ГКД 34.20.564-96 Типовая инструкция по ликвидации аварий и нарушений режима на энергопредприятиях и в энергообъединениях (ТЭС и ГЭС). Книга 9. Предупреждение и ликвидация технологических нарушений на гидротехнических сооружениях технического водоснабжения ТЭС

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18606 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаГКД 34.20.564-96 Типовая инструкция по ликвидации аварий и нарушений режима на энергопредприятиях и в энергообъединениях (ТЭС и ГЭС). Книга 9. Предупреждение и ликвидация технологических нарушений на гидротехнических сооружениях технического водоснабжения ТЭС
Дата начала действия01.04.1996
Дата принятия17.01.1996
СтатусДействующий
Вид документаГКД (Отраслевой руководящий документ)
Шифр документа34.20.564-96
РазработчикОткрытое акционерное общество по пуску, наладке совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей "ЛьвовОРГРЭС"
Принявший органОткрытое акционерное общество по пуску, наладке совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей "ЛьвовОРГРЭС"


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.01.2019)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.04.2018)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.04.2019)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.07.2018)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.07.2019)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.10.2018)

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ УКРАЇНИ

НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ МІНПАЛИВЕНЕРГО УКРАЇНИ

ТИПОВА ІНСТРУКЦІЯ
З ЛІКВІДАЦІЇ АВАРІЙ ТА ПОРУШЕНЬ
РЕЖИМУ НА ЕНЕРГОПІДПРИЄМСТВАХ ТА В ЕНЕРГООБ’ЄДНАННЯХ (ТЕС і ГЕС)

Книга 9

Попередження та ліквідація технологічних порушень
на гідротехнічних спорудах технічного водопостачання ТЕС

ГКД 34.20.564-96

Репринтне видання

Харків
Видавництво «ІНДУСТРІЯ»
2016

Передмова

1 РОЗРОБЛЕНО AT «ЛЬВІВОРГРЕС»

2 ВИКОНАВЕЦЬ Зданкевич P.M.

3 УЗГОДЖЕНО Управлінням електричних станцій і теплових мереж. Симоненко О. В.

НДЦ України. Баталов А.Г.

УНВО «Енергопрогрес», Удол Є. І.

4 ЗАТВЕРДЖЕНО 1996-01-17, Міністерством енергетики та електрифікації України, Лучніков В. А.

5 СТРОК ПЕРЕВІРКИ 2001 рік

Зміст

9 Попередження і ліквідація технологічних порушень на гідротехнічних спорудах технічного водопостачання ТЕС

9.1 Загальна частина

9.2 Дії експлуатаційного персоналу за виявлення технологічних порушень і дефектів на грунтових гідротехнічних спорудах

9.3 Дії експлуатаційного персоналу за виявлення технологічних порушень та дефектів у бетонних конструкціях ГТС

9.4 Дії оперативного персоналу за виявлення технологічних порушень або аварійних осередків в обладнанні БНС та в циркводоводах технічного водопостачання ТЕС

9.5 Дії оперативного персоналу за виявлення технологічних порушень під час експлуатації градирень

9.6 Дії оперативного персоналу за виявлення технологічних порушень в експлуатації бризкальних басейнів

9.7 Дії оперативного персоналу за виявлення технологічних порушень під час експлуатації гідромеханічного обладнання

9.8 Дії експлуатаційного персоналу під час пропускання високих (катастрофічних) повеней

Додаток А Ліквідація технологічних порушень та аварійних осередків на ГТС із грунтових матеріалів

Додаток Б Ліквідація технологічних порушень та ремонт бетону гідротехнічних споруд

Додаток В Запобігання та ліквідація технологічних порушень під час експлуатації гідромеханічного обладнання ГТС

Додаток Г Дії експлуатаційного персоналу щодо запобігання аварійних ситуацій під час експлуатації водосховищ-охолоджувачів ТЕС

Додаток Д Заходи із запобігання попадання шуги до водоприймальників БНС

УДК 621.311.22 ГКД 34.20.564 - 96

ТИПОВА ІНСТРУКЦІЯ
З ЛІКВІДАЦІЇ АВАРІЙ ТА ПОРУШЕНЬ РЕЖИМУ
НА ЕНЕРГОПІДПРИЄМСТВАХ ТА В ЕНЕРГООБ’ЄДНАННЯХ (ТЕС І ГЕС)

Книга 9
Попередження та ліквідація технологічних порушень
на гідротехнічних спорудах технічного водопостачання ТЕС

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙ И НАРУШЕНИЙ РЕЖИМА
НА ЭНЕРГОПРЕДПРИЯТИЯХ И В ЭНЕРГООБЪЕДИНЕНИЯХ (ТЭС и ГЭС)

Книга 9
Предупреждение и ликвидация технологических нарушений
на гидротехнических сооружениях технического водоснабжения ТЭС

Дата введения 1996-04-01

9.1 Загальна частина

У даному розділі «Інструкції ...» встановлено порядок дій оперативного персоналу ТЕС під час ліквідації загальностанційних технологічних порушень, які впливають на надійність і стійкість споруд, безпеку обслужного персоналу під час експлуатації ГТС технічного водопостачання ТЕС. В «Інструкції ...» також наведено організаційно-технічні заходи, спрямовані на запобігання та ліквідацію технологічних порушень аварійних ситуацій та аварій. У таблицях 1-6 вказано дії оперативного персоналу щодо виявлення технологічних порушень під час експлуатації гідротехнічних споруд технічного водопостачання ТЕС.

У додатках А, Б, В, Г, Д наведено способи ліквідації технологічних порушень і аварійних осередків на спорудах Із грунтових та бетонних матеріалів, заходи щодо запобігання технологічних порушень під час роботи гідромеханічного устаткування ГТС та особливості дій персоналу під час пропускання високих (катастрофічних) повеней та інших аварійних ситуацій пов’язаних з водотоком.

Даний розділ «Інструкції ...» розповсюджується на цехи, у віданні яких знаходиться експлуатація ГТС. а також на оперативний персонал, який їх обслуговує. На основі даної «Інструкції...» повинні складатися місцеві інструкції із запобігання технологічних порушень та аварійних ситуацій, а також способів їх усунення.

У місцевій інструкції повинні бути вказані критерії передаварійного стану ГТС та обладнання, що розробляються проектною організацією, або заводом-виготовлювачем. У разі наближення стану споруд або обладнання до критичних показників необхідно своєчасно залучати спеціалізовані організації для оцінки їх стану та вжити необхідних заходів Із запобігання аварійних ситуацій. Під час проведення робіт з ліквідації аварій та аварійних ситуацій необхідно дотримуватись техніки безпеки та природоохоронних заходів.

9.2 Дії експлуатаційного персоналу за виявлення технологічних порушень і дефектів на грунтових гідротехнічних спорудах

Таблиця 1

Ознаки передаварійних та аварійних ситуацій

Подія

Можлива причина

Можливі наслідки

Дії експлуатаційного персоналу

1

2

3

4

5

1 Місцеві деформації грунтових споруд

 

 

 

 

1.1 Вириви та падіння окремих мас грунту

Обвали

Підмиви, виклинювання поверхневих або грунтових вод

Створення високої хвилі з наступним руйнуванням огороджувальних споруд, замулення водосховища.

Доповісти вищому керівництву про аварійний чи передаварійний стан споруди. Зареєструвати у журналі спостережень з описом місця та розмірів небезпеки. Засоби ліквідації дефектів та аварійних осередків (Додаток. А)

1.2 Зсування мас грунту за контактом різнорідних грунтів

Зсуву

Виклинювання поверхневих, або ґрунтових вод

Руйнування тіла споруди, зменшення перерізу каналів, замулення

Те саме

1.3 Зсування грунту під впливом сильного насичення водою

Спливи

Незадовільна робота дренажу в тілі споруди

Руйнування тіла грунтових споруд, замулення

Доповісти вищому керівництву про аварійний чи передаварійний стан споруди. Зареєструвати у журналі спостережень з описом місця та розмірів небезпеки. Засоби ліквідації дефектів та аварійних осередків (Додаток А)

1.4 Зсування або осипання сухого грунту укосів

Обсипи

Недостатнє або зруйноване кріплення укосів

Те саме

Те саме

1.5 Розрив грунту на поверхні споруди

Тріщини

Нерівномірне осідання, виникнення обвалів, спливів, зсувів

Підвищена фільтрація, руйнування тіла грунтових споруд

«

1.6 Виникнення впадин на поверхні споруди

Просідання

Суфозія, недостатнє ущільнення грунту

Підвищена фільтрація, руйнування тіла споруди

«

1.7 Місцеве підняття грунту в тілі споруди або біля основи поблизу споруди

Випирання

Недостатнє ущільнення тіла або основи споруди

Підвищена фільтрація, руйнування тіла споруди

Доповісти вищому керівництву про аварійний чи передаварійний стан споруди. Зареєструвати у журналі спостережень з описом місця та розмірів небезпеки. Засоби ліквідації дефектів та аварійних осередків (Додаток А)

1.9 Випирання грунту на поверхні споруди

Випинання

Промерзання грунту

Руйнування поверхні споруди

Те саме

2 Місцева фільтрація через тіло грунтових споруд

 

 

 

 

2.1 Слабка фільтрація у вигляді невеликих окремих плям

Мокрі плями

Недостатнє ущільнення тіла споруд, незадовільна робота дренажних та протифільтраційних устаткувань

Посилення фільтрації, руйнування тіла споруда

Доповісти вищому керівництву про виявлене явище. Зареєструвати у журналі спостережень з описом місця та розмірів плям. Продовжувати спостереження за динамікою фільтрації. Методи ліквідації явища. (Додаток А)

2.2 Слаба фільтрація у вигляді невеликих крапель або калюж

Протікання

Недостатнє ущільнення тіла споруд, незадовільна робота дренажних та протифільтраційних устаткувань

Посилення фільтрації, руйнування тіла споруди

Доповісти віщому керівництву про виявлене явище. Зареєструвати у журналі спостережень з описом місця і розмірів плям. Продовжувати спостереження за динамікою фільтрації. Методи ліквідації явища (Додаток А)

2.3 Фільтрація у вигляді невеликих струменів води

Протікання

Неоднорідність тіла споруди, наявність дренувальних прошарків

Те саме

Те саме

2.4 Виходи зосередженої фільтрації у вигляді невеликих фонтанчиків або невеликих струмків

Свищі, грифони

Фільтрація в обхід примикань або в основі споруди

«

«

2.5 Виходи зосередженої фільтрації у вигляді окремих струменів у берегових примиканнях і в нижньому б’єфі

Джерела

Фільтрація в обхід прилягання в основі споруди

«

«

3 Руйнування укосів земляних споруд

 

 

 

 

3.1 Зміщення або руйнування кам’яного мостіння або накиду

Руйнування кам’яного кріплення укосів

Хвильовий вплив або тиск грунтової води

Руйнування

Доповісти вищому керівництву про випадок. Зареєструвати у журналі спостережень з описом місця і розмірів руйнування. Засоби ремонту руйнувань (Додаток А)

3.2 Руйнування ущільню зальних конструкцій у швах бетонного кріплення укосів

Руйнування бетонного кріплення укосів

Дії фільтраційного потоку або хвиль

Те саме

Те саме

3.3 Вимив фільтраційних матеріалів та грунту з-під облицювання

Те саме

Швидке спрацювання водосховища або його наповнення. Дія хвиль

и

«

3.4 Зміщення елементів кріплення укосів

«

Фільтрація, дія атмосферних опадів або тиск криги

«

«

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2019 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com