ДСТУ ISO 10417:2013 Нефтяная и газовая промышленность. Системы подземных предохранительных клапанов. Проектирование, установка, эксплуатация и переоснащение (ISO 10417:2004, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19076 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ ISO 10417:2013 Нефтяная и газовая промышленность. Системы подземных предохранительных клапанов. Проектирование, установка, эксплуатация и переоснащение (ISO 10417:2004, IDT)
Дата начала действия01.07.2014
Дата принятия29.11.2013
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Утверждающий документПриказ от 29.11.2013 № 1424 О принятии национальных стандартов Украины, гармонизированных с международными и европейскими стандартами, пробных национальных стандартов Украины, гармонизированных с международными стандартами, отмене национальных стандартов Украины и межгосударственных стандартов в Украине
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа10417:2013
РазработчикТехнический комитет стандартизации ТК 146 «Материалы, оборудование, технологии и сооружения для нефтегазовой промышленности»
Принявший органТехнический комитет стандартизации ТК 146 «Материалы, оборудование, технологии и сооружения для нефтегазовой промышленности»


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

Документ соответствует официальному тексту.
По вопросам приобретения официального издания обращайтесь к национальному органу стандартизации (ГП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Нафтова і газова промисловість

СИСТЕМИ ПІДЗЕМНИХ ЗАПОБІЖНИХ КЛАПАНІВ

Проектування, встановлення, експлуатування і переоснащення

(ISO 10417:2004, IDT)
ДСТУ ISO 10417:2013

Відповідає офіційному тексту

Київ
МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
2014

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Технічний комітет стандартизації «Матеріали, обладнання, технології і споруди для нафтогазової промисловості» (ТК 146) та Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Ю. Вязніцев; М. Карпаш, канд. техн. наук (науковий керівник); О. Карпаш, д-р техн. наук; І. Костриба, канд. техн. наук; Н. Тацакович; А. Яворський, канд. техн. наук

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 29 листопада 2013 р. № 1424 з 2014-07-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 10417:2004 Petroleum and natural gas industries — Subsurface safety valve systems — Design, installation, operation and redress (Нафтова і газова промисловість. Системи підземних запобіжних клапанів. Проектування, встановлення, експлуатування і переоснащення)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Конфігурація системи

5.1 Загальні положення

5.2 Вимоги до системи

5.3 Вимоги до устатковання

5.4 Документування та перевіряння результатів

Додаток А Звіт про заміну ПЗК

А.1 Загальні положення

A.2 Звіт про виконання заміни устатковання

Додаток В Установлення устатковання

B.1 Загальні положення

В.2 Підземні запобіжні клапани з наземним керуванням

В.З Системи наземного керування

B.4 Підземні запобіжні клапани з автоматичним керуванням. Свердловини із використанням одного та багатьох продуктивних горизонтів

Додаток С Експлуатування

C.1 Загальні положення

С.2 Експлуатування і перевіряння

С.З Рекомендації та супровідна документація

С.4 Зміст і відповідальність за діагностування системи аварійного перекривання

C.5 Важлива інформація

Додаток D Визначання розмірів системи запобіжних клапанів з автоматичним керуванням

D.1 Загальні положення

D.2 ПЗКАК зі стандартною витратою газу

D.3 ПЗКАК із низьким внутрішньотрубним тиском

Додаток Е Діагностування ПЗК

E.1 Діагностування встановлених підземних запобіжних клапанів. Стандартна глибина залягання

Е.2 Діагностування встановлених підземних запобіжних клапанів. Глибоководне розташування

E.З Діагностування підземних запобіжних клапанів з автоматичним керуванням

Додаток F Звіт про несправності

F.1 Звіт про несправності

F.2 Основні вимоги

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є переклад ISO 10417:2004 Petroleum and natural gas industries — Subsurface safety valve systems — Design, installation, operation and redress (Нафтова і газова промисловість. Системи підземних запобіжних клапанів. Проектування, встановлення, експлуатування і пере­оснащення).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 146 «Матеріали, обладнання, техно­логії і споруди для нафтогазової промисловості».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

—слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

—структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

—вилучено попередній довідковий матеріал ISO 10417:2004 «Передмову» і «Вступ»;

—у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене в тексті рамкою;

—міжнародні познаки одиниць фізичних величин замінено національними познаками згідно з ДСТУ 3651-97:

Познака в міжнародному стандарті

кРа

m

cm

MPa

cm3/min

Познака в національному стандарті

кПа

м

CM

МПа

см3/хв

—крапку замінено на кому як вказівник десяткових знаків;

—виправлено помилки оригіналу: у 3.20 посилання на 3.2.4 замінено посиланням на 3.24; у 3.25 і 3.27 посилання на ISO 10423 замінено посиланням на ISO 10432.

Міжнародний стандарт ISO 9000, на який є посилання в цьому стандарті, прийнято в Україні як національний стандарт ДСТУ ISO 9000:2007 Системи управління якістю. Основні поняття та словник термінів (ISO 9000:2005, IDT).

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати у Голов­ному фонді нормативних документів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАФТОВА І ГАЗОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
СИСТЕМИ ПІДЗЕМНИХ ЗАПОБІЖНИХ КЛАПАНІВ
Проектування, встановлення, експлуатування і переоснащення

НЕФТЯНАЯ И ГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
СИСТЕМЫ ПОДЗЕМНЫХ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ КЛАПАНОВ
Проектирование, установка, эксплуатация и переоснащение

PETROLEUM AND NATURAL GAS INDUSTRIES
SUBSURFACE SAFETY VALVE SYSTEMS
Design, installation, operation and redress

Чинний від 2014-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

У цьому стандарті встановлено вимоги та зазначено рекомендації щодо конфігурації, вста­новлення, використання системи підземних запобіжних клапанів (ПЗК) та ведення документації про неї. Також наведено вимоги та настанови щодо вибирання, використання, переоснащення устатковання ПЗК та оформлення документів щодо нього.

Цей стандарт не застосовний до ремонтних робіт.

Примітка. У стандарті ISO 10432 зазначено основні вимоги до проведення ремонту СПЗК.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У наведених нижче нормативних документах зазначено положення, які через посилання в цьому тексті становлять положення цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватися останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

ISO 9000 Quality management systems — Fundamentals and vocabulary

ISO 9712 Non-destructive testing — Qualification and certification of personnel

ISO 104321) Petroleum and natural gas industries — Downhole equipment — Subsurface safety valve equipment

ISO 16070 Petroleum and natural gas industries — Downhole equipment — Lock mandrels and landing nipples

ANSI/NCSL Z 540-1 Calibration — Calibration Laboratories and Measuring and Test Equipment — General Requirements.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 9000 Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів

ISO 9712 Неруйнівний контроль. Кваліфікація та сертифікація персоналу

ISO 10432 Нафтова і газова промисловість. Підземне устатковання. Устатковання систем підземних запобіжних клапанів

1) Буде видано.

ISO 16070 Нафтова і газова промисловість. Підземне устатковання. Фіксувальні мандрелі та посадкові ніпелі

ANSI/NCSL Z 540-1 Калібрування. Калібрувальні лабораторії та вимірювальне й випробу­вальне устатковання. Загальні вимоги.

БІБЛІОГРАФІЯ

1 ISO 10418 Petroleum and natural gas industries — Offshore production installations — Basic surface process safety systems

2 ISO 10423 Petroleum and natural gas industries — Drilling and production equipment—Wellhead and Christmas tree equipment

3 ISO 11960 Petroleum and natural gas industries — Steel pipes for use as casing or tubing in wells

4 ISO 13628-6 Petroleum and natural gas industries — Design and operation of subsea production systems — Part 6: Subsea production control systems

5 ISO 13703 Petroleum and natural gas industries — Design and installation of piping systems on offshore production platforms

6 ISO 15156-1 Petroleum and natural gas industries — Materials for use in H2S-containing environ­ments in oil and gas production — Part 1: General principles for selection of cracking-resistant materials

7 API Spec 14A Subsurface Safety Valve Equipment

8 API RP 14E Design and Installation of Offshore Production Platform Piping Systems

9 API RP 14F Design and Installation of Electrical Systems for Fixed and Floating Offshore Petro­leum Facilities for Unclassified and Class I, Division 1, and Division 2 Locations

10 NACE MR0175/ISO 15156 (all parts) Petroleum and natural gas industries — Materials for use in H2S-containing environments in oil and gas production

11 Rawlins E. L. and Schellardt M. A. Back-Pressure Data on Natural Gas Wells and Their Applica­tion to Production Practices; Bureau of Mines Monograph 7, 1935, p. 168

12 SNT-TC-1A Personnel qualification and certification in nondestructive testing

13 Vogel J. V. Inflow Performance Relationships for Solution Gas Drive Wells. J. Petroleum Technol., January, 1968, pp. 83—92.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com