ДСТУ IEC/TS 61850-2:2013 Коммуникационные сети и системы на подстанциях. Часть 2. Словарь терминов (ІЕС/ТS 61850-2:2003, IDТ)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19072 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ IEC/TS 61850-2:2013 Коммуникационные сети и системы на подстанциях. Часть 2. Словарь терминов (ІЕС/ТS 61850-2:2003, IDТ)
Дата начала действия01.07.2014
Дата принятия29.11.2013
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Утверждающий документПриказ от 29.11.2013 № 1423 О принятии национальных стандартов Украины, гармонизированных с международными и европейскими стандартами, межгосударственных нормативных документов как национальных стандартов Украины, утверждении национальных стандартов Украины, изменений к национальным стандартам Украины и отмене национальных стандартов Украины и нормативных документов в Украине
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа61850-2:2013
РазработчикИнститут электродинамики Национальной Академии наук Украины
Принявший органИнститут электродинамики Национальной Академии наук Украины


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


ДСТУ IEC 61850-3:2018 Коммуникационные сети и системы для автоматизации электроэнергетических предприятий. Часть 3. Общие технические требования (IEC 61850-3:2013, IDT)

ДСТУ IEC 61850-5:2014 Коммуникационные сети и системы на подстанциях. Часть 5. Технические требования к функциям и моделям приборов (IEC 61850-5:2003, IDT)

ДСТУ IEC 61850-7-2:2014 Коммуникационные сети и системы для автоматизации электроэнергетических предприятий. Часть 7-2. Базовая информационная и коммуникационная структура. Абстрактный интерфейс коммуникационного сервиса (ACSI) (ІЕС 61850-7-2:2010, IDT)

ДСТУ IEC 61850-7-3:2014 Коммуникационные сети и системы для автоматизации электроэнергетических предприятий. Часть 7-3. Базовая коммуникационная структура. Классы общих данных (IEC 61850-7-3:2010, IDT)

ДСТУ IEC 61850-8-1:2014 Коммуникационные сети и системы для автоматизации электроэнергетических предприятий. Часть 8-1. Определенное отображение коммуникационных сервисов. Отображение в соответствии со спецификацией производственных сообщений (ISO 9506-1 и ISO 9506-2) и ISO/IEC 8802-3 (ІЕС 61850-8-1:2011, IDT)

ДСТУ IEC TS 61850-80-4:2018 Коммуникационные сети и системы для автоматизации электроэнергетических предприятий. Часть 80-4. Переход от объектной модели COSEM (IEC 62056) к модели данных IEC 61850 (IEC TS 61850-80-4:2016, IDT)

ДСТУ IEC/TR 61850-1:2018 Коммуникационные сети и системы для автоматизации электроэнергетических предприятий. Часть 1. Введение и обзор (IEC/TR 61850-1:2013, IDT)

Документ соответствует официальному тексту.
По вопросам приобретения официального издания обращайтесь к национальному органу стандартизации (ГП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КОМУНІКАЦІЙНІ МЕРЕЖІ ТА СИСТЕМИ НА ПІДСТАНЦІЯХ
Частина 2. Словник термінів

(ІЕС/ТS 61850-2:2003, IDТ)
ДСТУ ІЕС/Т
S 61850-2:2013

Відповідає офіційному тексту

Київ
МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
2014

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО:Інститут електродинаміки НАН України, Технічний комітет стандартизації «Керування енергетичними системами та пов’язані з цим процеси інформаційної взаємодії» (ТК 162)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ:І. Блінов, канд. техн. наук (науковий ке­рівник); О. Кириленко, д-р техн. наук; О. Рибіна, канд. техн. наук; С. Танкевич, канд. техн. наук

2 НАДАНО ЧИННОСТІ:наказ Мінекономрозвитку України від 29 листопада 2013 р. № 1423 з 2014-07-01

3 Національний стандарт відповідає IEC/TS 61850-2:2003 Communication networks and Systems in substations — Part 2:Glossary (Комунікаційні мережі та системи на підстанціях. Частина 2. Словник термінів)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (en)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Передмова до IEC/TS 61850-2:2003

1 Сфера застосування

2 Терміни та визначення понять

3 Познаки та скорочення

Бібліографія

Додаток НА Абетковий покажчик українських термінів

Додаток НБ Абетковий покажчик англійських термінів

Додаток НВ Перелік національних стандартів, згармонізованих із міжнародними нормативними документами, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад IEC/TS 61850-2:2003 Communication networks and systems in substations — Part 2:Glossary (Комунікаційні мережі та системи на підстанціях. Частина 2. Словник термінів).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 162 «Керування енерге­тичними системами та пов'язані з цим процеси інформаційної взаємодії».

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «ця частина міжнародного стандарту» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи цього стандарту:«Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Націо­нальний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять», «Бібліографію» — оформле­но згідно з вимогами комплексу стандартів «Національна стандартизація»;

— з передмови до IEC/TS 61850-2 долучено лише ту інформацію, яка безпосередньо сто­сується тематики стандарту;

— долучено додатки НА, НБ з абетковими покажчиками українських і англійських термінів.

У цьому стандарті є посилання на ISO/IEC 2382-15, ISO/IEC 2382-17, ISO/IEC 7498-1,

ISO/IEC 8823-1, ISO/IEC 8823-2, ISO 9000, ISO 9001, які впроваджено в Україні як національні стандарти. Перелік їх наведено у додатку НВ.

Інші стандарти, на які є посилання в цьому стандарті, не впроваджено в Україні як національні й чинних замість них немає. Їх копії можна замовити в Головному фонді нормативних документів.

ПЕРЕДМОВА до IEC/TS 61850-2:2003

Серія стандартів ІЕС 61850 складається із наведених нижче частин із загальною назвою «Комунікаційні мережі та системи на підстанціях».

ІЕС 61850-1 Вступ і огляд

ІЕС 61850-2 Словник термінів

ІЕС 61850-3 Загальні вимоги

ІЕС 61850-4 Керування системою та проектуванням

ІЕС 61850-5 Комунікаційні вимоги до функцій і моделей приладів

ІЕС 61850-6 Мова опису конфігурації зв'язку між мікропроцесорними електронними прила­дами підстанцій

ІЕС 61850-7-1 Базова структура інформаційного обміну для обладнання підстанції та ліній. Принципи й моделі

ІЕС 61850-7-2 Базова структура інформаційного обміну для обладнання підстанції та ліній. Абстрактний інтерфейс комунікаційного сервісу (ACSI)

ІЕС 61850-7-3 Базова структура інформаційного обміну для обладнання підстанції та ліній. Загальні класи даних

ІЕС 61850-7-4 Базова структура інформаційного обміну для обладнання підстанції та ліній. Сумісні класи логічних вузлів і даних

ІЕС 61850-8-1 Специфічне відображення комунікаційного сервісу (SCSM). Схема відобра­ження згідно з MMS (ISO 9506-1 та ISO 9506-2) і згідно з ISO/IEC 8802-3

ІЕС 61850-9-1 Специфічне відображення комунікаційного сервісу (SCSM). Миттєві значен­ня у послідовній багатоканальній лінії «точка—точка»

ІЕС 61850-9-2 Специфічне відображення комунікаційного сервісу (SCSM). Миттєві значен­ня згідно з ISO/IEC 8802-3

ІЕС 61850-10 Випробування на сумісність.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КОМУНІКАЦІЙНІ МЕРЕЖІ ТА СИСТЕМИ НА ПІДСТАНЦІЯХ
Частина 2. Словник термінів

КОММУНИКАЦИОННЫЕ СЕТИ И СИСТЕМЫ НА ПОДСТАНЦИЯХ
Часть 2. Словарь терминов

COMMUNICATION NETWORKS AND SYSTEMS IN SUBSTATIONS
Part 2. Glossary

Чинний від 2014-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на системи автоматизації підстанцій (САП) і визначає зв’язок між інтелектуальними електронними приладами (ІЕП) на підстанції та відповідні вимоги до систем.

Цей стандарт містить словник термінів спеціальної термінології й визначень понять, які використовують у контексті систем автоматизації підстанцій у різних частинах стандарту.

2 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Для всіх стандартів серії ІЕС 61850 використовують наведені нижче терміни та визначення позначених ними понять:

2.1

абстрактний інтерфейс комунікаційного сервісу; ACSI

Віртуальний інтерфейс до ІЕП, що забезпе­чує абстрактні інформаційні методи моделю­вання для логічних приладів, логічних вузлів, даних та атрибутів даних і комунікаційних сервісів, таких, як під’єднання, регульований доступ, передавання даних без запиту, серві­си керування обладнанням та передаванням файлів, і не залежить від застосовуваного реального комунікаційного стеку або профілів

[ІЕС 61850-1]

en

abstract communication service interface

2.2

точка доступу

Комунікаційна точка доступу до ІЕП. Це може бути послідовний порт, з’єднання Ethernet, або адреса клієнта або сервера, що зале­жить від застосовуваного стеку. Кожну точку доступу ІЕП до комунікаційної шини визначе­но однозначно. Кожний сервер має лише одну логічну точку доступу

[ІЕС 61850-6]

en

access point

2.3

прикладний рівень

Сьомий рівень в еталонній моделі ОSI для взаємодії відкритих систем, що містить інтер­фейс між оточенням ОSI та ІЕП або програ­мою користувача

[ISО/ІЕС 7498-1]

en

application layer

2.4

асоціація

Транспортний шлях, встановлений між клієн­том та сервером для обміну повідомленнями

[ІЕС 61850-7-1]

en

association

 

2.5

атрибут

Поіменований елемент даних та елемент особливого типу

[ІЕС 61850-8-1]

en

attribute

 

2.6

комірка

Підстанція складається з тісно пов'язаних компонентів, що мають певну спільну функційність. Прикладом може бути вимикач між вхідною або вихідною лінією та шиною, шиноз’єднувальний вимикач із супутніми роз’єд­нувачами і уземлювальними роз’єднувачами, трансформатор із перемикачем між двома шинами двох різних рівнів напруги. Поняття комірки може бути застосовано до схем з’єд­нання «півтора вимикача на під’єднання» і кільцевої схеми з’єднання шин за допомо­гою згруповування цих вимикачів первинно­го кола і їх допоміжного обладнання у вірту­альну комірку. Ці комірки містять підмножину елементів енергосистеми, що потребують захисту, таких як трансформатор або кінце­ва лінія, і керування їхнім розподільчим при­строєм має певні спільні обмеження, такі як взаємне блокування або чітко визначені ко­мутаційні цикли. Ідентифікування таких ком­понентів дуже важливе для цілей технічного обслуговування (які частини має бути від’єд­нано одночасно з мінімальним впливом на іншу частину підстанції), або для планів роз­ширювання (яке обладнання треба долучи­ти під час під’єднання нової лінії). Такі ком­поненти називають «комірками» і можуть ке­руватися приладами, що узагальнено називають «контролер комірки» і мати системи захисту — «захист комірки».

Поняття комірки не є широковживаним у сві­ті. Рівень комірки — це додатковий рівень ке­рування, що нижчий за рівень станції загалом

[ІЕС 61850-1]

en

bау

 

2.7

функції рівня комірки

Функції, що в основному використовують дані однієї комірки та які, головним чином, вико­нуються на первинному обладнанні цієї ко­мірки. Такі функції зв’язуються через логічний інтерфейс 3 на рівні самої комірки і за допо­могою логічних інтерфейсів 4 та 5 із рівнем процесу, тобто з будь-яким видом віддалених приладів введення/виведення або інтелекту­альними давачами і приводами.

Приклади. Лінія або трансформатор, захист, керування та блокування

Повідомлення в комунікаційній мережі, що його може зчитати або виконати будь-який ІЕП, за потреби. Мовленнєве передавання має зазвичай містити адресу відправника та мережеву адресу приймача.

[ІЕС 61850-5]

en

bay level functions

2.8

мовленнєве передавання

Приклад. Синхронізація часу

[ІЕС 61850-7-2]

en

broadcast

2.9

шина

З’єднання комунікаційної системи між ІЕП за допомогою засобів зв’язку

[ІЕС 61850-1]

en

bus

2.10

клас

Опис набору об’єктів, що спільно використовують одні й ті самі атрибути, сервіси, взаємозв’язки та семантику [ІЕС 61850-7-1]

en

class

2.11

клієнт

Сторона, що робить запит сервісу з сервера або яка отримує дані з ініціативи сервера

[ІЕС 61850-7-1]

en

client

2.12

комунікаційне з’єднання

З’єднання, яке використовує функцію кому­нікаційного відображення одного або більше ресурсів для передавання інформації

[ІЕС 61850-10]

en

communication connection

2.13

комунікаційний стек

Багаторівневий стек. У семирівневій еталонній моделі OSI для взаємодії відкритих систем кожний рівень виконує певні функції, що стосуються комунікації OSI

[ISO/IEC 7498-1]

en

communication stack

2.14

конфігурування [системи] або [приладу]

Етап проектування системи, наприклад виби­рання функціональних елементів, призначен­ня місць їх розташування та визначання їхніх взаємозв’язків

[IEV 351]

en

configuration (of a system or device)

2.15

перелік конфігурування

Огляд усіх сумісних версій програмного й апаратного забезпечення та ІЕП, зокрема версії програмного забезпечення відповідних засобів технічного підтримування, що спільно використовуються в сімействі виробів САП. Додатково перелік кон­фі­гу­ру­ван­ня ґрунтовно описує протоколи передавання, що підтриму­ються для комунікації з ІЕП інших виробників

[ІЕС 61850-4]

en

configuration list

 

2.16

випробовування на сумісність

Перевіряння потоку даних комунікаційних ка­налів відповідно до стандартних умов у час­тині організації доступу, форматів і послідов­ності бітів, часової синхронізації, розрахову­вання часу, форми сигналу і його рівня, реак­ції на помилки. Випробовування на сумісність можна проводити і сертифікувати згідно з стан­дартом або певними частинами стандарту. Випробовування на сумісність має проводити організація або системний інтегратор, сертифіковані згідно з ISO 9001

[ІЕС 61850-4]

en

conformance test

 

2.17

з’єднання

Зв'язок, встановлений між функційними елемен­тами для передавання інформації. Зв’язок вста­новлюється між двома ІЕП перед будь-яким обміном даними. Зв’язок може бути коротко­часним або довготривалим

[ІЕС 61850-3]

en

connection

2.18

вузол з'єднування

Ідентифікована, поіменована, спільна точка з’єднання між виводами первинних приладів, єдиною функцією яких є електрично з’єдну­вати первинні прилади з мінімальним опо­ром; наприклад, збірні шини як вузол зв’яз­ності з’єднує роз’єднувачі шин. Зв’язок із приладом здійснюється на виводах приладу. Вузол для з’єднування може з’єднувати до­вільну кількість виводів (приладів)

[ІЕС 61850-6]

en

connectivity node

 

2.19

циклічний надлишковий код; CRC

Цей код обчислюється і долучається до кож­ного кадру, переданого передавальним при­ладом, приймальний пристрій також обчис­лює CRC для кадру, отриманого для пере­віряння будь-якої помилки передавання в цьому кадрі

[ІЕС 61850-9-1]

en

cyclic redundancy check

 

2.20

дані

Значима, структурована інформація програм, розміщених на ІЕП, яка може бути прочита­на або записана

[ІЕС 61850-8-1]

en

data

2.21

атрибут даних                                                            

Атрибут визначає ім’я (семантичне), формат, діапазон можливих значень і подання зна­чень під час передавання

[ІЕС 61850-7-2]

en

data attribute

 

2.22

клас даних                                                                  

Клас, який об’єднує класи даних або атрибу­ти даних. Визначені класи даних містять се­мантику в межах логічного вузла

[ІЕС 61850-7-2]

en

data class

 

2.23

рівень керування передаванням даних

Другий рівень в еталонній моделі OSI, яка відповідає за передавання даних у фізично­му середовищі. Після встановлення зв’язку другий рівень контролює швидкість переда­вання даних, виявляє помилки, виявляє кон­куренції/конфлікти, відстежує якість сервісу та усуває помилки

[ISO/IEC 7498-1]

en

data link layer

 

2.24

об’єкт даних                                                               

Частина логічного вузла, що надає визначену інформацію, наприклад про стан або вимірю­вання. Як об’єктно зорієнтований, об’єкт да­них є прикладом класу об’єктів даних

[ІЕС 61850-1]

en

data object

 

2.25

клас набору даних                                                     

Поіменований перелік упорядкованих поси­лань на один або більше функційно обмеже­них даних (ФОД) або функціонально обмеже­них атрибутів даних (ФОАД). Застосовують для згруповування часто використовуваних об’єктів даних для швидкого їх пошуку

[ІЕС 61850-7-2]

en

data set class

2.26

прилад

Елемент або складанна одиниця елементів, що виконують необхідні функції.

Примітка. Прилад може бути складовою частиною більшо­го приладу.

[IEV 151]

Механізм або частина обладнання, розроб­лена для забезпечення досягнення певних цілей, або для виконання функцій, наприклад вимикач, реле або комп’ютер підстанції [IEEE Std. 100-1996, IEEE dictionary of elect­rical and electronic terms (словник термінів з електрики та електроніки)]

У контексті розподільчого пристрою, прилад — це фізичний станційний пристрій, наприклад, трансформатор або вимикач; у контексті автоматики підстанції прилад — це ІЕП

[ІЕС 61850-1]

en

device

2.27

діаметр

Стосується схеми «півтора вимикача на під’єднання» і містить повний розподільчий пристрій між двома секціями шин, тобто 2 лінії і 3 вими­кача з усіма їхніми роз'єднувачами, уземлювальними роз’єднувачами, трансформаторами струму (ТС) і трансформаторами напруги (ТН). Діаметр має деяку загальну функційну за­лежність як для експлуатування, технічного обслуговування, так і для розширення

[ІЕС 61850-5]

en

diameter

 

2.28

розподілена функція

Коли два або більше логічних вузли (ЛВ), роз­ташованих у різних фізичних приладах, викону­ють одну й ту саму функцію. Так як усі функції взаємодіють якимось чином, визначання ло­кальної та розподіленої функції не є однознач­ним, а залежить від визначання функційних кроків, які виконуються доти, доки функцію не буде за­вер­ше­но. У разі втрати одного ЛВ або одного відповідного канала зв’язку функцію може бути повністю заблоковано або поступо­во знижено функційність, якщо це можливо

[ІЕС 61850-5]

en

distributed function

2.29

розподілення

Щодо енергосистеми, то розподілення сто­сується тієї частини енергосистеми, що за­звичай працює за напруги до 69 кВ включно

[ІЕС 61850-4]

en

distribution

 

БІБЛІОГРАФІЯ /БИБЛИОГРАФИЯ

ІЕС 60044-7:1999 Instrument transformers — Part 7:Electronic voltage transformers

IEC 60044-8:2002 Instrument transformers — Part 8:Electronic current transformers

IEC 60050-101:1998 International Electrotechnical Vocabulary (IEV) — Part 101:Mathematics

IEC 60050-151:2001 International Electrotechnical Vocabulary (IEV) — Part 151:Electrical and magnetic devices

IEC 60050-191:1990 International Electrotechnical Vocabulary (IEV) — Chapter 191:Dependability and quality of service

Amendment 1(1999)

Amendment 2(2002)

IEC 60050-351:1998 International Electrotechnical Vocabulary (IEV) — Part 351:Automatic Control

IEC 60050(371):1984 International Electrotechnical Vocabulary (IEV) — Chapter 371:Telecontrol

Amendment 1(1997)

ІЕС 60050(446):1983 International Electrotechnical Vocabulary (IEV) — Chapter 446:Electrical relays

IEC 60050(448):1995 International Electrotechnical Vocabulary (IEV) — Chapter 448:Power system protection

IEC 60050-714:1992 International Electrotechnical Vocabulary (IEV) — Chapter 714:Switching and signalling in telecommunications

IEC 60050-715:1996 International Electrotechnical Vocabulary — Chapter 715:Telecommunication networks, teletraffic and operation

IEC 60050-716-1:1995 International Electrotechnical Vocabulary — Chapter 716-1:Integrated Digital Services Network (ISDN) — Part 1:General aspects

IEC 60050-721:1991 International Electrotechnical Vocabulary — Chapter 721:Telegraphy, facsimile and data communication

IEC 60870-1-3:1997 Telecontrol equipment and systems — Part 1:General considerations — Section 3:Glossary

IEC 61850-1 Communication networks and systems in substations — Part 1:Introduction and overview

IEC 61850-3 Communication networks and systems in substations — Part 3:General requirements IEC 61850-4 Communication networks and systems in substations — Part 4:System and project management

IEC 61850-5 Communication networks and systems in substations — Part 5:Communication requirements for functions and device models

IEC 61850-6 Communication networks and systems in substations — Part 6:Configuration description language for communication in electrical substations related to lEDs

IEC 61850-7-1 Communication networks and systems in substations — Part 7-1:Basic communication structure for substation and feeder equipment — Principles and models

IEC 61850-7-2 Communication networks and systems in substations — Part 7-2:Basic communication structure for substation and feeder equipment — Abstract communication service interface (ACSI)

IEC 61850-7-3 Communication networks and systems in substations — Part 7-3:Basic communication structure for substation and feeder equipment — Common data classes

IEC 61850-7-4 Communication networks and systems in substations — Part 7-4:Basic communication structure for substation and feeder equipment — Compatible logical node classes and data classes

IEC 61850-8-1 Communication networks and systems in substations — Part 8-1:Specific Communication Service Mapping (SCSM) — Mappings to MMS (ISO/IEC 9506-1 and ISO/IEC 9506-2) over ISO 8802-3 3

IEC 61850-9-1 Communication networks and systems in substations — Part 9-1:Specific Communication Service Mapping (SCSM) — Sampled values over serial unidirectional multidrop point to point link

IEC 61850-9-2:2002 Communication networks and systems in substations — Part 9-2:Specific Communication Service Mapping (SCSM) — Sampled values over ISO/IEC 8802-3

IEC 61850-10 Communication networks and systems in substations — Part 10:Conformance testing

IEC 61970-301 Energy management system application program interface (EMS-API) — Part 301:Common information model (СІМ) base

ISO/IEC 2382-1:1993 Information technology — Vocabulary  —   Part 1:Fundamental terms

ISO/IEC 2382-7:2000 Information technology — Vocabulary  —   Part 7:Computer programming

ISO/IEC 2382-9:1995 Information technology — Vocabulary —   Part 9:Data communication

ISO/IEC 2382-15:1999 Information technology — Vocabulary  —   Part 15:Programming languages

ISO/IEC 2382-16:1996 Information technology — Vocabulary — Part 16:Information theory

ISO/IEC 2382-17:1999 Information technology — Vocabulary —Part 17:Databases

ISO/IEC 7498-1:1994 Information technology — Open systems interconnection — Basic reference model:The basic model

ISO/IEC 8802 (all parts) Information technology — Telecommunications and information exchange between systems — Local and metropolitan area networks — Specific requirements

ISO/IEC 8823-1:1994 Information technology — Open systems interconnection — Connectionoriented presentation protocol:Protocol specification

ISO/IEC 8823-2:1997 Information technology — Open systems interconnection — Connectionoriented presentation protocol:Protocol Implementation Conformance Statement (PICS) proforma

ISO 1000:1992 SI Units and recommendations for the use of their multiples and of certain other units Amendment 1(1998)

ISO 8650-1:1996 Information technology — Open systems interconnection — Connectionoriented protocol for the association control service element:Protocol specification

ISO 9000:2000 Quality management systems — Fundamentals and vocabulary

ISO 9001:2000 Quality management systems — Requirements

ISO 9506-1:2000 Industrial automation systems — Manufacturing message specification — Part 1:Service definition

ISO 9506-2:2000 Industrial automation systems — Manufacturing message specification — Part 2:Protocol specification

IEEE C37.2:1996 IEEE standard electrical power device function numbers and contact desig­nations

IEEE-SA TR 1550-1999 — Utility Communication Architecture (UCA) Version 2.2

The Authoritative Dictionary of IEEE Standards Terms, 7th Edition, IEEE, 2000

Extensible Markup Language (XML) 1.0, W3C, available at <http://www.w3.org/TR/1998/RECxml- 19980210>.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com