ДСТУ ISO 15528:2014 Краски, лаки и сырье для красок и лаков. Отбор проб (ISO 15528:2000, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18645 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ ISO 15528:2014 Краски, лаки и сырье для красок и лаков. Отбор проб (ISO 15528:2000, IDT)
Дата начала действия01.01.2015
Дата принятия16.09.2014
Дата отмены действия 01.01.2016
СтатусНедействующий
На заменуГОСТ 9980.2-86 (ИСО 842-84, ИСО 1512-74, ИСО 1513-80) в части требований в соответствии с ИСО 842-84 и ИСО 1512-74
Утверждающий документПриказ от 16.09.2014 № 1111 О принятии национальных стандартов Украины, гармонизированных с международными и европейскими стандартами, межгосударственного стандарта как национального стандарта Украины, утверждении национальных стандартов Украины, изменений в нормативные документы Украины, отмене национальных стандартов Украины и межгосударственных нормативных документов в Украине
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа15528:2014
РазработчикАссоциация украинских производителей лакокрасочной продукции
Принявший органАссоциация украинских производителей лакокрасочной продукции
Дополнительные данные Отменен согласно приказу от 05.11.2015 № 145


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

ФАРБИ, ЛАКИ ТА СИРОВИНА ДЛЯ ФАРБ І ЛАКІВ
Відбирання проб

(ISO 15528:2000, IDT)

 

ДСТУ ISO 15528:2014

Видання офіційне

 

 Київ
МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
 2014

 

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Асоціація українських виробників лакофарбової продукції

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: С. Гонтарь, канд. хім. наук; А. Громов; В. Дмитренко; Т. Караваев, канд. техн. наук; Ю. Кожина; В. Крамаренко, д-р. техн. наук; А. Кучерена, канд. хім. наук; В. Мясніков (науковий керівник); Г. Нескоржена, канд. хім. наук; Т. Пашкова; І. Сахацький, канд. техн. наук; Д. Сизоненко; В. Удовіченко; 3. Шепеленко

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 16 вересня 2014 р. № 1111 з 2015-01-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 15528:2000 Paints, varnishes and raw materials for paints and varnishes — Sampling (Фарби, лаки та сировина для фарб і лаків. Відбирання проб)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської мови (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 9980.2-86 (ИСО 842-84, ИСО 1512-74, ИСО 1513-80) у частині вимог згідно з ИСО 842-84 та ИСО 1512-74)

 

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні вимоги

5 Устатковання для відбирання проб

6 Процедура відбирання проб

Бібліографія

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт є тотожний переклад ISO 15528:2000 Paints, varnishes and raw materials for paints and varnishes — Sampling (Фарби, лаки та сировина для фарб і лаків. Відбирання проб).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 168 «Лаки та фарби» (Асоціація українських виробників лакофарбової продукції).

У стандарті зазначено вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— вилучено попередній довідковий матеріал «Передмову» до ISO 15528:2000;

— у розділі 2 «Нормативні посилання» та «Бібліографії» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— познаки одиниць вимірювання відповідають вимогам ДСТУ 3651.1:1997 Метрологія. Одиниці фізичних величин. Похідні одиниці фізичних величин Міжнародної системи одиниць та позасистемні одиниці. Основні поняття, назви та позначення.

 

ВСТУП

Цей стандарт установлює процедури відбирання проб фарб і лаків, а також сировини, що використовують у виробництві. Він не стосується готування до випробування або зменшення у такий спосіб відібраних проб. Це розглядають в ISO 1513.

Правильне відбирання проб вимагає від персоналу максимальної обережності, певної кваліфікації, необхідних знань і досвіду під час проведення різноманітних процедур. Цей стандарт має доповнити ці знання та досвід і є прийнятним для більшості ситуацій. Проте, деяка продукція може вимагати спеціальних запобіжних заходів, які не наведено в цьому стандарті, і тому необхідно бути особливо обережними, щоб врахувати будь-які незвичайні характеристики такої продукції. Також важливо, щоб виконавці вживали певних спеціальних заходів відповідно до технічних характеристик продукції і національних правил безпеки.

Стандарт ISO 3165 дає загальні рекомендації з безпеки під час відбирання проб хімічної продукції для промислового застосування і призначений для надання допомоги тим, хто відбирає проби або регулює їхню діяльність.

 

ДСТУ ISO 15528:2014

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

ФАРБИ, ЛАКИ ТА СИРОВИНА ДЛЯ ФАРБ І ЛАКІВ
Відбирання проб

КРАСКИ, ЛАКИ И СЫРЬЕ ДЛЯ КРАСОК И ЛАКОВ
Отбор проб

PAINTS, VARNISHES AND RAW MATERIALS FOR PAINTS AND VARNISHES
 Sampling

Чинний від 2015-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює методи ручного відбирання проб фарб, лаків та сировини для фарб і лаків. Така продукція включає в себе рідини та матеріали, які можна розріджувати нагріванням без хімічної модифікації, а також порошкоподібні, гранульовані і пастоподібні матеріали. Проби можна відбирати з тари, наприклад банок, барабанів, цистерн, контейнерів, вагонів-цистерн або корабельних резервуарів, а також з бочок, мішків, біг-бегів, бункерів або вагонів-бункерів, або з конвеєрних стрічок тощо.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У наведених нижче стандартах зазначено положення, які через посилання в цьому тексті становлять положення цього стандарту. На час опублікування зазначені нормативні документи були чинними. Усі стандарти підлягають перегляду, і учасниками угод, базованих на цьому стандарті, рекомендовано застосовувати останні видання нормативних документів, наведених нижче. Члени ІЕС та ISO упорядковують каталоги чинних міжнародних стандартів.

ISO 3165:1976 Sampling of chemical products for industrial use — Safety in sampling

ISO 6206:1979 Chemical products for industrial use — Sampling — Vocabulary.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 3165:1976 Відбирання проб хімічної продукції для промислового використання. Заходи щодо безпеки під час відбирання проб

ISO 6206:1979 Хімічна продукція для промислового використання. Відбирання проб. Термінологія.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2019 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com