ДСТУ 7843:2015 Качество почвы. Порядок создания сети объектов мониторинга почв земель сельскохозяйственного назначения

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18977 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ 7843:2015 Качество почвы. Порядок создания сети объектов мониторинга почв земель сельскохозяйственного назначения
Дата начала действия01.07.2016
Дата принятия22.06.2015
СтатусДействующий
Утверждающий документПриказ от 22.06.2015 № 61 О принятии нормативных документов Украины, гармонизированных с международными и европейскими нормативными документами, национальных стандартов Украины, отмене нормативных документов Украины и межгосударственных стандартов в Украине
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа7843:2015
РазработчикТехнический комитет стандартизации «Почвоведение» (ТК 142)
Принявший органТехнический комитет стандартизации «Почвоведение» (ТК 142)


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Якість ґрунту

ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ МЕРЕЖІ ОБ’ЄКТІВ МОНІТОРИНГУ ҐРУНТІВ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

ДСТУ 7843:2015

Видання офіційне

Київ
ДП «УкрНДНЦ»
2016

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського», Технічний комітет стандартизації «Ґрунтознавство» (ТК 142)

РОЗРОБНИКИ: В. Греков, канд. с.-г. наук; Т. Лактіонова, канд. с.-г. наук; В. Медведев, д-р біол. наук (науковий керівник)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 22 червня 2015 р. № 61 з 2016-07-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні положення

5 Порядок створення мережі об’єктів моніторингу

5.1 Загальні принципи вибору об’єктів

5.2 Аналізування картографічних та аналітичних матеріалів щодо стану ґрунтів

5.3 Створення проекту мережі об’єктів моніторингу

5.4 Узгодження проекту мережі об’єктів

5.5 Створення мережі об’єктів у натурі

Додаток А Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЯКІСТЬ ҐРУНТУ
ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ МЕРЕЖІ ОБ’ЄКТІВ МОНІТОРИНГУ ҐРУНТІВ
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

КАЧЕСТВО ПОЧВЫ
ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ СЕТИ ОБЪЕКТОВ МОНИТОРИНГА ПОЧВ
ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

SOIL QUALITY
THE ORDER OF CREATION OF SOIL MONITORING
NETWORK FOR AGRICULTURAL LAND

Чинний від 2016-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює порядок створення мережі об’єктів моніторингу ґрунтів земель сільськогосподарського призначення (далі — об’єкти моніторингу) адміністративної територіальної одиниці (далі — АТО).

1.2 Цей стандарт застосовують державні й недержавні установи, залучені до виконання робіт з моніторингу ґрунтів.

1.3 Цей стандарт застосовний під час створення і функціонування мережі об’єктів моніторингу ґрунтів на будь-якій АТО і в цілому на території України.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 8600:2015 Якість ґрунту. Моніторинг ґрунтового покриву земель сільськогосподарського призначення. Порядок проведення робіт

ДСТУ ISO 16133:2005 Якість ґрунту. Настанови щодо складання та виконання моніторингових програм (ISO 16133:2004, IDТ).

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com