ДСТУ 8292:2015 Ветроэнергетика. Ветровые электрические станции. Присоединение к электроэнергетической системе

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18959 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ 8292:2015 Ветроэнергетика. Ветровые электрические станции. Присоединение к электроэнергетической системе
Дата начала действия01.07.2017
Дата принятия22.06.2015
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Утверждающий документПриказ от 22.06.2015 № 61 О принятии нормативных документов Украины, гармонизированных с международными и европейскими нормативными документами, национальных стандартов Украины, отмене нормативных документов Украины и межгосударственных стандартов в Украине
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа8292:2015
РазработчикИнститут возобновляемой энергетики Национальной академии наук Украины
Принявший органИнститут возобновляемой энергетики Национальной академии наук Украины


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Вітроенергетика
ВІТРОВІ ЕЛЕКТРИЧНІ СТАНЦІЇ
Приєднання до електроенергетичної системи

ДСТУ 8292:2015

Видання офіційне

Київ
ДП «УкрНДНЦ»
2018

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Інститут відновлюваної енергетики НАН України (ІВЕ НАН України)

РОЗРОБНИКИ: І. Іванченко; О. Кармазін; В. Коханєвич, канд. техн. наук; С. Кудря, д-р техн. наук; М. Кузнєцов, канд. фіз.-мат. наук (науковий керівник); В. Нейман; М. Шихайлов

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 22 червня 2015 р. № 61 з 2017–07–01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни, визначення понять та скорочення

4 Загальні положення

5 Вимоги до схем приєднання ВЕС та їхніх основних елементів

6 Вимоги до основних функцій, необхідних для роботи вітрової електростанції в енергосистемі

Додаток А Схеми розподільчих установок ЦПС ВЕС 

Додаток Б Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВІТРОЕНЕРГЕТИКА
ВІТРОВІ ЕЛЕКТРИЧНІ СТАНЦІЇ
Приєднання до електроенергетичної системи

ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА
ВЕТРОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ
Присоединение к электроэнергетической системе

WIND ENERGY
WIND POWER PLANTS
Сonnection to energy grid

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт застосовний під час проектування приєднання вітроелектростанцій (ВЕС) до електроенергетичної системи.

Цей стандарт установлює організаційну процедуру й технічні вимоги щодо приєднання та передавання в електричні мережі енергії, яку виробляє ВЕС, будівництво чи реконструкцію яких передбачають в Україні.

Цей стандарт можуть застосовувати проектні організації та власники електричних мереж загального користування, щоб визначити схеми приєднання ВЕС і технічні вимоги до функцій ВЕС, які забезпечують умови роботи ВЕС в електроенергетичній системі.

Цей стандарт поширюється на ВЕС потужністю понад 150 кВт, які приєднують до місцевих або магістральних електричних мереж загального призначення, що працюють у складі об’єднаної енергосистеми України.

Приєднання ВЕС потужністю до 150 кВт до електричних мереж загального призначення виконують згідно з технічними умовами (ТУ) власників мереж.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

Закон України «Про електроенергетику»

ДСТУ 3440–96 Системи енергетичні. Терміни та визначення

ДСТУ 3896:2007 Вітроенергетика. Вітроенергетичні установки та вітроелектричні станції. Терміни та визначення понять

ДСТУ ISO 9000:2007 Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів

ГОСТ 13109–97 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения (Електрична енергія. Сумісність технічних засобів електромагнітна. Норми якості електричної енергії у системах електропостачання загального призначення)

ДБН А.2.2-3–2012 Склад та зміст проектної документації на будівництво.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Наша страница в Facebook https://www.facebook.com/budstandart.online
E-mail: online@budstandart.com