ASTM E 1001 Standard Practice for Detection and Evaluation of Discontinuities by the Immersed Pulse-Echo Ultrasonic Method Using Longitudinal Waves

14 ASTM E 1209 Standard Test Method for Fluorescent Liquid Penetrant Examination Using the Water-Washable Process

15 ASTM E 1219 Standard Test Method for Fluorescent Liquid Penetrant Examination Using the Solvent-Removable Process

16 ASTM E 1220 Standard Test Method for Visible Penetrant Examination Using the Solvent- Removable Process

17 ASTM E 1418 Standard Test Method for Visible Penetrant Examination Using the Water-Wash- able Process

18  NACE MR01754) Sulfide Stress Cracking Resistance Metallic Materials for Oilfield Equipment.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com