ДСТУ 7571:2014 Подвижной состав железных дорог. Нормы допустимого воздействия на железнодорожный путь шириной 1520 мм

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18953 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ 7571:2014 Подвижной состав железных дорог. Нормы допустимого воздействия на железнодорожный путь шириной 1520 мм
Дата начала действия01.05.2015
Дата принятия02.12.2014
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Утверждающий документПриказ от 02.12.2014 № 1429 О принятии национальных стандартов Украины, гармонизированных с международными нормативными документами, европейского стандарта как национального стандарта Украины, утверждение национальных стандартов Украины, изменения к национальному стандарту Украины, отмена национальных стандартов Украины и межгосударственных стандартов в Украине
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа7571:2014
РазработчикДнепропетровский Национальный Университет Железнодорожного Транспорта
Принявший органДнепропетровский Национальный Университет Железнодорожного Транспорта


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

РУХОМИЙ СКЛАД ЗАЛІЗНИЦЬ
Норми допустимого впливу
на залізничну колію
шириною 1520 мм

ДСТУ 7571:2014

Видання офіційне

Київ
МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
2014

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

РОЗРОБНИКИ: В. Рибкін, д-р техн. наук; В. Савлук (керівник розробки); О. Торопіна

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від «02» грудня 2014 р. № 1429

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Показники впливу залізничного рухомого складу на залізничну колію

5 Вимоги до випробувальних ділянок залізничної колії та дослідного залізничного рухомого складу

5.1 Вимоги до параметрів випробувальних ділянок залізничної колії

5.2 Вимоги до атестації випробувальних ділянок залізничної колії

5.3 Вимоги до дослідного залізничного рухомого складу

6 Умови проведення випробувань

7 Методи визначення показників впливу залізничного рухомого складу на залізничну колію

7.1 Динамічні напруження в елементах верхньої будови залізничної колії

7.2 Бічні сили

7.3 Вертикальні сили

7.4 Коефіцієнт запасу стійкості рейко-шпальної решітки від поперечного зсуву по баласту, який визначають за навантаженнями, що передаються на рейки

7.5 Коефіцієнт запасу стійкості рейко-шпальної решітки від поперечного зсуву по баласту, який визначають за рамними силами

7.6 Вертикальні та горизонтальні прискорення, переміщення елементів верхньої будови залізничної колії

7.7 Напруження на верхній постелі шпал, у баласті під шпалою та на основній площадці земляного полотна

7.8 Динамічне погонне навантаження на залізничну колію

7.9 Обробка експериментальних даних

8 Вимоги до персоналу

Додаток А Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

РУХОМИЙ СКЛАД ЗАЛІЗНИЦЬ
Норми допустимого впливу
на залізничну колію шириною 1520 мм

ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
Нормы допустимого воздействия
на железнодорожный путь шириной 1520 мм

RAILWAY ROLLING STOCK
Рermissible exposure norms to the railway track width 1520 mm

Чинний від 2015-05-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на залізничний рухомий склад для залізничної колії шириною 1520 мм. У ньому встановлено допустимі рівні показників впливу залізничного рухомого складу на залізничну колію та стрілочні переводи, а також експериментальні та експериментально-розрахункові методи визначання показників впливу залізничного рухомого складу на залізничну колію під час руху залізничного рухомого складу зі швидкостями до 250 км/год по залізничній колії шириною 1520 мм.

Цей стандарт застосовується:

–– під час виконання приймальних та сертифікаційних випробувань щодо впливу на залізничну колію та стрілочні переводи рухомого складу нового, модернізованого або такого, який вже експлуатують на залізничних коліях з шириною 1520 мм;

–– під час виконання випробувань з визначення допустимого впливу залізничного рухомого складу на залізничну колію та стрілочні переводи з метою встановлення умов обігу та допустимих швидкостей руху залізничного рухомого складу по залізничній колії різних конструкцій як з ходовими частинами без зносів, так і зі зносами, які допускаються під час експлуатування;

–– під час виконання дослідних випробувань у межах науково-дослідних робіт за тематикою взаємодії залізничного рухомого складу та залізничної колії.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2681–94 Метрологія. Терміни та визначення.

ДСТУ 3004–95 Надійність техніки. Методи оцінки показників надійності за експериментальними даними

ДСТУ 3021–95 Випробування і контроль якості продукції. Терміни та визначення

ГОСТ 21616–91 Тензорезисторы. Общие технические условия (Тензорезистори. Загальні технічні умови)

ГОСТ 24555–81 Система государственных испытаний продукции. Порядок аттестации испытательного оборудования. Основные положення (Система державних випробувань продукції. Порядок атестації випробувального устаткування. Основні положення)

Правила технічної експлуатації залізниць України

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com