ДСТУ-Н Б В.2.3-37:2016 Руководство по устройству горизонтальной дорожной разметки

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18959 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ-Н Б В.2.3-37:2016 Руководство по устройству горизонтальной дорожной разметки
Дата начала действия01.04.2017
Дата принятия14.06.2016
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Утверждающий документПриказ от 14.06.2016 № 154 О принятии национального стандарта ДСТУ-Н Б В.2.3-37:2016 Руководство по устройству горизонтальной дорожной разметки
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документаВ.2.3-37:2016
РазработчикГП «Государственный дорожный научно-исследовательский институт имени М.П. Шульгина» (ГП «ГосдорНИИ»)
Принявший органГП «Государственный дорожный научно-исследовательский институт имени М.П. Шульгина» (ГП «ГосдорНИИ»)


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Действующие национальные нормативные документы Украины в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.01.2019 года)

Действующие национальные нормативные документы Украины в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.05.2018 года)

Действующие национальные нормативные документы Украины и документы, которые вступят в силу в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.01.2020 года)

Действующие национальные нормативные документы Украины и документы, которые вступят в силу в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.07.2019 года)

ДСТУ 8732:2017 Безопасность дорожного движения. Полосы шумовые. Общие технические требования. Правила применения

ДСТУ 8752:2017 Безопасность дорожного движения. Проект организации дорожного движения. Правила разработки, построения, оформления. Требования к содержанию

СОУ 42.1-37641918-087:2019 Автомобильные дороги. Инженерно-техническое сопровождение строительства объектов дорожного хозяйства

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

НАСТАНОВА З ВЛАШТУВАННЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОЇ ДОРОЖНЬОЇ РОЗМІТКИ

ДСТУ-Н Б В.2.3-37:2016

 

Видання офіційне

 

Київ

ДП "УкрНДНЦ"

2017

 

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство "Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна" (ДП "ДерждорНДІ")

РОЗРОБНИКИ: Ю. Гостєв (науковий керівник); Т. Кострульова; Л. Румянцев; І. Фощ

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14.06.2016 р. № 154, чинний з 2017-04-01.

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні положення

5 Вимоги до влаштування дорожньої розмітки

6 Вимоги безпеки та охорони довкілля

7 Контроль виконання робіт

Додаток А Приклад форми акта відбору зразків

Додаток Б Приклад форми протоколу випробувань

Додаток В Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАСТАНОВА З ВЛАШТУВАННЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОЇ ДОРОЖНЬОЇ РОЗМІТКИ

РУКОВОДСТВО ПО УСТРОЙСТВУ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ GUIDE ARRANGEMENT HORIZONTAL ROAD MARKING

Чинний від 2017-04-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт встановлює загальні вимоги до проведення робіт з влаштування горизонтальної дорожньої розмітки на автомобільних дорогах загального користування та населених пунктів різними матеріалами згідно з ДСТУ 2587.

1.2 Цей стандарт призначений для використання дорожньо-будівельними та експлуатаційними організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативно-правові акти, нормативні акти та нормативні документи:

Закон України від 08.09.2005 № 2862-IV "Про автомобільні дороги"

НПАОП 63.21-1.01-09 Правила охорони праці під час будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг

НАПБ Б.02.005-2003 Типове положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України

ДБН В.2.3-4:2015 Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина II. Будівництво

ДСТУ 2587:2010 Безпека дорожнього руху. Розмітка дорожня. Загальні технічні вимоги. Методи контролювання. Правила застосування

ДСТУ 2935-94 Безпека дорожнього руху. Терміни та визначення

ДСТУ 3170-95 (ГОСТ 28243-96) Пірометри. Загальні технічні вимоги

ДСТУ 3587-97 Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану

ДСТУ 3849-99 Дорожній транспорт. Кольорографічні схеми, розпізнавальні знаки, написи та спеціальні сигнали транспортних засобів оперативних і спеціальних служб. Загальні вимоги

ДСТУ 4050-2001 Спецодяг сигнальний. Жилети. Технічні умови

ДСТУ 4100:2014 Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування

ДСТУ 4179-2003 Рулетки вимірювальні металеві. Технічні умови (ГОСТ 7502-98, MOD)

ДСТУ 4462.3.01:2006 Охорона природи. Поводження з відходами. Порядок здійснення операцій

ДСТУ 4462.3.02:2006 Охорона природи. Поводження з відходами. Пакування, маркування і захоронения відходів. Правила перевезення відходів. Загальні технічні та організаційні вимоги

ДСТУ 7168:2010 Безпека дорожнього руху. Огородження дорожні тимчасові. Загальні технічні умови

ДСТУ ISO 6327:2004 Аналіз газів. Визначення точки роси природних газів. Конденсаційні гігрометри з охолоджуваною поверхнею (ISO 6327:1981, IDT)

ДСТУ ISO 15528:2014 Фарби, лаки та сировина для фарб і лаків. Відбирання проб (ISO 15528:2000, IDT)

ДСТУ ГОСТ 166:2009 (ИСО 3599-76) Штангенциркули. Технические условия (Штангенциркулі. Технічні умови) (ГОСТ 166-89 (ИСО 3599-76), IDT)

ДСТУ ГОСТ 427:2009 Линейки измерительные металлические. Технические условия (Лінійки вимірювальні металеві. Технічні умови)

ДСТУ Б В.2.3-8-2003 Дорожні покриття. Методи вимірювання зчіпних якостей

ГОСТ 8.472-82 Государственная система обеспечения единства измерений. Гигрометры пьезосорбционные. Методы и средства поверки (Державна система забезпечення єдності вимірювань. Гігрометри п'єзосорбційні. Методи і засоби повірки)

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования (Система стандартів безпеки праці. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.3.002-75 Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности (Система стандартів безпеки праці. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.009-76 Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности (Система стандартів безпеки праці. Роботи вантажно-розвантажувальні. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 6613-86 Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками. Технические условия (Сітки дротяні ткані з квадратними вічками. Технічні умови)

ГОСТ 20010-93 Перчатки резиновые технические. Технические условия (Рукавиці гумові технічні. Технічні умови) (ГОСТ 20010-93, IDT)

ГОСТ 25696-83 Горелки газовые инфракрасного излучения. Общие технические требования и приемка (Пальники газові інфрачервоного випромінювання. Загальні технічні вимоги та приймання)

ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний (Термометри рідинні скляні. Загальні технічні вимоги. Методи випробувань).

Полная версия документа доступна для тарифа «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com