ДСТУ ETSI EN 301 166-2:2015 Электромагнитная совместимость и радиочастотный спектр. Радиооборудование сухопутной подвижной службы с антенным соединителем для аналоговой и/или цифровой связи по узкополосным каналам. Часть 2. Технические требования и методы испытаний (ETSI EN 301 166-2:2009, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19076 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ ETSI EN 301 166-2:2015 Электромагнитная совместимость и радиочастотный спектр. Радиооборудование сухопутной подвижной службы с антенным соединителем для аналоговой и/или цифровой связи по узкополосным каналам. Часть 2. Технические требования и методы испытаний (ETSI EN 301 166-2:2009, IDT)
Дата начала действия01.01.2016
Дата принятия22.06.2015
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Утверждающий документПриказ от 22.06.2015 № 61 О принятии нормативных документов Украины, гармонизированных с международными и европейскими нормативными документами, национальных стандартов Украины, отмене нормативных документов Украины и межгосударственных стандартов в Украине
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа301 166-2:2015
РазработчикГосударственное предприятие Украинский научно-исследовательский институт радио и телевидения (ГП УНИИРТ)
Принявший органГосударственное предприятие Украинский научно-исследовательский институт радио и телевидения (ГП УНИИРТ)


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

Документ соответствует официальному тексту.
По вопросам приобретения официального издания обращайтесь к национальному органу стандартизации (ГП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Електромагнітна сумісність і радіочастотний спектр

РАДІООБЛАДНАННЯ СУХОПУТНОЇ РУХОМОЇ СЛУЖБИ З АНТЕННИМ З’ЄДНУВАЧЕМ
ДЛЯ АНАЛОГОВОГО ТА/АБО ЦИФРОВОГО ЗВ’ЯЗКУ ПО ВУЗЬКОСМУГОВИХ КАНАЛАХ
Частина 2. Технічні вимоги та методи випробування

(ETSI EN 301 166-2:2009, IDT)
ДСТУ ETSI EN 301 166-2:2015

Видання офіційне

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2016

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Державне підприємство «Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення» (ДП «УНДІРТ») Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Е. Бурова; А. Груздєв; Т. Груздева; Л. Інготова; Л. Коваленко; П. Мухін (науковий керівник); А. Севостьяненко, О. Семенова

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 22 червня 2015 р. №61 з 2016-01-01

3 Національний стандарт відповідає ETSI EN 301 166-2:2009 (версія V1.2.3) Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Land Mobile Service; Radio equipment for analogue and/or digital communication (speech and/or data) and operating on narrow band channels and having an antenna connector; Part 2: Harmonized EN covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive (Електромагнітна сумісність і радіочастотний спектр (ERM). Сухопутна рухома служба. Радіообладнання з антенним з’єднувачем для аналогового та/або цифрового зв’язку (передавання мовної інформації та/або даних) по вузькосмугових каналах. Частина 2. Стандарт, згармонізований зі стандартом EN, що містить основні вимоги статті 3.2 Директиви R&TTE)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (en)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до ETSI EN 301 166-2:2009

1  Сфера застосування

2  Посилання

3  Терміни, визначення понять, познаки та скорочення

4  Технічні вимоги

5  Випробування на відповідність технічним вимогам

Додаток А Вимоги цього стандарту і перелік технічних вимог до випробування на відповідність Директиві R&TTE

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є переклад ETSI EN 301 166-2:2009 (версія V1.2.3) Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Land Mobile Service; Radio equipment for analogue and/or digital communication (speech and/or data) and operating on narrow band channels and having an antenna connector; Part 2: Harmonized EN covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive (Електромагнітна сумісність і радіочастотний спектр (ERM). Сухопутна рухома служба. Радіообладнання з антенним з’єднувачем для аналогового та/або цифрового зв’язку (передавання мовної інформації та/або даних) по вузькосмугових каналах. Частина 2. Стандарт, згармонізований зі стандартом EN, що містить основні вимоги статті 3.2 Директиви R&TTE).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, —ТК 155 «Радіотехнології».

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— змінено назву стандарту згідно з вимогами національної стандартизації України;

— слова «цей документ» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— до розділу «Посилання» долучено «Національні пояснення», а до розділів 1 і 5 — «Національні примітки», виділені в тексті рамкою;

— вилучено довідковий матеріал, «Передмову» та довідковий додаток В ETSI EN 301 166-2:2009, які не стосуються безпосередньо теми стандарту;

— вилучено з розділу 2 та по тексту стандарту номери посилань у квадратних дужках.

У «Національній примітці» до 5.1.1 наведено посилання на ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (Машини, прилади та інші технічні вироби. Виконання для різних кліматичних районів. Категорії, умови експлуатування, зберігання і транспортування стосовно впливу кліматичних чинників зовнішнього середовища).

У цьому стандарті є посилання на Directive 1999/5/EC of the European Parliament and of the Council of 9 March 1999 on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity (R&TTE Directive) (Директива 1999/5/EC Європейського Парламенту і Ради від 9 березня 1999 року про радіообладнання і телекомунікаційне термінальне обладнання і взаємне визнання їхньої відповідності (Директива R&TTE)), відповідно до якої в Україні розроблено Технічний регламент радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009 р. № 679.

ETSI EN 301 166 складається з наведених нижче частин із загальною назвою «Електромагнітна сумісність і радіочастотний спектр (ERM). Сухопутна рухома служба. Радіообладнання з антенним з’єднувачем для аналогового та/або цифрового зв’язку (передавання мовної інформації та/або даних) по вузькосмугових каналах»:

Частина 1. Технічні характеристики та методи випробування;

Частина 2. Стандарт, згармонізований зі стандартом EN, що містить основні вимоги статті 3.2 Директиви R&TTE.

Технічні вимоги, пов’язані з Директивою 1999/5/ЕС, наведено в додатку А.

Копії нормативних документів ETSI (European Telecommunications Standards Institute — Європейського інституту стандартів з телекомунікацій), на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати в Державному підприємстві «Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення» (ДП «УНДІРТ»), яке є членом ETSI та має право розповсюджувати копії нормативних документів ETSI.

Інші нормативні документи, на які є посилання в цьому стандарті, в Україні не прийнято і чинних замість них немає. Інформацію стосовно них можна отримати на відповідних сайтах.

ВСТУП до ETSI EN 301 166-2:2009

Цей стандарт є одним із групи стандартів, розроблених ETSI для введення до модульної струк­тури, і поширюється на все радіо- та телекомунікаційне Термінальне обладнання відповідно до Дирек­тиви R&TTE. Модульну структуру наведено в ETSI EG 201 399.

ЕЛЕКТРОМАГНІТНА СУМІСНІСТЬ І РАДІОЧАСТОТНИЙ СПЕКТР
РАДІООБЛАДНАННЯ СУХОПУТНОЇ РУХОМОЇ СЛУЖБИ З АНТЕННИМ З’ЄДНУВАЧЕМ
ДЛЯ АНАЛОГОВОГО ТА/АБО ЦИФРОВОГО ЗВ’ЯЗКУ ПО ВУЗЬКОСМУГОВИХ КАНАЛАХ
Частина 2. Технічні вимоги та методи випробування

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ И РАДИОЧАСТОТНЫЙ СПЕКТР
РАДИООБОРУДОВАНИЕ СУХОПУТНОЙ ПОДВИЖНОЙ СЛУЖБЫ С АНТЕННЫМ СОЕДИНИТЕЛЕМ
ДЛЯ АНАЛОГОВОЙ И/ИЛИ ЦИФРОВОЙ СВЯЗИ ПО УЗКОПОЛОСНЫМ КАНАЛАМ
Часть 2. Технические требования и методы испытаний

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY AND RADIO SPECTRUM
RADIO EQUIPMENT WITH ANTENNA CONNECTOR FOR LAND MOBILE SERVICE
OF ANALOGUE AND/OR DIGITAL COMMUNICATION ON NARROW BAND CHANNELS
Part 2. Technical requirements and test methods

Чинний від 2016-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на передавачі та приймачі, застосовувані на станціях приватного (професійного) рухомого радіозв’язку (PMR) сухопутної рухомої служби, які здатні функціювати в усіх смугах частот або в будь-якій частині смуг, наведених нижче.

Національна примітка

Радіотехнології, на які поширюється сфера застосування цього стандарту, визначено нормативно-правовими актами України.

Таблиця 1 — Смуги частот служби радіозв’язку

 

Смуги частот служби радіозв’язку

Передавання

Від 30 МГц до 3000 МГц

Приймання

Від 30 МГц до 3000 МГц

Цей стандарт поширюється на обладнання, що функціює з рознесеністю вузькосмугових ка­налів (розрізненість каналів (CSP) менше ніж 10 кГц) і передбачає передавання мовної інформації та/або даних. Ціль стандарту — охопити будь-яку ширину смуг частот і каналу (CBW), дозволених на­ціональною адміністрацією для таких систем, наприклад ширину смуги 6,25 кГц.

У цьому стандарті наведено різні вимоги для різних смуг радіочастот, умов навколишнього се­редовища і типів обладнання.

У цьому стандарті системи передавання даних визначено як системи, які передають і/або прий­мають дані та/або цифрові мовні сигнали. Обладнання містить передавач з відповідним кодером і мо­дулятором та/або приймач з відповідним демодулятором і декодером.

Стандарт поширюється на обладнання, яке може використовувати модуляцію зі сталою або з не­сталою обвідною.

Цей стандарт поширюється на таке радіообладнання:

— базову станцію — обладнання з антенним з’єднувачем;

— рухому станцію — обладнання з антенним з’єднувачем;

— носивні станції:

a) з антенним з’єднувачем або

b) без зовнішнього антенного з'єднувача, але з постійним або тимчасовим внутрішнім радіо­частотним (РЧ) з’єднувачем із хвильовим опором 50 Ом, що дає змогу доступу до виходу передавача та до входу приймача.

Цей стандарт не стосується обладнання носивної станції без зовнішнього або внутрішнього радіо­частотного з’єднувача та без тимчасового внутрішнього РЧ-з’єднувача із хвильовим опором 50 Ом.

Стандарт відповідає положенню статті 3.2 Директиви 1999/5/ЕС (Директиви R&TTE), яка вста­новлює, що «радіообладнання має бути сконструйовано так, щоб воно ефективно використовувало спектр, виділений для наземних/космічних систем радіозв’язку та орбітальних ресурсів з метою уник­нення неприпустимих завад».

Разом із цим стандартом у межах сфери його застосування можна використовувати інші стандар­ти EN, які встановлюють технічні вимоги, що відповідають основним вимогам інших частин статті З Директиви R&TTE.

2 ПОСИЛАННЯ

Посилання є датованими (визначеними датою публікації та/або номером стандарту або номером версії) чи недатованими. У разі датованого посилання подальші переглянуті версії не застосовують. Недатоване посилання роблять лише на весь документ або його частину і тільки в таких випадках:

— якщо прийнято, що можна застосовувати всі майбутні зміни цього документа в разі посилання на нього;

— у разі довідкових посилань.

Примітка. Оскільки ці посилання е чинними на час опублікування цього стандарту, то ETSI не може гарантувати їхню чинність тривалий час.

2.1 Нормативні посилання

Наведені нижче документи обов’язкові для застосування в цьому стандарті. У разі датованих посилань застосовують тільки наведену версію. У разі недатованих посилань треба користуватись останньою версією нормативних документів (разом зі змінами).

ETSI EN 301 166-1 (V1.3.2) Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Land Mobile Service; Radio equipment for analogue and/or digital communication (speech and/or data) and operating on narrow band channels and ha-ving an antenna connector; Part 1 : Technical characteristics and methods of measurement.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ETSI EN 301 166-1 (V1.3.2) Електромагнітна сумісність і радіочастотний спектр (ERM). Сухопут­на рухома служба. Радіообладнання з антенним з’єднувачем для аналогового та/або цифрового зв’язку (передавання мовної інформації та/або даних) по вузькосмугових каналах. Частина 1. Тех­нічні характеристики та методи випробування.

2.2 Довідкові посилання

Наведені нижче посилання необов’язкові для застосування в цьому стандарті, але можуть бути допоміжними для користувача в окремій сфері. У разі недатованих посилань треба користуватись останньою версією нормативних документів (разом зі змінами).

ETSI TR 100 028 (V1.4.1) (all parts) Electromagnetic compatibility and F tdio spectrum Matters (ERM); Uncertainties in the measurement of mobile radio equipment characteristics

ETSI EG 201 399 (V2.1.1) Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); A guide to the production of candidate Harmonized Standards for application under the R&TTE Directive

Directive 1999/5/EC of the European Parliament and of the Council of 9 March 1999 on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity (R&TTE Directive) Directive 98/34/EC of the European Parliament and of the Council of 22 June 1998 laying down a pro­cedure for the provision of information in the field of technical standards and regulations.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ETSI TR 100 028 (V1.4.1) (усі частини) Електромагнітна сумісність і радіочастотний спектр (ERM). Невизначеності вимірювання характеристик рухомого радіообладнання

ETSI EG 201 399 (V2.1.1) Електромагнітна сумісність і радіочастотний спектр (ERM). Настанова щодо розроблення гармонізованих стандартів для їх застосування відповідно до Директиви R&TTE Директива 1999/5/ЕС Європейського Парламенту і Ради від 9 березня 1999 року про радіооблад­нання і телекомунікаційне термінальне обладнання і взаємне визнання їхньої відповідності (Директи­ва R&TTE)

Директива 98/34/ЕС Європейського Парламенту і Ради від 22 червня 1998 року, що встановлює процедуру надання інформації у сфері технічних норм і регламентів.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com