ДСТУ ISO 15350:2004 Сталь и чугун. Определение общего углерода и серы методом инфракрасной спектроскопии после сжигания в индукционной печи (поточный метод) (ISO 15350:2000, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18606 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ ISO 15350:2004 Сталь и чугун. Определение общего углерода и серы методом инфракрасной спектроскопии после сжигания в индукционной печи (поточный метод) (ISO 15350:2000, IDT)
Дата начала действия01.01.2006
Дата принятия21.09.2004
СтатусДействующий
Утверждающий документПриказ от 21.09.2004 № 205
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа15350:2004
РазработчикТехнический комитет стандартизации «Стандартизация методов определения химического состава материалов металлургического производства» (ТК 3)
Принявший органТехнический комитет стандартизации «Стандартизация методов определения химического состава материалов металлургического производства» (ТК 3)


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СТАЛЬ ТА ЧАВУН

Визначання загального вуглецю та сірки методом
інфрачервоної спектроскопії після спалювання в індукційній печі (поточний метод)

(ISO 15350:2000, IDT)

ДСТУ ISO 15350:2004

 

Видання офіційне

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2006

ПЕРЕДМОВА

1   ВНЕСЕНО: Український державний науково-дослідний інститут металів (ТК 3)

ПЕРЕКЛАД ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: С.Спіріна (науковий керівник), канд. хім. наук; В.Спірін

2   НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 21 вересня 2004 р. № 205 з 2006-01-01

3   Національний стандарт відповідає ISO 15350:2000 - Steel and iron - Determination of total carbon and sulphur content infrared absorption method after combustion in an induction furnace (routin method) (Визначання загального вуглецю та сірки. Метод інфрачервоної спектроскопії після спалювання в індукційній печі (поточний метод)).

Ступінь відповідності - ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4   УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

 

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Суть методу2

4 Реактиви

5 Апаратура

6 Метод аналізування

7 Відбирання проб

8 Аналізування

9 Опрацьовування результатів аналізування

10 Протокол аналізування

Додаток А Варіанти блок-схем приладів для аналізування

Додаток В Приклад розраховування під час контролювання лінійності

Додаток С Додаткова інформація про проведення спільних міжнародних досліджень

Додаток D Графічне зображення показників точності

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад IS015350:2000 Chemical analysis of ferrous materials - Determination of total carbon and sulphur content infrared absorption method after combustion in an induction furnace (routin method) (Визначання загального вуглецю та сірки. Метод інфрачервоної спектроскопії після спалювання в індукційній печі (поточний метод)).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, - ТК 3 «Стандартизація методів визначання хімічного складу матеріалів металургійного виробництва».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

-   структурні елементи стандарту: «Обкладинку», «Передмову», «Національний вступ» та «Бібліографічні дані» - оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

-   вилучено додатковий матеріал «Вступ»;

-   слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

-   у розділі 2 «Нормативні посилання» подано «Національне пояснення», виділене рамкою;

-   одиниці вимірювання - «mi», «I», замінено на «см3», «дм3» згідно з системою одиниць (SI);

-   уведено нумерацію формул згідно з ДСТУ 1.5:2003;

-   стандарт доповнено бібліографічними даними;

 

ДСТУ ISO 15350:2004

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СТАЛЬ ТА ЧАВУН
Визначання загального вуглецю та сірки методом
 інфрачервоної спектроскопії після спалювання в індукційній печі (поточний метод)

СТАЛЬ И ЧУГУН
Определение общего углерода и серы методом
инфракрасной спектроскопии после сжигания в индукционной печи (поточный метод)

STEEL AND IRON
Determination of total carbon and sulphur content infrared absorption method
 after combustion in an induction furnace (routine method)

Чинний від 2006-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт встановлює метод інфрачервоної спектроскопії визначання загального вуглецю і сірки в сталі та чавуні. Цей метод застосовують для масової частки вуглецю від 0,005 % до 4,3 % і масової частки сірки від 0,005 % до 0,33 %.

Цей метод розроблено для застосовування в технологічних процесах і задовольняє усім вимогам органів з акредитації, що їх ставлять до лабораторій. Метод дозволяє застосовування наявного в продажі устатковання, що пройшло повірку (калібрування) з використовуванням атестованих стандартних зразків.

Внутрішньолабораторне контролювання якості результатів аналізування проводять із використовуванням звичайних методик статистичного керування процесами (СКП).

Метод можна застосовувати як для роздільного визначання вуглецю чи сірки, так і для одночасного визначання цих елементів.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи містять положення, які через посилання в цьому тексті становлять положення цього стандарту. У разі датованих посилань пізніші зміни до будь-якого з цих видань або перегляд їх не застосовують. Однак учасників угод, базованих на цьому стандарті, запрошують визначити можливість застосовування найостанніших видань нормативних документів, наведених нижче. У разі недатованих посилань радять звертатися до найновішого видання норматив­них документів. Члени ІЕС та ISO впорядковують каталоги чинних міжнародних стандартів.

ISO 437:1982 Steel and cast iron - Determination of total carbon content - Combustion gravimetric method

ISO 4934:1980 Steel and cast iron - Determination of sulfur content - Gravimetric method

ISO 4935:1989 Steel and iron - Determination of sulfur content - Infrared absorption method after combustion in an induction furnace

ISO 5725-1:1994 Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results - Part 1: General principles and definitions

ISO 5725-2:1994 Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results - Part 2: Basic method for the determination of repeatability and reproducibility of a standard measurement method

ISO 5725-3:1994 Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results - Part 3: Intermediate measures of the precision of a standard measurement method

ISO 9556:1989 Steel and iron - Determination of total carbon content - infrared absorption method after combustion in an induction furnace

ISO 10701:1994 Steel and iron - Determination of sulfur content - Methylene blue spectrophotometric method

ISO 13902:1997 Steel and iron - Determination of high sulfur content - Infrared absorption method after combustion in an induction furnace

ISO 14284:1996 Steel and iron - Sampling and preparation of samples for the determination of chemical composition.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 437:1982 Сталь та чавун. Визначання загального вуглецю. Гравіметричний метод зі спалюванням

ISO 4934:1980 Сталь та чавун. Визначання сірки. Гравіметричний метод ISO 4935:1989 Сталь та чавун. Визначання сірки. Метод інфрачервоної спектроскопії після спалювання в індукційній печі

ISO 5725-1:1994 Точність (правильність і прецизійність) методів і результатів вимірювання. Частина 1. Загальні принципи і визначання

ISO 5725-2:1994 Точність (правильність і прецизійність) методів і результатів вимірювання. Частина 2. Основний метод визначання збіжності і відтворності стандартного методу вимірювання

ISO 5725-3:1994 Точність (правильність і прецизійність) методів і результатів вимірювання. Частина 3. Проміжні показники стандартного методу вимірювання

ISO 9556:1989 Сталь та чавун. Визначання загального вуглецю. Метод інфрачервоної спектроскопії після спалювання в індукційній печі

ISO 10701:1994 Сталь та чавун. Визначання сірки. Спектрометричний метод з метиленовим блакитним

ISO 13902:1997 Сталь та чавун. Визначання високих вмістів сірки. Метод інфрачервоної спектроскопії після спалювання в індукційній печі

ISO 14284:1996 Сталь та чавун. Пробовідбирання і готування проб для визначання хімічного складу.

3 СУТЬ МЕТОДУ

3.1 Вуглець

Перетворення вуглецю в суміш оксиду і (або) діоксиду вуглецю після спалювання в потоці кисню. Вимірювання ступеня поглинання ін­фра­чер­во­но­го випромінювання сумішшю оксиду і діоксиду вуглецю в потоці кисню.

3.2 Сірка

Перетворення сірки в діоксид сірки після спалювання в потоці кисню. Вимірювання ступеня поглинання інфрачервоного випромінювання діо­кси­дом сірки в потоці кисню.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2019 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com