ДСТУ-Н Б В.2.5-84:2016 Стаціонарні системи пожежогасіння. Системи газового пожежогасіння. Автономні системи газового пожежогасіння на основі виробів з термоактивовуваною мікрокапсульованою вогнегасною речовиною. Проектування, монтування та експлуатування

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19225 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ-Н Б В.2.5-84:2016 Стаціонарні системи пожежогасіння. Системи газового пожежогасіння. Автономні системи газового пожежогасіння на основі виробів з термоактивовуваною мікрокапсульованою вогнегасною речовиною. Проектування, монтування та експлуатування
Дата початку дії01.07.2017
Дата прийняття01.07.2016
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 01.07.2016 № 201 Про прийняття національного стандарту ДСТУ-Н Б В.2.5-84:2016 Стаціонарні системи пожежогасіння. Автономні системи газового пожежогасіння на основі виробів з термоактивовуваною мікрокапсульованою вогнегасною речовиною. Настанова з проектування, монтування та підтримання експлуатаційної придатності
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документаВ.2.5-84:2016
РозробникТехнічний комітет стандартизації ТК 315 «Системи техногенної і пожежної безпеки будівель і споруд»
Орган, що прийнявТехнічний комітет стандартизації ТК 315 «Системи техногенної і пожежної безпеки будівель і споруд»


ДБН А.1.1-1-93 Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення.

ДБН А.1.1-1-93 Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення. Зміна № 1

ДБН А.1.1-1-93 Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення. Зміна № 2

ДБН В.2.5-56:2014 Системи протипожежного захисту

ДБН В.2.5-56:2014 Системи протипожежного захисту. Зміна № 1

ДСТУ 2272:2006. Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 3651.0-97 Основні одиниці фізичних величин міжнародної системи одиниць. Основні положення, назви та позначення

ДСТУ 3651.1-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин. Похідні одиниці фізичних величин Міжнародної системи одиниць та позасистемні одиниці. Основні поняття, назви та позначення

ДСТУ 3958:2015 Пожежна безпека. Газові вогнегасні речовини. Номенклатура показників якості. Загальні технічні вимоги і методи випробовування

ДСТУ 4462.3.01:2006 Охорона природи. Поводження з відходами. Порядок здійснення операцій

ДСТУ 4462.3.02:2006 Охорона природи. Поводження з відходами. Пакування, маркування і захоронения відходів. Правила перевезення відходів. Загальні технічні та організаційні вимоги

ДСТУ 7288:2012. Пожежна безпека. Вогнегасні речовини. Регенеровані галогеновані вуглеводні. Загальні технічні умови

ДСТУ EN 15004-1:2014 Стаціонарні системи пожежогасіння. Системи газового пожежогасіння. Частина 1. Проектування, монтування та технічне обслуговування (EN 15004-1:2008, IDT)

ДСТУ EN 2:2014 Класифікація пожеж (EN 2:1992; EN 2:1992/A1:2004, IDT)

НПАОП 40.1-1.01-97 Правила безпечної експлуатації електроустановок (ДНАОП 1.1.10-1.01-97)

НПАОП 40.1-1.21-98 (ДНАОП 0.00-1.21-98) Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів (рос)

НПАОП 40.1-1.21-98 (ДНАОП 0.00-1.21-98) Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів (укр)

НПАОП 40.1-1.32-01 (ДНАОП 0.00-1.32-01) Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок (укр)

НПАОП 40.1-1.32-01 (ДНАОП 0.00-1.32-01) Правила будови електроустановок. Електроустаткування спеціальних установок (рос)

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Стаціонарні системи пожежогасіння
СИСТЕМИ ГАЗОВОГО ПОЖЕЖОГАСІННЯ
АВТОНОМНІ СИСТЕМИ ПОЖЕЖОГАСІННЯ
НА ОСНОВІ ВИРОБІВ З ТЕРМОАКТИВОВУВАНОЮ
МІКРОКАПСУЛЬОВАНОЮ ВОГНЕГАСНОЮ РЕЧОВИНОЮ
Проектування, монтування та експлуатування

ДСТУ-Н Б В.2.5-84:2016

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет ТК 315 "Системи техногенної і пожежної безпеки будівель і споруд", ТОВ "Сучасні технології пожежогасіння"

РОЗРОБНИКИ: В. Євстіфєєв (науковий керівник); В. Приймаченко; А. Григоренко; С. Косарев

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.07.2016 р. № 201, чинний з 2017-07-01

3 Згідно з ДБН А.1.1-1-93 цей стандарт належить до комплексу нормативних документів у галузі будівництва В.1.1 "Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів від пожеж".

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять, скорочення

3.1 Терміни та визначення понять

3.2 Познаки та скорочення

4 Загальні положення

5 Проектування СПГа з ТМВР

6 Монтування

6.1 Загальні положення

6.2 Розташування та розміщення

7 Оцінка відповідності та підтримання експлуатаційної придатності

7.1 Оцінка відповідності змонтованої СПГа з ТМВР

7.2 Підтримання експлуатаційної придатності СПГа з ТМВР

7.3 Документація

8 Вимоги щодо безпеки, транспортування і зберігання

Додаток А Завдання на проектування СПГа з ТМВР

Додаток Б Розрахунок СПГа з ТМВР для об'єкта захисту

Додаток В Приклад вибору місця встановлення вогнегасних виробів на об'єкті захисту

Додаток Г Зразок маркувальної таблички

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Стаціонарні системи пожежогасіння
СИСТЕМИ ГАЗОВОГО ПОЖЕЖОГАСІННЯ
АВТОНОМНІ СИСТЕМИ ПОЖЕЖОГАСІННЯ НА ОСНОВІ ВИРОБІВ
З ТЕРМОАКТИВОВУВАНОЮ МІКРОКАПСУЛЬОВАНОЮ ВОГНЕГАСНОЮ РЕЧОВИНОЮ
Проектування, монтування та експлуатування

Стационарные системы пожаротушения
СИСТЕМЫ ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ
АВТОНОМНЫЕ СИСТЕМЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ НА ОСНОВЕ ИЗДЕЛИЙ С
ТЕРМОАКТИВИРУЮЩИМСЯ МИКРОКАПСУЛИРОВАННЫМ ОГНЕТУЩАЩИМ ВЕЩЕСТВОМ
Проектирование, монтаж и эксплуатация

Fixed firefighting systems
GAS EXTINGUISHING SYSTEMS
INDEPENDENT FIRE EXTINGUISHING SYSTEMS BASED ON PRODUCT WITH THERMO
ACTIVATED MICRO CAPSULATED EXTINGUISHING AGENT
Desing, installation and maintenance

Чинний від 2017-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт встановлює вимоги до проектування, монтування, оцінки відповідності та підтримання експлуатаційної придатності автономних систем пожежогасіння на основі виробів з термоактивовуваною мікрокапсульованою вогнегасною речовиною (далі - СПГа з ТМВР).

1.2 Цей стандарт застосовують фізичні та юридичні особи незалежно від їх форм власності та належності, які проектують, монтують та підтримують експлуатаційну придатність СПГа з ТМВР.

1.3 Цей стандарт не поширюється на проектування та монтування СПГа з ТМВР для проти­пожежного захисту:

- складських будинків для зберігання аерозольної продукції;

- об'єктів із наявністю вибухових речовин, хімічно-активних порошків та металів (пожеж класу D згідно з ДСТУ EN 2);

- на об'єктах захисту, де є агресивні середовища;

- електроустаткування, не обладнане автоматичними вимикачами напруги.

1.4 Цей стандарт поширюється на СПГа з ТМВР із використанням газових вогнегасних речовин, що відповідають вимогам ДСТУ EN 15004 та інших нормативних документів.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативно-правові акти, нормативні акти та нормативні документи:

НПАОП 40.1-1.01-97 Правила безпечної експлуатації електроустановок

НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок

НАПБ А.01.001-14 Правила пожежної безпеки в Україні

Правила улаштування електроустановок (Правила улаштування (будови) електроустановок) в редакції 2014 року

ДБН А.2.2-3-2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво

ДБН В.2.5-56:2014 Системи протипожежного захисту

ДСТУ 2272:2006 Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 3651.0-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин. Основні одиниці фізичних величин Міжнародної системи одиниць. Основні положення, назви та позначення

ДСТУ 3651.1-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин. Похідні одиниці фізичних величин Міжнародної системи одиниць та позасистемні одиниці. Основні поняття, назви та позначення

ДСТУ 3958:2015 Газові вогнегасні речовини. Номенклатура показників якості. Загальні технічні вимоги та методи випробувань

ДСТУ 4462.3.01:2006 Охорона природи. Поводження з відходами. Порядок здійснення операцій

ДСТУ 4462.3.01:2006 Охорона природи. Поводження з відходами. Пакування, маркування і захоронения відходів

ДСТУ 7288:2012 Пожежна безпека. Вогнегасні речовини. Регенеровані галогеновані вугле­водні. Загальні технічні умови

ДСТУ EN 15004-1:2014 Стаціонарні системи пожежогасіння. Системи газового пожежогасіння. Частина 1. Проектування, монтування та технічне обслуговування (EN 15004-1:2008, IDТ)

ДСТУ EN 2:2014 Класифікація пожеж (EN 2:1992, EN 2:1992/А1:2004, IDТ)

ДСТУ ХХХ-Х[1]) Протипожежна техніка. Системи газового пожежогасіння. Вогнегасні вироби з термоактивовуваною мікрокапсульованою газовою вогнегасною речовиною. Загальні технічні вимоги. Методи випробувань

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (Машини, прилади та інші технічні вироби. Виконання для різних кліматичних районів. Категорії, умови експлуатування, зберігання і транспор­тування в частині впливу кліматичних факторів зовнішнього середовища)

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2020 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com