ДСТУ EN 50518-1:2014 Центр наблюдения и приема тревожных извещений. Часть 1. Требования к расположению и конструкции (EN 50518-1:2013, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18959 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ EN 50518-1:2014 Центр наблюдения и приема тревожных извещений. Часть 1. Требования к расположению и конструкции (EN 50518-1:2013, IDT)
Дата начала действия01.01.2016
Дата принятия30.12.2015
Дата отмены действия 01.01.2021
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Новый документДСТУ EN 50518:2019 (EN 50518:2019, ІDT)
Утверждающий документПриказ от 30.12.2015 № 45
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа50518-1:2014
РазработчикТехнический совет Департамента полиции охраны
Принявший органТехнический совет Департамента полиции охраны
Дополнительные данные Действие документа отменено с 01.01.2021 согласно приказу от 18.12.2019 № 440


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЦЕНТР СПОСТЕРЕЖЕННЯ ТА ПРИЙМАННЯ ТРИВОЖНИХ СПОВІЩЕНЬ
Частина 1. Вимоги до розташування та конструкції

(EN 50518-1:2013, IDT)
ДСТУ EN 50518-1:2014

(Технічний переклад з англійської)

Київ
ДЕПАРТАМЕНТ ПОЛІЦІЇ ОХОРОНИ
2015

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО Технічною радою Департаменту поліції охорони.

ТЕХНІЧНИИ ПЕРЕКЛАД: С.І. Буднік, В.І. Новіков, С.В. Кіфорук, О.Д. Грицунік, Г.А. Макельський, В.М. Хмелівський

2 НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Департаменту поліції охорони від ЗО грудня 2015 року № 45 з 2016-01-01

3 Стандарт відповідає EN 50518-1:2013 Monitoring and alarm receiving centre - Part 1: Location and construction requirements (Центр спостереження та приймання тривожних сповіщень. Частина 1. Вимоги до розташування та конструкції)

Ступінь відповідності - ідентичний (IDT) Переклад з англійської (еn)

Зміст

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни, визначення та скорочення

3.1 Терміни та визначення

3.2 Скорочення

4 Вимоги до вибирання місця озташування

4.1 Загальні вимоги

4.2 Оцінювання ризику

4.3 Місце розташування

4.4 Доступ до місця розташування

5 Вимоги до конструкції

5.1 Структура ЦПТС

5.2 Зручності

5.3 Отвори

5.4 Вхідний тамбур.

5.5 Механізми замикання

5.6 Аварійний вихід

5.7 Засклені поверхні

5.8 Вентиляція

5.9 Вхідні та вихідні отвори для кабелів та труб

5.10 Передавальний люк/жолоб

6 Системи тривожної сигналізації ЦПТС

6.1 Загальні вимоги

6.2 Зовнішній напад

6.3 Пожежа

6.4 Вхід/вихід

6.5 Газ

6.6 Комунікації

6.7 Напад

6.8 Спостереження за безпекою персоналу

6.9 Сповіщення від систем захисту

6.10 Система теле(відео)спостереження

7 Джерела електроживлення

7.1 Електричні джерела живлення

7.2 Резервні джерела електроживлення

Додаток А - (Довідковий) Рекомендації щодо вимог до кодового позначення

А.1 Електромеханічні замки

А.2 Механічні замки (EN 12209)

Додаток В - (Довідковий) Типова схема розміщення ЦПТС

Бібліографія

Рисунки

Рисунок 1 - Схема ланцюгу всього процесу тривожного сповіщення

Рисунок В.1 - Типова схема розміщення ЦПТС

Таблиці

Таблиця 1 - Мінімальні вимоги для ЦПТС щодо тривкості до фізичного нападу

Таблиця 2 - Клас тривкості

Таблиця 3 - Фізичний напад та враження кулею

Таблиця 4 - Параметри функціонування системи з подвійним каналом передавання сповіщень

ВСТУП

Цей Європейський стандарт поширюється на центри спостереження та приймання тривожних сповіщень (ЦСПТС) (MARC), які здійснюють спостереження та/або приймають та/або оброблюють сигнали, які потребують негайного реагування.

У всіх існуючих стандартах серії EN 50131, розроблених технічним комітетом CLC/TC 79 «Системи тривожної сигналізації» («Alarm systems»), використовується абревіатура ЦПТС (ARC). Для уникнення плутанини та досягнення узгодженості в термінології, абревіатура ЦПТС буде використовуватися в цьому стандарті у разі, якщо ЦСПТС є еквівалентом ЦПТС.

Функція приймання, оброблення та ініціювання дій реагування шляхом втручання (людини) щодо інформації, яку надають системи тривожної сигналізації, не обмежується лише тими сигналами, що формуються системами охоронної сигналізації і тривожної сигналізації про напад (COCiTCH) (I&HAS). Всі серії стандартів технічного комітету CLC/TC 79 «Системи тривожної сигналізації» («Alarm systems») поширюються на системи теле(відео)спостереження (EN 50132), системи тривожної сигналізації про суспільну небезпеку (EN 50134), системи контролювання доступу (EN 50133) та дверні аудіо та відеосистеми керування входом. Всі визначені системи можуть передавати інформацію, включаючи тривожні сигнали, до одного або декількох віддалених центрів для її подальшого оброблення, аналізу та прийняття відповідних дій реагування (людиною).

Вся інформація щодо тривожних сповіщень, що формуються іншими системами, наприклад, системами пожежної сигналізації, системами спостереження за (авто)транспортними засобами та їх переміщенням, фізичною охороною або системами спостереження за телекомунікаційними мережами, регулярно передається до одного або декількох віддалених центрів для її подальшого оброблення, аналізу та прийняття відповідних дій реагування (людиною).

В усіх вищезазначених випадках злочинні дії зовні та всередині приміщення, надзвичайні ситуації та/або катастрофи можуть поставити під загрозу захищеність та безпеку для життя людей та/або майна. Центральні пункти, які займаються прийманням, обробленням та ініціюванням дій реагування (людиною), повинні відповідати вимогам цього Європейського стандарту.

Рисунок 1 - Схема ланцюгу всього процесу тривожного сповіщення

Цей Європейський стандарт не може замінити жодних вимог законодавства, що підлягають виконанню центральними органами виконавчою влади для контролювання сектору безпеки на національному рівні. Цей Європейський стандарт не може перешкоджати вимогам внутрішніх національних регламентів, які стосуються сфери послуг зовнішніх мереж (наприклад, систем централізованого водопостачання та водовідводу, джерел газового палива та/або основних джерел електроживлення).

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

У цій частині EN 50518 визначено мінімальні вимоги до проектування, спорудження та експлуатації оснащених устаткованням приміщень, у яких відбувається процес спостереження, приймання та оброблення тривожних сповіщень, що передаються однією або більше системами тривожної сигналізації, що є невід’ємною частиною вимог до загального процесу забезпечення охорони і безпеки. Дані вимоги стосуються як використання конфігурацій віддаленого доступу, де багатоелементні системи підпорядковуються одному чи декільком центрам приймання тривожних сповіщень (ЦПТС), так і центру спостереження, котрий займається спостереженням та обробленням тривожних сповіщень, що формуються однією чи декількома системами тривожної сигналізації, що встановлені у межах периметру конкретного об’єкту.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наступні нормативні документи, в цілому або в частині, на які є посилання в цьому стандарті, є обов'язковими для їх застосування. Для датованих посилань застосовуються тільки зазначені редакції видання. Для недатованих посилань застосовуються останні редакції нормативного документа (включає чи всі зміни з моменту прийняття стандарту).

EN 54 (всі частини ) Системи пожежної сигналізації

EN 179 Будівельна фурнітура - Пристрої аварійних виходів, керованих за допомогою важелів ручки або натискання, для використання при евакуації - Технічні вимоги та методи випробовувань

EN 356 Скло в будівництві - Захисне скління - Випробування та класифікація за тривкістю щодо ручного злому

EN 1063 Скло в будівництві - Захисне скління - Випробовування та класифікація за кулетривкістю

EN 1303 Будівельна фурнітура - Циліндрові механізми для замків - Вимоги та методи випробовувань

EN 1522 Вікна, двері та жалюзі - Кулетривкість - Технічні вимоги та класифікація

EN 1627 Вікна, двері та жалюзі - Тривкість щодо зламування - Вимоги та класифікація

EN 1906 Будівельна фурнітура - Рукоятки та ручки - Вимоги та методи випробувань

EN 12209 Будівельна фурнітура - Замки та засувки - Механічні замки, засувки та запірні планки - Вимоги та методи випробовувань

EN 13501-2 Класифікація пожежної безпеки будівельних виробів та елементів будівель. Частина 2: Класифікація на основі даних результатів випробовувань на вогнетривкість за винятком систем вентиляції

EN 13779 Вентиляція у нежитлових будівлях - Вимоги до виконання систем вентиляції та кондиціонування повітря

EN 14846 Будівельна фурнітура - Замки та засувки - Електромеханічні замки та замкові дверні пластини. Вимоги та методи випробовувань

EN 50131-1 Системи тривожної сигналізації - Системи охоронної сигналізації - Частина 1: Загальні вимоги

EN 50131-4 Системи тривожної сигналізації - Системи охоронної сигналізації - Частина 4: Оповіщувачі.

EN 50132-7 Системи тривожної сигналізації - Системи теле(відео)спостереження охоронного призначення - Частина 7: Правила застосування

EN 50136-1 Системи тривожної сигналізації - Системи передавання тривожних сповіщень - Частина 1: Загальні вимоги до систем передавання тривожних сповіщень

EN 50272-2 Акумуляторні батареї та установки. Вимоги безпеки - Частина 2: Стаціонарні батареї

EN 50518-2 Центр спостереження та приймання тривожних сповіщень - Частина 2: Технічні вимоги

EN 50518-3 Центр спостереження та приймання тривожних сповіщень - Частина 3: Процедури та вимоги до організації роботи

EN 62040-1 Системи безперебійного електроживлення - Частина 1: Загальні вимоги та вимоги безпеки до систем безперебійного електроживлення (ІЕС 62040-1)

EN 62305 (всі частини ) Захист від блискавки (серія ІЕС 62305)

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Наша страница в Facebook https://www.facebook.com/budstandart.online
E-mail: online@budstandart.com