ДСТУ-Н Б В.2.5-84:2016 Стационарные системы пожаротушения. Системы газового пожаротушения. Автономные системы газового пожаротушения на основе изделий с термоактивируемым микрокапсулированным огнетушащим веществом. Проектирование, монтаж и эксплуатация

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18973 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ-Н Б В.2.5-84:2016 Стационарные системы пожаротушения. Системы газового пожаротушения. Автономные системы газового пожаротушения на основе изделий с термоактивируемым микрокапсулированным огнетушащим веществом. Проектирование, монтаж и эксплуатация
Дата начала действия01.07.2017
Дата принятия01.07.2016
СтатусДействующий
Утверждающий документПриказ от 01.07.2016 № 201 О принятии национального стандарта ДСТУ-Н Б В.2.5-84:2016 Стационарные системы пожаротушения. Автономные системы газового пожаротушения на основе изделий с термоактивируемым микрокапсулированным огнетушащим веществом. Руководство по проектированию, монтажу и поддержанию эксплуатационной пригодности
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документаВ.2.5-84:2016
РазработчикТехнический комитет стандартизации ТК 315 "Системы техногенной и пожарной безопасности зданий и сооружений"
Принявший органТехнический комитет стандартизации ТК 315 "Системы техногенной и пожарной безопасности зданий и сооружений"


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Стаціонарні системи пожежогасіння
СИСТЕМИ ГАЗОВОГО ПОЖЕЖОГАСІННЯ АВТОНОМНІ СИСТЕМИ ПОЖЕЖОГАСІННЯ
НА ОСНОВІ ВИРОБІВ З ТЕРМОАКТИВОВУВАНОЮ МІКРОКАПСУЛЬОВАНОЮ ВОГНЕГАСНОЮ РЕЧОВИНОЮ
Проектування, монтування та експлуатування

ДСТУ-Н Б В.2.5-84:2016

Видання офіційне

Київ
ДП "УкрНДНЦ"
2017

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет ТК 315 "Системи техногенної і пожежної безпеки будівель і споруд", ТОВ "Сучасні технології пожежогасіння"

РОЗРОБНИКИ: В. Євстіфєєв (науковий керівник); В. Приймаченко; А. Григоренко; С. Косарев

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.07.2016 р. № 201, чинний з 2017-07-01

3 Згідно з ДБН А.1.1-1-93 цей стандарт належить до комплексу нормативних документів у галузі будівництва В.1.1 "Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів від пожеж".

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять, скорочення

3.1 Терміни та визначення понять

3.2 Познаки та скорочення

4 Загальні положення

5 Проектування СПГа з ТМВР

6 Монтування

6.1 Загальні положення

6.2 Розташування та розміщення

7 Оцінка відповідності та підтримання експлуатаційної придатності

7.1 Оцінка відповідності змонтованої СПГа з ТМВР

7.2 Підтримання експлуатаційної придатності СПГа з ТМВР

7.3 Документація

8 Вимоги щодо безпеки, транспортування і зберігання

Додаток А Завдання на проектування СПГа з ТМВР

Додаток Б Розрахунок СПГа з ТМВР для об'єкта захисту

Додаток В Приклад вибору місця встановлення вогнегасних виробів на об'єкті захисту

Додаток Г Зразок маркувальної таблички

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Стаціонарні системи пожежогасіння
СИСТЕМИ ГАЗОВОГО ПОЖЕЖОГАСІННЯ АВТОНОМНІ СИСТЕМИ ПОЖЕЖОГАСІННЯ
НА ОСНОВІ ВИРОБІВ З ТЕРМОАКТИВОВУВАНОЮ МІКРОКАПСУЛЬОВАНОЮ ВОГНЕГАСНОЮ РЕЧОВИНОЮ
Проектування, монтування та експлуатування

Стационарные системы пожаротушения
СИСТЕМЫ ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТОНОМНЫЕ СИСТЕМЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ
НА ОСНОВЕ ИЗДЕЛИЙ С ТЕРМОАКТИВИРУЮЩИМСЯ МИКРОКАПСУЛИРОВАННЫМ ОГНЕТУЩАЩИМ ВЕЩЕСТВОМ
Проектирование, монтаж и эксплуатация

Fixed firefighting systems
GAS EXTINGUISHING SYSTEMS INDEPENDENT FIRE EXTINGUISHING SYSTEMS BASED
ON PRODUCT WITH THERMO ACTIVATED MICRO CAPSULATED EXTINGUISHING AGENT
Desing, installation and maintenance

Чинний від 2017-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт встановлює вимоги до проектування, монтування, оцінки відповідності та підтримання експлуатаційної придатності автономних систем пожежогасіння на основі виробів з термоактивовуваною мікрокапсульованою вогнегасною речовиною (далі - СПГа з ТМВР).

1.2 Цей стандарт застосовують фізичні та юридичні особи незалежно від їх форм власності та належності, які проектують, монтують та підтримують експлуатаційну придатність СПГа з ТМВР.

1.3 Цей стандарт не поширюється на проектування та монтування СПГа з ТМВР для проти­пожежного захисту:

- складських будинків для зберігання аерозольної продукції;

- об'єктів із наявністю вибухових речовин, хімічно-активних порошків та металів (пожеж класу D згідно з ДСТУ EN 2);

- на об'єктах захисту, де є агресивні середовища;

- електроустаткування, не обладнане автоматичними вимикачами напруги.

1.4 Цей стандарт поширюється на СПГа з ТМВР із використанням газових вогнегасних речовин, що відповідають вимогам ДСТУ EN 15004 та інших нормативних документів.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативно-правові акти, нормативні акти та нормативні документи:

НПАОП 40.1-1.01-97 Правила безпечної експлуатації електроустановок

НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок

НАПБ А.01.001-14 Правила пожежної безпеки в Україні

Правила улаштування електроустановок (Правила улаштування (будови) електроустановок) в редакції 2014 року

ДБН А.2.2-3-2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво

ДБН В.2.5-56:2014 Системи протипожежного захисту

ДСТУ 2272:2006 Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 3651.0-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин. Основні одиниці фізичних величин Міжнародної системи одиниць. Основні положення, назви та позначення

ДСТУ 3651.1-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин. Похідні одиниці фізичних величин Міжнародної системи одиниць та позасистемні одиниці. Основні поняття, назви та позначення

ДСТУ 3958:2015 Газові вогнегасні речовини. Номенклатура показників якості. Загальні технічні вимоги та методи випробувань

ДСТУ 4462.3.01:2006 Охорона природи. Поводження з відходами. Порядок здійснення операцій

ДСТУ 4462.3.01:2006 Охорона природи. Поводження з відходами. Пакування, маркування і захоронения відходів

ДСТУ 7288:2012 Пожежна безпека. Вогнегасні речовини. Регенеровані галогеновані вугле­водні. Загальні технічні умови

ДСТУ EN 15004-1:2014 Стаціонарні системи пожежогасіння. Системи газового пожежогасіння. Частина 1. Проектування, монтування та технічне обслуговування (EN 15004-1:2008, IDТ)

ДСТУ EN 2:2014 Класифікація пожеж (EN 2:1992, EN 2:1992/А1:2004, IDТ)

ДСТУ ХХХ-Х[1]) Протипожежна техніка. Системи газового пожежогасіння. Вогнегасні вироби з термоактивовуваною мікрокапсульованою газовою вогнегасною речовиною. Загальні технічні вимоги. Методи випробувань

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (Машини, прилади та інші технічні вироби. Виконання для різних кліматичних районів. Категорії, умови експлуатування, зберігання і транспор­тування в частині впливу кліматичних факторів зовнішнього середовища)

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com