ДСТУ 7364:2016 Метрология. Резервуары для сжиженного газа стальные цилиндрические горизонтальные. Методика поверки (калибровки) геометрическим методом

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18971 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ 7364:2016 Метрология. Резервуары для сжиженного газа стальные цилиндрические горизонтальные. Методика поверки (калибровки) геометрическим методом
Дата начала действия01.01.2017
Дата принятия07.09.2016
СтатусДействующий
На заменуДСТУ 7364:2013
Утверждающий документПриказ от 07.09.2016 № 267 О принятии национальных стандартов Украины и отмене национальных стандартов Украины
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа7364:2016
РазработчикГосударственное предприятие Всеукраинский государственный научно-производственный центр стандартизации, метрологии, сертификации и защиты прав потребителей (Укрметртестстандарт)
Принявший органГосударственное предприятие Всеукраинский государственный научно-производственный центр стандартизации, метрологии, сертификации и защиты прав потребителей (Укрметртестстандарт)


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Метрологія
РЕЗЕРВУАРИ ДЛЯ СКРАПЛЕНОГО
ГАЗУ СТАЛЕВІ ЦИЛІНДРИЧНІ
ГОРИЗОНТАЛЬНІ
Методика повірки (калібрування)
геометричним методом

ДСТУ 7364:2016

Видання офіційне

Київ
ДП «УкрНДНЦ»
2016

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство «Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації й захисту прав споживачів» (ДП «Укрметртестстандарт»)

РОЗРОБНИКИ: В. Заєць, О. Самойленко, д-р технічних наук (науковий керівник)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 07 вересня 2016 р. № 267 з 2017-01-01

3 НА ЗАМІНУ ДСТУ 7364:2013

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Метрологічні характеристики, які підлягають контролюванню під час повірки (калібрування)

5 Операції повірки (калібрування)

6 Засоби повірки (калібрування)

7 Вимоги до похибок (невизначеностей) вимірювання геометричних параметрів резервуара

8 Вимоги до кваліфікації повірників

9 Умови виконання повірки (калібрування)

10 Вимоги щодо безпеки

11 Підготування до повірки (калібрування)

12 Проведення повірки (калібрування)

12.1 Вимірювання під час визначення абсолютної висоти низу та верху поперечних перерізів циліндричної частини резервуара

12.2 Вимірювання координати базової точки резервуара

12.3 Вимірювання довжини кола в площинах поперечних перерізів циліндричної частини резервуара

12.4 Вимірювання відстаней між сусідніми поперечними перерізами і загальної довжини циліндричної частини резервуара

12.5 Вимірювання товщини стінок і шару фарби циліндричної частини резервуара

12.6 Вимірювання під час визначення геометричних параметрів днищ резервуара

12.7 Вимірювання під час визначення геометричних параметрів і абсолютної висоти внутрішніх деталей резервуара

13 Обробляння результатів вимірювання

13.1 Обробляння результатів вимірювання під час визначення абсолютної висоти низу, верху та середини поперечних перерізів резервуара

13.2 Обробляння результатів вимірювання під час визначення ступеня нахилу поперечних перерізів циліндричної частини резервуара, ступеня нахилу осі резервуара та контрольного ступеня нахилу резервуара

13.3 Обробляння результатів вимірювання під час визначення внутрішніх радіусів у вертикальному та горизонтальному напрямку поперечних перерізів і середнього внутрішнього радіуса циліндричної частини резервуара

13.4 Обробляння результатів вимірювання під час визначення геометричних параметрів днищ резервуара

13.5 Обробляння результатів вимірювання під час визначення координати базової точки резервуара

13.6 Визначення інтервальних місткостей резервуара

13.7 Обчислювання границь допустимої відносної похибки (невизначеності) загальної та інтервальних місткостей резервуара

14 Оформлення результатів повірки (калібрування)

15 Порядок затвердження документів технічного звіту

Додаток А Рисунки

Додаток Б Форма протоколу повірки (калібрування)

Додаток В Форма журналу оброблення результатів вимірювання

Додаток Г Форма градуювальної таблиці

Додаток Д Ескіз резервуара

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕТРОЛОГІЯ
РЕЗЕРВУАРИ ДЛЯ СКРАПЛЕНОГО ГАЗУ СТАЛЕВІ
ЦИЛІНДРИЧНІ ГОРИЗОНТАЛЬНІ
Методика повірки (калібрування) геометричним методом

МЕТРОЛОГИЯ
РЕЗЕРВУАРЫ ДЛЯ СЖИЖЕННОГО ГАЗА СТАЛЬНЫЕ
ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ
Методика поверки (калибровки) геометрическим методом

METROLOGY
THE TANKS STEEL CYLINDRICAL
HORIZONTAL FOR FLUID GAS
Methods of the verification (calibration) by geometrical method

Чинний від 2017-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на сталеві горизонтальні циліндричні резервуари номінальної місткості від 2 м3 до 200 м3, призначені для проведення державних облікових і торгових операцій, а також оперативного контролю та зберігання під тиском скраплених вуглеводневих газів і рідких продуктів хімічних виробництв, нафтопродуктів за атмосферного тиску, та встановлює методику первинної, періодичної та позачергової повірки (калібрування).

1.2 Цей стандарт може бути використано під час повірки (калібрування) знову встановлених, після ремонту, переміщування і таких, що перебувають в експлуатації, резервуарів після закінчення строку дії результатів попередньої повірки (калібрування).

1.3 Цей стандарт передбачає тільки комп’ютерне обробляння результатів вимірювання під час визначення інтервальних місткостей резервуара та складання градуювальної таблиці.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 4179-2003 Рулетки вимірювальні металеві. Технічні умови (ГОСТ 7502-98, MOD)

ДСТУ 4218:2003 Метрологія. Резервуари стальні горизонтальні циліндричні. Методика повірки (ГОСТ 8.346-2000, MOD)

ДСТУ ГОСТ 166:2009 Штангенциркули. Технические условия (Штангенциркулі. Технічні умови) (ГОСТ 166-89 (ИСО 3599-76), IDT)

ДСТУ ГОСТ 427:2009 Линейки измерительные металлические. Технические условия (Лінійки вимірювальні металеві. Технічні умови)

ГОСТ 10528-90 Нивелиры. Общие технические условия (Нівеліри. Загальні технічні умови)

ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний (Термометри рідинні скляні. Загальні технічні вимоги. Методи випробування).

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Наша страница в Facebook https://www.facebook.com/budstandart.online
E-mail: online@budstandart.com