ДСТУ EN 14339:2016 Противопожарная техника. Гидранты пожарные подземные. Общие требования и методы испытания (EN 14339:2005, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18954 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ EN 14339:2016 Противопожарная техника. Гидранты пожарные подземные. Общие требования и методы испытания (EN 14339:2005, IDT)
Дата начала действия01.01.2018
Дата принятия24.06.2016
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
На заменуГОСТ 8220-85
Утверждающий документПриказ от 24.06.2016 № 189 О принятии нормативных документов Украины, гармонизированных с международными нормативными документам
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа14339:2016
РазработчикУкраинский научно-исследовательский институт гражданской защиты УкрНИИГЗ
Принявший органУкраинский научно-исследовательский институт гражданской защиты УкрНИИГЗ


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ EN 14339:2016
(EN 14339:2005, IDT)

Протипожежна техніка
ГІДРАНТИ ПОЖЕЖНІ ПІДЗЕМНІ
Загальні вимоги та методи випробування

Видання офіційне

Київ
ДП «УкрНДНЦ»
2017

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Український науково-дослідний інститут цивільного захисту

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 24 червня 2016 р. № 189 з 2018-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN 14339:2005 Underground fire hydrants (Підземні пожежні гідранти) і внесений з дозволу CEN, rue de Stassart 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 8220-85)

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення, символи та скорочення

4 Вимоги до конструкції

4.1 Основні розміри

4.2 Корпус

4.3 Еластомери

4.4 Перекривальний пристрій — основний клапан

4.5 Ущільнення штоків

4.6 Матеріали, зокрема змащувальні, що контактують із водою, призначеною для споживання людиною

4.7 Стійкість до витоків і механічна міцність

4.8 Напрямок закривання

4.9 Оберти, необхідні для відкривання

4.10 Стійкість гідранта до робочих навантажень

4.11 Пристрій для приведення штоку у дію

4.12 Вхідні патрубки

4.13 Вихідні патрубки

4.14 Дренажна система

4.15 Стійкість до внутрішньої та зовнішньої корозії

4.16 Стійкість до дезінфікувальних продуктів 

4.17 Гідранти, які використовують у системах, призначених для подавання води, непридатної для споживання

4.18 Гідравлічні характеристики

5 Методи випробування

5.1 Загальні положення

5.2 Основні розміри

5.3 Робочі характеристики

6 Марковання і додаткові відомості

6.1 Марковання

6.2 Додаткові відомості про гідрант

7 Оцінювання відповідності

7.1 Загальні положення

7.2 Попередні типові випробування (ПТВ)

7.3 Заводський виробничий контроль (ЗВК)

Додаток ZA (довідковий) Пункти європейського стандарту, пов’язані з положеннями Директиви Європейського Союзу щодо будівельних виробів (89/106/ЕЕС)

ZA.1 Сфера застосування і відповідні характеристики

ZA.2 Процедура та система засвідчення відповідності підземних пожежних гідрантів

ZA.3 Марковання знаком СЕ

ZA.4 Сертифікат і декларація відповідності

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є переклад EN 14339:2005 Underground fire hydrants (Підземні пожежні гідранти).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 25 «Пожежна безпека та протипожежна техніка».

Стандарт містить вимоги, що відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— замінено назву стандарту на «Протипожежна техніка. Гідранти пожежні підземні. Загальні вимоги та методи випробування»;

— до розділу 2 «Нормативні посилання» та «Бібліографії» долучено «Національні пояснення», виділені рамкою;

— вилучено структурний елемент «Передмова до EN 14339:2005»;

— вираз «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Національний вступ» та «Бібліографію» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у 4.7.3.1 виправлено помилку, яка є в EN 14339:2005 (додано таблицю 3).

У стандарті є посилання на регіональні стандарти (PC), які в Україні прийнято як національні стандарти (НС).

EN 1092-2 прийнято в Україні як ДСТУ EN 1092-2:2010 (EN 1092-2:1997, ЮТ). Також в Україні чинний ДСТУ ISO 9001:2009 (ISO 9001:2008, ЮТ).

Копії міжнародних та регіональних стандартів, на які є посилання у цьому національному стандарті, можна замовити в Національному фонді нормативних документів.

ВСТУП

Пожежний гідрант установлюють для забезпечення під’єднання до водопроводу, до якого пожежник може під’єднати протипожежне обладнання. Підземні гідрати складаються з одного або кількох клапанів та вихідних патрубків, їх встановлюють у підземній камері, споряджають захисними кожухами, і призначені насамперед для постачання води для потреб пожежогасіння. їх можна використовувати також для водопостачання (як зазначено у 3.3).

Цей стандарт відповідає основним вимогам, які встановлено CEN/TC 164 у сфері водопостачання.

Щодо якості води, призначеної для забезпечення людських потреб, що подається за допомогою виробів, на які поширюється цей стандарт, можна вказати таке:

1) цей стандарт не містить інформації про те, чи можна вироби використовувати без обмежень будь-якими державами-членами Європейського Союзу або Європейської асоціації вільної торгівлі;

2) слід зазначити, що до моменту прийняття європейських критеріїв, які піддають перевірянню, залишаються чинними національні нормативні документи, які стосуються користування і(або) технічних характеристик виробів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРОТИПОЖЕЖНА ТЕХНІКА
ГІДРАНТИ ПОЖЕЖНІ ПІДЗЕМНІ
Загальні вимоги та методи випробування

FIRE ENGINEERING
UNDERGROUND FIRE HYDRANTS
General requirements and testing methods

Чинний від 2018-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт регламентує вимоги, методи випробування та марковання підземних пожежних гідрантів, що їх використовують для цілей пожежогасіння, які:

— встановлюють у розподільчих системах водопостачання;

— мають вхідні патрубки з номінальними діаметрами DN 80 та DN 100;

— придатні для використання за робочого тиску, PFA, 10 бар, 16 бар або 25 бар з наявністю або за відсутності зливних пристроїв;

— мають вертикальні або горизонтальні вхідні патрубки, споряджені фланцями, муфтами або клапанами;

— мають один або два вихідні патрубки, який(які) відповідає(-ають) вимогам національних нормативних документів;

— мають перекривальний клапан кулькового (вентильного) або шиберного типу.

Цей стандарт також забезпечує можливість оцінювати відповідність підземних пожежних гідрантів установленим вимогам.

Цей стандарт поширюється на пожежні гідранти з питною та непитною водою, а також із фільтрованою водою. У разі використання для подавання інших рідин — можна встановлювати додаткові вимоги.

Цей стандарт не поширюється на фланці, які приєднують до вихідних патрубків, і вони повинні відповідати вимогам національних нормативних документів.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи обов’язкові для застосування в цьому стандарті. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватися останніми виданнями нормативних документів (охоплюючи доповнення).

EN 681-1 Elastomeric seals — Material requirements for pipe joint seals used in water and drainage applications — Part 1: Vulcanized rubber

EN 1074-1:2000 Valves for water supply— Fitness for purpose requirements and appropriate verification tests — Part 1: General requirements

EN 1074-2:2000 Valves for water supply— Fitness for purpose requirements and appropriate verification tests — Part 2: Isolating valves

EN 1074-6:2004 Valves for water supply— Fitness for purpose requirements and appropriate verification tests — Part 6: Hydrants

EN 1092-1 Flanges and their joints — Circular flanges for pipes, valves, fittings and accessories, PN designated — Part 1: Steel flanges

EN 1092-2 Flanges and their joints — Circular flanges for pipes, valves, fittings and accessories, PN designated — Part 2: Cast iron flanges

EN 1503-1 Valves — Materials for bodies, bonnets and covers — Part 1: Steels specified in European Standards

EN 1503-3 Valves — Materials for bodies, bonnets and covers — Part 3: Cast irons specified in European Standards

EN ISO 9001:2000 Quality management systems — Requirements (ISO 9001:2000).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 681-1 Еластомерні ущільнення. Вимоги до матеріалу ущільнень з’єднань труб, які використовують для водопостачання та водовідведення. Частина 1. Вулканізована гума

EN 1074-1:2000 Клапани для водопостачання. Відповідність вимогам призначення та належні методи випробовування. Частина 1. Загальні вимоги

EN 1074-2:2000 Клапани для водопостачання. Відповідність вимогам призначення та належні методи випробовування. Частина 2. Перекривальні клапани

EN 1074-6:2004 Клапани для водопостачання. Відповідність вимогам призначення та належні методи випробовування. Частина 6. Гідранти

EN 1092-1 Фланці та їх з’єднувальні елементи. Круглі фланці для труб, клапанів, арматури та додаткових пристосувань, розрахованих на номінальний тиск. Частина 1. Сталеві фланці

EN 1092-2 Фланці та їх з’єднувальні елементи. Круглі фланці для труб, клапанів, арматури та додаткових пристосувань, розрахованих на номінальний тиск. Частина 2. Чавунні фланці

EN 1503-1 Клапани. Матеріли для корпусів, кришок та ковпаків. Частина 1. Сталі, дозволені європейськими стандартами

EN 1503-3 Клапани. Матеріли для корпусів, кришок та ковпаків. Частина 3. Чавуни, дозволені європейськими стандартами

EN ISO 9001:2000 Системи управління якістю. Вимоги (ISO 9001:2000)

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com