ДСТУ EN 12094-9:2015 Противопожарная техника. Системы газового пожаротушения. Компоненты систем газового пожаротушения. Часть 9. Требования к специальным пожарным извещателям и методы их испытаний (EN 12094-9:2003, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 17423 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ EN 12094-9:2015 Противопожарная техника. Системы газового пожаротушения. Компоненты систем газового пожаротушения. Часть 9. Требования к специальным пожарным извещателям и методы их испытаний (EN 12094-9:2003, IDT)
Дата начала действия01.01.2017
Дата принятия21.12.2015
СтатусДействующий
Утверждающий документПриказ от 21.12.2015 № 203 О принятии нормативных документов Украины, гармонизированных с международными и европейскими нормативными документами, и отмены нормативных документов Украины
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа12094-9:2015
РазработчикУкраинский научно-исследовательский институт гражданской защиты УкрНИИГЗ
Принявший органУкраинский научно-исследовательский институт гражданской защиты УкрНИИГЗ


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

ПРОТИПОЖЕЖНА ТЕХНІКА СИСТЕМИ ГАЗОВОГО ПОЖЕЖОГАСІННЯ

Компоненти систем газового пожежогасіння. Частина 9. Вимоги до спеціальних пожежних сповіщувачів та методи їх випробовування

(EN 12094-9:2003, IDТ)

 

ДСТУ EN 12094-9:2015

Видання офіційне

 

Київ

ДП «УкрНДНЦ»

2016

 

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: ТОВ «Науковий парк Центр трансферу технологій цивільного захисту», Український науково-дослідний інститут цивільного захисту (УкрНДІЦЗ), «Технічний комітет «Пожежна безпека та протипожежна техніка» (ТК25)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В. Боровиков, канд. техн. наук (науковий керівник); С. Пономарьов; Л. Фесенко

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 21 грудня 2015 р. № 203 з 2017-01-01

3 Національний стандарт відповідає європейському стандарту EN 12094-9:2003 Fixed firefighting systems — Components for gas extinguishing systems — Part 9: Requirements and test methods for special fire detectors (Стаціонарні системи пожежогасіння. Компоненти систем газового пожежогасін­ня. Частина 9. Вимоги до спеціальних пожежних сповіщувачів та методи їх випробовування) і вне­сений з дозволу CEN, rue Stassart 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі і будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської мови (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Вимоги

4.1 Загальні положення

4.2 Номінальна температура спрацювання

4.3 Температура спрацювання

4.4 Спрацювання від теплового впливу

4.5 Тиск

4.6 Зусилля

4.7 Функціювання

4.8 Тепловий вплив

4.9 Міцність пускових елементів

4.10 Міцність цоколя

4.11 Тепловий удар

4.12 Стійкість до впливу низької температури

4.13 Корозія

4.14 Корозія за жорстких умов експлуатування

4.15 Стійкість до впливу вібрації

4.16 Документація

5 Методи випробовування

5.1 Умови випробовувань

5.2 Випробні зразки і послідовність проведення випробовування

5.3 Перевіряння відповідності

5.4 Тиск

5.5 Зусилля

5.6 Функціювання

5.7 Корозія

5.8 Корозія за жорстких умов експлуатації

5.9 Вібрація (синусоїдна)

6 Маркування

7 Оцінювання відповідності

7.1 Загальні положення

7.2 Випробовування первинного типу

7.3 Контролювання виробництва продукції (КВП)

Додаток ZA Пункти цього стандарту, які стосуються вимог Директиви Європейського Союзу щодо будівельних виробів

Бібліографія

Додаток НА Перелік національних стандартів України, згармонізованих із міжнародними нормативними документами, на які є посилання у цьому стандарті

Національний вступ

Цей стандарт є повний письмовий переклад EN 12094-9:2003 Fixed firefighting systems — Components for gas extinguishing systems — Part 9: Requirements and test methods for special fire detectors (Стаціонарні системи пожежогасіння. Компоненти систем газового пожежогасіння. Части­на 9. Вимоги до спеціальних пожежних сповіщувачів та методи їх випробовування).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 25 «Пожежна безпека та протипо­жежна техніка».

До цього стандарту внесено такі редакційні зміни:

— замінено «цей європейський стандарт», «цей документ» на «цей стандарт»;

— частину тексту «Передмови» до EN 12094-9:2003, долучено до «Національного вступу» як таку, що безпосередньо стосуються цього стандарту;

— назву ДСТУ EN 12094-9:2015 викладено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— структурні елементи національного стандарту «Титульний аркуш», «Передмову», першу сторінку, «Національний вступ», «Терміни та визначення понять», «Бібліографічні дані», — оформ­лено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— до розділу 2 «Нормативні посилання» долучено «Національне пояснення», виділене в тексті рамкою;

— пропуск, який означає множення, у математичних рівняннях замінено знаком «х», знак «-» у тексті — словом «мінус»;

— долучено додаток НА «Перелік національних стандартів України, згармонізованих із міжнародними нормативними документами, на які є посилання у цьому стандарті»;

— познаки одиниць фізичних величин відповідають серії стандартів ДСТУ 3651-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин.

Познаки в EN 12094-9:2003

bar

bar·с-1

(m·с)1/2

cm3

g

h

min

kPa

N·m2

Hz

Познаки в цьому стандарті

бар

бар·с-1

·с)1/2

3

г

год

хв

кПа

Н·м-2

Гц

Зв’язок з директивою (директивами) подано в довідковому додатку ZA, що є невід’ємною частиною цього стандарту.

Цей стандарт має загальну назву «Протипожежна техніка. Системи газового пожежогасіння. Компоненти систем газового пожежогасіння» і складатиметься з таких частин:

— Частина 1. Електричні пристрої автоматичного контролю управління і затримки. Загальні вимоги;

— Частина 2. Неелектричні прилади автоматичного керування і затримки та методи їх випробування;

— Частина 3. Вимоги до пристроїв ручного запускання і вимикання та методи їх випробування;

— Частина 4. Вимоги до збірних вентилів резервуарів високого тиску і пускачів та методи їх випробування;

— Частина 5. Вимоги до розподільчих пристроїв високого і низького тиску, їх пускачів для систем пожежогасіння діоксидом вуглецю та методи їх випробування;

— Частина 6. Вимоги до неелектричних пристроїв вимикання систем пожежогасіння діоксидом вуглецю та методи їх випробування;

— Частина 7. Вимоги до насадків систем пожежогасіння діоксидом вуглецю та методи їх випробування;

— Частина 8. Вимоги до гнучких з’єднувачів систем пожежогасіння діоксидом вуглецю та методи їх випробування;

— Частина 9. Вимоги до спеціальних пожежних сповіщувачів та методи їх випробовування;

— Частина 10. Вимоги до манометрів і датчиків тиску та методи їх випробування;

— Частина 11. Вимоги до механічних зважувальних пристроїв та методи їх випробування;

— Частина 12. Вимоги до пневматичних сигнальних пристроїв та методи їх випробовувань;

— Частина 13. Вимоги до зворотних і незворотних клапанів та методи їх випробовування;

— Частина 16. Вимоги до одоризаційних пристроїв систем пожежогасіння діоксидом вуглецю низького тиску та методи їх випробовування;

— Частина 17. Трубні підвіски;

— Частина 20. Вимоги щодо сумісності компонентів та методи їх випробовування на сумісність. Копії нормативних документів, на які є посилання у цьому стандарті, можна отримати в

Національному фонді нормативних документів.

ВСТУП

Під час розробляння цього стандарту передбачено, що виконання його вимог буде довірене особам, що мають належну кваліфікацію і досвід.

Усі значення тиску у цьому стандарті наведено як значення надлишкового тиску у барах, якщо не зазначено інше.

Примітка. 1 бар = 105 Н·м-2 = 100 кПа.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРОТИПОЖЕЖНА ТЕХНІКА

СИСТЕМИ ГАЗОВОГО ПОЖЕЖОГАСІННЯ

Компоненти систем газового пожежогасіння. Частина 9. Вимоги до спеціальних пожежних сповіщувачів та методи їх випробовування

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ТЕХНИКА

СИСТЕМЫ ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Компоненты систем газового пожаротушения. Часть 9. Требования к специальным пожарным извещателям и методы их испытаний

FIRE PROTECTION EQUIPMENT

Gaseous fire-extinguishing systems. Part 9. Requirements and test methods for special fire detectors

Чинний від 2017-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює вимоги і методи випробовування спеціальних пожежних сповіщувачів, на які не поширюються вимоги EN 54-1, що їх використовують у системах пожежогасіння діоксидом вуглецю, інертними розріджувачами, газовими вогнегасними речовинами на основі галогеновуглеводнів та в інших системах пожежогасіння.

Цей стандарт поширюється на спеціальні пожежні сповіщувачі, що спрацьовують:

— за рахунок розривання скляної колби; або

— за рахунок розплавлення легкоплавкого замка.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У наведених нижче нормативних документах зазначено положення, які через посилання в цьому тексті становлять положення цього стандарту. У разі через посилання в цьому тексті становлять по­ложення цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням нормативних документів

EN 54-1 Fire detection and fire alarm systems-Part 1: Introduction

EN 12259-1:1999 + A1:1999 + A1 Fixed firefighting systems-Components for sprinkler and water spray systems — Part 1: Sprinklers

EN 60068-2-6 Environmental testing — Part 2: Tests — Tests Fc: Vibration (sinusoidal) (IEC 60068-2-6:1995 + Corrigendum 1995).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 54-1 Системи пожежної сигналізації та оповіщування. Частина 1. Вступ

EN 12259-1:1999 + А1 Стаціонарні системи пожежогасіння. Компоненти спринклерних і дренчерних систем. Частина 1. Спринклери

EN 60068-2-6 Випробовування на впливання довкілля. Частина 2. Випробовування. Випробову­вання Fc: Вібрація (синусоїдна) (ІЕС 60068-2-6:1995 + Corrigendum 1995).

БІБЛІОГРАФІЯ

EN 45011 General requirements for bodies operating product certification systems (ISO/IEC Guide 65:1996)

EN 45012 General requirements for bodies operating assessment and certification/registration of quality systems (ISO/IEC Guide 62:1996)

EN 45013 General criteria for certification bodies operating certification of personnel EN ISO 9001 Quality management systems — Requirements (ISO 9001:2000)

EN ISO/IEC 17025 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories (ISO/IEC 17025:1999)

EU Directive 93/68/EC, COUNCIL DIRECTIVE 93/68/EEC of 22 July 1993 amending Directives 87/404/EEC (simple pressure vessels), 88/378/EEC (safety of toys), 89/106/EEC (construction products), 89/336/EEC (electromagnetic compatibility), 89/392JEEC (machinery), 89/686/EEC (personal protective equipment), 90/384/EEC (non-automatic weighing instruments), 90/385/EEC (active implantable medicinal devices), 90/396/EEC (appliances burning gaseous fuels), 91/263/EEC (telecommunications terminal equipment), 92/42/EEC (new hot-water boilers fired with liquid or gaseous fuels) and 73/23/EEC (electrical equipment designed for use within certain voltage limits).

Додаток НА

(довідковий)

ПЕРЕЛІК НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ УКРАЇНИ, ЗГАРМОНІЗОВАНИХ ІЗ МІЖНАРОДНИМИ НОРМАТИВНИМИ ДОКУМЕНТАМИ, НА ЯКІ Є ПОСИЛАННЯ У ЦЬОМУ СТАНДАРТІ

1 ДСТУ 4469-1:2006 Пожежна техніка. Системи газового пожежогасіння. Частина 1. Електричні пристрої автоматичного контролю і затримки. Загальні вимоги (EN 12094-1:2003, MOD)

2 ДСТУ 4469-2:2007 Пожежна техніка. Системи газового пожежогасіння. Частина 2. Неелект- ричні прилади автоматичного керування та затримування. Загальні вимоги (EN 12094-2:2003, MOD)

3 ДСТУ 4469-3:2005 Пожежна техніка. Системи газового пожежогасіння. Частина 3. Пристрої ручного запуску та зупинення. Загальні вимоги (EN 12094-3:2003, MOD)

4 ДСТУ 4469-6:2007 Протипожежна техніка. Системи газового пожежогасіння. Частина 6. Неелектричні прилади вимикання. Загальні вимоги (EN 12094-6:2006, MOD)

5 ДСТУ 4469-7:2005 Пожежна техніка. Системи газового пожежогасіння. Частина 7. Насадки систем пожежогасіння діоксидом вуглецю. Загальні вимоги (EN 12094-7:2000, MOD)

6 ДСТУ 4469-10:2006 Пожежна техніка. Системи газового пожежогасіння. Частина 10. Мано­метри та реле тиску. Загальні вимоги (EN 12094-10:2003, MOD)

7 ДСТУ 4469-13:2008 Протипожежна техніка. Системи газового пожежогасіння. Частина 13. Зворотні та незворотні клапани. Загальні вимоги (EN 12094-13:2007, MOD)

8 ДСТУ EN 12094-12:2014 Протипожежна техніка. Стаціонарні системи газового пожежогасіння. Компоненти систем газового пожежогасіння. Частина 12. Вимоги до пневматичних сигнальних пристроїв та методи їх випробовувань (EN 12094-12:2003, IDT)

9 ДСТУ EN 54-1:2003 Системи пожежної сигналізації. Частина 1. Вступ (EN 54-1:1996, IDT)

10 ДСТУ EN 12259-1:2008 Стаціонарні системи пожежогасіння. Елементи спринклерних і водорозпилювальних систем. Частина 1. Спринклери (EN 12259-1:1999, IDT)

11 ДСТУ ISO 9001:2009 Системи управління якістю. Вимоги (ISO 9001:2008, IDT)

12 ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібру­вальних лабораторій (ISO/IEC 17025:2005, IDT)

13. ДСТУ EN 45011-2001 Загальні вимоги до органів, які керують системами сертифікації продукції (EN 45011:1998, IDT).

 

Код УКНД 13.220.20

Ключові слова: випробовування, газ, спеціальні пожежні сповіщувачі, пожежа, система пожежогасіння.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2018 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
61166, Харьков, пр.Науки, 40, оф. 241 Тел.: +38 (057) 752-04-35 E-mail: online@budstandart.com