ДСТУ 7609:2014 Уголь каменный и кокс. Механизированный отбор проб. Часть 5. Кокс. Отбор проб с движущихся потоков (ISO 13909-5:2001, MOD)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18979 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ 7609:2014 Уголь каменный и кокс. Механизированный отбор проб. Часть 5. Кокс. Отбор проб с движущихся потоков (ISO 13909-5:2001, MOD)
Дата начала действия01.07.2015
Дата принятия29.12.2014
СтатусДействующий
Утверждающий документПриказ от 29.12.2014 № 1485
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа7609:2014
РазработчикУкраинский государственный научно-исследовательский углехимический институт (УХИН)
Принявший органУкраинский государственный научно-исследовательский углехимический институт (УХИН)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВУГІЛЛЯ КАМ’ЯНЕ ТА КОКС
Механізоване відбирання проб
Частина 5. Кокс. Відбирання проб з рухомих потоків

(ISO 13909-5:2001, MOD)
ДСТУ 7609:2014

Видання офіційне

Київ
МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
2015

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Кокс» (ТК 12) та Державне підприємство «Український державний науково-дослідний вуглехімічний інститут (УХІН)»

РОЗРОБНИКИ: М. Гапотченко, канд. техн. наук (науковий керівник); А. Кузніченко; Л. Орєхова

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 29 грудня 2014 р. № 1485

3 Національний стандарт відповідає ISO 13909-5:2001 Hard coal and coke — Mechanical sampling — Part 5: Coke — Sampling from moving streams (Вугілля кам’яне та кокс. Механізоване відбирання проб. Частина 5. Кокс. Відбирання проб з рухомих потоків), крім розділів 4 і 6

Ступінь відповідності — модифікований (MOD)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Встановлення схеми відбирання проб

5 Методи відбирання проб

6 Проектування механізованих пробовідбірників

7 Пакування та зберігання проб

8 Готування проб

9 Зменшення систематичної похибки

10 Перевіряння

Додаток А Приклади обчислення кількості субпартій та кількості точкових проб у субпартії коксу для рухомих потоків

Додаток В Перевіряння пробовідбірного устатковання для відбирання проб за масою

Додаток С Вказівки щодо роботи механізованих пробовідбірників

Бібліографія

Додаток НА Перелік технічних відхилів та їх пояснень

Додаток НБ Перелік нормативних документів, чинних в Україні

Додаток НВ Умовні познаки, що їх використано у стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є переклад ISO 13909-5:2001 Hard coal and coke — Mechanical sampling — Part 5: Coke — Sampling from moving streams (Вугілля кам’яне та кокс. Механізоване відбирання проб. Частина 5. Кокс. Відбирання проб з рухомих потоків) з окремими технічними доповненнями.

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, —ТК 12 «Кокс».

Стандарт містить вимоги, що відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено окремі доповнення, зумовлені правовими вимогами та конкретними потребами підприємств України. Технічні доповнення та додаткову інформацію, що уточнюють окремі аспекти стосовно визначення партії, вимог до відбирання проб та до пробовідбірників, долучено безпосередньо до розділів і пунктів, яких вони стосуються, та позначено рамкою і заголовком «Національний відхил». Повний перелік доповнень разом з обґрунтуванням наведено в додатку НА.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— вилучено попередній довідковий матеріал, вступ;

— слова «ця частина ISO 13909» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— до розділу 2 долучено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— до розділу 6 долучено «Національну примітку», виділену рамкою;

— національний стандарт доповнено обов’язковим додатком НА «Перелік технічних відхилів та їх пояснень»;

— національний довідковий додаток НБ наведено як настанову для користувачів;

— національний стандарт доповнено довідковим додатком НВ «Умовні позначення, що їх використано в стандарті».

Копії нормативних документів, на які є посилання у цьому стандарті, можна замовити в Головному фонді нормативних документів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВУГІЛЛЯ КАМ’ЯНЕ ТА КОКС
Механізоване відбирання проб
Частина 5. Кокс. Відбирання проб з рухомих потоків

УГОЛЬ КАМЕННЫЙ И КОКС
Механизированный отбор проб
Часть 5. Кокс. Отбор проб с движущихся потоков

HARD COAL AND СОКЕ
Mechanical sampling
Part 5. Coke. Sampling from moving streams

Чинний від 2015-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює процедури та вимоги щодо розробляння та впровадження схем механізованого відбирання проб коксу з рухомих потоків та методи відбирання проб.

Різноманітність типів устатковання для відбирання проб та умов, за яких проводять механізоване відбирання, унеможливлює детальне описування стандартних конструкцій пробовідбірників, що застосовують у різних умовах.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У наведених нижче стандартах зазначено положення, які через посилання в цьому тексті становлять положення стандарту. У разі датованих посилань пізніші зміни чи їх перегляд не застосовують. Однак учасникам угод, базованих на цьому стандарті, рекомендовано застосовувати найновіші видання нормативних документів, наведених нижче. У разі недатованих посилань треба користуватися останнім виданням цього нормативного документа. Члени ІЕС та ISO упорядковують каталоги чинних міжнародних стандартів.

ISO 13909-1:2001 Hard coal and coke — Mechanical sampling — Part 1: General introduction

ISO 13909-6:2001 Hard coal and coke — Mechanical sampling — Part 6: Coke — Preparation of test samples

ISO 13909-7:2001 Hard coal and coke — Mechanical sampling — Part 7: Methods for determining the precision of sampling, sample preparation and testing

ISO 13909-8:2001 Hard coal and coke — Mechanical sampling — Part 8: Methods of testing for bias.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 13909-1:2001 Вугілля кам’яне та кокс. Механізоване відбирання проб. Частина 1. Загальний вступ

ISO 13909-6:2001 Вугілля кам’яне та кокс. Механізоване відбирання проб. Частина 6. Кокс. Готування випробних проб

ISO 13909-7:2001 Вугілля кам’яне та кокс. Механізоване відбирання проб. Частина 7. Методи визначення точності відбирання, готування та аналізування проб

ISO 13909-8:2001 Вугілля кам’яне та кокс. Механізоване відбирання проб. Частина 8. Методи визначення систематичної похибки.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com