СОУ Д.2.7-37264571-002:2016 Ресурсные сметные нормы эксплуатации строительных машин и механизмов. Машины для устройства свивной трубы из профиля ПВХ

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 16776 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаСОУ Д.2.7-37264571-002:2016 Ресурсные сметные нормы эксплуатации строительных машин и механизмов. Машины для устройства свивной трубы из профиля ПВХ
Дата принятия30.09.2016
СтатусДействующий
Утверждающий документПриказ от 30.09.2016 № 49
Вид документаСОУ (Стандарт Организации Украины)
Шифр документаД.2.7-37264571-002:2016
РазработчикСлавия-АКБ
Принявший органСлавия-АКБ


ДСТУ 1.0:2003. Национальная стандартизация. Основные положения

ДСТУ 1.2:2015 Национальная стандартизация. Правила проведения работ по национальной стандартизации

ДСТУ 1.2:2015 Национальная стандартизация. Правила проведения работ по национальной стандартизации. Поправка

ДСТУ 1.5:2003 Национальная стандартизация. Правила построения, изложения, оформления и требования к содержанию нормативных документов

ДСТУ 1.5:2003 Национальная стандартизация. Правила построения, изложения, оформления и требования к содержанию нормативных документов. Поправка

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Правила определения стоимости строительства

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Правила определения стоимости строительства. Изменение № 1

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013. Правила определения стоимости строительства. Поправка

ДСТУ Б Д.2.7-1:2012 Ресурсные сметные нормы эксплуатации строительных машин и механизмов

ДСТУ Б Д.2.7-1:2012 Ресурсные сметные нормы эксплуатации строительных машин и механизмов. Изменение № 1

ДСТУ Б Д.2.7-1:2012. Ресурсные сметные нормы эксплуатации строительных машин и механизмов. Поправка

ДСТУ Б Д.2.7-1:2012. Ресурсные сметные нормы эксплуатации строительных машин и механизмов. Поправки

ДСТУ-Н Б Д.1.1-4:2013 Руководство по определению стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов в стоимости строительства

ДСТУ-Н Б Д.1.1-6:2013 Руководство по разработке ресурсных элементных сметных норм на строительные работы

ДСТУ-Н Б Д.1.1-9:2013 Руководство по определению стоимости и трудоемкости работ по перевозке строительных грузов собственным автомобильным транспортом строительных организаций при составлении договорной цены и проведении взаиморасчетов за объемы выполненных работ

ДСТУ-Н Б Д.1.1-9:2013 Руководство по определению стоимости и трудоемкости работ по перевозке строительных грузов собственным автомобильным транспортом строительных организаций при составлении договорной цены и проведении взаиморасчетов за объемы выполненных работ. Поправка

ДСТУ-Н Б Д.1.1-9:2013. Руководство по определению стоимости и трудоемкости работ по перевозке строительных грузов собственным автомобильным транспортом строительных организаций при составлении договорной цены и проведении взаиморасчетов за объемы выполненных работ. Поправка


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

СТАНДАРТ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ

Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів
МАШИНИ ДЛЯ УЛАШТУВАННЯ ЗВИВНОЇ ТРУБИ З ПРОФІЛЮ ПВХ 

СОУ Д.2.7-37264571-002:2016

Київ
ТОВ «Славія-АКБ»
  2016

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Товариство з обмеженою відповідальністю «Славія-АКБ»

РОЗРОБНИКИ: Є. Міненко, Є. Рибка

2 ПОГОДЖЕНО: Технічним комітетом 311 при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, лист  від ________________

3 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ТОВ «Славія-АКБ» від 30.09.2016 № 49

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1  Сфера застосування

2  Нормативні посилання

3  Технічна частина

4 Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів

Додаток А  Додаткові показники для визначення вартості будівельних машин та механізмів

Додаток Б Бібліографія

СТАНДАРТ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ

РЕСУРСНІ КОШТОРИСНІ НОРМИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН ТА МЕХАНІЗМІВ
МАШИНИ ДЛЯ УЛАШТУВАННЯ ЗВИВНОЇ ТРУБИ З ПРОФІЛЮ ПВХ

РЕСУРСНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ
МАШИНЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА СВИВНОЙ ТРУБЫ ИЗ ПРОФИЛЯ ПВХ

RESOURCE BUDGET NORMS FOR EXPLOITATION OF BUILDING MACHINES AND MECHANISMS
MACHINES FOR STRUCTURING PIPE WINDING  IN PVC PROFILES

Чинний від _____________

 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт містить ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів (далі - РКНЕМ), необхідні для визначення вартості експлуатації будівельних машин і механізмів у прямих витратах в інвесторському кошторисі та в розрахунках за обсяг виконаних робіт з улаштування звивної труби з ребристого ПВХ профілю в каналізаційних та інших підземних спорудах.

1.2 Ці РКНЕМ призначені для визначення складу і кількості  ресурсів, при експлуатації будівельних машин і механізмів Товариством з обмеженою відповідальністю «Славія АКБ» та іншими учасниками інвестиційного процесу при умові, що технологія та організація робіт, витрати трудових та матеріально-технічних ресурсів не відрізняються від прийнятих у цьому стандарті, та за умови отримання згоди на застосування стандарту від організації, що  його прийняла.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Правила визначення вартості будівництва

ДСТУ Б Д.2.7-1:2012 Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів

3 ТЕХНІЧНА ЧАСТИНА

3.1 Цей стандарт розроблено відповідно до вимог ДСТУ Б Д.1.1-1.

3.2 Цей стандарт розроблено в структурі ДСТУ Б Д.2.7-1.

3.3 Ці РКНЕМ враховують повний комплекс робіт з доставки, управління, обслуговування та ремонту будівельних машин і механізмів (таблиця 1) і містять такі показники:

- середній розряд ланки робітників, зайнятих на керуванні, технічному обслуговуванні та перебазуванні будівельних машин і механізмів

- витрати труда машиністів, зайнятих на керуванні будівельних машин і механізмів (люд.год.);

- витрати енергоносіїв (фізичні одиниці виміру);

- витрати мастильних матеріалів (фізичні одиниці виміру);

- витрати труда робітників, зайнятих на технічному обслуговуванні будівельних машин і механізмів (люд.год);

- витрати труда робітників, зайнятих на перебазуванні будівельних машин та механізмів з бази механізації на будівельний майданчик і назад (люд.год).

БІБЛІОГРАФІЯ

 

1 ДСТУ 1.0:2003 Національна стандартизація. Основні положення

2 ДСТУ ДСТУ 1.2:2015 Національна стандартизація. Правила проведення робіт з національної стандартизації

3 ДСТУ 1.5:2003 Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів

4 ДК 004-2003 Український класифікатор нормативних документів

5 ДСТУ-Н Б Д.1.1-6:2013 Настанова щодо розроблення ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи

6 ДСТУ-Н Б Д.1.1-4:2013 Настанова щодо визначення вартості експлуатації будівельних машин та механізмів у вартості будівництва;

7 ДСТУ-Н Б Д.1.1-9:2013 Настанова щодо визначення вартості та трудомісткості робіт з перевезення будівельних вантажів власним автомобільним транспортом будівельних організацій при складанні договірної ціни та проведенні взаєморозрахунків за обсяги виконаних робіт

Полная версия документа доступна для тарифа «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2017 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
61166, Харьков, пр.Науки, 40, оф. 241 Тел.: +38 (057) 752-04-35 E-mail: online@budstandart.com