ДСТУ 1.8:2015 Национальная стандартизация. Правила разработки Программы работ по национальной стандартизации. С поправкой

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19059 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ 1.8:2015 Национальная стандартизация. Правила разработки Программы работ по национальной стандартизации. С поправкой
Дата начала действия01.05.2016
Дата принятия31.12.2015
СтатусДействующий
На заменуДСТУ 3250-95
Утверждающий документПриказ от 31.12.2015 № 217 О принятии основополагающих нормативных документов Украины
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа1.8:2015
РазработчикГП «Украинский научно-исследовательский и учебный центр проблем стандартизации, сертификации и качества» (ГП «УкрНИУЦ»)
Принявший органГП «Украинский научно-исследовательский и учебный центр проблем стандартизации, сертификации и качества» (ГП «УкрНИУЦ»)
Дополнительные данные Дата действия перенесена согласно приказу от 31.03.2016 № 95


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Действующие национальные нормативные документы Украины в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.01.2019 года)

Действующие национальные нормативные документы Украины в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.05.2018 года)

Действующие национальные нормативные документы Украины и документы, которые вступят в силу в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.01.2020 года)

Действующие национальные нормативные документы Украины и документы, которые вступят в силу в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.07.2019 года)

ДСТУ В 1.0:2018 Национальная стандартизация. Стандартизация в области вооружения и военной техники. Основные положения

Перечень отмененных строительных нормативов и соответствующие им действующие нормативные документы, принятые на замену по состоянию на 01.02.2020 года

Перечень отмененных строительных нормативов и соответствующие им действующие нормативные документы, принятые на замену по состоянию на 01.07.2019 года

Документ соответствует официальному тексту.
По вопросам приобретения официального издания обращайтесь к национальному органу стандартизации (ГП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ 1.8:2015 Національна стандартизація

ПРАВИЛА РОЗРОБЛЕННЯ ПРОГРАМИ РОБІТ З НАЦІОНАЛЬНОЇ СТАНДАРТИЗАЦІЇ

Видання офіційне

Київ
ДП «УкрНДНЦ»
2016

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: робоча група, створена наказом Державного підприємства «Український науково- дослідний і навчальний центр стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 23 листопада 2015 р. № 156

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 31 грудня 2015 р. № 217 з 2016-04-01

3 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

4 НА ЗАМІНУ ДСТУ 3250-95

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Загальні положення

6 Основні засади розроблення національних НД

7 Суб'єкти планування робіт з національної стандартизації

8 Підготовка, розгляд технічними комітетами стандартизації пропозицій щодо проведення робіт з національної стандартизації та критерії їх внесення до Програми

9 Розгляд пропозицій щодо проведення робіт з національної стандартизації національним органом стандартизації

10 Підготування, погодження, схвалення та затвердження Програми робіт з національної стандартизації

11 Оприлюднення Програми

12 Розроблення проектів додатків, змін і поправок до Програми

13 Проведення моніторингу виконання Програми

Додаток А Інформаційні ресурси національного органу стандартизації, міжнародних, регіональних організацій стандартизації та деяких інших міжнародних організацій, за якими визнано право приймати НД

Додаток Б Звід пропозицій, отриманих ТК і HOC, щодо проведення робіт з національної стандартизації у 20__ році та рекомендації щодо їх заповнення

Додаток В Форма Програми робіт з національної стандартизації

Додаток Г Форма пояснювальної записки до частини 1 «Нові теми» проекту Програми на 20....... рік 

Додаток Д Звіт про виконання Програми на 20__ рік

Додаток Е Форма пояснювальної записки до Програми на 20__ рік

Додаток Ж Таблиця кодування етапів робіт з національної стандартизації

Додаток И Форма пропозицій щодо внесення змін до Програми на 20 рік та форма зміни до Програми на 20_ рік

Додаток К Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА СТАНДАРТИЗАЦІЯ
ПРАВИЛА РОЗРОБЛЕННЯ ПРОГРАМИ РОБІТ З НАЦІОНАЛЬНОЇ СТАНДАРТИЗАЦІЇ

NATIONAL STANDARDIZATION
RULES FOR DEVELOPMENT OF WORKING PROGRAM ON NATIONAL STANDARDIZATION

Чинний від 2016-04-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт застосовують для надання технічними комітетами стандартизації (далі — ТК) та заінтересованими сторонами пропозицій щодо розроблення проектів національних стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них, перегляду та скасування національних стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них, розгляду цих пропозицій технічним комітетом стандартизації та національним органом стандартизації (далі — HOC).

Цей стандарт застосовують у разі розроблення, підготування, погодження, схвалення, оприлюднення Програми робіт з національної стандартизації (далі — Програма), додатків і змін до неї та моніторингу її виконання.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такі національні стандарти:

ДСТУ 1.1:2015 (ISO/IEC Guide 2:2004, MOD) Національна стандартизація. Стандартизація та суміжні види діяльності. Словник термінів

ДСТУ 1.2:2015 Національна стандартизація. Правила проведення робіт з національної стандартизації

ДСТУ 1.7:2015 (ISO/IEC Guide 21-1:2005, NEQ; ISO/IEC Guide 21-2:2005, NEQ) Національна стандартизація. Правила та методи прийняття міжнародних і регіональних нормативних документів.

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті вжито терміни, наведені в ДСТУ 1.1, ДСТУ 1.2, ДСТУ 1.7.

Нижче подано термін, додатково використаний в цьому стандарті, та визначення позначеного ним поняття.

3.1 гармонізований європейський стандарт

Стандарт, прийнятий однією з європейських організацій стандартизації на основі запиту, зробленого Європейською Комісією, номер та назву якого опубліковано в «Офіційному віснику Європейського Союзу».

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com