ДСТУ 4237-1-1:2014 Огневые испытания электрических и волоконно-оптических кабелей. Часть 1-1. Испытание на вертикальное распространение пламени одиночного изолированного провода или кабеля. Оборудование (IEC 60332-1-1:2004, MOD)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19070 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ 4237-1-1:2014 Огневые испытания электрических и волоконно-оптических кабелей. Часть 1-1. Испытание на вертикальное распространение пламени одиночного изолированного провода или кабеля. Оборудование (IEC 60332-1-1:2004, MOD)
Дата начала действия01.01.2015
Дата принятия16.09.2014
Дата отмены действия 01.07.2017
СтатусНедействующий
Язык документаУкраинский
Новый документДСТУ EN 60332-1-1:2016
На заменуДСТУ 4216:2003 в части требований к испытательному оборудованию
Утверждающий документПриказ от 16.09.2014 № 1111 О принятии национальных стандартов Украины, гармонизированных с международными и европейскими стандартами, межгосударственного стандарта как национального стандарта Украины, утверждении национальных стандартов Украины, изменений в нормативные документы Украины, отмене национальных стандартов Украины и межгосударственных нормативных документов в Украине
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа4237-1-1:2014
РазработчикУкраинский научно-исследовательский институт пожарной безопасности (УкрНИИПБ) МЧС Украины
Принявший органУкраинский научно-исследовательский институт пожарной безопасности (УкрНИИПБ) МЧС Украины
Дополнительные данные Отменен с 01.07.2017 согласно приказу ГП УкрНДНЦ от 08.07.2016 № 204


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

Документ соответствует официальному тексту.
По вопросам приобретения официального издания обращайтесь к национальному органу стандартизации (ГП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВОГНЕВІ ВИПРОБУВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ ТА ВОЛОКОННО-ОПТИЧНИХ КАБЕЛІВ
Частина 1-1. Випробування на вертикальне поширювання полум’я
одиничного ізольованого проводу або кабелю устатковання

(ІЕС 60332-1-1:2004, MOD)
ДСТУ 4237-1-1:2014

Відповідає офіційному тексту

Київ
МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
2014

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Український науково-дослідний інститут пожежної безпеки (УкрНДІПБ) МНС України, Технічний комітет стандартизації «Пожежна безпека та протипожежна техніка» (ТК 25)

РОЗРОБНИКИ: П. Іллюченко; В. Коваленко, канд. техн. наук; Р. Кравченко, канд. техн. наук (науковий керівник); Є. Фоменко

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 16 вересня 2014 р. № 1111

3 Стандарт відповідає ІЕС 60332-1-1:2004 Tests on electric and optical fibre cables under fire condi­tions — Part 1-1: Test for vertical flame propagation for a single insulated wire or cable —Apparatus (Випробовування електричних та волоконно-оптичних кабелів в умовах пожежі. Частина 1-1. Випробовування на вертикальне поширювання полум’я одиничного ізольованого проводу або кабелю. Устатковання), крім 4.2.

Ступінь відповідності — модифікований (MOD)

Переклад з англійської (еn)

4 На заміну ДСТУ 4216:2003 у частині вимог до випробовувального устатковання

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Випробовувальне устатковання

4.1 Складові частини

4.2 Металевий екран

4.3 Джерело запалювання

4.4 Камера

Бібліографія

Додаток НА Технічні відхили та їх пояснення

Додаток НБ Перелік національних стандартів України, згармонізованих з міжнародними нормативними документами, на які є посилання в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є письмовий переклад ІЕС 60332-1-1:2004 Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions — Part 1-1: Test for vertical flame propagation for a single insulated wire or cable — Apparatus (Випробовування електричних та волоконно-оптичних кабелів в умовах пожежі. Частина 1-1. Випробовування на вертикальне поширювання полум'я одиничного ізольованого проводу або ка­белю. Устатковання) з окремими технічними відхилами.

Примітка 1. Зазначений міжнародний стандарт прийнято як EN 60332-1-1:2004 (ІЕС 60332-1-1:2004).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 25 «Пожежна безпека та протипожежна техніка».

У стандарті зазначено вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

у назві стандарту «Випробовування електричних та волоконно-оптичних кабелів в умовах пожежі» замінено на «Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів» згідно з ДСТУ 3855-99 «Пожежна безпека. Визначення пожежної небезпеки матеріалів та конструкцій. Терміни та визначення»;

вилучено «Передмову до ІЕС 60332-1-1:2004»;

структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

познаки одиниць фізичних величин відповідають вимогам системи стандартів ДСТУ 3651-97 «Метрологія. Одиниці фізичних величин»;

у розділі 1 слова «ця частина ІЕС 60332» замінено на «цей стандарт»;

до розділу 1 долучено «Національне пояснення», в якому подано текст, що вказує на статус стандарту, який взято з «Передмови до ІЕС 60332-1-1»;

у назві ІЕС 60695-4 «Terminology concerning fire tests» замінено на «Terminology concerning fire tests for electrotechnical products» згідно з останньою редакцією цього міжнародного стандарту та вимог розділу 2 цього національного стандарту;

до розділу 2 та до «Бібліографії» долучено «Національні пояснення», виділені рамкою;

до стандарту долучено «Національні відхили», виділені рамкою;

познаки до рисунків оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

на рисунку 1 виправлено друкарську помилку: замінено «1200 ± 5» на «1200 ± 25».

До стандарту внесено національні технічні відхили та пояснення, перелік яких подано в додатку НА.

Перелік національних стандартів України, згармонізованих з міжнародними нормативними документами, на які є посилання в цьому стандарті, подано в додатку НБ.

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати в Голов­ному фонді нормативних документів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВОГНЕВІ ВИПРОБУВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ ТА ВОЛОКОННО-ОПТИЧНИХ КАБЕЛІВ
Частина 1-1. Випробування на вертикальне поширювання полум’я
одиничного ізольованого проводу або кабелю. Устатковання

ОГНЕВЫЕ ИСПЫТАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ
Часть 1-1. Испытание на вертикальное распространение пламени
одиночного изолированного провода или кабеля. Оборудование

TESTS ON ELECTRIC AND OPTICAL FIBRE CABLES UNDER FIRE CONDITIONS
Part 1-1. Test for vertical flame propagation for a single insulated wire or cable. Apparatus

Чинний від 2015-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

У цьому стандарті встановлено вимоги до устатковання для вогневого випробовування оди­ничного вертикально розташованого електричного ізольованого проводу чи кабелю або волоконно- оптичного кабелю на стійкість до поширювання полум’я.

Метод випробовування, а також довідкові додатки, які містять рекомендовані вимоги до за­значеної характеристики, наведено в ІЕС 60332-1-2.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

Цей стандарт має статус групового нормативного документа з безпеки згідно з ІЕС Guide 104.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи містять положення, які через посилання в цьому тексті становлять положення цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

ІЕС 60695-4 Fire hazard testing — Part 4: Terminology concerning fire tests for electrotechnical products

IEC 60695-11-2 Fire hazard testing — Part 11-2: Test flames — 1 kW nominal premixed flame — Apparatus, confirmatory test arrangement and guidance

IEC Guide 104 The preparation of safety publications and the use of basic safety publications and group safety publications.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ІЕС 60695-4 Випробовування на пожежну небезпеку. Частина 4. Термінологія з вогневих ви­пробовувань електротехнічних виробів

ІЕС 60695-11-2 Випробовування на пожежну небезпеку. Частина 11-2. Випробовування полум’ям. Полум’я попередньо змішаного типу номінальною потужністю 1 кВт. Устатковання, розміщення під час перевіряння відповідності технічним вимогам та настанови

ІЕС Guide 104 Підготовлення публікацій з безпеки та використання основоположних та гру­пових публікацій з безпеки.

БІБЛІОГРАФІЯ

ІЕС 60332-1-2 Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions — Part 1-2: Test for vertical flame propagation for a single insulated wire or cable — Procedure for 1 kW premixed flame

IEC 60695-2-4/0 Fire hazard testing — Part 2: Test methods — Section 4/sheet 0: Diffusion type and premixed type flame test methods1).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

IEC 60332-1-2 Випробовування електричних та волоконно-оптичних кабелів в умовах пожежі. Частина 1-2. Випробовування на вертикальне поширювання полум’я одиничного ізольованого проводу або кабелю. Метод випробовування попередньо змішаним полум’ям 1 кВт

ІЕС 60695-2-4/0 Випробовування на пожежну небезпеку. Частина 2. Методи випробовування. Розділ 4/0. Методи випробовування полум’ям дифузійного та попередньо змішаного типів.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com