ДСТУ 8292:2015 Ветроэнергетика. Ветровые электрические станции. Присоединение к электроэнергетической системе

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 17124 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ 8292:2015 Ветроэнергетика. Ветровые электрические станции. Присоединение к электроэнергетической системе
Дата начала действия01.07.2017
Дата принятия22.06.2015
СтатусДействующий
Утверждающий документПриказ от 22.06.2015 № 61 О принятии нормативных документов Украины, гармонизированных с международными и европейскими нормативными документами, национальных стандартов Украины, отмене нормативных документов Украины и межгосударственных стандартов в Украине
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа8292:2015
РазработчикИнститут возобновляемой энергетики Национальной академии наук Украины
Принявший органИнститут возобновляемой энергетики Национальной академии наук Украины


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Вітроенергетика
ВІТРОВІ ЕЛЕКТРИЧНІ СТАНЦІЇ
Приєднання до електроенергетичної системи

ДСТУ 8292:2015

Видання офіційне

Київ
ДП «УкрНДНЦ»
2018

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Інститут відновлюваної енергетики НАН України (ІВЕ НАН України)

РОЗРОБНИКИ: І. Іванченко; О. Кармазін; В. Коханєвич, канд. техн. наук; С. Кудря, д-р техн. наук; М. Кузнєцов, канд. фіз.-мат. наук (науковий керівник); В. Нейман; М. Шихайлов

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 22 червня 2015 р. № 61 з 2017–07–01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни, визначення понять та скорочення

4 Загальні положення

5 Вимоги до схем приєднання ВЕС та їхніх основних елементів

6 Вимоги до основних функцій, необхідних для роботи вітрової електростанції в енергосистемі

Додаток А Схеми розподільчих установок ЦПС ВЕС 

Додаток Б Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВІТРОЕНЕРГЕТИКА
ВІТРОВІ ЕЛЕКТРИЧНІ СТАНЦІЇ
Приєднання до електроенергетичної системи

ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА
ВЕТРОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ
Присоединение к электроэнергетической системе

WIND ENERGY
WIND POWER PLANTS
Сonnection to energy grid

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт застосовний під час проектування приєднання вітроелектростанцій (ВЕС) до електроенергетичної системи.

Цей стандарт установлює організаційну процедуру й технічні вимоги щодо приєднання та передавання в електричні мережі енергії, яку виробляє ВЕС, будівництво чи реконструкцію яких передбачають в Україні.

Цей стандарт можуть застосовувати проектні організації та власники електричних мереж загального користування, щоб визначити схеми приєднання ВЕС і технічні вимоги до функцій ВЕС, які забезпечують умови роботи ВЕС в електроенергетичній системі.

Цей стандарт поширюється на ВЕС потужністю понад 150 кВт, які приєднують до місцевих або магістральних електричних мереж загального призначення, що працюють у складі об’єднаної енергосистеми України.

Приєднання ВЕС потужністю до 150 кВт до електричних мереж загального призначення виконують згідно з технічними умовами (ТУ) власників мереж.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

Закон України «Про електроенергетику»

ДСТУ 3440–96 Системи енергетичні. Терміни та визначення

ДСТУ 3896:2007 Вітроенергетика. Вітроенергетичні установки та вітроелектричні станції. Терміни та визначення понять

ДСТУ ISO 9000:2007 Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів

ГОСТ 13109–97 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения (Електрична енергія. Сумісність технічних засобів електромагнітна. Норми якості електричної енергії у системах електропостачання загального призначення)

ДБН А.2.2-3–2012 Склад та зміст проектної документації на будівництво.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2017 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
61166, Харьков, пр.Науки, 40, оф. 241 Тел.: +38 (057) 752-04-35 E-mail: online@budstandart.com