ДСТУ ISO 1893:2014 Изделия огнеупорные. Дифференциальный метод определения температуры деформации под нагрузкой при возрастающей температуре (ISO 1893:2007, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18979 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ ISO 1893:2014 Изделия огнеупорные. Дифференциальный метод определения температуры деформации под нагрузкой при возрастающей температуре (ISO 1893:2007, IDT)
Дата начала действия01.05.2015
Дата принятия02.12.2014
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
На заменуГОСТ 4070-2000 (ИСО 1893-89)
Утверждающий документПриказ от 02.12.2014 № 1429 О принятии национальных стандартов Украины, гармонизированных с международными нормативными документами, европейского стандарта как национального стандарта Украины, утверждение национальных стандартов Украины, изменения к национальному стандарту Украины, отмена национальных стандартов Украины и межгосударственных стандартов в Украине
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа1893:2014
РазработчикТехнический комитет стандартизации "Огнеупоры" (ТК 7)
Принявший органТехнический комитет стандартизации "Огнеупоры" (ТК 7)


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Вироби вогнетривкі
ДИФЕРЕНЦІЙНИЙ МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ
ТЕМПЕРАТУРИ ДЕФОРМАЦІЇ
ПІД НАВАНТАЖЕННЯМ
ЗА ТЕМПЕРАТУРИ, ЩО ЗРОСТАЄ
(ISO 1893:2007, IDT)

ДСТУ ISO 1893:2014

Видання офіційне

Київ
МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
2015

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Відкрите акціонерне товариство «Український науково-дослідний інститут вогнетривів», Технічний комітет стандартизації «Вогнетриви» (ТК 7)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В. Примаченко, д-р техн. наук (науковий керівник); В. Мартиненко, канд. техн. наук; О. Дуніков, канд. техн. наук; В. Шаповалов, канд. техн. наук

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 2 грудня 2014 р. № 1429 з 2015-05-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 1893:2007 Refractory products — Determination of refractoriness under load — Differential method with rising temperature (Вироби вогнетривкі. Визначення температури деформації під навантаженням. Диференційний метод за температури, що зростає)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 4070-2000 (ИСО 1893-89))

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Термін та визначення поняття

4 Суть методу

5 Апаратура

6 Випробний зразок

7 Випробовування

8 Опрацювання результатів

9 Протокол випробування

Додаток А Вимірювальний пристрій під піччю і над піччю

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є переклад ISO 1893:2007 Refractory products — Determination of refractoriness under load — Differential method with rising temperature (Вироби вогнетривкі. Визначення температури деформації під навантаженням. Диференційний метод за температури, що зростає).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 7 «Вогнетриви».

Стандарт містить вимоги, що відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— змінено назву стандарту відповідно до вимог національної стандартизації України;

— слова «цей міжнародний стандарт», «цей документ» і «цей міжнародний стандарт (ISO 1893:2007)» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Термін та визначення поняття» і «Бібліографічні дані» — оформлено відповідно до вимог національної стандартизації України;

— вилучено попередній довідковий матеріал ISO 1893:2007 «Передмову»;

— до розділу «Нормативні посилання» та до «Бібліографії» долучено «Національні пояснення», а до 3.1 — «Національну примітку», виділені в тексті рамкою.

Міжнародні стандарти ІЕС 60584-1 та ІЕС 60584-2, на які є посилання в цьому стандарті, прийнято в Україні як національні ДСТУ ІЕС 60584-1:2007 Перетворювачі термоелектричні. Частина 1. Градуювальні таблиці (ІЕС 60584-1:1995, IDT) та ДСТУ ІЕС 60584-2:2007 Перетворювачі термоелектричні. Частина 2. Допуски (ІЕС 60584-2:1982, IDT).

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВИРОБИ ВОГНЕТРИВКІ
ДИФЕРЕНЦІЙНИЙ МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ
ТЕМПЕРАТУРИ ДЕФОРМАЦІЇ ПІД НАВАНТАЖЕННЯМ
ЗА ТЕМПЕРАТУРИ, ЩО ЗРОСТАЄ

ИЗДЕЛИЯ ОГНЕУПОРНЫЕ
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ТЕМПЕРАТУРЫ ДЕФОРМАЦИИ ПОД НАГРУЗКОЙ
ПРИ ВОЗРАСТАЮЩЕЙ ТЕМПЕРАТУРЕ

REFRACTORY PRODUCTS
DIFFERENTIAL METHOD FOR DETERMINATION
OF REFRACTORINESS UNDER LOAD WITH RISING TEMPERATURE

Чинний від 2015-05-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює диференційний метод визначення деформації і відповідної температури (температури деформації під навантаженням) щільних і теплоізоляційних формованих вогнетривких виробів, підданих постійному навантаженню в умовах поступового зростання температури. Випробування може бути виконано до максимальної температури 1700 °С.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У наведених нижче нормативних документах зазначено положення, які через посилання в цьому тексті становлять положення цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватися останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

ISO 3599 Vernier callipers reading to 0,1 and 0,05 mm

IEC 60584-1 Thermocouples — Part 1: References tables

IEC 60584-2 Thermocouples — Part 2: Tolerances.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 3599 Штангенциркуль із відліком по ноніусу 0,1 мм і 0,05 мм

ІЕС 60584-1 Термопари. Частина 1. Довідкові таблиці

ІЕС 60584-2 Термопари. Частина 2. Допуски.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com