Р В.2.7-218-02071168-787:2011 Рекомендации по сохранению от разрушения покрытий дорожных одежд автомобильных дорог общего пользования под влиянием тяжеловесных автотранспортных средств

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19070 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаР В.2.7-218-02071168-787:2011 Рекомендации по сохранению от разрушения покрытий дорожных одежд автомобильных дорог общего пользования под влиянием тяжеловесных автотранспортных средств
Дата начала действия21.12.2011
Дата принятия21.12.2011
СтатусДействующий
Утверждающий документПротокол от 21.12.2011 № 4
Вид документаРекомендации
Шифр документаВ.2.7-218-02071168-787:2011
РазработчикХарьковский национальный автомобильно-дорожный университет (ХНАДУ)
Принявший органХарьковский национальный автомобильно-дорожный университет (ХНАДУ)


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Перечень действующих (утвержденных) строительных норм, нормативных и технических документов (по состоянию на 25.02.2019)

Перечень действующих (утвержденных) строительных норм, нормативных и технических документов Укравтодора (по состоянию на 01.08.2019)

Перечень действующих (утвержденных) строительных норм, нормативных и технических документов Укравтодора (по состоянию на 02.03.2020)

Перечень действующих (утвержденных) строительных норм, нормативных и технических документов Укравтодора (по состоянию на 03.10.2019)

Перечень действующих (утвержденных) строительных норм, нормативных и технических документов Укравтодора (по состоянию на 08.01.2020)

Перечень действующих (утвержденных) строительных норм, нормативных и технических документов Укравтодора (по состоянию на 23.10.2019)

Перечень действующих (утвержденных) строительных норм, нормативных и технических документов Укравтодора (по состоянию на 27.12.2019)

Перечень действующих ведомственных строительных норм (ВБН), отраслевых строительных норм (ГБН), стандартов организаций Украины (СОУ) в области строительства и промышленности строительных материалов по состоянию на 01.02.2019 года

Перечень действующих ведомственных строительных норм (ВБН), отраслевых строительных норм (ГБН), стандартов организаций Украины (СОУ) в области строительства и промышленности строительных материалов по состоянию на 01.07.2018 года

Перечень действующих ведомственных строительных норм (ВБН), отраслевых строительных норм (ГБН), стандартов организаций Украины (СОУ) и других документов в области строительства и промышленности строительных материалов по состоянию на 01.05.2019 года

Перечень действующих ведомственных строительных норм (ВБН), отраслевых строительных норм (ГБН), стандартов организаций Украины (СОУ) и других документов в области строительства и промышленности строительных материалов по состоянию на 01.05.2020 года

Державна служба автомобільних доріг України
(Укравтодор)

Харківський національний автомобільно-дорожній університет
(ХНАДУ)

Державний науково-технічний центр інспекції якості та сертифікації дорожньої продукції «Дор’якість»
(ДНТЦ «Дор’якість»)

РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо збереження від руйнувань покриттів дорожніх одягів автомобільних доріг
загального користування під впливом великовагових автотранспортних засобів

  Р В.2.7-218-02071168-787:2011

Харків, Київ
2011

ЗМІСТ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні положення

5 Заходи з попередження руйнувань на етапі проектування конструкцій дорожніх одягів …

6 Організаційно-технічні заходи щодо зниження темпів руйнувань та деформацій покриттів дорожніх одягів ...

7 Заходи з  ліквідації руйнувань та деформацій на покриттях дорожніх одягів без усунення або з частковим усуненням причин їх утворення.

8 Заходи з  ліквідації руйнувань та деформацій на покриттях дорожніх одягів з усуненням причин їх утворення .

9 Вимоги безпеки та охорони навколишнього середовища

Додаток А  Бібліографія

ВСТУП

 До рекомендацій щодо збереження від руйнувань покриттів дорожніх одягів автомобільних доріг загального користування під впливом великовагових автотранспортних засобів входять заходи з попередження руйнувань на етапі проектування конструкцій дорожніх одягів, ліквідації руйнувань та деформацій на покриттях дорожніх одягів без усунення або з частковим усуненням причин їх утворення, ліквідації руйнувань та деформацій на покриттях дорожніх одягів з усуненням причин їх утворення а також організаційно-технічні заходи щодо зниження темпів руйнувань та деформацій покриттів дорожніх одягів.

При розробці рекомендацій використані узагальнені результати досліджень вітчизняних і закордонних дослідників, науковців Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, Державного науково-технічного центру інспекції якості та сертифікації дорожньої продукції «Дор’якість».

В розробці рекомендацій приймали участь:

Від ХНАДУ: Жданюк В.К., Чугуєнко С.А., Масюк Ю.А., Говоруха О.В., Воловик О.О., Костін Д.Ю.

Від ДНТЦ «Дор’якість»: Даценко В.М., Циркунова К.В.

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ці рекомендації застосовують для збереження від руйнувань покриттів дорожніх одягів нежорсткого типу автомобільних доріг загального користування України під впливом великовагових автотранспортних засобів (далі - збереження від руйнувань) в усіх дорожньо-кліматичних районах України згідно з ДБН В.2.3-4.

1.2 Ці рекомендації призначені для використання дорожніми підприємствами та організаціями України, незалежно від форми їх власності, які виконують роботи з будівництва, реконструкції та ремонту дорожніх одягів нежорсткого типу.

1.3 Обов’язкові вимоги до якості продукції, які забезпечують безпеку для життя, здоров’я та майна населення, охорони довкілля, викладені в розділі 9.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих рекомендаціях є посилання на такі нормативні документи:

ДБН А.2.2-3-2004 Проектування. Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва

ДБН В.1.1-7-2002 Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва

ДБН В.1.2-5:2007 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Науково-технічний супровід будівельних об'єктів

ДБН В.2.3-4:2007 Споруди транспорту. Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво

НПАОП 0.00-4.01-08 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним  одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту

НПАОП 63.21-1.01-09 Правила охорони праці під час будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг

НПАОП 63.21-3.03-08 Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам дорожнього господарства

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні

НАПБ В.01.048-95/510 Правила пожежної безпеки для підприємств і організацій дорожнього господарства

ДСТУ 4044-2001 Бітуми нафтові дорожні в’язкі. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-119-2003 Будівельні матеріали. Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-127:2006 Будівельні матеріали. Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон щебенево-мастикові. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-129:2006 Будівельні матеріали. Емульсії бітумні дорожні. Технічні умови

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБ Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБ Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація і загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Обладнання виробниче. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация (ССБП. Засоби захисту працюючих. Загальні вимоги і класифікація)

ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования (ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ДСП 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів

ДСанПіН 2.2.7.029-99 Державні санітарні правила і норми. Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров’я населення

СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование (Опалювання, вентиляція і кондиціювання)

СОУ 45.2-00018112-006:2006 Безпека дорожнього руху. Порядок огородження та організація дорожнього руху в місцях проведення дорожніх робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг

СОУ 45.2-00018112-025:2007 Дорожньо-будівельні матеріали. Матеріали геосинтетичні. Методи   випробування

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче подано терміни, вжиті в цих рекомендаціях, та визначення позначених ними понять:

3.1 асфальтобетонна суміш

Згідно з ДСТУ Б В.2.7-119.

3.2 розрахункове навантаження на вісь

Заміна навантаження від одиничної осі і одиничного колеса певним розрахунковим навантаженням.

Розрахункове навантаження на вісь приймається 100 кН, якщо в складі транспортного потоку частка транспортних засобів з навантаженням на вісь  115 кН не перевищує 8 %.

Розрахункове навантаження на вісь приймається 115 кН, якщо в складі транспортного потоку кількість транспортних засобів з навантаженням на вісь 115 кН, дорівнює або перевищує 8 %.

 БІБЛІОГРАФІЯ

1  Р В.2.7-218-02071168-784:2011 Рекомендації щодо вибору армуючих матеріалів для підвищення стійкості асфальтобетонних покриттів до утворення колії

2 Р В.2.3-218-21476215-734:2008 Рекомендації з застосування армуючих синтетичних матеріалів різного типу для армування асфальтобетонних шарів при проектуванні конструкцій підсилення дорожнього одягу

3 Правила введення сезонного обмеження руху великовагових та великогабаритних транспортних засобів автомобільними дорогами України.- Київ, 2006.

4 MP В.2.7-218-24729256-758:2009 Методичні рекомендації. Матеріали синтетичні для армування асфальтобетону. Методи випробування

Полная версия документа доступна для тарифа «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com