ДСТУ ISO 14050:2016 Экологическое управление. Словарь терминов (ISO 14050:2009, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18942 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ ISO 14050:2016 Экологическое управление. Словарь терминов (ISO 14050:2009, IDT)
Дата начала действия01.07.2017
Дата принятия30.03.2016
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
На заменуДСТУ ISO 14050:2004
Утверждающий документПриказ от 30.03.2016 № 93 О принятии нормативных документов Украины, гармонизированных с международными и европейскими нормативными документами, национальных стандартов Украины и отмены нормативных документов Украины
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа14050:2016
РазработчикНаучно-исследовательский институт метрологии измерительных и управляющих систем (ГП «НИИ «Система»)
Принявший органНаучно-исследовательский институт метрологии измерительных и управляющих систем (ГП «НИИ «Система»)


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ ISO 14050:2016
(ISO 14050:2009, IDT)

Екологічне управління
СЛОВНИК ТЕРМІНІВ

Видання офіційне

Київ
ДП «УкрНДНЦ»
2016

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Державне підприємство «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем» (ДП «НДІ «Система») спільно з Технічним комітетом стандартизації «Системи управління якістю, довкіллям, безпечністю харчових продуктів та соціальна відповідальність» (ТК 93)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В. Горопацький, канд. фіз.-мат. наук; І. Єршова, канд. техн. наук; В. Паракуда, канд. техн. наук; А. Сухенко (науковий керівник); Ю. Тройнін

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 30 березня 2016 р. за № 93 з 2017-07-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 14050:2009 Environmental management — Vocabulary (Екологічне управління. Словник термінів)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 НА ЗАМІНУ ДСТУ ISO 14050:2004

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до ISO 14050:2009

1 Сфера застосування

2 Пояснення до термінів та визначень понять

3 Загальні терміни стосовно екологічного управління

4 Терміни стосовно систем екологічного управління

5 Терміни стосовно підтверджування, перевіряння та аудитування

6 Терміни стосовно продуктивних систем

7 Терміни стосовно оцінювання життєвого циклу

8 Терміни стосовно екологічного маркування і декларацій та обмінювання екологічною інформацією

9 Терміни стосовно парникових газів

Додаток А Додаткові поняття, що їх використовує міжнародна екологічна спільнота

Бібліографія

Абетковий покажчик англійських термінів

Абетковий покажчик французьких термінів

Абетковий покажчик російських термінів

Додаток НА Абетковий покажчик українських термінів

Додаток НБ Перелік національних стандартів України, згармонізованих з міжнародними нормативними документами, на які є посилання у цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 14050:2009 Environmental management — Vocabulary (Екологічне управління. Словник термінів).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 93 «Системи управління якістю, довкіллям, безпечністю харчових продуктів та соціальна відповідальність».

У стандарті зазначено терміни та визначення понять, що їх використовують у сфері екологічного управління.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— вилучено «Передмову» до ISO 14050:2009;

— вилучено визначення термінів іноземними мовами, а також назви і покажчики іншомовних термінів, крім англійських, французьких і російських;

— вилучено примітки та пояснення до іншомовних термінів, які не стосуються цього стандарту;

— долучено національний додаток НА (Абетковий покажчик українських термінів) і національний додаток НБ (Перелік національних стандартів України, згармонізованих з міжнародними нормативними документами, на які є посилання в цьому стандарті).

Відповідно до ДСТУ 3966:2009 (Термінологічна робота. Засади і правила розроблення стандартів на терміни та визначення понять) частина терміна може бути:

— у круглих дужках світлим шрифтом, щоб позначити сферу застосування чи пояснення. В абетковому покажчику слова в круглих дужках не наведено;

— у квадратних дужках (щоб сумістити два чи більше термінів, які мають спільні елементи); у квадратних дужках можуть бути також суміщені терміни-синоніми (у такому разі квадратні дужки є тільки в терміні, і їх немає у визначенні). В абетковому покажчику суміщені терміни подано окремо з однаковим номером.

Копії міжнародних нормативних документів, на які є посилання у цьому стандарті, можна отримати в Національному фонді нормативних документів.

ВСТУП до ISO 14050:2009

Цей стандарт подає поняття та їхні визначення, що їх використовують у стандартах ISO серії 14000 щодо екологічного управління.

Обмінювання інформацією важливе під час запроваджування та функціювання систем екологічного управління. Це обмінювання інформацією буде ще більш результативне, якщо є загальне розуміння використовуваних понять.

Багато екологічних термінів та визначень понять розроблено нещодавно. Поступова еволюція цих екологічних понять неминуче означає, що екологічна термінологія продовжуватиме розвиватися. Призначеність цього стандарту — допомогти розуміти терміни, що їх використовують у стандартах ISO серії 14000.

Цей стандарт призначено для забезпечення користувачів стандартів словником термінів і визначень понять, використовуваних у сфері екологічного управління. Стандарт буде корисним також для розробників стандартів, особливо для перекладачів, як посібник для забезпечення відповідності та послідовності.

Терміни та визначення понять, наведені у цьому стандарті, взято зі стандартів щодо екологічного управління, наведених у «Бібліографії».

Технічний комітет ISO/TC 207, зокрема за участі Технічного комітету ISO/TC 176, постійно виконує роботи з розроблення стандартів щодо екологічного управління, зокрема публікує додаткові та переглянуті стандарти, тому цей стандарт аналізуватимуть та переглядатимуть й доповнюватимуть, як належить.

У цьому стандарті не визначено інші поняття, які може бути використано у сфері екологічного управління. Проте, щоб допомогти користувачам стандартів щодо екологічного управління ISO серії 14000, деякі з цих понять наведено разом з бібліографічними посиланнями у додатку А.

Користувачі мають знати, що використання та опис цих понять різняться у межах міжнародної екологічної спільноти. їх наявність у додатку А не означає пропагування чи схвалення до використовування цих понять.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЕКОЛОГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ
СЛОВНИК ТЕРМІНІВ

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
VOCABULARY

Чинний від 2017-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

У цьому стандарті визначено основоположні поняття стосовно екологічного управління, ужиті в стандартах ISO серії 14000.

Примітка 1. Вилучено (див. «Національний вступ»).

Примітка 2. У примітках до деяких визначень понять подано пояснення чи приклади, щоб сприяти розумінню визначених понять.

Примітка 3. Терміни та визначення понять розміщено систематичним порядком, а також наведено абеткові покажчики термінів. Термін у тексті визначення поняття чи у примітці, уведений в іншій статті, виділено напівгрубим шрифтом з наведенням у круглих дужках номера визначення поняття. Такі терміни може бути замінено у тексті Тх повним визначенням.

2 ПОЯСНЕННЯ ДО ТЕРМІНІВ ТА ВИЗНАЧЕНЬ ПОНЯТЬ

Терміни та визначення понять наведено у розділах 3—9 та у додатку А.

У деяких випадках спеціальне вживання поняття в конкретному контексті подано означенням, наведеним у кутових дужках перед визначенням.

Позначення джерела інформації, у якому наведено визначення поняття або примітка, подано у дужках після відповідного визначення. Якщо таке визначення поняття є в кількох документах, то як джерело наведено позначення найпершого документа.

Полная версия документа доступна для тарифа «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Наша страница в Facebook https://www.facebook.com/budstandart.online
E-mail: online@budstandart.com